Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

29 °C
Регламент Кременчуцької міської ради VII скликання

(затверджений рішенням Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22.12.2015 (ІІ с. VII скл.) із змінами, внесеними рішеннями від 02.02.2016, 01.04.2016)

Розділ I

Загальні положення

Стаття 1.   Міська рада

1. Кременчуцька міська рада (далі - рада) є виборним  представницьким органом місцевого самоврядування, що  складається з депутатів і відповідно до закону представляє територіальну громаду міста та здійснює від її імені та в її інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування.

2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеві вибори», «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами), «Про статус депутатів місцевих рад» (зі змінами), «Про запобігання корупції», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Земельним кодексом України, іншими законодавчими актами України, цим Регламентом,  рішеннями міської ради, вимогами стандарту ISO9001:2008.

Стаття 2.    Предмет Регламенту

1. Цим Регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, порядок формування та організації роботи постійних та інших комісій ради, порядок формування виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання та затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та законами України.

2. Регламент Кременчуцької міської ради затверджується на пленарному засіданні сесії. Внесення змін та доповнень до Регламенту здійснюється за поданням пропозицій від міського голови, постійних депутатських комісій, депутатських фракцій, депутатських груп (у разі їх утворення), депутатів у порядку, встановленому цим Регламентом.

3. Регламент Кременчуцької міської ради діє протягом скликання до прийняття його у новій редакції.

4. Положення цього Регламенту є  обов’язковим для виконання Кременчуцькою міською радою, її органами (у тому числі виконавчими органами) і їх посадовими особами, депутатськими фракціями (групами),   особами, які беруть участь у підготовці і роботі сесій міської ради,  її органів, а також осіб, присутніх на пленарному засіданні.

Стаття 3.    Місце проведення та мова роботи ради

1.Міська рада проводить засідання у будинку Кременчуцької міської ради (м. Кременчук, пл. Перемоги, 2).

2.В окремих випадках за розпорядженням міського голови засідання ради можуть проводитись в іншому місці.

3.Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою.

4.У разі, коли промовець не володіє українською мовою, він має право виступати іншою мовою. При цьому переклад українською або іншою, зрозумілою для депутатів мовою, організовується виступаючим, а у разі, коли  виступаючий запрошений на  засідання радою – апаратом міської ради.

Стаття 4.    Відкритість і гласність в роботі ради

1. Засідання ради, її Президії, постійних депутатських комісій є відкритими і гласними, крім випадків, встановлених законами України і цим Регламентом.

2.Відкритість засідань міської ради, депутатських комісій забезпечується шляхом допуску на них в установленому порядку акредитованих представників засобів масової інформації, а також присутності запрошених осіб, почесних гостей і членів територіальної громади у встановленому цим Регламентом порядку.

3. Гласність роботи ради забезпечується:

3.1.доведенням до відома громадськості інформації про план роботи ради;

3.2. трансляцією он-лайн в мережі Інтернет засідань ради, виконавчого комітету, депутатських комісій; створенням та зберіганням відео архіву трансляцій пленарних засідань ради на офіційному сайті Кременчуцької міської ради, розміщенням протоколу пленарного засідання Кременчуцької міської ради на офіційному сайті Кременчуцької міської ради. Вступає в дію з 01.04.2016;

3.3. офіційним оприлюдненням проектів рішень та рішень міської ради, висновків і рекомендацій постійних комісій, звітів тимчасових контрольних комісій, результатів поіменного голосування шляхом розміщення на офіційному сайті Кременчуцької міської ради;

3.4. наданням можливості громадянам спостерігати (в порядку, обумовленому в частині 6 цієї статті) за роботою ради;

3.5. акредитацією представників засобів масової інформації, організацією висвітлення діяльності ради, її органів та посадових осіб, які покладаються на уповноважений структурний підрозділ ради – відділ прес-служби.

4.  Представники телебачення, радіо і преси  акредитуються при раді на певний термін, який не може бути більшим за термін дії ради поточного скликання через подання відповідної заяви, підписаної повноважною на те особою засобу масової інформації секретареві ради. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою і може бути оскаржена до ради або до суду.

5. У разі порушення законодавства про інформацію або цього Регламенту представником засобів масової інформації, рада, процедурним рішенням, може позбавити його акредитації на визначений нею термін.

Відсутність акредитації не може бути підставою для відмови в допуску журналіста, працівника засобу масової інформації на відкриті заходи що проводить Кременчуцька міська рада або виконавчі органи міської ради.

6. На пленарному засіданні сесії міської ради, депутатських комісій можуть бути присутніми представники громадськості. Присутнім забороняється вносити до залу гучномовці, будь-які колючі, ріжучі чи рублячі предмети або інструменти (ножі, сокири, сапи, ножиці, швайки, молотки, в’язальні спиці тощо), холодну та вогнепальну зброю, будь-які види газової зброї (пістолети, газові балони, автомати тощо), зброю під гумову кулю, дитячу іграшкову зброю, вибухові засобі та речовини, спиртні напої, наркотичні засоби, консерви у металевій та скляній тарі, будь-які рідини, окрім води та безалкогольних напоїв.

7.Персональні робочі місця в залі засідань відводяться для учасників пленарного засідання: депутатів міської ради, Кременчуцького міського голови (головуючого), секретаря міської ради.

Персональні робочі місця відводяться також для першого заступника та заступників міського голови, членів виконавчого комітету міської ради, співробітників апарату міської ради виконавчого комітету Кременчуцької ради та юридичного управління виконавчого комітету Кременчуцької ради.        

Персональні місця передбачаються також для присутніх на засіданні: народних депутатів України, представників центральних органів виконавчої влади, депутатів та посадових осіб Полтавської обласної ради, голови та посадових осіб Полтавської обласної державної адміністрації.

Присутнім на пленарному засіданні особам, в тому числі народним депутатам України, представникам центральних органів виконавчої влади, депутатам та посадовим особам Полтавської обласної ради, голові та посадовим  особам  Полтавської обласної державної адміністрації забороняється займати робочі місця міського голови (головуючого), секретаря міської ради та місця, що знаходяться поряд із зазначеними.

Місця для депутатів ради, заступників міського голови та членів виконавчого комітету міської ради не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівників та телеоператорів), які не є її депутатами, не повинні знаходитися в місці розміщення депутатів.

Стаття 5.    Запрошені на засідання  ради

1.  На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть запрошуватися гості та службові особи.

2.   Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні будь-якої посадової особи місцевого самоврядування міста Кременчука.

На пленарному засіданні сесії міської ради інші посадові особи органу місцевого самоврядування мають право бути присутніми при розгляді питань, що включені до порядку денного в межах своєї компетенції.

3. Постійна (тимчасова контрольна) депутатська комісія має право вносити пропозиції (завчасно) про присутність відповідних осіб на пленарному засіданні міської ради під час розгляду питань, підготовка яких здійснюється відповідно цією комісією.

4.   Комісія ради може запросити службовців органу місцевого самоврядування, експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією або стосуються предмету діяльності.

5. На вимогу ради та її посадових осіб керівники розташованих або зареєстрованих на території міста підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, зобов’язані прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.

6. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.

7.  Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку, їх, після  попередження головуючого, а у разі грубого порушення – негайно, за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

8. Право члена територіальної громади бути присутнім на пленарному засіданні може бути обмежене лише за відсутності місця у відповідному секторі сесійної зали або відповідно до законодавства з метою попередження протиправних дій з боку конкретного громадянина (вчинення ним бійки, хуліганських дій, поява у нетверезому стані, тощо).

 Стаття 6.    Встановлення державних та місцевих символів

1.Державний    прапор  України  на  будинку ради встановлюється   на постійно.

2.Міський герб та міська хоругва (прапор) встановлюються поблизу будинку ради на постійно.

3. На час пленарних засідань ради Державний прапор та міська хоругва (прапор міста) встановлюються в залі, де проходить засідання.

Розділ II.

Депутати, посадові особи й органи ради.

Підрозділ 1. Депутати

 Стаття 7.    Обов’язки депутата та його діяльність

1. Депутат міської ради зобов’язаний:

1.1. додержуватись Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту міської ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів;

1.2. брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної депутатської комісії, робочих чи підготовчих груп та інших комісій, до складу яких його обрано. У разі неможливості взяти участь у роботі комісії з поважних причин, депутат зобов’язаний повідомити про це апарат міської ради;

1.3. виконувати доручення ради та її органів;

1.4. заповнити та повернути до апарату міської ради облікову картку депутата, офіційно (письмово) надавати інформацію у разі змін місця роботи, посади, контактних телефонів;

1.5. не рідше одного разу на рік звітувати про роботу перед виборцями. Проведення звіту депутата відбувається з 01 по 15 лютого наступного за звітним року. Депутат зобов’язаний подати завчасно письмовий звіт для його розміщення на офіційному сайті Кременчуцької міської ради, а також провести звітну зустріч із виборцями у строки, вказані вище;

1.6. інформувати раду та її виконавчі органи про результати обговорення звіту, надавати висловлені виборцями зауваження і пропозиції;

1.7.не рідше одного разу на місяць здійснювати прийом виборців, для якого за пропозиціями депутатських фракцій визначити дні та часи прийому, їх територіальне закріплення. Звернення, заяви, скарги та пропозиції, що надійшли від громадян, депутат розглядає у визначений законодавством термін та вживає необхідних заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення, користуючись наданими законодавством правами.

 

2. Діяльність депутата, зазначена в підпунктах 1.2.-1.7 частини 1  статті 7, здійснюється у період між пленарними засіданнями ради, за винятком випадків виконання  невідкладних доручень ради.

3.   Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.

4.  У разі  невиконання депутатом своїх обов’язків у раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи, рада, за попередніми висновками визначених радою комісій, відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та в порядку, встановленому цим Регламентом, може  прийняти рішення про:

4.1.  повідомлення виборців про ставлення депутата до виконання своїх обов’язків;

4.2. повідомлення керівного органу політичної фракції при міській раді.

 Стаття 8.    Права депутата в раді

1. Депутат набуває своїх повноважень у результаті обрання його до міської ради відповідно до Закону України «Про місцеві вибори». Повноваження депутата починаються з дня відкриття першої сесії з часу офіційного оголошення підсумків виборів міською територіальною виборчою комісією і закінчуються у день відкриття першої сесії нового скликання, крім передбачених законом випадків.

2.Депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів (комісій), до складу яких він входить.

Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу будь-якого органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

3. Депутат в порядку, визначеному Регламентом, має право:

3.1. обирати і бути обраним до органів ради;

3.2.пропонувати питання для розгляду радою та її органами;

3.3. вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

3.4. вносити для розгляду проекти рішень, які відповідають вимогам Регламенту;

3.5.  висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних  радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

3.6. порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

3.7. брати участь у дебатах, звертатися із запитами, зверненнями, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, з процедурних питань – головуючому на засіданні;

3.8. вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації керівника будь-якого органу, підзвітного чи  підконтрольного раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території ради. Це право реалізується шляхом підготовки відповідного проекту рішення ради. Питання щодо проведення звіту узгоджується з відповідними структурними підрозділами виконкому міської ради у межах компетенції та виноситься (у разі необхідності) на розгляд найближчої чергової сесії міської ради;

3.9. виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, надавати довідки;

3.10. оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти  звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення (обов’язково тексти передавати до секретаріату);

3.11. знайомитися з будь-якими офіційними документами ради, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів; ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування.

4.Депутат з обговорюваного на сесії ради питання повинен надати головуючому, голові секретаріату або до секретаріату тексти свого не виголошеного виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу засідання ради чи її органу, в якому він бере участь.

5.Депутат міської ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах. Умови їх діяльності визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата місцевої ради, яке затверджується відповідною радою.

6.Депутат місцевої ради на території відповідної ради має право на невідкладний прийом посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, з питань депутатської діяльності.

Підрозділ 2.

Депутатські фракції та групи ради.

Стаття 9.    Добровільні об’єднання депутатів

1.Депутати міської ради мають право на об’єднання відповідно до норм цього Регламенту у депутатські фракції та групи.

2. Депутати міської ради для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень з метою більш ефективної діяльності за єдністю територій, спільних проблем можуть добровільно об’єднуватися у депутатські групи за умови, якщо до складу кожної з них  входить не менш як п’ять депутатів.

3.Депутатські фракції міської ради формуються на партійній основі депутатами міської ради. До складу депутатських фракцій можуть входити позапартійні депутати міської ради, які підтримують політичну спрямованість фракції.

4.Порядок роботи депутатської групи, умови вступу до неї, його виходу чи виключення визначаються відповідною депутатською групою.

5.Порядок вступу до депутатської фракції міської ради або виходу з неї визначається рішенням керівного органу міського осередку політичної партії, за рішенням якої депутати були висунуті кандидатами у депутати міської ради.

6. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської фракції. До складу депутатської групи можуть входити депутати, що є представниками різних партій та позапартійні.

7. Реорганізація та формування нових депутатських груп можуть проводитися протягом повноважень ради.

Стаття 10.  Утворення депутатських фракцій (груп)

1.  Депутатські фракції (групи)  утворюються на засіданні депутатів, які виявили бажання створити групу чи фракцію.

2.Рішення про утворення фракції (групи), обрання осіб, що уповноважені представляти фракцію(групу), оформляється протоколом, який підписують депутати-засновники фракції (групи).

3. Депутати ради на основі партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції. 

4. Депутати ради, які входять до складу депутатської фракції, обирають особу, яка очолює депутатську фракцію – керівника депутатської фракції.

5. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається відповідно до ст.10 цього Регламенту. Депутат ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів ради міським головою або секретарем ради на пленарному засіданні ради. Вказане рішення повинно бути оформлено у відповідній формі та підписано всіма депутатами, що створили відповідну депутатську фракцію. У рішенні повинна бути зазначена назва депутатської фракції, кількісний склад депутатської фракції. До рішення додається письмове повідомлення про утворення депутатської фракції із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності (при її наявності) членів фракції та прізвища, ім’я, по батькові депутатів, які уповноважені представляти її. Назви депутатських фракцій повинні бути різними.

