Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

1 °C
ВІДДІЛ З ПИТАНЬ КАДРОВОЇ РОБОТИ

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ КАДРОВОЇ РОБОТИ

Начальник:

Дзюба Алла Михайлівна

Графік роботи:

08:00-17:15(Понеділок - Четвер) 08:00-16:00 (П“ятниця)


Адреса:

39600, Полтавська обл., м.Кременчук, пл.Перемоги, буд.2, каб.414

Електронна пошта:

kadru@kremen.gov.ua

Телефон:

74-39-73


Основні завдання та функції:

1.Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи, державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в апараті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, узагальнює практику роботи з кадрами, вносить безпосередньому керівникові пропозиції щодо її вдосконалення.
2.Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань.
3.Проводить роботу з кадровим резервом, а також здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в структурних підрозділах, вносить безпосередньому керівникові пропозиції щодо її вдосконалення.
4.Вносить рекомендації безпосередньому керівникові про зарахування до кадрового резерву посадових осіб місцевого самоврядування.
5.Вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки посадової особи місцевого самоврядування, контролює добір і розстановку кадрів в апараті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.
6.Приймає від претендентів на посади посадових осіб місцевого самоврядування відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору та проведення спеціальної перевірки відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
7.Розглядає та вносить пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах посадових осіб місцевого самоврядування, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.
8.Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.
9.Оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, вносить про це записи до трудових книжок.
10.Обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників апарату виконавчого комітету.
11.Розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік.
12.У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з застосуванням заходів дисциплінарного впливу.
13.Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників.
14.Оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків непрацездатності.
15.У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах виконавчого комітету.
16.Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань і обов’язків.
17.Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету організовує навчання працівників апарату.
18.Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами місцевого самоврядування відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, у т.ч. і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї (декларування доходів).
19.Розглядає пропозиції, заяви, скарги, надає роз’яснення, що належать до компетенції відділу.
20.Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю, державну службу та службу в органах місцевого самоврядування.