Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

2 °C
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ МЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ ПРИДНІПРОВСЬКА"

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ МЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ ПРИДНІПРОВСЬКА"

Директор:

Скачко Віктор Іванович

Графік роботи:

08:00-16:30 (Понеділок - Пятниця)

Код ЄДРПОУ:

1111598


Адреса:

39600, Полтавська обл., місто Кременчук, провулок Павлівський, будинок 1/4

Електронна пошта:

gdbolnica@link-kremen.net

Телефон:

536756100


Основні завдання та функції:

- здійснення медичної практики для безпосереднього забезпечення медичного обслуговування населення, шляхом надання йому кваліфікованої планової стаціонарної та спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, а також швидкої й невідкладної медичної (лікувально-профілактичної) допомоги у відповідності з договорами про надання медичних послуг, що забезпечуються за рахунок коштів міського бюджету, з використанням власних кадрових та матеріально-технічних ресурсів;
- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування, в т.ч. організація надання населенню медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством;
- надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на безвідплатній та відплатній основі у випадках та на умовах, визначених законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про медичне обслуговування;
- взяття та зберігання донорської крові;
- придбання, зберігання, перевезення, відпуск, знищення наркотичних засобів (списку І таблиці
II та списку 1 таблиці III), психотропних речовин (списку 2 таблиці II та списку 2 таблиці III) і прекурсорів (списків І та 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;
- роздрібна торгівля медичними засобами та ортопедичними товарами;
- клінічна апробація нових медикаментів, устаткування, приладів та інших матеріалів з відповідним наданням відгуків, висновків та рекомендацій по використанню;
- стажування лікарів-інтернів згідно з угодами;
- проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації медичних кадрів;
- роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- монтаж, ремонт і технічне обслуговування медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування та ортопедичні пристосування;
- здача майна в оренду, в тому числі нерухомого;
- організація громадського харчування;
- організація паркування транспорту;
- професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг;
- впровадження нових методів лікування;
- організація та участь у міжнародних форумах, конференціях, нарадах, семінарах, виставках та інших заходах.

Послуги:

Планова хірургічна допомога – герніоабдомінопластика, герніопластика з використанням алотрансплантатів, холецистектомія, операції при патології печінки та селезінки, первинні та реконструктивні операції на жовчних протоках, органозберігаючі операції при виразковій хворобі шлунку та 12-и перстної кишки, резекції шлунку, гастректомії, операції при хронічному панкреатиті, панкреатодуоденальна резекція, первинні та реконструктивні операції при патології тонкого та товстого кишківника (резекція кишківника, геміколектомії, відновні операції на кишківнику. Проктологічні операції (гемороідектомії ,пластиковідновні операції прямої кишки, операції при хронічному парапроктиті, тріщини.), оперативне лікування при варикозній хворобі вен нижніх кінцівок, оперативне лікування захворювань сечостатевої системи.

Ургентна хірургічна допомога – апендектомії, герніопластика при защемлених грижах, операції при гострій кишкові непрохідності злукової та пухлинної етіології, операції при шлунково-кишкових кровотечах (як виразкової, так і невиразкової етіології), холецистектомії при диструктивних формах холециститу з перевизикальними змінами, операції при панкреонекрозі (дренування, некректомії, аментобурсостомії), операції при перитонітах, операції при закритих та відкритих травмах органів черевної порожнини, операції при гнійних процесах м’яких тканин.
Малоінвазівні хірургічні втручання:лапароскопічні холецистектомія, герніопластика, апендектомія.

У гінекологічному відділенні виконується як широкий діапазон традиційних оперативних втручань, так і усі різновиди найсучасніших ендоскопічних операцій при безплідді, патології додатків матки, лейоміомах матки.

Ортопедичне оперативне лікування: ендопротезування кульшових суглобів хворим з деформуючим остеоартрозом та хворим з переломами шийки стегна, артроскопічні оперативні втручання на колінному суглобі, оперативне лікування хворих з травмами опорно – рухового апарату, такі як інтрамедулярни блокуючий остеосинтез при переломах довгих кісток антеградними, реконструктивними та ретроградними стержнями, накісний ОМС пластинами з обмеженим контактом та пластинами з кутовою стабільністю

У палаті інтенсивної терапії проводиться лікування пацієнтів з гострим порушенням серцевого ритму: пацієнтів після важких травматичних операцій, пацієнтів неврологічного, терапевтичного та гінекологічного профілю у яких порушено життєво-важливі функції організму, та вони потребують реанімації та інтенсивної терапії, пацієнтів з різними видами інтоксикацій с застосуванням мембранного плазмафореза.

В терапевтичному відділенні проводиться діагностика і лікування змішаних терапевтичних захворювань, включаючи кардіологічну патологію.

Діагностичні та лікувальні методики, які використовуються в відділенні: холтерівське моніторування електрокардіограми та артеріального тиску, лікування хворих серцево-судинною патологією з використанням сучасних лікарських препаратів, надання діагностичної, лікувальної та профілактичної допомоги хворим з захворюваннями органів травлення. Впроваджені сучасні методики обстеження хворих, а саме: лабораторні, зондові, ендоскопічні, рентгенологічні, ультразвукові. Диференцьовано проводиться лікування хворих сучасними лікарськими препаратами з урахуванням індивідуальних особливостей перебігу захворювання, переважно з виразковою хворобою шлунку та дванадцятипалої кишки, гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, загостренням хронічного панкреатиту, хронічних захворювань печінки — гепатитів та цирозів, хронічного коліту (неспецифічного виразкового) та хвороби Крона.

Централізована клініко-діагностична лабораторія атестована у сфері поширення державного метрологічного нагляду і оснащена необхідним сучасним обладнанням. Це дозволяє практично не ставити під сумнів достовірність отриманих результатів і відповідає міжнародним вимогам з лабораторної діагностики. У клініко — діагностичній лабораторії якісно та своєчасно проводить понад 150 лабораторних досліджень: загально – клінічні, гематологічні, цитологічні, біохімічні, бактеріологічні; гормони щитоподібної залози, гепатити, ВІЧ урогенітальні та ТORCH –інфекції методом ІФА.

Фізіотерапевтичне відділення має можливість проводити майже всі відомі сучасні методи та методики апаратної фізіотерапії, водо- і грязелікування, фіто- та аромотерапії, лікувального масажу та лікувальної фізкультури.

У патологоанатомічному відділенні проводяться гістологічні дослідження хірургічного, урологічного, гінекологічного профілю, дослідження ендоскопічної біопсії шлунково-травневого тракту, захворювань шкіри, кровотворної та лімфоїдної тканини, кісток, отоларингологічної — та офтальмологічної патології.

У рентген кабінету проводять усі види рентгенодіагностичних досліджень хірургічного, урологічного, гінекологічного, терапевтичного профілю.
Кабінет ортопедичної стоматології виконує широкий спектр зубопротезних робіт.