Стаття 11.  Реєстрація депутатських фракцій та груп

1. Порядок роботи депутатської фракції визначається безпосередньо депутатською фракцією.

2. Депутатські фракції не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.

3.Депутатська група реєструється відповідною місцевою радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше, ніж на строк повноважень ради.

4. Діяльність фракції припиняється у разі:

4.1.прийняття більшістю депутатів, які входять до складу депутатської фракції, рішення про припинення її діяльності, про що керівник депутатської фракції повідомляє раду на її черговому засіданні;

4.2.  закінчення строку повноважень ради.

5. Якщо у складі депутатської фракції відбудуться будь-які зміни, керівник депутатської фракції повинен повідомити про це раду на черговому пленарному засіданні ради шляхом подання головуючому (секретарю міської ради, апарату міської ради) відповідної письмової інформації про це.

6.  Розпуск (саморозпуск) депутатської  фракції (групи) не є підставою для перегляду персонального складу органів ради, за винятком Президії, представництво фракції в якій втрачається.

Стаття 12.  Права депутатських фракцій (груп)

1. Депутатські фракції мають право на представництво в Президії ради – від кожної фракції (групи) по  одному представнику.

2.  Депутатські фракції (групи) мають право на пропорційне представництво у постійних та тимчасових комісіях ради, якщо вони були утворені до формування цих органів. Перегляд складу комісій, у зв’язку з утворенням нових фракцій (груп) в раді, можливий лише у випадку, якщо така пропозиція підтримується більшістю складу ради.

3. Депутатські фракції (групи) можуть попередньо обговорювати кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження,  призначення або погодження радою із запрошенням цих осіб на засідання відповідної фракції (групи).

4.  Депутатські фракції (групи) мають право обов’язкового виступу представника з будь-якого питання, що розглядається радою та на обов’язкове оголошення перерви на пленарному засіданні ради перед голосуванням будь-якого конкретного питання (пропозиції, поправки, доповнення) для проведення консультацій та узгодження позиції членів депутатської фракції (групи).

5.Жодна депутатська фракція (група) не має права виступати від імені територіальної громади.

6.Депутати і депутатські фракції (групи) можуть вільно співпра-цювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим Регламентом, об’єднувати зусилля з іншими фракціями для створення більшості в раді чи опозиції.

7.Депутатські фракції (групи) проводять свої засідання відкрито і гласно.

8.Міський голова забезпечує зареєстровані депутатські фракції (групи) можливістю користуватися приміщенням, необхідним обладнанням, тощо для здійснення ними передбачених законами і цим Регламентом функцій.

9.За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції (групи) секретар ради озвучує перед депутатами підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської фракції.

Підрозділ 3.

Президія міської ради.

Стаття 13.  Утворення Президії ради

1. З метою попереднього узгодження питань, що вносяться на розгляд сесій ради, у складі ради утворюється та діє консультаційно-погоджувальний орган – Президія міської ради.

2.До складу Президії міської ради входять: міський голова, секретар ради, голови постійних комісій ради, керівники депутатських фракцій (груп).

Стаття 14.  Діяльність Президії ради

1. Президія ради (далі – Президія) вносить пропозиції з питань порядку денного про раціональну організацію і планування роботи ради та її органів, сприяє узгодженню позицій депутатів у разі виникнення спірних питань у роботі ради та її органів.

2.  Президія збирається на засідання за пропозицією міського голови за два тижні до початку пленарного засідання сесії міської ради. Протокол засідання Президії складається аналогічно з протоколом засідання постійної депутатської комісії. До протоколу додаються не виголошені заяви учасників засідання, подані до Президії у письмовій формі, та інші документи, які були озвучені.

3. Робота Президії здійснюється гласно, її засідання є відкритими, за винятком може бути прийнято рішення про проведення засідання Президії в закритому режиміПрезидія здійснює свою роботу у формі засідань. Засідання Президії є повноважними за умови  присутності на них не менш, як половини її складу. Засідання Президії веде міський голова, під час його відсутності – секретар ради. У разі відсутності (з поважних причин) міського голови, секретаря міської ради за їх дорученням засідання Президії може вести голова постійної депутатської комісії з питань Регламенту, депутатської діяльності, етики, забезпечення правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, розгляду питань конфлікту інтересів та антикорупційної діяльності.

4.  Рекомендації Президії приймаються на її засіданнях більшістю голосів від її складу. У разі  відсутності голови постійної депутатської комісії  на засіданні Президії право ухвального голосу з питань організації роботи ради та її органів має уповноважений представник постійної комісії, і його присутність зараховується до кворуму. Те саме правило стосується керівника фракції.

5. Президія не приймає рішень, обов’язкових для виконання.

Рекомендації Президії направляються секретарем ради органам та особам, яких вони стосуються.

Підрозділ 4.

Посадові особи ради.

Стаття 15.  Міський голова

1.Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади.

2.Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення відповідною міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

3.Повноваження міського голови визначаються  законодавством, цим Регламентом, рішеннями ради і можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених  законодавством.

4.При здійсненні наданих повноважень міський голова є відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

5. Не рідше одного разу на рік міський голова зобов'язаний прозвітувати перед:

5.1.територіальною громадою міста;

5.2.   радою про роботу виконавчих органів ради на вимогу не менше половини депутатів ради у будь-який визначений ними термін.

6. Дата звітування визначається міським головою.

Стаття 16.  Секретар ради

1. Секретар ради обирається за пропозицією міського голови радою в режимі таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

2. Секретар ради:

2.1. у випадках, передбачених чинним законодавством та Регламентом:

2.1.1. скликає сесії ради;

2.1.2.веде засідання ради;

2.1.3.підписує протоколи сесії та її рішення.

2.2. організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

2.3.повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

2.4.забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль  за їх виконанням;

2.5.за дорученням міського голови координує та контролює діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

2.6. сприяє депутатам  ради у здійсненні їх повноважень;

2.7. організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням референдумів і виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;

2.8.сприяє у забезпеченні зберігання у раді офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

2.9. вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів;

2.10.здійснює інші повноваження, що випливають із Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Регламенту.

3.Секретар ради за пропозиціями відповідних комісій ради організовує планування роботи з підготовки проектів рішень ради і, враховуючи висновки профільних комісій про готовність проектів рішень та інших актів до розгляду, вносить відповідні пропозиції на розгляд міського голови та Президії згідно з положенням цього Регламенту.

Підрозділ 5.

Постійні комісії ради.

Стаття 17.     Постійні комісії

1.Постійні комісії ради є її органами, що утворюються для попереднього розгляду та підготовки питань, що належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень ради, діяльності виконавчих органів ради у сфері компетенції комісії.

Стаття 18.  Утворення постійних комісій

1. Постійні комісії ради обираються з числа її депутатів на першій сесії ради нового скликання на термін її повноважень.

2.Підготовча депутатська група, яка готує першу сесію новообраної ради, розглядає заяви депутатів, узагальнює і систематизує пропозиції щодо кількості комісій, їх назв та персонального складу, готує попередні проекти рішень ради.

3.Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення та діяльності визначаються чинним законодавством, цим Регламентом та Положенням про постійні депутатські комісії ради.

4.Уточнення проекту рішення ради здійснюється після  формування депутатських фракцій (груп) та отримання пропозицій від їх керівників.

5. Рада приймає рішення про перелік постійних комісій та затверджує їх персональний склад.

6.Персональний склад комісії визначається бажаннями  депутата, пропозиціями депутатських фракцій (груп) та затверджується рішенням ради. Процедура формування складу комісій передбачає застосування принципу обрання їх членів на основі пропорційного представництва.

7.У разі необхідності  може бути створено нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад за умови дотримання норм цього Регламенту.

8.Рада обирає постійні комісії у складі їх голів і членів; інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Голова комісії, заступник голови не можуть бути одночасно членами однієї фракції і головами фракцій.

9.Голови комісій обираються радою за пропозицією міського голови на підставі консультацій з фракціями (групами). Міський голова може пропонувати на обрання головою комісії одну й ту ж особу не більше двох разів. У разі відхилення пропозицій міського голови щодо кандидатури на посаду голови постійної комісії, може пропонуватись інша особа за узгодженням між депутатськими фракціями (групами).

10. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані міський голова, секретар ради їх заступники.

11. Питання про обрання депутата до складу іншої комісії може бути ініційовано за згодою конкретного депутата міським головою, головою постійної комісії, фракції (групи), до якої входить депутат, та самим депутатом. За рішенням ради депутат може бути обраний до складу іншої постійної комісії. Рішення по внесення змін до складу постійної комісії приймається більшістю від загального складу ради.

Стаття 19. Загальні повноваження постійних комісій ради  

1Відповідно до компетенції, визначеної Положенням про постійні комісії ради, постійні комісії:

1.1.розглядають на своїх засіданнях та готують висновки та рекомендації по проектах  нормативних та інших юридичних актів міської ради, незалежно від суб’єкту їх внесення;

1.2. здійснюють загальний контроль за виконанням міського бюджету в частині, що відноситься до їх компетенції;

1.3. здійснюють  контроль над відповідними управліннями та відділами виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій;

1.4.   заслуховують на своїх засіданнях звіти керівників виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій щодо виконання рішень ради та скарг депутатів, юридичних чи фізичних осіб про їх діяльність та приймають рекомендації щодо подальшого перебування на посаді цих керівників;

1.5. аналізують, узагальнюють та систематизують заяви, звернення та скарги фізичних чи юридичних осіб з питань, що належать до компетенції комісій та готують пропозиції щодо поліпшення  діяльності органів та посадових осіб  місцевого самоврядування в місті;

1.6. у разі необхідності публікують у місцевих засобах масової інформації проекти місцевих нормативних актів для їх широкого обговорення, виступають ініціаторами проведення громадських слухань з питань найбільш важливого громадського значення;

1.7. готують пропозиції на розгляд ради щодо необхідності проведення місцевого референдуму чи дорадчого опитування громадян.

Стаття 20. Права постійних комісій ради

1. Для  реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:

1.1. створювати із свого складу тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів та підготовки проектів висновків з найбільш складних питань на розгляд комісії;

1.2.створювати експертні групи, залучати на договірній основі необхідних фахівців для підготовки висновків з питань, що належать до компетенції комісії;

1.3.проводити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати керівників виконавчих органів ради, посадових осіб управлінь та відділів та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що знаходяться на території ради,  з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії ради;

1.4.запрошувати на засідання комісії посадових осіб виконавчих органів ради під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;

          1.5. вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії, вносити пропозиції до порядку денного сесії  ради;

1.6. мати право обов’язкового слова від комісії при розгляді будь-якого питання на сесії ради, що має пряме чи  опосередковане відношення до компетенції комісії, або може призвести до зменшення надходжень чи збільшення витрат міського бюджету;

1.7. виступати  організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, круглих столів, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії;

1.8. попередньо розглядати кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готувати висновки з цих питань;

1.9.  попередній розгляд проектів рішень міської ради в постійних комісіях організовує голова постійної комісії відповідно до Положення про постійні комісії міської ради;

1.10. постійні комісії міської ради попередньо розглядають проект рішення міської ради та приймають рішення у вигляді висновків та рекомендацій. Якщо в одного або декількох членів комісії думка щодо проекту рішення відрізняється від прийнятої комісією, вони мають право викласти її в письмовому вигляді та додати її до рішення комісії, що є його невід’ємною частиною;

1.11. проекти рішень міської ради візуються головами постійних депутатських комісій міської ради в порядку, установленому цим Регламентом;

1.12.  постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдопо-відями;

1.13. постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

2.Для запрошення на своє засідання посадових осіб, визначених підпунктами 1.3, 1.4  частини 1 цієї статті, постійна комісія не пізніше як за три робочих дні до дати засідання направляє посадовій особі запрошення за підписом голови комісії чи особи, що її замінює. У запрошенні вказується дата, час, місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа. У разі необхідності комісія може вказати на додаткові інформаційні матеріали, що   потрібні від цієї особи на засіданні.

3.Посадова особа, яку запрошено на засідання, зобов’язана вчасно прибути на засідання комісії.

4. У разі неможливості прибуття на засідання комісії з поважних причин запрошеної посадової особи, вона зобов’язана попередити про це комісію, вказавши причини відсутності, та направити замість себе повноважну особу для розгляду питання.

5. Комісія, взявши до відома інформацію про причини відсутності, приймає рішення провести засідання комісії за участю особи, що замінює запрошену, або перенести засідання комісії на інший день.

6.Щодо особи, яка ухиляється від явки на запрошення комісії, може бути порушено питання про її дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з займаної посади, перед органом, до компетенції якого належить призначення цієї особи на посаду.

         Стаття 21.  Засідання постійної комісії

1.Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії за потребою, відповідно до плану роботи комісії або у зв’язку з проведенням надзвичайної чи позачергової сесії ради та інших обставин, відповідно до цього Регламенту.

2.Засідання комісії може бути скликане також за письмовим зверненням міського голови або ініціативою не менше як 1/3 членів комісії.

3.Апарат ради після отримання звернення міського голови або ініціативи членів комісії, підписаною власноручно не менш як 1/3 її членів, зобов’язаний сповістити голову та усіх членів комісії про проведення її засідання відповідно до дати та часу, що вказані у зверненні чи ініціативі, або на іншу дату, яка не може бути пізнішою 3-х днів від дати подання документів.

4.Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь не менше половини депутатів від складу комісії.

5.Головує  на засіданні комісії її голова, а у разі його відсутності – заступник голови чи секретар комісії.

6.У разі відмови від головування на засіданні комісії осіб, визначених ч.5 цієї статті, члени комісії можуть обрати зі свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комісією. В протоколі засідання комісії вказується причина, що призвела до обрання головуючого на засіданні.

7.Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді обґрунтованих висновків та рекомендацій, приймаються шляхом голосування більшістю голосів від складу комісії.

Стаття 22.  Слухання в постійній комісії ради

1.  Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комісії за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, аналізу усіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в цілому чи на окремі її частини.

2. Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація використовується для підготовки проектів документів ради з питань, що належать до  компетенції комісії.

3.Слухання мають відкритий характер і у місці їх проведення забезпечується доступ громадськості, представників засобів масової інформації.

4.  До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямків вирішення питання, отримує необхідну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб, розміщує в засобах масової інформації повідомлення про час та місце проведення слухань, а також іншу інформацію, необхідну для успішного проведення слухань.

5. На слуханнях у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ з доповіддю та в обговоренні запрошені та представники громадськості.

Стаття 23. Порядок денний засідання комісії

1. Проект порядку денного засідання комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд чергової сесії ради, відповідно до плану роботи ради, плану роботи комісії та за пропозицією міського голови, виконавчого комітету, членів комісії.

2.Перед початком засідання комісії голова або особа, що його замінює, оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати до порядку денного інші питання, що належать до компетенції комісії, або пропонувати зняти з розгляду питання, попередньо включене до проекту порядку денного.

Відповідно до вимог діючого законодавства (Земельний кодекс України) профільна депутатська комісія може додатково в термін менше, ніж 20 днів до проведення пленарного засідання, розглядати проекти рішень, підготовлені згідно з вимогами ст. 44 діючого Регламенту міської ради.

3.  Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість членів комісії.

         Стаття 24.  Прийняття рішень на засіданні постійної комісії

1. Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається, шляхом голосування більшістю від складу комісії.

2. Рішення комісії ухвалюються у формі обґрунтованих висновків, рекомендацій та постанов.

3. Рішення у формі обґрунтованих висновків приймаються при розгляді питань, віднесених до компетенції комісії та стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою, зокрема, щодо призначення чи обрання посадових осіб.

4. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються профільної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи участю комісії.

5. Висновки, пропозиції комісії є обов’язковими до розгляду сесією ради, міським головою та виконавчими органами ради.

6. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються з наданням вмотивованої відповіді щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше, як протягом місяця від дня їх отримання.

7. Постановами ухвалюються рішення, що стосуються внутрішньої діяльності комісії: обрання заступників та секретаря комісії, робочих та експертних груп, затвердження планів роботи комісії тощо.

8. Рішення комісії підписуються її головою (заступником) та секретарем комісії.

Стаття 25.  Протокол засідання комісії  

1.Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає секретар комісії чи в окремих випадках – відповідальний працівник апарату ради.

2.У протоколі вказується:

2.1. дата та місце проведення засідання комісії;

2.2.список членів комісії, присутніх на засіданні;

2.3.список запрошених на засідання комісії;

2.4. перелік питань, що розглядались;

2.5. стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;

2.6.результати голосувань по кожному з рішень.

3. У вигляді додатків до протоколу додаються: ухвалені рішення, особливі думки депутатів – членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями, а також стенограма засідання, якщо комісією було прийнято рішення про стенографування.

4.Протокол оформляється у двох примірниках і не пізніше двох робочих днів після проведення засідання надається до апарату міської ради, не пізніше трьох робочих днів з дня проведення засідання розміщується на офіційному веб-сайті Кременчуцької міської ради.

5.Один примірник належним чином оформленого та підписаного протоколу зберігається у справах апарату міської ради  (у матеріалах комісії), другий – у секретаря комісії.

Стаття 26.  Спільне засідання комісій

1. За дорученнями ради чи за власною ініціативою може проводитись спільне засідання двох чи більше комісій ради.

2. Головує на такому засіданні голова комісії, що визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. У інших випадках головуючий визначається за взаємним погодженням.

3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому Регламенті, для засідання комісії.

4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній із комісій.

5. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь в спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, що підписується головами комісій або особами, що їх замінюють.

Якщо на спільному засіданні постійних депутатських комісій немає кворуму, інформація з проектів рішень приймається до відома, протокол оформлюється від групи депутатів, а підписує протокол головуючий від групи депутатів.

6. У випадку, коли результати голосування по окремому чи усім рішенням по різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій у порядку, встановленому цим Регламентом.

7. Відповідальним за складання протоколу є комісія, визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.

8. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх замінюють.

Стаття 27. Забезпечення роботи комісій

1. Апарат  міської ради забезпечує комісію для проведення засідань необхідним приміщенням та обладнанням, здійснює тиражування проектів документів (за окремим списком), що підлягають розгляду, у разі вчасного надходження їх до апарату міської ради, оприлюднює проекти рішень на офіційному сайті Кременчуцької міської ради.

2.За заявою голови комісії апарат міської ради забезпечує присутність на засіданні комісії відповідального працівника  для вирішення організаційних питань, що виникають під час проведення засідання.

Підрозділ 6.

Тимчасові контрольні комісії ради.

Стаття 28. Тимчасова контрольна комісія ради

1. Рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради для контролю над виконанням конкретних рішень ради, а також інших конкретних питань, визначених радою, що належать до компетенції місцевого самоврядування міста.

2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається окремим пунктом до порядку денного сесії міської ради за ініціативою міського голови або не менш як половини депутатів від складу ради.

3. Тимчасова контрольна  комісія здійснює свою діяльність відповідно до порядку, встановленого для постійних комісій ради.

Стаття  29.  Створення тимчасової контрольної комісії ради

1. Тимчасова  контрольна комісія Кременчуцької міської ради є органом ради, який обирається з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування з урахуванням вимог ч.3 цієї статті. Тимчасова контрольна комісія утворюється шляхом ухвалення відповідного рішення ради не менш як однією третиною депутатів від загального складу ради. Голосування щодо утворення та персонального складу кожної тимчасової контрольної комісії ради здійснюється окремим рішенням Кременчуцької міської ради.

2. Рішення ради про створення тимчасової контрольної комісії повинно включати в себе:

2.1. назву комісії;

2.2. завдання комісії;

2.3. кількісний склад комісії;

2.4. обраного радою голову (співголів) комісії;

2.5. персональний склад членів комісії;

2.6. термін діяльності комісії;

2.7. додаткові права у межах законодавства України (якщо це необхідно), надані радою цій комісії;

2.8. обсяг коштів (та їх джерела), попередньо виділених у розпорядженні для цієї комісії для оплати робіт чи послуг, виконаних або наданих юридичними і фізичними особами, залученими комісією для виконання завдання;

2.9. заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного  забезпечення роботи комісії.

3.  Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого може мати місце конфлікт інтересів, пряме підпорядкування, потенційний конфлікт інтересів, приватний інтерес, реальний конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосуються діяльності депутата, пов'язаних з ним осіб у розумінні чинного законодавства або юридичних осіб, до керівництва якими чи щодо власності над якими він або пов'язані з ним особи мають безпосереднє відношення відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

4. У складі тимчасової контрольної комісії ради мають бути представлені за їх бажанням усі депутатські фракції (групи) ради.

5. Роботу тимчасових контрольних комісій забезпечує апарат міської ради.

Стаття 30  Припинення діяльності тимчасової  контрольної комісії

1. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень ради та інші матеріали (за підписом всіх членів комісії), що поширюються серед депутатів. У разі незгоди зі звітом, підготовленими проектами рішень, матеріалами комісій її член може письмово викласти окрему думку та додати її до цих матеріалів.

2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу та визначає для цього новий термін.

3. Повноваження тимчасової контрольної комісії  припиняються з прийняттям радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії.

Розділ III

СЕСІЇ РАДИ

Підрозділ 1.

Скликання, відкриття і закриття сесії.

 Стаття 31.  Сесія ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно.

2.Сесія – форма роботи ради як представницького органу, яка складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради, що відбуваються тільки під час сесії.

3.Сесії можуть бути чергові та позачергові.

4.Чергові сесії скликаються згідно із затвердженим планом проведення сесій та  відповідно до цього Регламенту.

5.Позачергові сесії ради скликаються у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Вмотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії міської ради, підписані ініціаторами, подаються Президії з зазначенням питань і, за звичайних обставин, з проектами документів, розгляд яких пропонується. Розпорядження про скликання позачергової сесії оприлюднюється не пізніше як за один день до її відкриття із зазначенням питань, які пропонується винести на розгляд позачергової сесії. Повідомлення про проведення позачергової сесії здійснюється відповідно до частини 2 статті 70 цього Регламенту. Під час реєстрації депутатам видаються документи позачергової сесії міської ради, які попередньо оприлюднені на офіційному сайті Кременчуцької міської ради.

У разі запровадження в Україні або на території м. Кременчука режиму воєнного чи надзвичайного стану, пов’язаного з обмеженням конституційних прав громадян, міська рада збирається на позачергову сесію у триденний термін після запровадження такого режиму. В цьому разі апарат міської ради терміново повідомляє депутатів про місце засідань міської ради, якщо вони відбуватимуться не в будинку міської ради, а в іншому приміщенні.

6.Комісія ради або її робоча група може проводити своє засідання одночасно з пленарними  засіданнями ради у тому разі, коли проект рішення визнано невідкладним, чи за дорученням ради, якщо в цей час пленарне засідання не пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням посадових осіб.

7.Пленарні засідання сесії міської ради як правило, проводяться з використанням електронної системи «Рада-В». Дані письмової реєстрації є підставою для офіційного визнання присутності депутата на пленарному засіданні. За потреби може проводитися перереєстрація депутатів під час пленарного засідання ради. Депутати на весь період скликання отримують індивідуальні коди доступу до роботи в даній системі, що забезпечує:

-        реєстрацію депутатів (після пленарного засідання сесії картки в обов’язковому порядку повертаються до апарату міської ради);

-        голосування;

-        запис на виступ, репліку, запитання;

-        інформацію з питань, що розглядаються.

 Стаття 32.  Скликання сесії  ради

1. Сесії, наступні після першої, скликаються міським головою відповідно до плану проведення сесій, затвердженого радою, за його ініціативи, у разі необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з земельних питань – не рідше, ніж один раз на місяць.

2. У разі невмотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається секретарем міської ради.

3.  Сесія повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

4.  Пропозиції депутатів, оформлені неналежним чином, тобто без дотримання вимог даного Регламенту, пропозиції, до яких не додані необхідні документи та проекти рішень ради, розгляду не підлягають.

5. Рішення про скликання чергової сесії повідомляється депутатам та населенню не пізніш, як за 10 днів до сесії, у виняткових випадках – не пізніш, як за день до сесії.

6. Інформація про місце і час проведення та про плановий порядок денний засідань ради оприлюднюється на офіційному сайті Кременчуцької міської ради.

 Стаття 33Відкриття та закриття сесії ради

1.Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку  пленарного засідання. Кожна сесія Кременчуцької міської ради починається і завершується виконанням Державного Гімну України.

2.Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє номер сесії, скликання ради та оголошує підставу її скликання відповідно до цього Регламенту.

3.Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного засідання ради. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності.

4.Закриття сесії оголошується головуючим після завершення розгляду усіх питань, що були включені до порядку денного.

5.Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.

6.При використанні електронної системи «Рада-В» голова лічильної комісії міської ради перед початком пленарного засідання повідомляє про готовність системи до роботи.

Підрозділ 2.

Робочі органи сесії ради

Стаття 34.      Лічильна комісія

1. Лічильною комісією є робочий орган сесії ради, що створюється для підрахунку голосів депутатів при голосуваннях.

Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування, за дорученням міської ради в разі необхідності встановлює присутність депутатів на пленарному засіданні, а також розглядає звернення депутатів міської ради, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні, здійснює контроль за використанням електронної системи «Рада-В» під час підрахунку голосів картками.

2. Лічильна комісія обираються радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого.

3.Лічильна комісія не може складатись тільки з членів однієї депутатської фракції (групи). Підрахунок голосів при обранні першої лічильної комісії здійснюється головуючим.

4.Лічильна комісія обирає зі свого складу голову. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито.

5.У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

6.Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

 Стаття 35Секретаріат ради

1.Для забезпечення роботи сесій ради, за пропозицією міського голови, утворюється секретаріат як робочий орган ради, який:

1.1. оголошує депутатські запити при їх надходженні;

1.2.узагальнює пропозиції, що надійшли в ході пленарного засідання;

1.3. здійснює діловодство ради у межах повноважень;

1.4.виконує інші повноваження, що випливають із рішень ради чи процедурних доручень  ради;

1.5.обирає зі свого складу голову та заступника, про що інформує головуючого сесії.

 

2.Голова та заступник не можуть бути представниками однієї фракції (групи).

Підрозділ 3.

Перша сесія ради нового скликання

Стаття  36.   Скликання першої сесії

Перша сесія міської ради скликається міською виборчою комісією не пізніше, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у повноважному складі. Її відкриває і веде голова цієї виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та міського голови і визнання їх повноважень.

Стаття  37.  Підготовча група

1.Для підготовки першої сесії новообраної міської ради утворюється  підготовча депутатська група.

2. Персональний склад підготовчої депутатської групи формується міським головою (новообраним) з числа депутатів з урахуванням пропозицій голів осередків політичних партій, які за результатами виборів депутатів міської ради мають своїх представників у раді.

3. Підготовча депутатська група на підставі пропозицій міського голови та депутатів ради готує:

3.1. проект порядку денного першої сесії ради нового скликання;

3.2. проект рішення про перелік постійних комісій та їх функції;

3.3. проекти інших документів, що виносяться на першу сесію;

3.4.пропозиції щодо організації роботи першого пленарного засідання.

 4. Підготовча депутатська група здійснює роботу на засадах, встановлених для тимчасових контрольних комісій ради, і призупиняє свою діяльність із створенням постійних комісій ради.

Стаття 38.  Порядок проведення першої сесії ради

1.Першу сесію ради відкриває і веде голова міської виборчої комісії; він інформує раду  про підсумки виборів депутатів і міського голови, визнання їх повноважень і передає ведення сесії міському голові (новообраному). Після оголошення підсумків виборів голова виборчої комісії запрошує депутатів до складання присяги. Від міської ради текст присяги зачитує найстарший за віком новообраний депутат. Інші депутати вголос повторюють текст присяги. «Я,___________, приступаючи до виконання повноважень депутата Кременчуцької міської ради, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити Українському народові, неухильно дотримуватися Конституції України,законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, неухильно захищати інтереси територіальної громади міста».

