Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

1 °C
УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Т.в.о. начальника:

Медведенко Олег Володимирович

Графік роботи:

08:00-17:15 (Понеділок-Четвер) 08:00-16:00 (П'ятниця)

Код ЄДРПОУ:

02931346


Адреса:

39600, Полтавська обл., м.Кременчук, пл.Перемоги, буд.2, каб.410

Електронна пошта:

molodsportkremen@gmail.com

Телефон:

3-20-63Основні завдання та функції:

Основними завданнями управління є:
- забезпечення виконання вимог чинного законодавства у сфері молодіжної політики, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання;
- проведення інформаційно-пропагандистської роботи з питань фізичної культури і спорту, популяризації та утвердження здорового способу життя, національної свідомості та патріотичних почуттів молоді, організації її змістовного дозвілля, сприяння здійсненню заходів з військово-патріотичного виховання молоді;
- розроблення місцевих комплексних і цільових програм та організаційне забезпечення їх реалізації;
- організація і проведення молодіжних фестивалів, конкурсів, фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед всіх верств населення;
- забезпечення підготовки та участі збірних команд та провідних спортсменів у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівнів;
- сприяння розвитку молодіжної політики, дитячого, дитячо-юнацького спорту, резервного спорту, масового спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів, спорту ветеранів;
- координація та контроль за діяльністю підвідомчих установ, закладів та організацій, які діють у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання та відносяться до комунальної власності територіальної громади міста;
- сприяння зміцненню матеріально-технічного забезпечення підпорядкованих управлінню комунальних закладів, установ та організацій;
- здійснення інших завдань відповідно до чинного законодавства України.

Управління в процесі своєї діяльності:
- здійснює загальне керівництво у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання;
- здійснює управління та координує роботу комунальних закладів фізичної культури і спорту;
- подає в установленому порядку на розгляд органу місцевого самоврядування проекти, плани розвитку у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, пропозиції щодо їх фінансування та матеріально-технічного забезпечення;
- розробляє комплексні цільові програми у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, здійснює контроль за їх виконанням, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів на реалізацію програм і заходів, вносить пропозиції з цих питань до планів соціально-економічного розвитку міста; 
- забезпечує формування календарних планів проведення міських фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів відповідно до календарних планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів обласного та державного рівнів;
- забезпечує проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, затверджених у календарних планах, в межах коштів, передбачених на розвиток фізичної культури і спорту;
- сприяє розвитку різних форм фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової діяльності за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку населення, забезпечує в межах повноважень діяльність міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»; 
- забезпечує збереження існуючої мережі комунальних закладів, установ та організацій, фізкультурно-спортивних клубів, секцій, груп та сприяє створенню нових форм оздоровлення населення, розвитку самодіяльного масового спорту;
- організовує та забезпечує оздоровлення вихованців комунальних закладів, установ та організацій, підпорядкованих управлінню;
- ініціює та готує пропозиції щодо призначення стипендій Кременчуцької міської ради кращим студентам та учням навчальних закладів та здійснює фінансові витрати на виплату стипендій в межах кошторисних призначень, передбачених міським бюджетом; 
- ініціює та готує пропозиції щодо призначення стипендій Кременчуцької міської ради провідним спортсменам, тренерам та ветеранам фізичної культури і спорту та здійснює фінансові витрати на виплату стипендій в межах кошторисних призначень, передбачених міським бюджетом;
- вивчає потребу в кадрах у сфері фізичної культури і спорту, організовує підвищення їх кваліфікації, здійснює контроль за рівнем кваліфікації, тренерів-викладачів та інших фахівців спортивних шкіл;
- вживає заходів щодо забезпечення соціального захисту спортсменів, тренерів, інших фахівців та ветеранів фізичної культури і спорту;
- комплектує склад збірних команд міста з видів спорту та забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях, навчально-тренувальних зборах всіх рівнів;
- залучає до розв'язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху громадські об'єднання, добровільні спортивні товариства та відомства, міські громадські організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості;
- надає в установленому порядку осередкам міських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості статус міської спортивної федерації, сприяє діяльності та надає їм, відповідно до закону, часткову фінансову підтримку в межах коштів, передбачених міським бюджетом на розвиток фізичної культури і спорту;
- організовує роботу з підготовки спортивних резервів, координує розвиток мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечує і контролює організацію навчально-тренувального процесу, планує розвиток пріоритетних видів спорту в місті;
- в установленому порядку здійснює фінансування установ, організацій, комунальних закладів фізичної культури і спорту, забезпечує контроль за станом їх фінансової та виконавської дисципліни, веденням обліку і звітності;
- здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за ефективністю використання спортивних споруд;
- забезпечує своєчасний розгляд в установленому порядку заяв, звернень і скарг громадян та в межах повноважень вживає заходів, спрямованих на усунення причин, що їх породжують;
- сприяє розвитку різних форм неформальної освіти молоді в межах своєї компетенції; 
- координує роботу навчальних закладів та громадськості, спеціальних установ для молоді, пов’язану з навчанням та вихованням молоді, організацією їх дозвілля, запобігання бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх;
- представляє та захищає права молоді у державних органах, підприємствах, організаціях, установах і закладах різних форм власності;
- сприяє проведенню наукових досліджень з проблем молоді в галузях освіти, медицини, економічних, соціальних та політичних відносин, культури і творчих інтересів з метою прогнозування ситуації в молодіжному середовищі та опрацювання шляхів вирішення його проблем; сприяє оприлюдненню та впровадженню в життя результатів цих досліджень;
- сприяє видавницькій діяльності, виступає в друкованих засобах масової інформації із заявами, зверненнями та закликами до молоді міста;
- організовує разом з державними, громадськими та іншими організаціями, а також самостійно фестивалі, акції, маніфестації, концерти, конкурси, аукціони та інші масові заходи для молоді;
- організує самостійно, а також разом з іншими установами та організаціями, проведення зустрічей, семінарів, конференцій з проблем молоді;
- встановлює прямі зв’язки з державними та молодіжними організаціями України та інших країн з питань своєї компетенції, направляє та приймає відповідні делегації та групи, сприяє розвитку молодіжного туризму;
- сприяє розвитку і реалізації творчих, інтелектуальних здібностей молоді, проведенню олімпіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, конгресів тощо;
- сприяє розвитку лідерських якостей у молоді, залученню їх до участі у суспільних та державотворчих процесах, інтеграції української молоді у міжнародну спільноту;
- сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки молоді, на проведення молодіжних заходів тощо;
- сприяє залученню міжнародної фінансової та технічної допомоги, міжнародних грантів, гуманітарної та іншої допомоги молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;
- організовує інформування населення про стан та перспективи роботи з молоддю в місті;
- здійснює оперативне виконання прийнятих вищим керівництвом рішень щодо розроблення, впровадження та чіткого функціонування системи управління якістю, бере участь у семінарах з вивчення стандартів ISO 9001:2008, забезпечує поширення інформації з питань впровадження СУЯ серед підпорядкованого персоналу, впровадження та виконання інструкцій та процедур СУЯ і зворотної комунікації з замовником;
- здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на органи виконавчої влади завдань у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання.