Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

10 °C
ВІДДІЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Програма охорони довкілля в місті Кременчуці на період 2016-2020 роки («Довкілля-2020»)

 

З метою реалізації державної політики України в галузі охорони навколишнього природного середовища, для запобігання негативного впливу техногенного навантаження на навколишнє природне середовище і здоров'я мешканців міста, розроблена «Програма охорони довкілля в місті Кременчуці на період 2016 - 2020 роки» ("Довкілля - 2020"), яка затверджена рішенням Кременчуцької міської ради 7 скликання від 22 грудня 2015 року.

 

Програма передбачає покращення існуючого стану навколишнього природного середовища шляхом зменшення викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище, безпечного поводження з відходами, забезпечення екологічної безпеки, підвищення екологічної свідомості, формування безпечних умов життєдіяльності мешканців м. Кременчука.

 

Сфери діяльності міської екологічної Програми:

- охорона атмосферного повітря;

- охорона водних ресурсів;

- поводження з відходами;

- збереження природно-заповідного фонду;

- озеленення міста;

- охорона і раціональне використання земель;

- екологічна освіта.

 

Програма розроблена у відповідності до вимог чинного природоохоронного законодавства та визначає організаційні і економічні заходи в сфері охорони довкілля в місті Кременчуці.