2. Апарат міської ради забезпечує реєстрацію депутатів міської ради, які прибули на першу сесію новообраної міської ради. Депутати міської ради нового скликання на першому пленарному засіданні розміщуються у залі засідань у порядку, рекомендованому підготовчою депутатською групою. У подальшому порядок розміщення депутатів визначається постійною депутатською комісією, до предмета відання якої належить питання Регламенту, за пропозицією депутатських комісій, фракцій (груп).

3. Міський голова інформує депутатів ради про роботу підготовчої депутатської групи та про формування депутатами депутатських фракцій (груп).

4. Пленарне засідання продовжуються і за головування на ньому міського голови проводиться за таким порядком денним:

4.1. інформація міського голови про створення депутатських фракцій (груп);

4.2. обрання секретаря ради;

4.3.про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради;

4.4. визначення переліку, складу і положень про  постійні депутатські комісії ради;

4.5. обрання постійних комісій ради:

4.6. затвердження голів постійних комісій;

4.7.оголошення складу Президії ради;

4.8.різне.

5.Діяльність міської ради, її органів здійснюється згідно з перспективним планом роботи на рік, що розробляється з урахуванням пропозицій міського голови, членів Президії при міській раді, постійних депутатських комісій, голів політичних фракцій (груп) при міській раді, депутатів, служб та управлінь виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

 Стаття 39. Особливості ведення першої сесії за не обрання міського голови

У разі, коли обрано повноважний склад ради, але не обрано міського голову, головує на сесії тимчасова президія з числа депутатів ради в кількості 3-5 осіб.

Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

 Підрозділ 4

Порядок денний сесії

Стаття 40. Формування проекту порядку денного сесії ради

1. Проект порядку денного сесії ради, не пізніше як за два тижні до початку відповідного пленарного засідання сесії міської ради, формує міський голова після погодження з Президією на основі:

1.1. затвердженого радою перспективного плану роботи ради;

1.2.пропозицій  секретаря ради;

1.3.пропозицій постійних комісій ради;

1.4. пропозицій депутатів ради;

1.5. пропозицій виконавчого комітету;

1.6.пропозицій відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради;      

1.7. пропозицій, поданих громадою в порядку місцевої  ініціативи;     

          1.8. пропозицій тимчасових контрольних комісій ради.

2. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами Регламенту.

Стаття 41.  Затвердження порядку денного

1. Проект порядку денного підлягає затвердженню на початку пленарного засідання сесії ради, для чого головуючий оголошує розгляд питання «Про порядок денний сесії ради» у такій послідовності:

1.1.голосування проекту порядку денного (перелік назв проектів рішень) за основу - більше половини голосів від присутніх на засіданні;

1.2. внесення до порядку денного депутатського(их) запиту(ів);

1.3.внесення та обговорення пропозицій про вилучення окремих питань з розгляду – більше половини від присутніх;

1.4.внесення та обговорення пропозицій про можливість включення до проекту порядку денного додаткових питань, якщо вони  підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту – більше половини  від присутніх;

1.5. затвердження порядку денного в цілому – більше половини від складу депутатів ради.

Стаття 42.  Розгляд питань порядку денного

1. Питання затвердженого порядку денного сесії ради, як правило, розглядаються у тій черговості, у якій вони були затверджені.

2. У окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від складу ради після обговорення за скороченою процедурою. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її обґрунтуванням, опонента пропозиції, а також заслуховується виступ з цього питання секретаря ради і представника відповідної комісії.

3. Виключення питання із затвердженого порядку денного приймається радою  більшістю голосів від загального складу ради.

4. Під час роботи сесії пропозиції про зміни її порядку денного можуть вноситись:

4.1. міським головою;

4.2. секретарем ради;

4.3. постійною комісією;

4.4. депутатською фракцією (групою);

4.5. депутатом міської ради, проект рішення при цьому обов’язково  надається згідно з вимогами Регламенту.

5. Для внесення до порядку денного сесії питань про відміну рішення ради, прийнятого на поточній сесії, внесення доповнень та поправок до нього, а також до Регламенту, необхідна більшість голосів депутатів від загального складу ради.

6. Інформації з питань, розглянутих у розділі «Різне», приймаються до відома.

Стаття 43. Вимоги до проекту рішення ради

1.Проекти рішень Кременчуцької міської ради, що підлягають обговоренню, повинні оприлюднюватися розробником відповідно до вимог ч.3 ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» у термін не пізніше як за 20 робочих днів до  дати їх розгляду з метою прийняття. Оформлені проекти рішень відповідно до вимог Регламенту Кременчуцької міської ради подаються до апарату міської ради до засідання Президії. Якщо матеріали надійшли до апарату міської ради після засідання Президії, розробник проекту рішення повинен надати письмово обґрунтовану пояснювальну записку щодо необхідності винесення додаткового питання на розгляд цієї сесії. За порушення вимог щодо термінів винесення питання та якості підготовки проектів рішень до відповідальних осіб (розробників проектів рішень) може бути застосовано захід дисциплінарного впливу за ініціативою міського голови. Земельні та питання фінансового характеру можуть додатково розглядатися профільною депутатською комісією в термін менше ніж 20 днів, згідно з  вимогами Земельного кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів.

2.До проекту рішення додається пояснювальна записка, де вказується:

2.1.характеристика стану речей у ділянці, яку унормовує рішення;

2.2. потреба і мета прийняття рішення;

2.3.прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні  наслідки прийняття рішення;

2.4.прогноз щодо можливого зменшення надходжень або збільшення видатків місцевого бюджету.

3.  Друкований примірник проекту повинен мати такі реквізити: у правому верхньому куті на бланку рішення міської ради – помітка «Проект» і прізвища авторів на звороті, герб, нижче ліворуч – назва рішення; ще нижче – текст проекту  рішення.

4.Текст  проекту рішення повинен складатися з таких частин:

4.1. мотивуючої – в якій містяться посилання на закони, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття цього рішення;

4.2. вирішальної (резолютивної) – в якій конкретно і чітко формуються заходи      щодо рішення, вказуються виконавці і термін виконання поставленого завдання;

4.3. заключної (завершальної) – в якій містяться загальні  терміни виконання, посилання на посадову особу, профільну постійну депутатську комісію, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

5. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі.

6. До проекту рішення, яким передбачається виділення та розподіл бюджетних коштів (за виключенням рішення про прийняття бюджету), також додається доповідна записка або висновок за підписом розпорядника-керівника відповідного підрозділу виконкому міської ради та керівника відповідного підприємства, установи, організації - отримувача бюджетних коштів, який ініціює виділення коштів. Доповідна записка (висновок) повинна містити техніко-економічне обґрунтування виділення коштів, пропозиції щодо зменшення витрат одержувача  коштів, показників фінансово – господарської діяльності одержувача коштів.

Стаття 44Узгодження проекту рішення.

1Секретар ради розглядає поданий проект згідно з вимогами Регламенту; апарат міської ради реєструє його у книзі реєстрації проектів рішень ради.

2. Проекти рішень візуються в наступній послідовності:

2.1. ініціатором підготовки проекту рішення (автором проекту);

2.2.начальником юридичного відділу;

2.3.керівниками управлінь, відділів, департаментів виконавчого комітету міської ради, які відповідають за виконання окремих пунктів рішень, до компетенції яких належить дане питання;

2.4.заступниками міського голови, на яких  покладається контроль за виконанням рішення;

Пункт (2.5.) виключено, окрім випадків, коли обов’язковість візи голів постійних депутатських комісій відповідного профілю та на яких покладається контроль за виконанням рішень міської ради передбачена чинним законодавством;

2.6.керівником апарату міської ради;

2.7.секретарем міської ради.

3. Віза проекту документу містить: особистий підпис, ініціали та прізвище особи, яка візує документ, дату візування, а також вказується найменування посади даної особи. Віза проставляється зі зворотного боку  останньої сторінки (не на окремій сторінці) проекту документу. Візування проекту рішення є обов’язковим.

4. Проект рішення готується в двох примірниках. Перший примірник проекту рішення з погоджувальними підписами (візами) подається до апарату міської ради у друкованій формі. Другий примірник проекту рішення з погоджувальними підписами залишається у автора підготовленого документу. Розробник проекту рішення через апарат міської ради оприлюднює документ відповідно до вимог діючого законодавства на офіційному сайті Кременчуцької міської ради.

5. Відповідальність за зміст проекту рішення несе автор проекту та керівники управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради, які візували проект рішення.

6. Особи, які готують проект рішення, повинні обов’язково підготувати реєстр розсилки з переліком установ, організацій, службових осіб, кому слід розіслати дане рішення для виконання.

7. Текст проекту рішення міської ради має бути стислим, суть документу повинна бути викладена чітко і виключати можливість неоднозначного тлумачення.

8. Текст проекту рішення міської ради має містити вказівку на документи, наявність яких для прийняття рішення передбачена чинним законодавством та рішеннями  (положеннями) міської ради.

9. Проект рішення у мотивуючій частині повинен передбачити законні підстави для прийняття рішення (з посиланням на конкретні норми права).

10. Проект рішення у вирішальній частині має обов’язково містити пункти, що передбачають:

10.1. конкретні завдання виконавцям із зазначенням остаточних термінів їх виконання;

10.2.точні назви організацій – виконавців;

10.3. доручення про контроль відповідним виконавцям (відповідним управлінням, відділам та іншим виконавчим органам міської ради) із зазначенням строків надання попередньої інформації про хід виконання рішення та остаточної інформації для вирішення питання для зняття з контролю;

10.4. доведення до відома усіх зацікавлених  підрозділів підприємств, установ, організацій та посадових осіб у частині, що їх стосується.

10.5. оприлюднення рішень.

11. При розробці проекту рішення виконавець повинен за допомогою бази документів провести аналізування проекту щодо наявності будь-яких невідповідностей чи протиріч із виданими раніше актами з даного питання.

Якщо рішення, що пропонується до прийняття, включає дію рішення, раніше прийнятого з цього питання, воно повинно містити пункт про визнання попереднього рішення таким, що втратило чинність.

12. У окремих випадках зауваження (якщо вони мають великий об’єм) та пропозиції до проекту документу викладаються на окремій сторінці, про що на проекті документу робиться відповідна помітка, в якій вказується посада особи, підпис, ініціали, прізвище, дата, вказівка на те, що зауваження та пропозиції додаються.

Зауваження та пропозиції постійних комісій ради до проекту рішень повинні бути викладені в протоколі їх засідань. Зауваження та пропозиції розглядаються за дорученням міського голови відповідними виконавчими органами ради та іншими причетними суб’єктами, після чого зауваження та пропозиції, які не суперечать діючому законодавству, відповідають питанню, відображеному у проекті рішення ради та є взаємоузгодженими, узагальнюються зазначеним відділом та за узгодженням з міським головою або з секретарем ради, як правило, включаються до проекту рішення ради.

Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, розроблення остаточного його варіанту покладається на ініціаторів проекту. Вони можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради.

13. Якщо до проекту рішення додаються додатки, які передбачено текстом, вони обов’язково підписуються керівником управління, відділу або іншого виконавчого органу міської ради, розробником цього проекту рішення.

14. Підготовлений завізований проект рішення через апарат міської ради направляється секретареві міської ради для організації підготовки проекту порядку денного сесії міської ради.

У випадку, якщо наданий проект рішення передбачає необхідність фінансування, він додатково візується керівником фінансового управління виконавчого комітету міської ради.

До підготовленого завізованого проекту рішення обов’язково надаються оригінали документів (листи, заяви, звернення, пояснювальні записки, доповідні та ін.), на які посилається розробник документа при його підготовці.

15. Проект рішення вважається підготовленим після узгодження та візування відповідними виконавчими органами міської ради та юридичним відділом. У разі невідповідності проекту рішення вимогам  законодавства він повертається автору проекту для доопрацювання.

16. Підготовлений і погоджений проект рішення не пізніше як за два тижні до дати початку сесії міської ради розглядає міський голова.

17. На пленарному засіданні міської ради з підготовленого проекту рішення доповідають  завідуючі відділами (управліннями), заступники міського голови відповідно до розподілу обов'язків, депутати, голови постійних депутатських комісій.

18. Проекти рішень міської ради, прийняті на пленарному засіданні з врахуванням зауважень та пропозицій, доопрацьовують управління, відділи та інші виконавчі органи міської ради відповідно до розподілу обов'язків. Рішення, після підписання міським головою, оприлюднюються на офіційному сайті Кременчуцької міської ради.

19. Відповідальність за підготовку  витягів з рішень, прийнятих на пленарному засіданні, покладається на структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, які готували загальне рішення.

20. Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесії здійснюється з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту.

21. Відповідальність за виконання рішення покладається на управління, відділ та інший виконавчий орган міської ради  який готував документ на розгляд депутатських комісій та затвердження на сесії. У інформації про виконання рішення розробник документа повинен надати повну відповідь, що є підставою для зняття його з контролю як виконаного. Рішення міської ради (або окремі його пункти) може бути знято з контролю за умови його повного виконання (виконання окремих його пунктів). В разі його невиконання (у визначений термін), відповідальний виконавець повинен надати аргументований висновок, з яких причин рішення не виконано, вказати підстави для перенесення його на інший термін виконання (відповідно до законодавства). На підставі аналізу виконання рішення міської ради посадова особа, орган, на який покладено контроль за виконанням рішення міської ради, інформує апарат міської ради в письмовому вигляді (проект рішення) про виконання рішення. При цьому можуть вноситися пропозиції міській раді:

-         про зняття з контролю рішення (або окремих його пунктів) як виконаних;

-         про продовження строків дії рішення міської ради (або окремих його пунктів) на аргументованій основі;

-         про доповнення чи зміни в рішенні (або окремих його пунктах) з визначених причин;

-         про втрату чинності рішенням (або окремих його пунктів)  у зв’язку зі зміною законодавства, обставин та з інших причин.

