Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

2 °C
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ МЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1"

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ МЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1"

Директор:

Тарасова Наталія Євгеніївна

Графік роботи:

08:00-17:15 (Понеділок-Четвер) 08:00-16:00 (П'ятниця)

Код ЄДРПОУ:

38742830


Адреса:

39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Івана Мазепи, буд.26

Електронна пошта:

kremencenter1@ukr.net

Телефон:

75-84-10


Основні завдання та функції:

Основні завдання та функції:

-Надання первинної медико - санітарної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення Кременчука;
- Вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я;
-Забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною, ефективною первинною медико-санітарною допомогою;
-Забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.

Послуги:

-Медична практика.
-Забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медико – санітарної допомоги у визначеному законодавством порядку.
-Організація надання первинної медико – санітарної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров'я пацієнтам, які потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
-Проведення профілактичних щеплень.
-Планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров'я пацієнтів з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.
-Консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя.
-Взаємодія з суб'єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патології фізіологічний (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров'я пацієнта.
-Організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров'я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку.
-Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності.
-Направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності.
-Учась у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя.
-Участь у державних, регіональних та місцевих програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров'я.
-Участь у державних, регіональних та місцевих програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством.
-Участь у визначенні проблемних питань надання первинної медико – санітарної допомоги у місті Кременчуці та шляхів їх вирішення.
-Надання паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей .