Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

11 °C
Цивільний захист населення

 

Цивільний захист (ст. 4 Кодексу цивільного захисту України) - це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час та в особливий період.

    

Особливості фізико-географічних умов, розташування міста на березі Дніпра та наявність в 11,7 кілометрах Кременчуцького водосховища з об’ємом води в 13,5 кубічних кілометрів, наявність розвиненої промисловості, у тому числі з небезпечними видами виробництва, значна кількість транспортних комунікацій, нафто,- газопроводів, потенційно-небезпечних об’єктів, значний ступінь зносу об’єктів виробничого і житлово-комунального фонду створюють на території міста складну техногенно-екологічну обстановку, що може призвести до виникнення  багатьох видів аварій, катастроф та стихійних лих, у тому числі:

  • утворення зони катастрофічного затоплення при зруйнуванні греблі Кременчуцької ГЕС;  
  • підтоплення частини міста при  паводках та зливах;
  • розгерметизація систем, де є небезпечні хімічні речовини (НХР) на об’єктах, які використовують їх у виробництві та ураження прилеглої території; у випадку проявів тероризму на об’єктах підвищеної небезпеки міста.

Для організації та здійснення заходів цивільного захисту на території міста Кременчука міською радою утворено управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Управління є постійно діючим органом управління цивільного захисту, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконкому міської ради, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і підпорядкування, об'єднаннями громадян.

З метою вирішення оперативних питань з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та виконання довгострокових попереджувальних заходів в місті створена і працює міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Комісія є постійно діючим органом, який утворюється виконавчим органом міської ради, для координації діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.

Для систематичного оновлення, розширення спеціальних знань та умінь необхідних керівникам, посадовим особам і працівникам, на яких покладено організацію цивільного захисту в підприємствах, установах та організаціях, постійно проводиться функціональне навчання з питань цивільного захисту осіб керівного складу та фахівців міста Кременчука в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області. Навчання фахівців проводиться один раз на три роки, після опрацювання навчального курсу, видається посвідчення про функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) у сфері цивільного захисту.

Гарантоване і своєчасне оповіщення та інформування населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій є одним з найважливіших завдань  місцевих органів виконавчої влади, для виконання якого повинна функціонувати ефективна система оповіщення. Основу територіальної (обласної) системи оповіщення до якої входить міська система, створюють: автоматизована система централізованого оповіщення, телефонно-телеграфні мережі, мережі обласного проводового та ефірного радіомовлення і телебачення. Доведення до населення сигналу про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації проводиться за допомогою електромеханічних сирен централізованого та автономного включення. Для інформування населення міста Кременчука залучаються апаратні радіо та телебачення філії ПАТ „НСТУ”„Полтавська регіональна дирекція «UA: ПОЛТАВА» (Лтава), станція УКХ діапазону UA: Українське радіо "Лтава" 105.4 FM а також місцеві станції УКХ діапазону, FM Europa Plus 106.0 мГц, Авторадио 102.1 мГц, Мелодія FM 103.5 мГц та місцевий телеканал приватної телекомпанії „Візит”.

З метою організації проведення евакуаційних заходів на території міста у випадку загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, на виконання законодавчих актів держави, в місті створено міську комісію з питань евакуації та затверджено її персональний склад. Міська комісія з питань евакуації є тимчасовим органом з евакуації, який утворюється виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області для планування евакуації на міському рівні, підготовки населення до здійснення заходів з евакуації, підготовки органів з евакуації до виконання завдань, здійснення контролю за підготовкою до  проведення евакуації, приймання і розміщення евакуйованого населення, матеріальних і культурних цінностей. Для організованого проведення евакуації в усіх підприємствах установах організаціях з кількістю більше 50 працюючих осіб створюються об’єктові комісії з питань евакуації та не рідше одного разу на рік проводяться тренування щодо навчання працівників діям при евакуації. Особлива увага навчанню діям під час проведення евакуаційних заходів, приділяється в навчальних закладах міста. В закладах дошкільної освіти щорічно проводяться тижні безпеки дитини для формування достатнього та необхідного рівня знань і умінь дитини для безпечного перебування в навколишньому середовищі, елементарних норм поведінки у надзвичайних ситуаціях. Навчання учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів міста до дій у надзвичайних ситуаціях здійснюється в рамках вивчення предметів «Основи здоров’я» та «Захист Вітчизни» а практичне закріплення теоретичного матеріалу здійснюється шляхом щорічного проведення Дня цивільного захисту.

   

На території всіх великих промислових підприємств міста розташовані та підтримуються в готовності до застосування захисні споруди цивільного захисту – сховища та протирадіаційні укриття, для укриття працівників найбільшої працюючої зміни даних підприємств. Сховище є найбільш надійним захистом від усіх вражаючих факторів: високих температур і шкідливих газів у зонах пожеж, вибухонебезпечних, радіоактивних і небезпечних хімічних речовин, обвалів і уламків зруйнованих будинків і споруд тощо, а також засобів масового ураження і звичайних засобів ураження. Воно обладнане комплексом інженерних засобів, що забезпечують необхідні умови життєдіяльності протягом певного часу. Для захисту непрацюючого і незайнятого в промисловості населення, використовуються протирадіаційні укриття та найпростіші укриття. Протирадіаційні укриття (ПРУ) це негерметичні захисні споруди, що забезпечують захист людей в умовах надзвичайних ситуацій. До ПРУ можна віднести не тільки спеціально побудовані споруди, а й будівлі господарського призначення (погреби, підпілля, овочесховища), пристосовані під укриття, і звичайні житлові будівлі.