22. За необхідності внесені пропозиції можуть бути розглянуті на пленарному засіданні міської ради.

23. Контроль за виконанням рішень міської ради покладається на секретаря  міської ради, заступників міського голови згідно з розподілом повноважень, відповідні постійні депутатські комісії.

Підрозділ 5

Пленарні засідання

Стаття 45Розклад пленарних засідань сесії ради

1. Пленарне засідання ради починається о 10 годині і закінчується до 18 години, включаючи перерву на 15 хвилин кожні 2 години та годину перерви на обід, як правило, з 12 до 13 годин, якщо радою не прийняте інше рішення в порядку, визначеному цим Регламентом.     

2. Якщо до вісімнадцятої години не всі питання порядку денного сесії розглянуті, а радою не буде прийняте рішення про продовження терміну пленарного засідання, міський голова без проведення голосування оголошує перерву в пленарному засіданні ради до десятої години ранку наступного дня.

Пленарне засідання може бути продовжено за рішенням ради, але у будь-якому випадку не більше ніж до двадцятої години. Якщо до двадцятої години не всі питання порядку денного будуть розглянуті, головуючий без проведення голосування повинен оголосити перерву до десятої години ранку. На підставі пропозицій головуючого та за рішенням ради перерва може бути продовжена на більш тривалий термін.

3. Одноразово може бути прийняте процедурне рішення про інший розпорядок роботи на пленарний день.

4. Наприкінці вечірнього засідання відводиться до 30 хвилин для проведення обговорення питань (в тому числі і заздалегідь означених), які можуть бути не пов'язані з питаннями порядку денного сесії («Різне»). Рішення з обговорюваних питань у цей час радою не приймаються.

Стаття 46. Встановлення повноважності (кворуму) засідання

1. Пленарне засідання є повноважним за умови участі у ньому більше половини від загального складу ради.

2. Участь депутатів визначається за їх  реєстрацією.

Реєстрація депутатів, що прибули на сесію, починається за годину до початку пленарного засідання ради. Реєстрація здійснюється апаратом міської ради у холі перед залою засідань. Реєстрація здійснюється за списком депутатів ради, складеним по партійній приналежності депутатів або в алфавітному порядку, в якому депутат, що прибув на пленарне засідання, напроти свого прізвища ставить свій підпис з зазначенням дати і часу реєстрації.

У разі, якщо пленарне засідання ради продовжується більше ніж один день, реєстрація депутатів проводиться кожен день у вищевказаному порядку.

Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання.

3. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий за погодженням з членами Президії може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх депутатів або переносить проведення засідання на інший, встановлений ним день, але не більше, ніж на два тижні.

Стаття 47. Депутатський запит та депутатське звернення

1.  Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата міської ради до посадових осіб ради, її міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території міста.

2. Депутат має право на внесення депутатського запиту, депутатського запитання, проголошення заяви та оголошення в порядку, визначеному законодавством та даним Регламентом. Депутатський запит і депутатське запитання можуть вноситись в письмовій або усній формі. Депутатські запити, заяви і оголошення оголошуються депутатами на початку будь-якого пленарного засідання сесії. Кількість оголошених депутатами запитів, запитань, заяв та оголошень не обмежується, для їх проголошення депутату надається час тривалістю до 3 хвилин на кожен виступ. Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. Після оголошення депутатського запиту, головуючий ставить такий запит на голосування. Запит вважається підтриманим у випадку, якщо за нього проголосувало більшість від загального складу ради.

3. Депутатський запит, як правило, оголошується на пленарному засіданні і повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом запиту, також проблеми, що виникає з цього стану та суть вимоги щодо дій особи, до якої звернено запит. Запити, щодо яких є подання, оголошуються в обов'язковому порядку.

4. Головуючий на засіданні ради інформує раду про депутатські запити, внесені і не оголошені на засіданні.

5. Секретар ради забезпечує доведення тексту запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його скеровано.

6. Якщо запит оголошено на пленарному засіданні, на якому присутня особа, до якої звернено запит, вона може дати обґрунтовану відповідь на цьому ж засіданні. Якщо депутат чи рада не задоволені усною відповіддю особи на запит, відповідь готується відповідно до ч.7 цієї статті.

7. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату місцевої ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутату місцевої ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

8. За наполяганням депутата, який вніс запит, відповідь на нього може бути розглянута радою на пленарному засіданні, якщо така пропозиція підтримана не менш як ¼ присутніх на засіданні.

9. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата міської ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міської ради.

10. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міської ради, до яких звернувся депутат міської ради, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, ар разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше як у місячний строк.

11. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату міської ради зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

12. Депутат міської ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що міські органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міської ради, повинні повідомити йому завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

13. Якщо депутат міської ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо міські органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міської ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит.

 Стаття 48.   Депутатське запитання

1. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом  інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми.

2.Запитання до керівних осіб ради її виконавчих органів можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради, або подані письмово через секретаря ради.

3.Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на пленарному засіданні ради або дана депутатові особисто.

4. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.

Підрозділ 6

Ведення пленарних засідань

      Стаття 49. Головуючий на пленарному засіданні ради

1. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради міський голова.

2. За відсутності міського голови, або у випадках, передбачених законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом, обов'язки головуючого виконує секретар ради – за посадою, або одноразово обраний депутатами головуючий на засіданні у інших випадках, визначений законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

Стаття 50. Повноваження головуючого

1. Головуючий на засіданні ради:

1.1. дотримується норм Конституції України, інших нормативно правових актів та цього Регламенту і вживає заходів щодо їх дотримання всіма присутніми на пленарному засіданні;

1.2. повідомляє про результати реєстрації депутатів та про кількість депутатів, відсутніх на пленарному засіданні з поважних причин;

1.3. відкриває, веде та закриває пленарні засідання, оголошує перерви в пленарних засіданнях;

1.4. оголошує повну назву, редакцію та ініціаторів внесення проектів, що вносяться на обговорення;

1.5. оголошує про запис через електронну систему на виступ з місця;

1.6. оголошує списки осіб, які записалися на виступ, та надає слово для виступу;

1.7. надає слово для доповіді (співдоповіді), запитань, виступу, оголошує наступного промовця;

1.8. створює рівні можливості депутатам, депутатським фракціям або групам для участі в обговоренні питань відповідно до положень цього Регламенту;

1.9. утримується від коментарів та оцінок щодо промовців та їх виступів, крім порушення норм депутатської етики;

1.10. вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання, які ставляться на голосування першими;

1.11. об’єднує обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного пленарного засідання міської ради. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається  міською радою без обговорення.

1.12. підсумовує обговорення питань;

1.13. ставить уточнюючі запитання промовцю на пленарному засіданні щодо фактичних помилок, допущенних у його виступі;

1.14. вживає заходів для підтримання порядку на пленарному засіданні;

1.15. організовує розгляд питань відповідно до норм цього Регламенту;

1.16. оголошує  результати голосування та про прийняте рішення;

1.17. оголошує офіційні повідомлення та запити депутатів;

1.18. оголошує перерву до 30 хвилин на вимогу не менш як двох депутатських фракцій, за умови використання цього права депутатською фракцією впродовж одного пленарного засідання.

1.19. має право  виправляти фактологічні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;

         1.20. здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

2. Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених в цьому Регламенті:

2.1. використовування образливих виразів, непристойних слів і закликань до незаконних дій;

2.2. перевищення часу, відведеного для доповіді, співдоповіді, виступу тощо;

2.3. висловлювання не по темі обговорюваного питання.

3. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам озвучити письмові документи, пропозиції щодо обговорюваного питання.

З питань, підготовлених відповідною комісією ради, озвучення документів, пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.

Стаття 51. Розгляд процедурних пропозицій

1. Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право ставити запитання і в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо перебігу засідання; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими.

2. Перед розглядом питання головуючий зобов’язаний з'ясувати наявність у депутатів пропозицій щодо процедури його розгляду, а саме додаткових доповідей, повідомлень щодо цього питання.

3. Доповнення до процедури розгляду приймається після обговорення змін за скороченою процедурою: два виступи в підтримку пропозиції, два – проти. Рішення  про доповнення до процедури розгляду приймається більшістю від присутніх на засіданні.

4. Для визначення критеріїв організації і прогнозування ходу пленарного засідання та розгляду питань головуючий на засіданні на свій розсуд може оголосити проведення сигнального голосування з тієї чи іншої пропозиції, щоб з’ясувати кількість депутатів, які її не підтримують або заперечують проти неї.

5. Проведення сигнального голосування не виключає можливості прийняття рішення з того ж питання чи пропозиції згідно з Регламентом.

Стаття 52. Оголошення початку розгляду питання порядку денного

1. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні.

2. Головуючий оголошує номер питання, що розглядається відповідно до порядку денного, повідомляє про назви і редакції проектів документів (в тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про прогнозований порядок розгляду питання відповідно до цього Регламенту.

3. Головуючий може запропонувати об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, відповідне процедурне рішення приймається радою без обговорення більшістю голосів від присутніх на засіданні.

4. Перед розглядом питання порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними; в окремих випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування (за звичайних обставин). Такі повідомлення головуючий на засіданні може робити і тоді, коли пленарне засідання не можна відкрити через відсутність  повно важності пленарного засідання ради.

5. Після оголошення питання до розгляду головуючий надає слово доповідачеві з цього питання.

Підрозділ 7.

 Порядок надання слова.

Стаття 53. Регламент розгляду питання

1.  Розгляд питання порядку денного включає як правило: доповідь, співдоповідь, запитання та відповіді доповідачеві, обговорення та заключне слово.

2. Для доповіді надається час тривалістю до 15 хвилин, співдоповіді – до 10 хвилин, заключного слова – до 5 хвилин.

3. Для виступів в обговоренні надається час тривалістю до 7 хвилин, для повторних виступів (але не більше двох разів з одного питання), за процедурним рішенням ради – 2 хвилини, для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень – 2 хвилини, для виступів запрошених осіб, заступників міського голови, керівників структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, за процедурним рішенням ради – 3 хвилини, за процедурою скороченого обговорення, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у «Різному» – 3 хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – 2 хвилини, для проголошення репліки – 1 хвилина.

4. Головуючий може надати промовцю триваліший час прийняттям без обговорення відповідного процедурного рішення. При перевищенні встановленого Регламентом тривалості виступу мікрофон вимикається автоматично і може бути включений для завершення виступу лише за вказівкою головуючого (у випадку відсутності заперечень присутніх депутатів) або за процедурним рішенням ради.

5. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний термін.

Розгляд питання порядку денного не може перериватися розглядом інших питань порядку денного: якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається спочатку.

Стаття 54. Загальний час на обговорення питання

1. Загальний час для обговорення питання на пленарному засіданні ради становить не більше як дві години.

2. Якщо у ході обговорення з’ясовується, що визначеного часу недостатньо, рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення або зняти питання з розгляду, як непідготовлене в порядку, встановленому Регламентом для виключення питання з порядку денного.

 Стаття 55. Надання слова

1.Заява про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі через секретаріат головуючому. У заяві вказується назва депутатської фракції чи постійної комісії, від якої уповноважений виступити депутат або те, що він  виступає від себе особисто.

2. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючим оголошується список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається. Запис на виступ здійснюється за допомогою електронної системи «Рада-В».

3.  В окремих випадках, коли не поступило письмових заявок, а також для розгляду процедурних питань, головуючий надає слово для виступу за зверненням депутата, підтвердженого підняттям руки.

Якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської  фракції , депутатської групи чи комісії ради - зазначає їх назву.

4.  Депутат (крім міського голови, секретаря ради, голів постійних комісій ради, представника від фракції,  групи доповідача) може виступити на засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, тільки один раз, не рахуючи внесення поправок у ході засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки в разі необхідності процедурним рішенням ради, прийнятим без обговорення.

5.Позачергово слово надається міському голові та секретарю ради.

6. Окремі репліки чи виступи депутатів з місця, зроблені без надання слова головуючим є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу і стенограми засідань не вносяться.

7.  Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.

8. Народні депутати України, депутати обласної ради на сесії мають право дорадчого голосу.

9.Рішення про надання слова запрошеним, крім членів виконкому, керівників підрозділів виконкому, народних депутатів та депутатів обласної ради приймаються радою за наявністю поданої записки до секретаріату (головуючого).

10. Запрошений повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, та дотримуватися регламенту часу, наданого для виступу. Забороняється заважати виступу оратора. Промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості.

Стаття 56.  Гарантоване право слова

1.Кожна з фракцій (груп) має гарантоване право на постановку запитання доповідачу, а також на виступ одного свого представника з питання порядку денного чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

2.Гарантоване право виступу належить, на його прохання, депутату, автору проекту рішення чи поправки, яка голосується.

3.Ніхто з присутніх на пленарному засіданні ради не може виступати без дозволу головуючого.

4. Головуючий надає слово для виступу з обговорюваного питання:

-    голові бюджетної комісії ради та керівнику фінансового управління – з питань, що стосуються можливих змін надходжень чи видатків міського бюджету;

-  особам, запрошеним на засідання для розгляду конкретного питання, якщо щодо цього є   процедурне рішення ради.

5.  Гарантоване право на доповідь та заключне слово належить представникові ініціативної групи, від якої було внесене на розгляд питання в порядку місцевої ініціативи.

         Стаття 57.  Відмова від виступу

1. Депутат, записаний на виступ, у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, помінятися з іншим депутатом чергою, повідомивши про це головуючого.

2. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова.

3. За зверненням депутатів, які записалися на виступ, але не мали змоги виступити у зв’язку з припиненням обговорення, тексти їх виступів повинні бути включені до протоколу пленарного засідання. Такі тексти виступів подають до апарату міської ради. Надрукований текст виступу за обсягом має бути таким, щоб при його читанні витрачалось часу не більше, ніж встановлено для виступу.

Стаття 58. Вимоги до виступу

1. Доповіді та співдоповіді, як правило, виголошуються з трибуни, тексти виступів передаються до апарату міської ради.

2. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово та дотримуватись регламенту часу, наданого для виступу.

3. Доповідь, співдоповідь мають містити інформацію про суть проблем, що розв’язується рішенням, яке обговорюється, зміст самого рішення та можливі позитивні та негативні наслідки від його ухвалення.

4. Пропозиції щодо питання, яке розглядається, або до проекту рішення, яке голосується, мають бути чітко сформульованими і містити визначену позицію промовця щодо  цього питання.

5. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутату почергово на засадах рівності. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Тим, хто виступає в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.

6. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може у письмовій формі звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень.

Стаття 59. Оголошення голосування

1. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування.

2. З цього моменту слово може  надаватися тільки щодо процедурних питань способу чи порядку голосування і тільки до моменту заклику проголошення головуючим фрази: «ставиться на голосування...».

3. Голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій, що ставляться на голосування.

Підрозділ 8.

Обговорення питань порядку денного

Стаття 60Загальний порядок обговорення питання

1. Обговорення питання на засіданні ради включає:

1.1. доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

1.2. співдоповіді, запитання співдоповідачам і відповіді на них (у разі необхідності);

1.3. виступи депутатів з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій,  з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з висновком відповідної комісії;

1.4. виступ ініціатора внесення пропозиції;

1.5. внесення й обговорення пропозиції, а також прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність, якщо такі є;

1.6. виступи по одному представнику від постійних комісій, які бажають виступити;

1.7. виступи представників від кожної зареєстрованої фракції (групи), які бажають  виступити;

1.8. виступи депутатів, які записались на виступ;

1.9. оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;

1.10. заключне слово доповідача;

1.11. уточнення і оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

1.12. виступ з мотивів голосування депутата – ініціатора внесення пропозицій, що розглядається, якщо він не використав права на виступ перед оголошенням припинення обговорення;

1.13. виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракції, які бажають виступити;

1.14. виступи депутатів з мотивів голосування.

2. У ході обговорення доповідач і співдоповідачі  можуть давати довідки щодо своїх виступів, для цього їм позачергово надається слово.

3. Якщо список охочих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав  заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу чи прийняття процедурного рішення про скорочення обговорення, головуючий на засіданні оголошує про припинення обговорення.

Стаття 61. Скорочена процедура

1. Рішення щодо поправок, з процедурних питань та інших прямо зазначених у Регламенті питань, приймаються радою після скороченого обговорення, яке включає:

1.1.виступи ініціаторів з внесенням та обґрунтуванням пропозицій;

1.2. виступ голови або представника профільної комісії, якщо приймається рішення щодо питання, яке готувалося цією комісією;

1.3. виступи депутатів на підтримку та проти прийняття пропозиції;

1.4. уточнення та оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;

1.5. виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракції( групи).

2. При застосуванні процедури скороченого обговорення головуючий на засіданні надає слово за усним або письмовим зверненням депутатів.

Стаття 62. Пропозиції, що можуть вноситися в ході обговорення

1. У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися:

1.1. пропозиції щодо порядку ведення засідання та організації розгляду питання;

1.2. питання про неприйнятність та відкладені питання;

1.3. пропозиції щодо обговорюваного питання, які є наслідком розгляду цього питання на поточному пленарному засіданні та поправки до них;

1.4. пропозиції і поправки комісії, що визначена головною з цього питання;

1.5. пропозиції і поправки, внесені депутатськими фракціями та групами;

1.6. інші питання, пропозиції, поправки, можливість внесення яких на засіданні ради встановлена Регламентом.

Стаття 63. Перерва перед голосуванням

1. Після обговорення питання порядку денного до початку голосування голова  комісії чи керівник фракції може внести мотивовану пропозицію про перерву  у засіданні для узгодження позицій щодо голосування.

2. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і вважається схваленою за підтримки половини депутатів, зареєстрованих на засіданні.

3. Тривалість перерви визначається головуючим в межах до 15 хвилин.

Стаття 64. Неприйнятність питання до розгляду

1. У ході обговорення питань депутати та члени виконавчого комітету ради у будь-який час можуть порушити питання про їх неприйнятність за таких підстав:

1.1. їх невідповідності Конституції або чинним законам, прийнятим рішенням ради;

1.2. їх прийняття не входить до компетенції ради;

1.3. їх невизначеності чи суперечності нововизначеним обставинам.

2. У разі порушення кількох питань про неприйнятність, їх обговорення здійснюється одночасно і на голосування вони ставляться в порядку їх надходження.

3. Рішення про неприйнятність приймається більшістю від загального складу ради.

Стаття 65. Відкладення розгляду питання.

1. До і під час обговорення питання порядку денного депутати можуть поставити стосовно нього відкладене питання, а саме: відкласти його розгляд чи прийняття остаточного рішення щодо нього до настання певних обставин чи здійснення певних дій.

2. Рішення щодо відкладених питань приймаються більшістю голосів від загального складу ради.

Підрозділ 9.

Порядок голосування пропозицій

Стаття 66. Загальні вимоги щодо голосування пропозицій

1. Після закінчення обговорення питання порядку денного сесії ради головуючий оголошує про перехід до голосування з даного питання порядку денного.

2. У разі, якщо до проекту рішення, у порядку, передбаченому цим Регламентом, не надійшло ніяких пропозицій, зауважень, поправок, головуючий ставить питання щодо прийняття проекту рішення в цілому.

3. Якщо до проекту рішення, у порядку, передбаченому цим Регламентом, надійшли пропозиції, зауваження, поправки, головуючий ставить питання щодо прийняття вказаного проекту рішення за основу. Після цього на голосування головуючим ставляться вказані пропозиції, зауваження та поправки у порядку їх надходження. При цьому пропозиції, зауваження та поправки головуючого ставляться на голосування першими, потім - секретаря ради, потім-голів постійних комісій, керівників депутатських фракцій, потім - інших осіб.

4. Пропозиції, зауваження та поправки до проекту рішення (крім тих, що надійшли від міського голови та секретаря ради) не оформлені письмово і не подані до секретаріату, а також не підписані суб’єктом, який їх запропонував, на голосування не ставляться.

5. Перед внесенням на голосування пропозицій, зауважень та поправок головуючий має право подати їх на розгляд відповідним посадовим особам, виконавчим органам ради, для чого головуючий має право без голосування цього питання оголосити перерву у пленарному засіданні ради терміном не більше, як на 2 години. Після цього головуючий надає право виступу зазначеним особам або самостійно доповідає про розгляд наданих пропозицій, зауважень та поправок.

6. Якщо з вказаних пропозицій, зауважень та поправок були надані негативні висновки, головуючий пропонує особі, яка їх запропонувала, зняти їх з розгляду. Якщо зазначена особа відмовляється, головуючий ставить пропозиції, зауваження та поправки на голосування.

7.Якщо пропозиція, зауваження та поправка до проекту рішення є такою, що суперечить пропозиції, зауваженню, поправці, які вже були проголосовані та прийняті радою, ця пропозиція, зауваження, поправка на голосування не ставиться, про що головуючий повідомляє депутатам на пленарному засіданні ради.

8. Після того, як були проголосовані пропозиції, зауваження, поправки до проекту рішення ради, головуючий ставить на голосування проект рішення ради в цілому з урахуванням усіх прийнятих пропозицій, зауважень та поправок до нього.

9. У разі, якщо до проекту рішення було прийнято багато пропозицій, зауважень, поправок або таких, що є складними чи суттєво змінюють початковий текст проекту рішення, головуючий має право без прийняття радою окремого рішення оголосити перерву і доручити секретаріату сесії та відповідним посадовим особам доопрацювати остаточний текст проекту рішення ради з урахуванням всіх прийнятих до нього пропозицій, зауважень, поправок. Термін перерви встановлюється радою за пропозицією головуючого. У цьому випадку проект рішення в цілому ставиться на голосування після оформлення його остаточного тексту.

10. Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Стаття 67. Голосування альтернативних пропозицій.

1. У разі, якщо у ході пленарного засідання ради по питанню порядку денного сесії надійшли альтернативні проекти рішень ради, першим ставиться на голосування проект рішення ради, який був підготовлений у порядку, визначеному ст. 40 цього Регламенту. Якщо вказаний проект рішення не був прийнятий, головуючий без проведення радою голосування, оголошує перерву для розгляду альтернативних проектів рішень ради у постійних комісіях та відповідних виконавчих органах ради у випадку, якщо він попередньо не розглядався відповідно до цього Регламенту. Термін перерви визначається головуючим самостійно без голосування з цього питання радою. Після закінчення перерви головуючий надає слово для виступу головам постійних комісій та керівникам відповідних виконавчих органів та іншим суб’єктам, або самостійно доповідає про розгляд альтернативних проектів рішень ради. Якщо з альтернативних проектів рішень ради були надані негативні висновки, головуючий пропонує суб’єктам, які їх запропонували, зняти їх з розгляду. Якщо ці суб’єкти  відмовляються, головуючий ставить альтернативні проекти рішень ради на голосування у порядку черговості надходження їх до секретаріату.

2. Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятною для подальшого розгляду, не надійшло жодної поправки, вона вважається прийнятою в цілому; в інших випадках її подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюються на загальних засадах без врахування голосування про її прийнятність для розгляду.

3. Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена Президією, вона ставиться на голосування першою.

Стаття 68. Оголошення суті голосування

1. Перед голосуванням головуючий або представник секретаріату зачитує текст пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, при цьому називається ініціатор її внесення.

2. Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, проводить голосування щодо кожної поправки чи пропозиції окремо.

3. Після голосування всіх поправок проект рішення голосується в цілому.

4. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.

Підрозділ 10.

Прийняття рішень

 Стаття 69. Прийняття рішень.

1. На пленарних засіданнях рада може приймати нормативні та інші акти у формі:

- рішення ради, прийнятого у межах її компетенції, відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки;

- звернення – рішення ради, спрямованого до не підпорядкованих раді суб’єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

-  заяви – рішення ради, що містить в собі виявлення позиції ради з певних питань;

- процедурного рішення – рішення, прийнятого радою з процедурних питань відповідно до цього Регламенту.

2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом персонального голосування депутатів.

3. При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

4. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

5. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

6. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти процедурне рішення про переголосування.

7. Рішення міської ради може бути прийнято в цілому по тексту його проекту, якщо не надійшло інших пропозицій у ході розгляду питання. У випадку надходження пропозицій про поправки (зміни, доповнення) до абзацу, розділу, пункту розглянутого проекту рішення міської ради, воно може бути прийнято у таких випадках:

7.1. проект рішення міської ради приймається за основу, після чого ставляться на голосування тільки поправки. При цьому, якщо поправки не приймаються, залишається в силі текст проекту рішення. Після розгляду всіх поправок рішення міської ради ставиться на голосування в цілому;

7.2. проект рішення міської ради ставиться на голосування окремо по розділах, абзацах, пунктах, при цьому першим ставиться на голосування текст проекту рішення. За прийняття рішення таким чином голосується в цілому;

7.3. проект рішення міської ради ставиться на голосування з поправкою (поправками). При цьому, якщо рішення не прийнято з поправкою (поправками), ставиться на голосування поправка (поправки). У випадку прийняття (неприйняття) поправки (поправок) проект рішення ставиться на голосування, виходячи з результатів голосування по поправці (поправках).

8. У випадку, якщо рішення не прийнято у встановленому цим Регламентом порядку, про це робиться відповідний запис у протоколі сесії. Факт неприйняття рішення не потребує оформлення окремого рішення з цього питання. Про результати розгляду питання зацікавлених осіб інформує письмово автор рішення. Неприйнятий проект рішення може виноситися розробником повторно не більше одного разу на наступну сесію у разі, якщо не набрана необхідна кількість голосів для прийняття рішення в цілому, або проект рішення потребує доопрацювання.

9. При прийнятті невідкладних рішень на вимогу міського голови за погодженням не менше двох третин зареєстрованих на засіданні депутатів, засідання відповідної комісії з розгляду ініційованого головою питання може бути проведене під час пленарного засідання.

10. Порядок розгляду і прийняття Кременчуцькою міською радою регуляторних актів у сфері господарської діяльності регламентуються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та цим Регламентом. Регуляторний акт не може бути прийнятий міською радою, якщо  відсутній аналіз регуляторного впливу та (або) якщо проект регуляторного акта не був оприлюднений.

11. Прийняті рішення підлягають обов’язковому оприлюдненню на  офіційному сайті Кременчуцької міської ради не пізніше, ніж у п’ятиденний термін.

Стаття 70. Підписання прийнятих рішень.

1. Рішення ради не пізніше п’ятиденного терміну з моменту його прийняття підписується головуючим  (в окремих випадках – на засіданні ради).

2. Рішення ради протягом 5-ти днів може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень, для чого своїм розпорядженням міський голова має скликати позачергове пленарне засідання ради.

3. Рада зобов’язана у двотижневий термін з дня зупинення рішення повторно його розглянути.

4. Якщо міський голова у двотижневий термін не скликав пленарне засідання ради чи не вніс зупинене рішення на розгляд ради, а так само, якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, воно набирає чинності незалежно від підписання його міським головою.

Стаття 71. Порядок прийняття рішення.

1. Рішення ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів «ЗА» від загального складу ради за винятком випадків, зазначених у Регламенті.

2. Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважається відхиленим. Таке відхилення проекту рішення заноситься до протоколу пленарного засідання як рішення ради.

3. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування.

4. Рішення ради з будь-якого питання приймається після його обговорення. Рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів на заперечує на пленарному засіданні проти цього.

Стаття 72. Відкрите голосування

1. Відкрите голосування є поіменним.

2. Поіменне голосування здійснюється кожним депутатам міської ради особисто за допомогою електронної системи «Рада-В» в такий спосіб, що унеможливлює голосування замість депутата міської ради іншою особою. Результати голосування фіксуються поіменно з подальшим обов’язковим оприлюдненням на офіційному сайті Кременчуцької міської ради в день проведення сесії.

