Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

2 °C
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ МЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ "

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ МЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ "

Директор:

Чіп Микола Миколайович

Графік роботи:

09:00-11:00 (Понеділок) 14:00-15:00 (Середа)

Код ЄДРПОУ:

1204147


Адреса:

39623, Полтавська обл., м. Кременчук, пр. Льва Толстого, буд. 1А

Електронна пошта:

likarnya5@meta.ua

Телефон:

067-463-30-99


Основні завдання та функції:

Лікарня відновного лікування є особливим медичним закладом Південного госпітального округу, де окрім  медикаментозного лікування застосовується повний спектр реабілітаційного лікування. В своєму арсеналі лікарня має більше 20 видів апаратної фізіотерапії. Пацієнти мають змогу відвідувати лікувальний басейн, проходити бальнеологічні процедури (лікування за допомогою  цілющих  ванн – більше 10 видів), лікувальні душі, терапію Сакськими грязями, Моршинською ропою, озокеритом. До кожного пацієнта на стадіях відновного лікування застосовується лікувальна фізкультура,  механотерапія та масаж, що створює одні з найкращих умов для повноцінної реабілітації в Полтавській області.                                                                                                    На даний час лікарня є багатопрофільним медичним закладом, забезпечена  необхідним кадровим потенціалом та матеріально-технічною базою, має в своєму складі всі необхідні структурні підрозділи для надання висококваліфікованої медичної допомоги  з відновного лікування.

КНМП «Лікарня відновного лікування» розрахована на 105 стаціонарних ліжок, у своїй структурі має два відділення: для реабілітації учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 30 ліжок, відділення відновного лікування на 75 ліжок. Також постійно ведеться амбулаторний прийом пацієнтів на умовах платних послуг. За останні роки виконання плану ліжко-днів становить  на рівні 98%, що в середньому за рік дозволяє провести стаціонарне відновне лікування близько 2500  пацієнтів. Велика питома вага пролікованих по стаціонару – це  пільгові категорії населення ( в т.ч, ліквідатори аварії на ЧАЕС, інваліди, учасники АТО) у кількості 850-900 пацієнтів на рік.

          З року в рік невпинно зростає частка стаціонарзамінюючих форм відновного лікування. Так, у 2017 році  амбулаторно проліковано понад 1500 пацієнтів. При створенні відповідних комфортних умов перебування амбулаторних пацієнтів та відпочинку між процедурами, кількість пролікованих пацієнтів  може зрости на 80-100%, тобто при перерозподілі потужностей та потоків хворих лікарня має змогу пролікувати понад 3,5 тис. пацієнтів стаціонарно та понад 3 тис. пацієнтів амбулаторно. Даний факт надасть можливість  широкого доступу до сучасного відновного лікування та реабілітації не тільки кременчужанам, а й (вперше!) мешканцям Південного госпітального округу.

Основні напрями діяльності медичного підприємства

- здійснення медичної практики  шляхом надання  кваліфікованої планової стаціонарної та спеціалізованої амбулаторної допомоги, а також  медичної допомоги у відповідності з договорами про надання медичних послуг, що закуповуються за рахунок коштів міського бюджету, з використанням власних кадрових та матеріально-технічних ресурсів;

-  розширення спектру методик надання відновного лікування;

-  удосконалення лікувального процесу, маршруту пацієнта;

- створення «електронної реєстратури» з розподілу процедур та призначень;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

- надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на  безоплатній та платній основі у випадках та на умовах, визначених законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів  виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про  медичне обслуговування;

- організація клінічної апробації нових медикаментів, устаткування, приладів та інших матеріалів з відповідним наданням відгуків, висновків та рекомендацій по використанню;

- організація стажування лікарів-інтернів згідно з угодами;

- проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації медичних кадрів;

- впровадження мультидисциплінарного підходу до нових методів відновного лікування;

- організація та участь у міжнародних форумах, конференціях, нарадах, семінарах, виставках та інших заходах.

