Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

2 °C
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ, ПОБУТУ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ
Склад робочої групи з питань реалізації Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

 

05.02.2021                                                                                             № 144

 

 

Про затвердження складу та положення

про робочу групу з питань реалізації Закону

України «Про засади державної регуляторної  

політики у сфері господарської діяльності»

 

У зв’язку із зміною назви регуляторних органів Кременчуцької міської територіальної громади, змінами та доповненнями у структурі виконавчих органів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та  кадровими змінами, відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись ст. ст. 27, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької  міської ради Кременчуцького району Полтавської області 

 

вирішив:

 

1. Створити робочу групу з питань реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити положення про робочу групу з питань реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (додаток 2).

3. Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 24.07.2006 № 754 «Про затвердження складу та положення про робочу групу з питань реалізації Закону України «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та від 18.05.2018 № 1540 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 24.07.2006 № 754» вважати такими, що втратили чинність.

4.  Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови  Пелипенка В.М.

 

 

Міський голова                                                                        В. МАЛЕЦЬКИЙ     

 

 

Додаток 1

    до рішення виконавчого комітету

    Кременчуцької міської ради

    Кременчуцького району

    Полтавської  області

                                                       від 05.02.2021 №144      

 

 

 

Склад

робочої групи з питань реалізації Закону України  «Про засади

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

 

Пелипенко Володимир Михайлович      

- перший заступник міського голови,  голова робочої групи;

Жорняк Людмила Григорівна

 

  • начальник управління розвитку    підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, заступник голови робочої групи;

Квітка Олександр Васильович           

  • головний спеціаліст управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, секретар робочої групи.

                                                              

Члени робочої групи:

Балацький Іван Володимирович

- член громадської організації «Солідарність Кременчука», радник голови Полтавської обласної ради (за   згодою);

Бедрацький Павло Валерійович

  • директор комунального підприємства «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Інститут розвитку Кременчука»;

Захарченко Галина Михайлівна   

- - голова районного відділення Все-українського  громадського  об’єднання  «Асоціації платників податків України» у м. Кременчуці (за   згодою);

Зоря Юрій Олексійович

- староста Потоківського старостинсь-кого округу;

Кагал Олег Володимирович    

-  - директор товариства з обмеженою відповідальністю «Автокомплект» (за   згодою);

Карпенко Наталія Василівна

-  - директор департаменту забезпечення діяльності Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

Лазоренко Світлана Миколаївна     

-  - завідуючий відділом правової роботи юридичного департаменту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

Литвиненко Анатолій Кузьмич  

 

 

- - виконавчий директор громадської  організації «Кременчуцька міська       організація роботодавців» (за згодою);

Лозовик Дмитро Борисович

- директор Крюківської районної адміністрації Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

Огородніков Андрій Опанасович    

- член Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, віцепрезидент Всеукраїнської асоціації «Укрринок»,  заступник голови Громадської ради при Головному управлінні державної податкової інспекції України у Полтав-ській області, почесний голова громадської організації «Підприємців   м. Кременчука «Народна рада» (за   згодою);

Оніщенко Олексій Миколайович   

- член громадської організації  «Полтав-ський обласний центр з надання правової допомоги» (за згодою);

Проценко Наталія Костянтинівна     

- директор департаменту державної   реєстрації виконавчого комітету  Кременчуцької міської ради Кремен-чуцького району Полтавської області; 

Рождественська Світлана Федорівна     

- приватний підприємець (за згодою);

Сакун Леся Миколаївна                      

- доцент кафедри менеджменту, Кременчуцького національного універ-ситету імені Михайла Остроградського, кандидат економічних наук (за згодою);

Субботіна Ганна  Олександрівна

- приватний підприємець (за згодою);

Терещенко Денис Юрійович           

- депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з питань промисловості, будівництва,  підприєм-ницької діяльності, побутового,  торговельного обслуговування та регуляторної  політики (за згодою);

Усович Ганна Іванівна

- директор Фонду підтримки  підприємництва;

Цибульська Юлія Володимирівна            

- голова громадської організації     «Інша Жінка», депутат Полтавської обласної ради (за згодою);

Шуба Алла Володимирівна

- начальник Кременчуцького відділу податків і зборів з юридичних осіб та економічного аналізу Головного управління державної податкової інспекції у Полтавській області (за згодою).

