Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

5 °C

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

директор Центру:

Івакіна Юлія Станіславівна

Графік роботи:

08:00-17:15 (Понеділок - Четвер) 08:00-16:00 (Пятниця)

Код ЄДРПОУ:

33589032


Адреса:

39621, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Івана Приходька, будинок 21

Електронна пошта:

33589032@mail.gov.ua

Телефон:

(05366)60298


Основні завдання та функції:

Кременчуцький міський Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю департаменту соціального захисту населення  Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі - Центр) – реабілітаційна установа соціального захисту населення місцевого рівня, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку дітей з інвалідністю та/або дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (далі – діти групи ризику), засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

Кременчуцький міський Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю забезпечує:

- виконання норм і положень, визначених Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, законами України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» та іншими актами законодавства щодо забезпечення прав дітей з інвалідністю та дітей групи ризику на реабілітацію (абілітацію) з метою їхньої подальшої інтеграції у суспільство;

- створення умов для зменшення та подолання фізичних, та/або психічних, та/або інтелектуальних, та/або сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;

- створення умов для запобігання та недопущення дискримінації дітей з інвалідністю та дітей групи ризику, розвиток навичок їх автономного проживання в суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточення;

- проведення (надання) комплексу заходів (послуг) з ранньої, та/або соціальної, та/або психологічної, та/або фізичної, та/або медичної, та/або психолого-педагогічної, та/або фізкультурно-спортивної, та/або професійної, та/або трудової реабілітації (абілітації) відповідно до потреб дитини з інвалідністю. Реабілітаційні заходи (послуги) проводяться (надаються) виключно на підставі індивідуальних планів реабілітації дітей з інвалідністю (ІПР), складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі самої дитини та (за потреби) її батьків або законних представників;

- підготовку батьків або законних представників дитини з інвалідністю до продовження (в разі потреби) реабілітаційних заходів поза межами Центру;

- проведення заходів (надання послуг), зокрема з професійної орієнтації, опанування дітьми з інвалідністю трудових навичок, у тому числі в майстернях (за наявності), визначення їхніх можливостей для подальшого професійного навчання та/або майбутньої трудової діяльності;

- оперативне коригування (за потреби) індивідуальних програм реабілітації дітей з інвалідністю у частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів;

- співпрацю з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями.