Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

0 °C
Загальні відомості про місто

   

Кременчук сьогодні – місто обласного  значення, адміністративний і промисловий центр України.   

22 жовтня 2020 року до територіальної  громади міста Кременчука  приєдналося село Потоки Село є адміністративним центром Потоківської сільської ради, в який, крім того, входять села Придніпрянське (Дзержинське), Мала Кохнівка та Соснівка.

 Місто Кременчук  розташовано в зоні помірного континентального клімату в межах Придніпровської низовини і середньої течії р.Дніпро на лівому та правому її берегах, в центральній частині України на відстані 115 км від обласного центру м.Полтави і 290 км від столиці України м.Києва. Територія становить 9600 га. Населення міста – близько 230 тис.чол. 

 Кременчук, з його різноманітною промисловістю, представлено підприємствами машинобудування, металургії, нафтохімії, енергетики, будівельної  індустрії, легкої та харчової промисловості та іншіими. Основною водною артерією Кременчука є річка Дніпро, як частина Дніпродзержинського водосховища. Поверхневі водні об’єкти міста представлені Дніпродзержинським водосховищем, річками Сухий Кагамлик, Крива Руда, Сухий Омельник та мережею дренажних каналів. Підземні води залягають у четвертичних  водоносних горизонтах(QIV ).

Географічне розташування, територія, природне середовище та екологія міста.

Місцевість являє собою горбкувату рівнину, розділену рікою Дніпро на дві частини: лівобережну низинну, розчленовану долинами рік Сухий Кагамлик і Крива Руда, і правобережну – піднесену, з ярово-балковою рельєфною системою. 

Місто Кременчук та його околиці займають унікальну в природному відношенні ділянку Придніпров’я. На лівому і правому берегах Дніпра – забудови Кременчука, а поміж ними, в долині Дніпра, збереглися до нашого часу типові та рідкісні напівприродні різноманітні екосистеми – Кременчуцькі плавні та різні за площею острови з лісовими, лучними та водно-болотними угіддями.

 Являючись  центром урбанізації  регіону,  місто  проявляє значний вплив на  поверхневі води за рахунок скидів неочищених дощових вод, на підземні води за рахунок втрат з комунікацій та інфільтрації забруднень крізь зону аерації, на склад грунтів за рахунок накопичення побутових та промислових відходів.

 Озеленення - це один з показників, який свідчить про рівень загальної культури мешканців будь-якого міста. Зелені масиви міста Кременчука представлені у вигляді 10 парків, 20 скверів та бульварів, розташованих в різних частинах міста, різновікових соснових насаджень у північно-східній частині околиць, прилеглих до міста островів, а також вуличних та внутрішньо квартальних насаджень.

На території міста Кременчук знаходиться шість об’єктів природно-заповідного фонду України (ПЗФ), з них: загальнодержавного (ландшафтний заказник «Білецьківські плавні») та місцевого значення (два регіональних ландшафтних парка (РЛП) «Кременчуцькі плавні» і «Кагамлицький», дві пам'ятки природи – комплексна «Міський сад» і геологічна – «Скеля – гранітний реєстр», а також парк пам’ятка садово-паркового мистецтва «Придніпровський») загальною площею 677,39 га, що складає 6,2 % від площі міста.

 

 ФІЛЬМ "КРЕМЕНЧУК - НАЙКРАЩЕ МІСТО!"