Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

10 °C
ВІДДІЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Програма охорони довкілля Кременчуцької міської територіальної громади на період 2021–2025 роки («Довкілля – 2025»)


 

Пріоритетним напрямом майбутнього розвитку України проголошено стратегію сталого (збалансованого) розвитку, невід’ємною частиною якого є екологічна складова.

На сьогодні в Україні законодавчо передбачено здійснення регіональної екологічної політики за рахунок механізму розробки й реалізації комплексних та цільових програм регіонального й місцевого рівня.

З метою забезпечення виконная вимог ЗУ України «Про стратегічну екологічну оцінку» під час розробки документа державного планування проведена стратегічна екологічна оцінка проєкту Програми охорони довкілля Кременчуцької міської територіальної громади на період 2021–2025 роки («Довкілля – 2025») .

Розробка Програми є послідовним продовженням реалізації головних цілей і засад екологічного розвитку Кременчуцького регіону, закладених на етапах розроблення та виконання попередніх міських цільових Програм.

Програма «Довкілля – 2025», затверджена 22 грудня 2020 року рішенням Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, передбачає реалізацію заходів з охорони навколишнього природного середовища на території м. Кременчука та Потоківського старостинського округу, який складається з сіл Потоки, Соснівка, Придніпрянське, Мала Кохнівка, в межах території Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

         Стратегічні цілі Програми:

1. Покращення стану водних ресурсів.

2. Покращення якості атмосферного повітря.

3. Дотримання сталого землекористування та охорона ґрунтів.

4. Удосконалення системи поводження з відходами.

5. Охорона та раціональне використання зелених насаджень, збереження природно-заповідного фонду і тваринного світу.

6. Підвищення екологічної свідомості населення, здійснення екологічної просвіти.

 

Програма розроблена з урахуванням основних законодавчих актів, що діють у сфері охорони навколишнього природного середовища в Україні.