3. Поіменне голосування без використання електронної системи голосування «Рада-В» проводиться шляхом оголошення головою лічильної комісії списку депутатів; кожен депутат при зачитуванні його прізвища оголошує своє рішення з варіантів, що ставляться на голосування. Члени лічильної комісії проводять підрахунок голосів, голова лічильної комісії повідомляє результат голосування за кожен варіант, який заноситься до протоколу.

4. У разі неможливості проведення голосування за допомогою електронної системи голосування, міський голова ставить на голосування розглянуте на сесії питання у такому порядку : «за», «проти», «утрималось». Результат голосування підраховуються членами лічильної комісії по рядах у залі, оголошуються кожним членом лічильної комісії, який проводив підрахунок, та передаються голові (заступнику голови, секретарю) лічильної комісії, що фіксує кількість голосів та інформує міську раду про кількість голосів депутатів «за», «проти», «утрималось» від голосування. Підрахунок голосів, поданих «за» проект рішення ради, членами лічильної комісії може не проводитись, якщо волевиявлення депутатів, присутніх у сесійній залі на підтримку проекту рішення очевидне та жоден з депутатів не наполягає на підрахунку голосів. У цьому випадку головуючий на сесії після обов’язкового оголошення питань «за», «проти», «утрималось», робить висновок: «рішення прийнято одноголосно» або «рішення прийнято більшістю голосів, «проти» - стільки депутатів, «утрималось»- стільки депутатів. В останньому випадку підрахунок голосів поданих «проти» та голосів депутатів, які «утримались» проводять члени лічильної комісії.

Стаття 73. Таємне голосування

1. Перед голосуванням лічильна комісія оглядає скриньку для бюлетенів, опечатує її печаткою апарату міської ради із зазначенням дати проведення таємного голосування, яка ставиться на підписи голови та секретаря лічильної комісії. Місце і порядок проведення голосування визначаються лічильною комісією.

2. Таємне голосування проводиться за процедурним рішенням ради та у випадках, передбачених Регламентом. При цьому депутат, що бере участь у голосуванні, відзначає у виданому йому бюлетені вибрані ним варіанти з тих, що виносяться на голосування.

3. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

3.1. час і місце проведення голосування;

3.2. порядок заповнення бюлетеня;

3.3. критерії визнання бюлетеня недійсним;

3.4. порядок організації голосування.

4. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються апаратом ради за формою, підготовленою лічильною комісією.

5. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

5.1. отримує від апарату ради складений за алфавітним порядком список усіх депутатів  та бюлетені для таємного голосування;

5.2. опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

6. На підставі посвідчення депутата ради члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого  депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені  опускаються у скриньку для таємного голосування.

7. Після розкриття скриньки для бюлетенів комісія підраховує загальну кількість бюлетенів, що були у скриньці. З цих бюлетенів комісія встановлює кількість бюлетенів, які визнані нею недійсними, кількість бюлетенів «За», «Проти», «Утримався».

8. Недійсними визначаються бюлетені невстановленого зразку, бюлетені, на яких відсутні підписи голови та секретаря лічильної комісії, мають місце підписи інших осіб, бюлетені, у яких не зроблено жодної позначки або позначки зроблені більш ніж в одному квадраті чи за межами квадрату, бюлетені, на яких зроблені будь-які помітки, що не передбачені цим порядком, мають місце будь-які виправлення.

 9. Недійсні бюлетені запаковуються лічильною комісією в окремий пакет, який маркується словами «Бюлетені, які визнані недійсними». На пакеті з бюлетенями зазначається дата проведення голосування та кількість бюлетенів в пакеті. Пакет заклеюється та підписується всіма членами лічильної комісії на лінії його склеювання.

10. Після підрахунку голосів бюлетені з відповідями «За», «Проти», «Утримався» пакують окремо, в залежності від відповіді у три пакети, які  маркуються відповідно словами «За», «Проти», «Утримався». На пакетах з бюлетенями зазначається дата проведення голосування та кількість бюлетенів у кожному пакеті. Пакети заклеюються та підписуються всіма членами лічильної комісії на лінії склеювання пакету.

11. Під час підведення підсумків голосування, біля столу лічильної комісії можуть знаходитись лише члени лічильної комісії. Підсумки таємного голосування лічильна комісія заносить до Протоколу про підсумки таємного голосування, який підписується усіма членами лічильної комісії. При наявності окремої думки особи, що входить до складу лічильної комісії, вона у письмовому вигляді додається до протоколу і оголошується головою лічильної комісії на пленарному засіданні ради, на якому здійснювалось таємне голосування.

12. Про підсумки таємного голосування голова лічильної комісії доповідає раді на пленарному засіданні одразу після їх підведення.

13. Головуючий на пленарному засіданні ради за підсумками таємного голосування, на підставі доповіді голови лічильної комісії оголошує про прийняття чи неприйняття рішення ради.

14.  Пакети з бюлетенями для таємного голосування разом з протоколом про підсумки таємного голосування додаються до протоколу сесії ради, який разом з вказаними документами зберігається в апараті міської ради.

15. У разі, якщо під час голосування, або після його закінчення, будуть виявлені порушення порядку таємного голосування, порушення або помилки при визначені підсумків голосування, за рішенням ради проводиться повторне голосування.

16. Ніхто не має права переривати  таємне голосування, що почалося.

Стаття 74. Обов’язковість таємного голосування

1. Шляхом таємного голосування виключно на пленарних засіданнях міської ради можуть бути достроково припинені повноваження міського голови у відповідності до частини 3 статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

Підрозділ 11.

Спеціальні процедури прийняття рішень

Стаття 75. Обрання секретаря ради

1. Секретар ради обирається таємним голосуванням з числа депутатів ради.

2. Кандидатуру секретаря пропонує раді міський голова.

3. Пропозиція щодо кандидатури секретаря міської ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у випадках, передбачених законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

4.Представлена кандидатура обговорюється на засіданні ради.

Стаття 76. Відкликання секретаря

1. Секретар ради може бути в будь-який час відкликаний радою.

2. Пропозиції про відкликання секретаря ради вносяться:

2.1.міським головою;

2.2.не менш як половиною депутатів від загального складу ради.

3. Проект рішення ради про відкликання секретаря готує ініціатор подання, який і виступає з доповіддю про причини подання.

4. Секретар ради має право гарантованого виступу до 15 хвилин при обговоренні подання про його відкликання.

5. Голосування за відкликання секретаря здійснюється таємним голосуванням.

6. Рішення ради про відкликання секретаря повинно містити відомості про причини відкликання.

7. Якщо рішення про відкликання з посади секретаря ради не прийняте, наступний раз подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.

Стаття 77. Обрання голів постійних комісій

1. Кандидатури для обрання голів постійних комісій ради висуваються міським головою з урахуванням пропозицій депутатських фракцій, депутатських груп та з урахуванням згоди кандидатів.

2. У разі   внесення   головою   узгодженого  з  депутатськими   фракціями (групами) списку голів постійних комісій, за процедурним рішенням ради, голосування здійснюється за списком в цілому, при цьому обговорення кандидатур на пленарному засіданні не проводиться.

3. Список для обрання голів постійних комісій ради повинен містити:

3.1. назви всіх постійних комісій;

3.2. прізвища, імена та по батькові кандидатів на посади голів відповідних комісій;

3.3. дані про їх партійну належність;

3.4. назви фракцій (груп), які висунули відповідних кандидатів.

4. У разі, коли голосування за списком голів постійних комісій не привело до їх обрання, міський голова вносить кандидатури на посади голів комісій, яких обирають голосуванням по персональних кандидатурах.

5. Кожному кандидату на посаду голови постійної комісії надається слово для виступу та відповідей на запитання.

6. У разі вибуття голови постійної комісії міський голова за поданням фракції, від якої висувався цей голова комісії, пропонує кандидатуру на цю посаду.

Стаття 78. Відкликання голови постійної комісії

1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою.

2. Пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради вносяться:

2.1. міським головою;

2.2. за рішенням відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії);

2.3. не менш як третиною депутатів від загального складу ради.

3. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею.

4. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його відання та відповідає на запитання депутатів.

5. Голосування за відкликання голови постійної комісії здійснюється за рішенням ради відкритим  голосуванням.

6. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.

7. Якщо рішення про відкликання з посади голови постійної комісії не прийнято, наступний раз подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.

Стаття 79. Обрання членів виконавчого комітету ради

1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.

До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради.

2.Внесений на розгляд ради персональний склад виконавчого комітету міської ради обговорюється у депутатських фракціях (групах).

3. Депутатські фракції (групи), які обговорюють кандидатури до складу виконавчого комітету, можуть отримати через апарат міської ради інформаційні матеріали щодо цих кандидатур, які включають автобіографію, відомості про освіту та професійну діяльність кандидата. При необхідності депутатські фракції (групи) можуть запросити додаткову інформацію в межах своїх повноважень, визначених законодавством та цим  Регламентом.

4.   Розгляд персонального складу виконавчого комітету міської ради депутатськими фракціями (групами) відбувається за участі кандидатів, до яких депутати можуть ставити запитання та отримувати необхідні відповіді.

5.На вимогу депутатських фракцій (груп) кандидати до складу виконавчого комітету міської ради можуть виступати на пленарному засіданні і відповідати на запитання депутатів.

6.  В обговоренні персонального складу виконавчого комітету міської ради можуть брати участь тільки депутати.

7. Якщо запропонована міським головою кандидатура до складу виконавчого комітету міської ради не дістала підтримки необхідної більшості депутатів, міський голова на наступному пленарному засіданні представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове обговорення і голосування.

Стаття 80Відкликання з посад за власним бажанням

 1. Будь-яка посадова особа, обрання чи призначення якої передбачено цим Регламентом, у будь-який час може скласти свої повноваження за власним бажанням шляхом подання відповідної заяви на ім'я міського голови.     

2. Рішення про задоволення заяви вважається прийнятим з моменту підписання її міським головою з послідуючим  оголошення цієї заяви  на пленарному засіданні ради, при цьому голосування не проводиться.

Стаття 81. Дострокове припинення повноважень міського голови

1.Повноваження міського голови вважаються достроково припиненими  у разі:

1.1. його звернення з особистою заявою до ради про складення ним повноважень голови;

1.2. припинення  його громадянства;

1.3. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

1.4. набрання законної сили рішенням суду при притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

1.5. відкликання з посади за народною ініціативою;

1.6. визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошеним таким, що помер;

1.7.його смерті.

2. Повноваження міського голови можуть бути достроково припинені у випадках:

2.1. коли він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян;

2.2.  не забезпечує здійснення наданих йому повноважень;

2.3. у випадку, передбаченому законом України «Про військово-цивільні адміністрації».

3. Повноваження міського голови з підстав, визначених підпунктами 1.2.-1.5. частини І цієї статті, вважаються припиненими з моменту оголошення на пленарному засіданні ради юридичного акту, що підтверджує настання факту вказаної підстави. При цьому обговорення та голосування не проводиться.

З підстав, визначених підпунктом 1.1. частини І цієї статті, повноваження міського голови вважаються припиненими з моменту проголошення ним на пленарному засіданні ради особистої заяви про складення ним повноважень міського голови. Обговорення та голосування з цього питання не проводиться.

У випадку, коли з різних причин міський голова не може особисто зачитати заяву на пленарному засіданні ради, рада може доручити постійній комісії з питань Регламенту, депутатської діяльності, етики, забезпечення правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, розгляду питань конфлікту інтересів та антикорупційної діяльності зустрітися з міським головою, з'ясувати суть справи та виступити з відповідною доповіддю на пленарному засіданні ради. У разі, якщо у комісії не виникає сумнівів щодо справді добровільності власноручного написання заяви міським головою, повноваження міського голови вважаються припиненими з моменту оголошення доповіді постійної комісії.

Стаття 82. Особливості процедури дострокового припинення     повноважень міського голови

1. Дострокове припинення повноважень міського голови з підстав, визначених статтею 79 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» (пп.2. 1.-2.2. ч.2 статті 81 Регламенту) здійснюється:

1.1. за рішенням міського референдуму у порядку, визначеному законодавством України;

1.2. за народною ініціативою;

1.3. за рішенням міської ради у порядку, визначеному цим Регламентом;

1.4. в результаті позачергових виборів, призначених Верховною Радою України.

2. До проекту рішення ради про дострокове припинення повноважень міського голови додаються: юридичні документи, що підтверджують настання підстав, визначених цим Регламентом, обґрунтування необхідності дострокового припинення повноважень міського голови з інших підстав, якщо це народна ініціатива.

3. Після реєстрації подання про включення питання до порядку денного воно вважається таким, що включене в порядок денний чергової сесії і не підлягає додатковому затвердженню.

4.   Після оголошення питання про дострокове припинення повноважень міського голови до розгляду, головування на сесії покладається на секретаря ради.

5. Обговорення питання відбувається у такому порядку:

5.1. головуючий інформує депутатів про суть подання, зачитує проект рішення ради та юридичні документи, що підтверджують настання підстав, необхідних для дострокового припинення повноважень міського голови;

5.2.надається слово міському голові, який має право на спростування звинувачень, надання додаткових пояснень щодо питання, яке розглядається. Загальний час виступу міського голови не може перевищувати 60 хвилин;

5.3. надається час для запитань депутатів та відповідей міського голови на них – до 60 хвилин;

5.4. обговорення з обов'язковим наданням слова усім бажаючим взяти участь у ньому депутатів.

6. Після обговорення рада більшістю від складу, має ухвалити рішення про доручення постійній комісії з питань Регламенту, депутатської діяльності, етики, забезпечення правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, розгляду питань конфлікту інтересів та антикорупційної діяльності підготовки висновків щодо проекту рішення про дострокове припинення повноважень міського голови для внесення його на голосування, або створити тимчасову контрольну комісію для вивчення питання про дострокове припинення повноважень міського голови та підготовки проекту рішення.

7. Якщо ініціатива про припинення повноважень міського голови належала депутатам ради, але рішення про доручення комісії відповідно до ч. 6 цієї статті не було проголосоване, ініціатива про припинення повноважень вважається відхиленою. Нова подібна ініціатива не може розглядатися раніше, ніж після півроку від дня цього розгляду.

