Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

1 °C
УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Начальник:

Безверха Ірина Олександрівна

Графік роботи:

08:00-17:15 (Понеділок-Четвер) 08:00-16:00 (П'ятниця)


Адреса:

39600, Полтавська обл., м.Кременчук, пл,Перемоги, буд.2, каб.426, 427

Електронна пошта:

zemlekor@kremen.gov.ua

Телефон:

74-32-73,74-38-42, 74-39-81


Основні завдання та функції:

- реалізація державної та самоврядної політики у галузі використання та охорони земель, підготовка і подання до міської ради пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань регулювання земельних відносин;
- створення умов для раціонального і економічно обґрунтованого використання земель міста;
- організація виконання робіт з розроблення та реалізації плану земельно-господарського устрою території міста;
- здійснення самоврядного контролю за додержанням власниками землі та землекористувачами земельного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання;
- виявлення землі, що використовуються не за цільовим призначенням, з порушенням установлених законодавством вимог;
- розробка і подання міській раді необхідних розрахунків і обгрунтування програм робіт з проведення земельної реформи, здійснення землеустрою, реалізації заходів щодо раціонального використання та охорони земель, а також забезпечує використання за цільовим призначенням асигнувань, що виділяються на ці роботи, та здійснює систематичне інформування про їх виконання;
- виконання функцій замовника робіт та послуг, пов’язаних з здійсненням землеустрою, моніторингу земель, грошовою оцінкою земель, раціональним використанням і охороною земель, розробкою необхідного програмного забезпечення;
- перевірка комплектації землевпорядної документації, на підставі якої готуються проекти рішень міської ради, в межах її повноважень;
- координація діяльності фізичних і юридичних осіб, що мають ліцензії на проведення землевпорядних та землеоціночних робіт;
- здійснює наповнення бази даних програми АКРП (аналіз контролю ресурсних платежів) орендної плати за землю юридичними та фізичними особами та контролює надходження її до бюджету міста;
- участь у виборі земельних ділянок під розміщення об’єктів будівництва, узгоджує проекти рішень(висновків) міської ради про попереднє погодження місць розташування об’єктів, передачу і придбання земельних ділянок у власність, вилучення (викупу) та надання земель у користування, в тому числі в оренду;
- організація спільно з уповноваженим органом, визначеним рішенням міської ради, проведення земельних аукціонів та конкурсів;
- створення системи інформації, необхідної для здійснення комплексу робіт по землеустрою, моніторингу земель, забезпеченням раціонального використання та охорони земель;
- підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок відповідно до Земельного Кодексу України;
- розробка та внесення пропозиції до міської ради, яка після прийняття відповідного рішення, подає їх до обласної ради щодо встановлення і зміни меж міста;
- проведення обмежень, тимчасової заборони (зупинення) використання земель громадянами і юридичними особами у разі порушення ними вимог земельного законодавства;
- обґрунтування встановлення меж територій, в т.ч. з особливим режимом використання земель;
- інформування населення щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок;
- забезпечення правового механізму регулювання земельних відносин на території міста;
- надання консультації з питань правового забезпечення земельної реформи;
- сприяння підготовці та перепідготовці спеціалістів відділу, забезпечує підвищення кваліфікації працівників для виконання покладених на нього завдань, організовує навчання з питань земельного законодавства;
- здійснення інших функцій, що випливають із покладених на нього завдань;
- підготовка матеріалів для розгляду в інституціях різних ступенів по питанню розірвання земельних договорів в межах чинного законодавства;
- підготовка актів вибору земельних ділянок для розташування об’єктів в межах міста;
- отримання дозволів на ведення секретного діловодства 4 категорії допуску (згідно Постанови КМУ від 27.11.1998 р. №1893).