Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

0 °C
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) КРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) КРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ

Директор:

Миронова Ольга Костянтинівна

Графік роботи:

08:00-17:15 (Понеділок-Четвер) 08:00-16:00 (П'ятниця)

Код ЄДРПОУ:

33589069


Адреса:

39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Івана Приходька, буд.90

Електронна пошта:

33589069@mail.gov.ua

Телефон:

(05366) 6-13-60 моб. 068 -10-97-242


Основні завдання та функції:

Функції територіального центру:

1. Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання соціальних послуг територіальний центр взаємодіє зі структурними підрозділами органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

2. Територіальний центр провадить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг, етичних норм і правил.

3. На надання соціальних послуг в територіальному центрі мають право:

- громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров'я україни;

- громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї;

- громадяни, які є учасниками антитерористичної операції та члени їх сімей, учасники бойових дій та члени їх сімей, члени сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщені особи.

Завдання територіального центру:

- виявлення громадян, зазначених у пункті 3 функцій територального центру, формування електронної бази таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

- забезпечення якісного надання соціальних послуг;

- установлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в наданні соціальних послуг громадянам;

- забезпечення соціально-психологічної адаптації громадян, які є учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей, учасниками бойових дій та членами їх сімей, особами з інвалідністю внаслідок війни та членами їх сімей, членами сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщеними особами.