 

Керуючий справами 

виконкому  міської ради                                                   Р.  ШАПОВАЛОВ

 

 

Начальник управління розвитку

підприємництва, торгівлі, побуту

та регуляторної політики виконавчого

комітету Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області                                                                Л. ЖОРНЯК

 

 

                                                                              Додаток  до рішення виконавчого комітету

              Кременчуцької міської ради

              Кременчуцького району

             Полтавської  області

                                                                            від 05.02.2021 №144       

                                                                         РІШЕННЯ

про робочу групу з питань реалізації Закону України «Про засади

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

 

1. Робоча група з питань реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі  - Робоча група) є консультативно-дорадчим органом виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, який представляє інтереси регуляторних органів, суб’єктів господарювання та громадян.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», рішенням Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Положення про порядок підготовки та прийняття регуляторних актів Кременчуцькою міською радою Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчим комітетом», іншими нормативно-правовими актами у сфері господарської діяльності та цим Положенням.

3. Повноваження Робочої групи:

- подавати до регуляторних органів усіх рівнів пропозиції про необхідність підготовки проєктів регуляторних актів;

-  брати участь у розробці проєктів регуляторних актів;

- подавати зауваження та пропозиції до оприлюднених регуляторних актів, брати участь у відкритих обговореннях питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю;

- бути залученими до підготовки аналізу регуляторного впливу з тестом малого підприємництва (М-Тесту), експертних висновків щодо регуляторного впливу та виконання заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів;

- самостійно готувати аналіз регуляторного впливу з М-Тестом до проєктів регуляторних актів, підготовлених розробниками, відстежувати результативність дії регуляторних актів, подавати за наслідками цієї діяльності зауваження та пропозиції регуляторним органам, які на підставі аналізу звітів про відстеження результативності дії регуляторних актів приймають рішення про необхідність їх перегляду;

- розглядати усі зауваження і пропозиції до проєкту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу з М-Тестом, одержані протягом встановленого строку, а також заслуховувати інформацію про результати їх розгляду розробником проєкту. За результатами цього розгляду робоча група повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції до проєкту регуляторного акта або мотивовано їх відхиляє;

- приймати рішення з пропозицією щодо доопрацювання проєкту розробником або щодо винесення проєкту регуляторного акта для розгляду відповідним регуляторним органом (на засідання виконавчого комітету або на сесію міської ради).

4. Голова робочої групи здійснює керівництво робочою групою, затверджує план проведення її засідань та надає окремі доручення членам робочої групи та розробникам проєктів регуляторних актів.

5. Основною формою діяльності робочої групи є її засідання. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутня не менш як половина членів робочої групи. Засідання проводяться по мірі надходження для обговорення проєктів регуляторних актів та пропозицій/зауважень до них.

6. На засідання робочої групи можуть запрошуватись представники підприємств, організацій, громадських об’єднань, наукових установ, суб’єкти підприємницької діяльності, громадяни міста, які надали письмові пропозиції до проєкту регуляторного акту.

7. Рішення робочої групи оформляється протоколом, який скріплюється підписом голови робочої групи та її секретарем.

8. Протокол засідання робочої групи оприлюднюється секретарем робочої групи не пізніше ніж на третій робочий день з дня проведення засідання на офіційному вебпорталі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та її виконавчого комітету на сторінці Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної діяльності у розділі «Регуляторна діяльність».

 

 

Керуючий справами 

виконкому  міської ради                                                   Р.  ШАПОВАЛОВ

 

Начальник управління розвитку

підприємництва, торгівлі, побуту

та регуляторної політики виконавчого

комітету Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області                                                                Л. ЖОРНЯК