Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

1 °C

ВІДДІЛ ВНУТРІШНЬГО КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ

Начальник::

Карбан Тетяна Григорівна

Графік роботи:

08:00-17:15 (Понеділок — Четвер) 08:00-16:00 (П'ятниця)


Адреса:

39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Миколаївська, буд.9

Електронна пошта:

audit@kremen.gov.ua

Телефон:

74-38-70


Основні завдання та функції:

Основним завданням відділу є проведення внутрішніх перевірок та аудитів та надання за їх результатами міському голові об’єктивних і незалежних висновків щодо законності та ефективності використання коштів міського бюджету та комунального майна, стану функціонування системи внутрішнього контролю в підконтрольних установах, рекомендацій щодо запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та комунального майна. 
Відповідно до покладених на відділі завдань відділ:
1) визначає ризикові сфери діяльності об’єктів контролю;
2) планує, організовує та проводить планові перевірки та внутрішні аудити, а за окремим дорученням – позапланові перевірки та внутрішні аудити, документує їх результати, складає довідки перевірок чи аудиторські звіти, готує висновки та рекомендації за результатами проведених перевірок та аудитів, здійснює контроль за станом їх реалізації;
3) проводить оцінку: 
- ефективності планування бюджетних програм та результатів їх виконання; 
- стану збереження активів та управління комунальним майном; 
- правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності; 
- ефективності функціонування системи внутрішнього контролю; 
4) подає міському голові рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень;
5) звітує про результати діяльності Відділу; 
6) створює та забезпечує повноту і достовірність бази даних щодо об’єктів контролю та внутрішнього аудиту та своєчасне її оновлення;
7) розглядає в межах повноважень запити, звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції відділу;
8) в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, Кременчуцькою міською радою та її виконавчими органами.