КП "Теплоенерго" здійснить перерахунок вартості наданих послуг у бік зменшення абонентам відповідно до відкоригованих тарифів

КП "Теплоенерго" здійснить перерахунок вартості наданих послуг у бік зменшення абонентам відповідно до відкоригованих тарифів
13 лютого 2018 року виконавчий комітет Кременчуцької міської ради прийняв рішення № 153 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення та з централізованого постачання гарячої  води, що надаються  комунальним  підприємством «Теплоенерго» м.Кременчука». Цим рішенням на виконання доручення Прем’єр-міністра України                   Гройсмана В.Б. від 29.12.2017 № 43005/2/1-17 здійснено коригування затвердженого раніше тарифу у бік зменшення. Відповідно до рішення встановлені наступні тарифи:
Тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання,  що надаються комунальним підприємством «Теплоенерго» м. Кременчука
№ з/п
Найменування тарифів
Сума, грн.
(з ПДВ)
1.
Тариф на теплову енергію, грн. /Гкал, у тому числі:
1514,29

- виробництво теплової енергії, грн. / Гкал
1405,40

- транспортування теплової енергії, грн. /Гкал
99,18

- постачання теплової енергії, грн. /Гкал
9,71
Тарифи на послуги з централізованого опалення та з централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню комунальним підприємством «Теплоенерго» м.Кременчука
№ з/п
Назва
показника
Послуга з централізованого опалення
Послуга з централізованого постачання води
для абонентів житлових будинків з будинковими
та квартир-ними прилада-ми обліку теплової енергії
для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії
за умови підключен-ня рушникосу-шильників
до системи
гарячого водопоста-чання
за умови відсутності рушнико-сушильни-ків
грн. / Гкал
(з ПДВ)
грн. / кв.м.
(з ПДВ)
грн. / м3
(з ПДВ)
грн. / куб.м.
(з ПДВ)
1.
Тариф на послуги
1438,79
38,18
82,81
77,18

Тарифи на теплову енергію, що надаються  для інших категорій споживачів комунальним підприємством «Теплоенерго» м.Кременчука
№ з/п
Назва  показника
Для потреб бюджетних установ
Для потреб інших споживачів
Для потреб релігійних  організацій
грн. / Гкал
(з ПДВ)
грн. / Гкал
(з ПДВ)
грн. / Гкал
(з ПДВ)
1.
Тариф на теплову енергію
1954,44
1954,44
969,53

Тарифи на послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються для інших категорій споживачів комунальним підприємством «Теплоенерго» м.Кременчука
№ з/п
Назва  показника
Для потреб бюджетних установ
Для потреб інших споживачів
грн. / куб.м.
(з ПДВ)
грн. / куб.м.
(з ПДВ)
1.
Тариф на послуги
99,86
99,86

На виконання даного рішення КП "Теплоенерго" здійснить перерахунок вартості наданих послуг абонентам  починаючи з 01.11.2017 року по 13.02.2018 року за новими тарифами. 
Перерахунок,  буде здійснено  шляхом коригування  нарахувань за лютий 2018 року по кожному особовому рахунку відповідно до нових тарифів введених в дію з 13.02.2018 року. Загальна сума перерахунку для КП «Теплоенерго» складе близько 60 тис.грн .