- підписання меморандумів про співпрацю з медичними та навчальними закладами, обмін практичним досвідом з впровадження  сучасних методик відновного лікування.

                                   Завдання та цілі

Виконання Комплексної програми  розвитку КНМП «Лікарня відновного лікування» на  2018-2020 роки згідно рішення ХХХ сесії Кременчуцької міської ради Полтавської області  VII скликання від 30 травня 2018 року.

  • оптимізації організації та механізму фінансування системи надання медичної допомоги;
  • підвищення якості кадрового забезпечення та рівня професійної підготовки фахівців з питань  реабілітації та відновного лікування;
  • забезпечення надання кваліфікованої планової стаціонарної та спеціалізованої амбулаторно допомоги, а також лікувальної допомоги у відповідності з договорами про надання медичних послуг;
  • Розширенню спектру нозологій  що до можливості застосування відновного лікування на базі підприємства ;
  • використання новітніх методів відновного лікування пацієнтів, інтенсифікація лікувального процесу;
  • спрямування зусиль медичних працівників на  сучасний підхід, клінічні дослідження, та досягнення максимальних результатів в отриманні пацієнтами повного відновного лікування та мінімізації інвалідізації.
  • збереження та оновлення матеріально-технічної бази, та дотримання належного санітарно-гігієнічного режиму роботи медичного закладу;
  • підвищення ефективності санітарно-освітньої роботи та пропаганди здорового способу життя з широким використанням сучасних технологій та засобів масової інформації;
  • соціальний захист працівників закладу охорони здоров’я.

Лікарня відновного лікування є особливим медичним закладом Південного госпітального округу, де окрім  медикаментозного лікування застосовується повний спектр реабілітаційного лікування. В своєму арсеналі лікарня має більше 20 видів апаратної фізіотерапії. Пацієнти мають змогу відвідувати лікувальний басейн, проходити бальнеологічні процедури (лікування за допомогою  цілющих  ванн – більше 10 видів), лікувальні душі, терапію Сакськими грязями, Моршинською ропою, озокеритом. До кожного пацієнта на стадіях відновного лікування застосовується лікувальна фізкультура,  механотерапія та масаж, що створює одні з найкращих умов для повноцінної реабілітації в Полтавській області.                                                                                                    На даний час лікарня є багатопрофільним медичним закладом, забезпечена  необхідним кадровим потенціалом та матеріально-технічною базою, має в своєму складі всі необхідні структурні підрозділи для надання висококваліфікованої медичної допомоги  з відновного лікування.

КНМП «Лікарня відновного лікування» розрахована на 105 стаціонарних ліжок, у своїй структурі має два відділення: для реабілітації учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 30 ліжок, відділення відновного лікування на 75 ліжок. Також постійно ведеться амбулаторний прийом пацієнтів на умовах платних послуг. За останні роки виконання плану ліжко-днів становить  на рівні 98%, що в середньому за рік дозволяє провести стаціонарне відновне лікування близько 2500  пацієнтів. Велика питома вага пролікованих по стаціонару – це  пільгові категорії населення ( в т.ч, ліквідатори аварії на ЧАЕС, інваліди, учасники АТО) у кількості 850-900 пацієнтів на рік.

          З року в рік невпинно зростає частка стаціонарзамінюючих форм відновного лікування. Так, у 2017 році  амбулаторно проліковано понад 1500 пацієнтів. При створенні відповідних комфортних умов перебування амбулаторних пацієнтів та відпочинку між процедурами, кількість пролікованих пацієнтів  може зрости на 80-100%, тобто при перерозподілі потужностей та потоків хворих лікарня має змогу пролікувати понад 3,5 тис. пацієнтів стаціонарно та понад 3 тис. пацієнтів амбулаторно. Даний факт надасть можливість  широкого доступу до сучасного відновного лікування та реабілітації не тільки кременчужанам, а й (вперше!) мешканцям Південного госпітального округу.