Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

1 °C
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

Начальник:

Кондрашов Володимир Олександрович

Графік роботи:

08:00-17:15 (Понеділок-Четвер) 08:00-16:00 (П'ятниця)

Код ЄДРПОУ:

2230017


Адреса:

39600, Полтавська обл., м.Кременчук, пл.Перемоги, буд.2, каб.502,503,504

Електронна пошта:

kultura@kremen.gov.ua

Телефон:

73-12-80, 3-51-69Основні завдання та функції:

- забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва і кінематографії, з питань охорони культурної спадщини, бібліотечної та клубної справи, національної музейної політики, у галузі туризму і курортів, розвитку туристичної та курортно-рекреаційної індустрії;
- забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;
- розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин;
- сприяння захисту прав і законних інтересів вітчизняних творчих працівників та їх спілок, а також закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, що діють на території міста;
- створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтва, організація роботи і матеріально-технічного забезпечення;
- створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку внутрішнього, міжнародного та іноземного туризму, туристичної та курортно-рекреаційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності на території міста, розбудови матеріально-технічної бази туристичної галузі;
- розроблення та виконання міських програм розвитку культури, туризму, охорони культурної спадщини, музейної справи, ринку туристичних послуг, забезпечення захисту і безпеки туристів;
- пропагування серед населення ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем;
- забезпечення раціонального використання та збереження туристичних ресурсів, природного та історико-культурного середовища на території області;
- організація відпочинку та оздоровлення населення, створення рекреаційних зон із відповідним оснащенням і сервісом, насамперед для короткотривалого відпочинку населення;
- координація діяльності закладів культури і туризму з питань реалізації державної політики у галузі культури та туризму у місті;
- здійснює повноваження в управлінні підпорядкованими закладами культури; 
- надає методичну, організаційно-практичну, наукову, консультативну допомогу закладам, установам, організаціям іншого підпорядкування у сфері культури, мистецтва, туризму і кінематографії; 
- створює умови для розвитку професійного музичного, театрального, хореографічного, циркового, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва і самодіяльної творчості, кіномистецтва, фотомистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяє формуванню репертуару, кінотеатрів, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, придбанню і розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва;
- готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку міста та місцевого бюджету;
- сприяє у вирішенні питань соціально-культурного та туристичного розвитку у місті;
- сприяє централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів;
- відповідно до законодавства здійснює координацію діяльності бібліотек, а також контролює їх діяльність;
- здійснює повноваження органу охорони культурної спадщини у місті відповідно до законодавства;
- подає пропозиції Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації про включення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;
- сприяє збереженню та відтворенню історичного середовища міста;
- розробляє і здійснює заходи щодо створення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, осередків традиційної народної творчості, художніх промислів та ремесел;
- створює сприятливі умови для утвердження української мови в суспільному житті, збереження і розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин;
- веде облік об'єктів культурної спадщини та регулює питання їх використання і популяризації;
- у межах повноважень здійснює управління музеями, бере участь у формуванні музейних фондів, контроль за станом обліку, збереження, використання та переміщення державної частини цього фонду, що належить до сфери його управління;
- проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної народної творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва та інші заходи, віднесені до його компетенції;
- координує в межах своїх повноважень концертну та гастрольну діяльність театрів, художніх колективів і окремих виконавців у місті;
- відповідно до законодавства забезпечує здійснення заходів щодо захисту об'єктів інтелектуальної власності, реалізації авторських і суміжних прав;
- бере участь у виконанні місцевої програми зайнятості населення, вивчає потребу у фахівцях культури, мистецтва та туристичної галузі, здійснює заходи щодо підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та раціонального використання кадрів для закладів, підприємств, організацій культурно-мистецької сфери;
- сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази підпорядкованих закладів культури;
- вживає заходів для зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв'язків, вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств, забезпечення захисту їх інтересів на внутрішньому та зовнішньому ринках, бере участь у межах своєї компетенції у виконанні міжнародних програм розвитку туристичної галузі відповідно до законодавства;
- сприяє діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств молодіжних, дитячих та інших громадських організацій, що функціонують у сферах культури, мистецтва, кінематографії, туризму;
- здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в підпорядкованих закладах культури;
- подає в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери та туризму державними та відомчими нагородами і відзнаками, застосовує згідно із законодавством інші форми морального і матеріального заохочення працівників за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності;
- сприяє забезпеченню соціального захисту працівників закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери;
- бере участь в організації та проведенні міжнародних, всеукраїнських, регіональних мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів народної творчості, інших культурно-мистецьких заходів, а також мистецьких аукціонів, виставок-продажів, вітчизняних і міжнародних виставок, виставок–ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;
- розробляє разом з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування за участю громадських організацій програми з питань туризму і розвитку курортів, забезпечує та здійснює контроль за їх виконанням;
- розробляє з питань, що належать до його компетенції, пропозиції щодо вдосконалення системи фінансування, обліку та звітності, забезпечує збирання та обробку статистичних даних і контроль за їх достовірністю;
- готує та подає в установленому порядку статистичну звітність щодо стану культури та туризму в місті;
- організовує та координує роботу зацікавлених підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, спрямовану на створення матеріально-технічної бази для розміщення, харчування, транспортного, торгівельного, медичного, спортивного, культурного обслуговування туристів;
- бере участь у вирішенні питань облаштування мережі міжнародних транспортних коридорів об'єктами туристичної інфраструктури на території міста, залученні інвестицій для розвитку туристичної індустрії, а також у розробленні проектів програм соціального і економічного розвитку міста;
- організовує у межах своїх повноважень надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань туризму суб’єктам підприємницької діяльності;
- в установленому порядку провадить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність з питань, що належать до його повноважень;
- здійснює інформування громадськості, зокрема через засоби масової інформації, про стан реалізації державної політики у сфері культури і туризму та з питань, що віднесені до його повноважень;
- організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, здійснює заходи з усунення причин, що породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян на роботу закладів культури та туризму;
- виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.