8. Постійна комісія з питань Регламенту, депутатської діяльності,етики, забезпечення правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, розгляду питань конфлікту інтересів та антикорупційної діяльності або тимчасова контрольна комісія надає раді висновки щодо проекту рішення про припинення повноважень міського голови чи проект нового рішення, яке може містити такі варіанти рішення:

8.1. призначити місцевий референдум про припинення повноважень міського голови;

8.2. припинити повноваження міського голови;

8.3. звернутися до Верховної Ради України про призначення позачергових виборів міського голови.

9. Від моменту обговорення питання про дострокове припинення повноважень міського голови до голосування проекту рішення  не може бути менше 48 годин.

10. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови приймається міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

11. У випадку дострокового припинення повноважень міського голови,   повноваження виконують секретар ради та перший заступник міського голови, відповідно до положень ст. 50, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розмежування повноважень і посадових обов'язків, що діяли на час дострокового припинення  повноважень міського голови.

Стаття 83.  Дострокове припинення повноважень депутата ради

1. Дострокове припинення повноважень депутата міської ради здійснюється відповідно до вимог законодавства, без прийняття рішення міською радою, з моменту оголошення на пленарному засіданні ради міським головою, чи особою, що його в цей час замінює, у випадках, передбачених ст.5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та ст.38 Закону України «Про місцеві вибори».

2. У випадку наявності підстав, передбачених пп. 1-2 частини 2 статті 5 Закону «Про статус депутатів місцевих рад», рішення приймається більшістю від складу ради за висновком постійній комісії з питань Регламенту, депутатської діяльності, етики, забезпечення правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, розгляду питань конфлікту інтересів та антикорупційної діяльності.

3. Після дострокового припинення повноважень депутата ради реєстрація нового депутата  відбувається відповідно до виборчого законодавства.

Стаття 84.  Дострокове припинення повноважень міської ради

1. Дострокове припинення повноважень міської ради може бути здійснено відповідно до закону рішенням місцевого референдуму, Верховною Радою України через призначення дострокових виборів та власним рішенням.

2. Повноваження депутатів припиняються в день першої сесії ради нового скликання.

Стаття 85.  Розгляд проекту бюджету

1 . Підготовка проекту бюджету є обов'язком виконавчого комітету ради, що здійснюється ним у співпраці з постійними комісіями ради.

2. Після затвердження звіту про виконання бюджету за попередній рік, на основі інформації про виконання поточного бюджету та прогнозів про соціально-економічний розвиток, рада приймає рішення про основні напрямки бюджетної політики на наступний рік. Проект рішення виноситься на засідання ради міським головою за погодженням профільної постійної комісії з урахуванням пропозицій інших постійних комісій ради. Проект бюджету має бути розроблений на основі рішення про основні напрямки бюджетної політики на наступний рік. Відхилення від неї повинні бути зазначені окремо і ґрунтовно вмотивовані.

3. Проект бюджету повинен бути розданий депутатам не пізніше, як за тиждень до визначеного Президією терміну закінчення розгляду проекту в постійних комісіях. Засідання постійних комісій відбуваються за участю представника фінансового органу і керівників відповідних структурних підрозділів виконавчих органів міської ради. Постійні комісії передають свої поправки до проекту бюджету у профільну постійну комісію.

4. Поправки можуть бути лише такого змісту:        

4.1. скоротити статтю видатків (доходів);

4.2. виключити статтю видатків (доходів);

4.3. збільшити статтю видатків (доходів);

4.4. додати нову статтю видатків (доходів).

5. Якщо постійна комісія або депутат вносять пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вони зобов'язані запропонувати на ту ж саму суму, відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають до кожної поправки письмове обґрунтування. У разі недотримання цих вимог поправка не приймається до розгляду.

6. Протягом не більше тижня на засіданнях профільної постійної комісії розглядаються поправки, що надійшли у визначений термін. Про час цих засідань офіційно повідомляються інші постійні комісії.

7. Фінансове управління виконавчого комітету Кременчуцької міської ради готує доповідь про бюджет, а профільна постійна комісія готує співдоповідь про підтримані поправки і перелік відхилених поправок.

8. У випадку відхилення радою проекту бюджету   виконавчий комітет ради протягом двох тижнів доопрацьовує проект бюджету відповідно до доручення ради і подає доопрацьований проект на затвердження.

Підрозділ 12.

Оприлюднення рішень ради

Стаття 86.  Набрання чинності рішень ради

1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено пізніший строк введення цих рішень у дію.

2. Рішення Кременчуцької міської ради нормативно-правового характеру підлягають обов’язковому оприлюдненню не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». Дані вимоги не поширюються на рішення ради, які містять публічну інформацію з обмеженим доступом у відповідності до ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» або інформацію, яка підпадає під дію  Закону України «Про захист персональних даних».

Підрозділ 13.

Дисципліна та етика пленарних засідань

Стаття 87.  Дотримання регламенту виступів

1. На пленарному  засіданні міської  ради промовець не повинен вживати образливих висловлювань, непристойних слів, закликати до незаконних дій. У разі порушення промовцем такої вимоги головуючий на пленарному засіданні попереджає його про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припиняє його виступ, а в разі повторного порушення – позбавляє права виступу на цьому пленарному засіданні.

2. Якщо головуючий на пленарному засіданні звертається до промовця, то останній повинен негайно зупинити свій виступ. Якщо промовець не зробив цього, головуючий на пленарному засіданні припиняє його виступ.

3. Головуючий на пленарному засіданні надає промовцю додатковий час для виступу такої тривалості, на яку його виступ було перервано, за винятком випадків застосування до промовця заходів впливу, встановлених цим Регламентом.

4. Якщо промовець виступає без дозволу головуючого на пленарному засіданні, мікрофон може бути вимкнено без попередження.

5.Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання чи виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні попереджає його про це, а в разі подальшого порушення вимог цього Регламенту – позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до протоколу пленарного засідання міської ради.

Стаття 88Дотримання дисципліни в залі засідань

1. Депутатам забороняється  вносити до залу засідань та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, які не мають на меті забезпечення діяльності.

2. На пленарному засіданні депутати та присутні не повинні перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо), вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій.

Під час пленарного засідання міський голова, депутати, а також запрошені особи повинні вимкнути персональні засоби зв’язку або перевести їх у беззвучний режим. Запрошеним особам та представникам засобів масової інформації заборонено здійснювати та приймати телефонні дзвінки  під час проведення пленарного засідання.

3. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на пленарному засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може в письмовій  формі звернутися до головуючого на пленарному засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Головуючий  на пленарному засіданні надає депутату слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування. В останньому випадку головуючий на пленарному засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і визначає час, коли йому буде надано слово.

4. Якщо  депутат  виголошує  образливі  слова  на  адресу іншого депутата або депутатської фракції (групи), головуючий на пленарному засіданні попереджає цього депутата про неприпустимість таких висловлювань або припиняє його виступ.  Депутат або представник депутатської фракції (групи), на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого на пленарному засіданні з вимогою про надання слова для репліки. Головуючий на пленарному засіданні надає слово для репліки депутату або представнику депутатської фракції (групи) відразу після звернення або після завершення обговорення питання.

5. Якщо депутат, депутатська фракція (група), на адресу яких були виголошені образливі слова, вважають, що конфлікт не вичерпано і порозуміння між депутатами не досягнуто, то вони письмово звертаються до комісії, до предмета відання якої належать питання Регламенту, яка розглядає це питання на своєму засіданні.

6. Якщо під час пленарного засідання депутат вчинив дії, що містять ознаки злочину, обговорення питань зупиняється. Головуючий на пленарному засіданні міської ради повідомляє  про факт, що відбувся, і оголошує перерву в пленарному засіданні або закриває його і звертається до комісії, до предмета відання якої належать питання Регламенту, з пропозицією розглянути це питання і внести пропозиції щодо вжиття відповідних заходів. Якщо зазначені дії вчинені до відкриття пленарного засідання, під час його перерви чи після закриття, головуючий на пленарному засіданні повідомляє міську раду про них після перерви або після відкриття найближчого пленарного засідання.

7. Якщо під  час  розгляду  порядку денного  пленарного засідання міської ради виникає ситуація щодо різного розуміння депутатами застосування тієї чи іншої норми цього Регламенту, що загрожує зривом пленарного засідання, на письмове звернення двох депутатів фракції про порушення норм цього Регламенту головуючий на пленарному засіданні оголошує перерву.

8. Особам, присутнім на пленарному засіданні міської ради, забороняється вносити та використовувати під час проведення пленарного засідання плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, що можуть створювати перешкоди у проведенні засідання, заважати виступати промовцю. Такі особи повинні дотримуватися дисципліни, не порушувати порядок, утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на пленарному засіданні.

9. За пропозицією головуючого на пленарному  засіданні або за пропозицією депутата, підтриманою однією третиною голосів депутатів від складу міської ради, особи, які порушили вимоги частини цієї статті, зобов’язані покинути пленарне засідання.

Стаття 89Відсутність депутата на засіданнях ради

1. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

2. Підставою для відсутності депутата на засіданнях ради чи її органів, які проводяться згідно з розкладом засідань, є виконання депутатом у цей же час доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними було прийнято відповідні рішення. Про відсутність депутата з зазначених підстав раду повідомляє секретар ради.

3. За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове увільнення від роботи у зв’язку з хворобою, та іншими обставинами, коли згідно з законодавством працівник має право на тимчасову відпустку.

4. Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання, то про це він  має  повідомити апарат міської ради, секретаря ради не пізніше як за добу до початку пленарного засідання.

5. Не допускається залишати пленарне засідання ради без попереднього узгодження з головуючим.

6. Інформація про відсутність депутата на засіданнях ради та її органів оголошується секретарем міської ради.

Стаття 90. Санкції за порушення Регламенту

1.  Порушення депутатом даного Регламенту на пленарному засіданні Кременчуцької міської ради і загально прийнятих норм моралі та етики може бути підставою для позбавлення радою його права брати участь у подальшій роботі засідання. Рішення дисциплінарного характеру приймається радою як процедурне. У випадку його прийняття винний має залишити зал.

2.  Якщо депутат міської ради чинить опір і не підкоряється розпорядженню головуючого, то головуючий може припинити сесію на певний час і дати розпорядження, щоб депутата ради силоміць вивели із залу, або закрити сесію.

3. Депутат ради, до якого рада вжила захід дисциплінарного впливу, може опротестувати рішення у письмовій формі, подавши письмовий протест голові ради. Рада на наступному своєму засіданні повертається до розгляду цього питання. Попередньо депутату надається право короткого виступу для відповідних пояснень. Зазначений депутат як зацікавлена сторона участі в голосуванні не приймає.

Підрозділ 14.

 Протокол та запис засідання.

Стаття  91. Протокол засідання ради

1. Засідання ради протоколюється. Ведення протоколу засідань здійснює посадова особа апарату міської ради відповідно до посадових обов'язків. Протокол засідання ради підписує головуючий, голова секретаріату або його заступник та скріпляється печаткою міської ради.

2. У протоколі засідання ради зазначаються: дата, час і місце проведення засідання, кількість присутніх на засіданні депутатів, винесені на розгляд питання порядку денного, прізвища головуючого на засіданні і промовців; всі винесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення.

3. До протоколу засідання ради додатково включаються:

3.1. дані про реєстрацію присутніх на засіданні депутатів, які отримали картку електронної системи голосування «Рада-В»;

3.2. результати тестування пультів депутатів;

3.3. список депутатів, про яких відомо, що вони були відсутні на засіданні з поважних причин;

3.4. списки запрошених;

3.5. результати поіменного голосування;

3.6. повні результати голосування;

3.7. тексти не виголошених виступів депутатів;

3.8. окремі думки депутатів та їх груп щодо прийнятих радою рішень;

3.9. протоколи лічильної комісії (при наявності);

3.10. рішення міської ради;

3.11. копії запитів депутатів (як додатки до протоколу).

4. Протокол сесії ради повинен бути оформлений не пізніше як за 30 днів з дня закриття сесії.  Протокол сесії прошивається разом з усіма документами та матеріалами, що додані до нього.

Стаття 92.  Запис засідання

1. Засідання ради записуються у повному обсязі на електронний носій.

2. За процедурним рішенням ради, запис окремих засідань може розшифровуватись та друкуватись на папері як додаток до протоколу засідання.

Стаття 93. Зберігання протоколів та записів

1.  Відеозапис і протокол засідань ради є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення та прийняття рішення радою.

2. Протоколи засідань зберігаються протягом усього скликання ради у апараті міської ради і передаються до архівного відділу з початком роботи ради нового скликання.

3. Протокол закритого засідання зберігається у порядку, встановленому для документів з обмеженим доступом.

4. Звуковий запис засідання зберігається у апараті міської ради протягом терміну оформлення протоколу сесії міської ради.

5. Депутати забезпечуються витягами з протоколу чи копіями з уривків запису за їх особистими заявами на ім’я  секретаря ради.  

6. Протоколи засідань ради надаються депутатам ради для ознайомлення за їх зверненням.       

7. Матеріали засідання надаються для ознайомлення за дорученням секретаря ради, відповідно до вимог законодавства України про інформацію.

Матеріали засідання підлягають оприлюдненню на офіційному сайті Кременчуцької міської ради відповідно до ч. 3 п.п. 3.3 ст. 4 цього Регламенту та надаються для ознайомлення за дорученням секретаря ради, відповідно до вимог законодавства України про інформацію.

Стаття 94.  Конфлікт інтересів

 1. Міський голова, секретар міської ради, депутати міської ради, заступники міського голови, члени виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, які беруть участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень міською радою зобов’язані самостійно публічно оголосити про наявність у них під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання, конфлікту інтересів.

2. Здійснення контролю за дотриманням вимог щодо наявності у зазначених вище осіб конфлікту інтересів, надання зазначеним особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну депутатську комісію з питань Регламенту, депутатської діяльності, етики, забезпечення правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, розгляду питань конфлікту інтересів та антикорупційної діяльності.