Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

6 °C

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ МЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ"

Директор:

Добрик Костянтин Людвигович

Графік роботи:

00:00-24.00 (Понеділок-Неділя)

Код ЄДРПОУ:

05385571


Адреса:

39623, Полтавська обл. м.Кременчук, вул.Павлова, буд.16

Електронна пошта:

kmdl@i.ua

Телефон:

75-62-07, 75-62-01

Основні завдання та функції:

Стаціонарні відділення:

 • надання висококваліфікованої медичної допомоги вторинного рівня;
 • забезпечення гарантованого своєчасного доступу дитячого населення до послуг вторинної медичної допомоги;
 • забезпечення максимально можливої якості медичної допомоги за умови раціонального та ощадливого використання коштів;
 • здійснення медичної практики;
 • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
 • аналітично-інформаційна діяльність;
 • надання в повному обсязі інтенсивної, спеціалізованої стаціонарної і консультативної спеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню території обслуговування відповідно до вторинного рівня у спеціалізованих відділеннях;
 • ефективне використання бюджетних коштів, що спрямовуються на забезпечення фінансування вторинної медичної допомоги;
 • отримання, перевезення та використання донорської крові;
 • придбання, зберігання, перевезення, знищення, облік, використання, відпуск (реалізація) наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;
 • придбання, транспортування, розподіл, зберігання туберкуліну та імунобіологічних препаратів;
 • придбання дитячого харчування для дітей з малозабезпечених сімей та дітей народжених від ВІЛ-інфікованих матерів;
 • стажування лікарів-інтернів згідно з угодами;
 • проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації медичних кадрів
 • здача майна в оренду, в тому числі нерухомого;
 • проведення аналізу захворюваності дитячого населення;
 • забезпечення безпеки лікувально-діагностичного процесу та умов перебування пацієнтів у підприємстві;
 • забезпечення дотримання прав пацієнтів;
 • облік та аналіз ефективності наданої лікувально-профілактичної допомоги та вивчення результатів лікування. Ведення і своєчасне передання статистичного обліку згідно із нормами діючого законодавства;
 • створення безпечних умов праці для працівників підприємства та профілактика у них професійних захворювань, дотримання техніки безпеки, протипожежної безпеки працівникам підприємства;
 • впровадження в практику роботи підприємства сучасних методів і засобів діагностики і лікування хворих дітей згідно Клінічних та Локальних протоколів по нозологічним формам;
 • організація та участь у міжнародних форумах, конференціях, нарадах, семінарах, виставках та інших заходах;     
 • предметом діяльності підприємства можуть також бути інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України;
 • окремими видами діяльності підприємство може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії), отриманого у встановленому законом порядку;
 • підприємство є учбовою базою вищих медичних учбових закладів;
 • приймати участь у програмах медичного страхування населення;
 • організація і проведення заходів щодо підготовки підприємства до роботи у надзвичайних ситуаціях. Створення постійного запасу виробів медичного призначення та лікарських засобів для забезпечення сталої роботи підприємства в умовах надзвичайних ситуацій;
 • забезпечення органів виконавчої влади та управління охорони здоров'я інформацією про надзвичайні ситуації та випадки, передбачені чинним законодавством та інструктивно-директивними документами.

  Консультативно-діагностичний центр:

 • надає висококваліфіковану лікарську допомогу хворим дітям та вирішує питання про місце подальшого обстеження і лікування та проводить реабілітаційні заходи хворим з складною патологією;
 • проведення санітарно-просвітної роботи серед батьків, дітей по гігієнічному вихованню, пропаганди здорового способу життя, в тому числі раціонального харчування, посилення рухової активності, боротьба з паління та іншими шкідливими звичками;
 • своєчасну госпіталізацію осіб, що потребують стаціонарного лікування у відділеннях Підприємства та денних стаціонарах при консультативно-діагностичному центрі з попереднім максимальним обстеженням хворих відповідно до профілю захворювання;
 • надання в повному обсязі невідкладної медичної допомоги дітям при гострих захворюваннях, травмах, отруєннях та інших нещасних випадках;
 • організацію роботи дитячої лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), яка розглядає «конфліктні» питання;
 • удосконалення організаційних форм і методів своєї роботи;
 • проведення аналізу захворюваності  та поширеності і прийняття заходів по їх зниженню;
 • направлення дітей на консультацію та лікування в лікувально-профілактичні заклади всіх рівнів (за показаннями);
 • видачу і продовження листків непрацездатності, інших документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність; 
 • лікувально-профілактичну роботу у спеціалізованих навчальних закладах, які розташовані на території обслуговування;
 • забезпечення проведення обов’язкових медичних оглядів дітей будинків дитини, шкіл-інтернатів, притулків для неповнолітніх, інших закладів для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування за погодженням з регіональними органами освіти та науки, опіки та піклування, праці та соціальної політики, сім’ї та молоді, опікунами;
 • забезпечення організації проведення попередніх медичних оглядів та оформлення медичної документації для первинної постановки юнаків на військовий облік та медичної підготовки їх до призову на військову служби;
 • ведення обліково-звітної документації за формами, встановленими МОЗ України, аналіз статистичних даних, що характеризують діяльність консультативно-діагностичного центру, зокрема загальної захворюваності та поширеності;
 • заходи щодо підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу консультативно-діагностичного центру.