Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

10 °C
ВІДДІЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

ВІДДІЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Начальник:

Федюн Олексій Михайлович

Графік роботи:

08:00-17:15 (Понеділок - Четвер) 08:00-16:00 (П“ятниця)


Адреса:

39600, Полтавська обл., м.Кременчук, пл.Перемоги, буд.2, каб.531,532

Електронна пошта:

eko@kremen.gov.ua

Телефон:

74-38-43,74-38-52


Основні завдання та функції:

- готує матеріали, документи, проекти рішень на розгляд Кременчуцької міської ради, виконавчого комітету міської ради, проводить погодження розпорядчих документів структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради в сфері охорони навколишнього природного середовища;


- взаємодіє з державними органами управління в галузі охорони природи, підприємствами, організаціями всіх форм власності, засобами масової інформації;


- організовує розробку місцевих екологічних програм та подає їх проекти на затвердження міської ради;


- вносить пропозиції при формуванні програми соціально-економічного розвитку міста;


- вносить пропозиції при підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони навколишнього природного середовища;


- складає запити на фінансування природоохоронних заходів із обласного та державного фондів охорони навколишнього природного середовища;


- розглядає запити на фінансування природоохоронних заходів із міського фонду охорони навколишнього природного середовища;


- формує проект розподілу видатків міського фонду на виконання програми охорони довкілля в місті на поточний рік;


- готує матеріали, документи, угоди на фінансування з екологічного фонду та перевіряє дотримання умов виконання договорів;


- контролює виконання міської природоохоронної програми. Узагальнює від підприємств, установ, організацій міста звітну інформацію про виконання заходів по реалізації програми охорони довкілля в місті;


- контролює та готує інформацію про виконання завдань регіональних цільових природоохоронних програм;


- координує діяльність у галузі охорони атмосферного повітря, водних ресурсів, природно-заповідного фонду, у сфері поводження з відходами та ін. в межах своїх повноважень;


- приймає участь у спільних з контролюючими службами перевірках природоохоронної діяльності об’єктів на території міста;


- готує проекти рішення міської ради та її виконавчого комітету за поданням контролюючих органів щодо обмеження діяльності підприємств та організацій в разі порушення природоохоронного законодавства;


- здійснює просвітницьку діяльність, спрямовану на підвищення екологічної свідомості громадян. Проводить акції і організує заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища;


- забезпечує інформування населення, підприємств, установ, організацій та громадян про стан навколишнього природного середовища;


- приймає участь у забезпеченні функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем забезпечення доступу до екологічної інформації;


- напрацьовує матеріали та видає міський екологічний бюлетень «Світ довкілля»;


- готує клопотання про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду;


- розглядає документи, опрацьовує матеріали щодо надання адміністративних послуг, візує їх або готує обґрунтування для відмови;


- погоджує поточні та перспективні плани роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;


- розглядає та опрацьовує матеріали щодо погодження «Заяви про наміри» у складі розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище» робочого проекту, візує «Заяву про наміри» або готує обґрунтування для відмови у наданні адміністративної послуги;


- погоджує «Інструкції по поводженню з відходами», візує їх або готує зауваження у відмові погодження Інструкції.

 

Відділ екологічної безпеки виконує шість адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) у місті Кременчуці:1. Послуга № 12-01 - Погодження «Заяви про наміри» у складі розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище» робочого проекту;


2. Послуга № 12-02 - Погодження «Інструкції по поводженню з відходами»;


3. Послуга № 12-03 - Погодження питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;


4. Послуга № 12-04 - Надання довідок про стан навколишнього середовища;


5. Послуга № 12-05 - Надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;


6. Послуга № 12-06 - Погодження поточних та перспективних планів роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів.