Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

10 °C
ВІДДІЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Координація діяльності у галузі охорони атмосферного повітря

2016 - 2019

Атмосферне повітря — життєво важливий компонент навколишнього природного середовища, який являє собою природну суміш газів. Крім постійних складників атмосфери (азот, кисень, інертні гази, вуглекислий газ, водяна пара) у ній можуть міститися різноманітні домішки як природного, так і антропогенного походження.

Мешканці м. Кременчука потерпають від забруднення атмосферного повітря. До Кременчуцької міської ради та її виконавчого комітету надходять численні скарги стосовно забруднення атмосферного повітря підприємствами північного промислового вузла, гострого неприємного запаху нафтопродуктів, сірководню та інших хімічних домішок у повітрі, погіршення стану здоров´я. Всього протягом восьми місяців 2016 року до виконавчого комітету надійшло більше тисячі відповідних звернень громадян міста, основна частина з яких припала на період з кінця травня по серпень місяць.

Одночасно слід зауважити, що концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі формуються не лише за рахунок викидів від підприємств, але і внаслідок гідроксилювання численних ароматичних вуглеводнів, що надходять з продуктами неповного згоряння автомобільного та авіаційного палива, а також за рахунок метеорологічних умов у місті.

Необхідно враховувати значний вплив приземних інверсій на накопичення забруднюючих речовин. Приземні інверсії пов'язані переважно з охолодженням повітря від ґрунту в вечірні і нічні години. Інверсія температури ускладнює вертикальну циркуляцію повітря. Через це в містах вона часто призводить до застою біля земної поверхні повітря, забрудненого викидами промисловості і транспорту, а також до утворення смогу. Під впливом сонячних променів, температури, теплової інверсії в цій повітряній масі відбуваються різні хімічні реакції, які і призводять, зокрема до виділення формальдегіду і фенолу. Саме такі метеорологічні умови (підвищена вологість, температурні показники та майже відсутність вітру) були протягом травня - червня 2016 року, коли у нагірній частині та у районі Молодіжного м. Кременчука тривалий час відчувався неприємний запах у повітрі.

Для стану атмосферного повітря, особливо в промислових містах, найбільшу небезпеку становить приземна інверсія в поєднанні зі слабким вітром, тобто виникнення ситуації «застою повітря». Встановлена залежність вмісту забруднюючих речовин у повітрі від погодних умов: максимальні значення їх концентрацій спостерігаються, як правило, в теплу безвітряну погоду, тоді як під час тривалої негоди, сильного вітру та після випадання опадів вони різко зменшуються. В зв’язку з цим  в перехідний період (пізня осінь та рання весна) кількість скарг мешканців на неприємний запах у атмосферному повітрі збільшується.

Постійне спостереження за станом атмосферного повітря міста проводиться Лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря м. Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології (надалі ЛСЗА) на 4-х стаціонарних постах (ПСЗ), які розташовані за адресами:

- ПСЗ № 1 - вул. Молодіжна, 9;   

- ПСЗ № 2 -  вул. Лікаря О. Богаєвського (40 - річчя Жовтня), 2;

- ПСЗ № 4 -  вул. Шевченка, 22/30;

- ПСЗ № 5 -  вул. І. Приходька, 89.

 Періодичний моніторинг атмосферного повітря в місті Кременчуці веде КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» за допомогою пересувної муніципальної екологічної лабораторії (ПМЕЛ). У повітрі міста контролюються 4 основних (пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю) та 19 специфічних забруднюючих речовин, включаючи важкі метали та бенз/а/пірен.

З метою оцінки рівня забруднення атмосферного повітря використовуються середньодобова та максимально разові концентрації забруднюючих речовин. Гранично допустима концентрація (ГДК) – це максимальна концентрація речовини в атмосфері, яка при періодичному впливі на людину протягом життя не здійснює на неї та довкілля негативного впливу.

Для аналізу загального рівня забруднення атмосфери використовується індекс забруднення атмосфери (ІЗА), який по місту Кременчуку розраховується ЛСЗА.

Критерії показника ІЗА:

ІЗА < 5 - відповідає низькому рівню забруднення атмосфери;

5 < ІЗА < 7 – підвищеному рівню забруднення;

7 < ІЗА < 14 – високому;

ІЗА >14 – дуже високому.

Рівень забруднення атмосферного повітря за індексом забруднення (ІЗА) по місту Кременчуку характеризувався як підвищений (ІЗА = 5,8) у травні 2016 року.

На вул. Шевченка (на перехресті магістральних доріг з максимальної кількістю викидів автотранспорту) він найбільший: ІЗА = 6,5; на вул. Молодіжній  ІЗА = 5,6; на вул. Лікаря О. Богаєвського  ІЗА = 5,2; на вул. І. Приходька ІЗА = 4,9. Збільшений середній вміст фенолу та діоксиду азоту. Загалом по місту пріоритетними домішками, які зумовлювали забруднення атмосферного повітря у 2016 році, виявились формальдегід, пил, діоксид азоту, фенол, аміак. Індекс забруднення по цим домішкам склав 5,5. З січня по серпень 2016 року середні концентрації важких металів (кадмію, заліза, мангану, міді, нікелю, свинцю, хрому, цинку) були значно нижче допустимого рівня. Випадків високого забруднення (ВЗ) та екстремально – високого (ЕВЗ) за І півріччя 2016 року не зафіксовано.

Виявлені перевищення ГДК - недопустима ситуація, яка потребує нагальних заходів щодо виявлення підприємства, яке забруднює навколишнє середовище та подальшої роботи з ним по усуненню таких випадків.

На виконання доручення міського голови з вирішення проблеми неприємного запаху у повітрі міста в кінці травня та протягом червня-липня були здійснені позапланові оперативні виїзди пересувної муніципальної екологічної лабораторії (ПМЕЛ) та виконані дослідження атмосферного повітря. Вимірювання складу повітря на вміст забруднюючих компонентів у приземному шарі атмосфери проводились спільно з Кременчуцьким міськрайонним відокремленим підрозділом лабораторних досліджень (МВПЛД) ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». Всього в період з 01 травня по 20 липня 2016 року ПМЕЛ було здійснено 29 виїздів (149 вимірювань), з них: 21 планових (109 вимірювань) та 8 позапланових оперативних виїздів у позаробочий час – вихідні та святкові дні, в вечірні та нічні години доби (24 позапланові вимірювання) та непланові виїзди під час планового моніторингу (16 позапланових) по зверненню громадян.

На підставі численних скарг мешканців м. Кременчука на забруднення повітря протягом травня-червня 2016 року керівникам підприємств Північного промислового вузла, зокрема ПАТ «Укртатнафта», ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» (надалі ПАТ «КЗТВ»), промивально-пропарювальної станції ВП «Вагонне депо Кременчук», філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», були направлені звернення та термінові телефонограми з вимогою надати інформацію про причини погіршення стану атмосферного повітря та вжити необхідних заходів, у т.ч.:

Звернення до керівників підприємств північного промвузла міста для надання інформації по забрудненню атмосферного повітря (лист № 01-36/719 від 10.05.2016 р.), на яке отримані відповіді про відсутність аварійних ситуацій та залпових викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел підприємств, змін у технологічному режимі за період 6-7 травня 2016 р.;

Звернення до керівника ПАТ «КЗТВ» з вимогою надати терміново інформацію щодо проведення заміни рукавів фільтрів, ефективності роботи пило-газоочисного обладнання та плану-графіку заміни фільтрувальних матеріалів на джерелах викидів забруднюючих речовин (лист № 01-36/772 від 17.05.2016 р), на яке отримано відповідь про неможливість підприємства надати затребувану запитом інформацію у зазначеній сфері, в зв’язку з тим, що запит не містить відомостей щодо заходів державного нагляду (контролю), які проводяться виконкомом Кременчуцької міської ради стосовно ПАТ «КЗТВ»;

Звернення до керівників філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», ПАТ «КЗТВ», ПАТ «Укртатнафта» і промивально-пропарювальної станції ВП «Вагонне депо Кременчук» з вимогою надати терміново інформацію про наявність аварійних ситуацій із залповими викидами в атмосферне повітря за 27-29 травня 2016 року, копії протоколів з результатами здійснення контролю за викидами в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємства на межі санітарно-захисної зони за травень, види палива,  які використовуються, графік їх застосування та сертифікати якості на них (лист № 01-36/870 від 30.05.2016 р., лист № 01-36/884 від 31.05.2016 р.), на які отримані відповіді про відсутність аварійних ситуацій із залповими викидами в атмосферне повітря, технологічних змін та відхилень в режимі обладнання за період 27-29 травня 2016 р. з додаванням копій відповідних документів;

Телефонограма від 24.06.2016 року до керівника філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» з вимогою надати терміново інформацію про наявність аварійних ситуацій із залповими викидами в атмосферне повітря протягом 23-24 червня 2016 р., копії протоколів з результатами здійснення контролю за викидами в атмосферне повітря, копії обгрунтовуючих матеріалів для отримання дозволу на викиди з інформацією про технологічний процес, обсяги та передбачені режими застосування різних видів палива, на яку отримано відповідь про відсутність аварійних ситуацій із залповими викидами в атмосферне повітря, технологічних змін та відхилень в режимі обладнання за період 23-24 червня 2016 р. та про співвідношення використання різних видів палива з додаванням копій відповідних документів;

Телефонограми від 01.07.2016 р. до керівників ПАТ «Укртатнафта», ПАТ «КЗТВ», промивально-пропарювальної станції ВП «Вагонне депо Кременчук» з вимогою надати термінову інформацію про наявність аварійних ситуацій із залповими викидами в повітря протягом 23-30 червня 2016 р., копії протоколів з результатами здійснення контролю за викидами в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємства, перелік забруднюючих речовин, за якими ведеться контроль на підприємстві, перелік заходів щодо регулювання та тимчасового скорочення шкідливих викидів в атмосферу в період несприятливих метеорологічних умов для запобігання утворенню підвищених рівнів забруднення атмосфери, на які підприємства надали відповіді.

 Крім того, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради з метою вирішення проблеми забруднення атмосферного повітря звернувся до відповідних державних органів контролю та інших компетентних відомств, а саме до:

Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації з проханням надати копії дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємств Північного промвузла міста (лист № 01-36/723 від 11.05.2016 р., у відповідь на який надана інформація про наявність та строк дії дозволів на викиди та необхідність звернутися за копіями дозволів до Міністерства екології та природних ресурсів України);

Державної екологічної інспекції (ДЕІ) у Полтавській області з метою взаємодії щодо контролю забруднення атмосферного повітря (листи № 01-36/977 від 13.06.2016 р., № 01-36/1052 від 24.06.2016 р., № 01-36/1125 від 01.07.2016 р., на які надана відповідь про отримання згоди від Державної екологічної інспекції України на проведення позапланових перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони атмосферного повітря підприємствами Північного промвузла міста, яка буде проведена в період з 27.07.2016 по 09.08.2016 р.р.);

Управління Держпродспоживслужби у м. Кременчуці та Кременчуцького МВПЛД ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» про термінове долучення в межах своєї компетенції до контролю за дотриманням вимог чинного законодавства підприємствами Північного промислового вузла (лист № 01-36/1125 від 01.07.2016 р., у відповідь отримана інформація про відсутність повноважень у зазначених підрозділів здійснювати контроль за дотриманням вимог чинного санітарного законодавства на підприємствах і установах та можливість здійснювати моніторинг атмосферного повітря у м. Кременчуці та Кременчуцькому районі згідно з затвердженим планом, виконувати лабораторні дослідження для відділу контролю за дотриманням санітарного законодавства управління Держпродспоживслужби за їх замовленням);

Голови Полтавської обласної ради  щодо втручання у вирішення питання забруднення атмосферного повітря м. Кременчука (лист № 01-36/1152 від 04.07.2016 р.);

Кременчуцької місцевої прокуратури з вимогою долучитися в межах своєї компетенції до контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства підприємствами Північного промвузла (лист № 01-36/1124 від 01.07.2016 р.);

Управління служби безпеки України в Полтавській області з вимогою долучитися в межах своєї компетенції до контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства підприємствами Північного промвузла м. Кременчука (лист № 01-36/1163 від 06.07.2016 р.).

04.07.2016 та 11.07.2016 року у м/з № 1 виконавчого комітету Кременчуцької міської ради відбулися наради під головуванням міського голови Малецького В.О. по вирішенню питання забруднення атмосферного повітря у м. Кременчуці за участю керівників промислових підприємств Північного промвузла міста, представників відповідних екологічних та санітарних служб міста, Державної екологічної інспекції у Полтавській області.

За підсумками нарад було складено відповідні Протоколи та надані протокольні доручення керівникам підприємств Північного промвузла міста стосовно вжиття заходів по усуненню недоліків і  подальшої роботи у напрямку модернізації  виробництва та запровадження новітніх очисних технологій для запобігання утворенню підвищених рівнів забруднення атмосферного повітря (Протокол наради від 04.07.2016), стосовно надання до Державної екологічної інспекції у Полтавській області необхідної інформації та матеріалів для здійснення ретельного розгляду можливих причин та обставин забруднення атмосферного повітря у м. Кременчуці протягом травня – червня 2016 р. (Протокол наради від 11.07.2016), відповідним екологічним та санітарним службам міста стосовно постійного ведення контролю за станом навколишнього середовища (вміст шкідливих домішок в атмосферному повітрі, рівень радіації та інших показників) в межах своїх повноважень, своєчасного надання виконавчому комітету довідки про стан забруднення атмосферного повітря у м. Кременчуці та результати спостережень, а також при виявленні будь-яких перевищень діючих норм за показниками досліджень негайно інформувати виконавчий комітет Кременчуцької міської ради.

На пленарному засіданні XІI сесії Кременчуцької міської ради Полтавської області VII скликання 26 липня 2016 року було прийнято рішення «Про звернення депутатів Кременчуцької міської ради до Кабінету Міністрів України, Державної екологічної інспекції України, Міністра Внутрішніх справ та Генерального прокурора України» з вимогою здійснити комплексний позаплановий контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства на підприємствах Північного промвузла, зокрема ПАТ «Укртатнафта», філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю», промивально-пропарювальній станції ВП «Вагонне депо Кременчук».

Депутати Кременчуцької міської ради як представники територіальної громади у Рішенні Кременчуцької міської ради від 26.07.2016 року «Про звернення депутатів Кременчуцької міської ради до Кабінету Міністрів України, Державної екологічної інспекції України, Міністра Внутрішніх справ та Генерального прокурора України» підтримали та направили звернення до зазначених органів з метою вжити термінових заходів до виправлення ситуації, яка загрожує життю та здоров’ю мешканців міста, викликає істотну соціальну напругу та може вилитись в масові акції протесту. Серед висунутих вимог  депутати виклали свої рекомендації розглянути питання постійного перебування у м. Кременчуці штатних працівників Державної екологічної інспекції у Полтавській області для оперативного вирішення зазначених проблем, відкрити за фактами виявленого забруднення атмосферного повітря кримінальних проваджень та забезпечити їх розслідування досвідченими фахівцями, розглянути та юридично зафіксувати зниження показників максимально разових гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, що були змінені Постановою Головного державного санітарного лікаря України № 18 від 04.06.2010 року.

Державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища за підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, а також громадянами.

Порядок здійснення державного контролю визначається законами України. Право здійснення контролю та перевірок вимог природоохоронного законодавства на підприємствах м. Кременчука має Державна екологічна інспекція у Полтавській області.

Представниками виконавчого комітету Кременчуцької міської ради взята участь у позаплановій перевірці дотримання вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони атмосферного повітря ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю», ПАТ «Укртатнафта», філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», яку проводила Державна екологічна інспекція у Полтавській області з 27.07.2016 по 09.08.2016 р.р., з метою вивчення питання забруднення атмосферного повітря у м. Кременчуці. В ході проведення перевірки були здійснені відбори проб для подальшого проведення лабораторних досліджень забруднення атмосферного повітря. Вимірювання складу повітря на вміст забруднюючих компонентів у викидах організованих стаціонарних джерел підприємства проводились спеціалістами акредитованої лабораторії МКП «Екогаз». Вимірювання концентрацій забруднюючих речовин у межах санітарно-захисної зони підприємств проводились фахівцями пересувної муніципальної екологічної лабораторії КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень», санітарно-гігієнічної лабораторії Кременчуцького МВПЛД ДУ «Полтавський  обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров´я України» та відомчими лабораторіями підприємств. Дослідження вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на стаціонарних постах було проведено Лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря м. Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології. За виконанням даних вимірювань спостерігали представники громадського руху «За чистий Кременчук» ( координатор Бутова Г.), прес-служби виконавчого комітету міської ради та місцевих ЗМІ.

По закінченню перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони атмосферного повітря підприємствами Північного промвузла міста виконавчий комітет Кременчуцької міської ради  направив керівникові Державної екологічної інспекції у Полтавській області запит на надання матеріалів за результатами здійснення даної перевірки для прийняття управлінських рішень у зв’язку з численними скаргами мешканців міста на забруднення атмосферного повітря (лист № 01-36/1385 від 09.08.2016р.).

У відповідь на запит Держекоінспекція у Полтавській області надала копії матеріалів з результатами позапланових перевірок, за виключенням матеріалів з інформацією, надання якої не було погоджене підприємствами, що перевірялись.

15.08.2016 року відбулася зустріч активістів громади міста за ініціативою Громадського руху «За чистий Кременчук» та представників місцевої влади, депутатів міської ради, прес-служби виконавчого комітету міської ради та місцевих ЗМІ з метою привернути увагу до проблеми забруднення атмосферного повітря у  м. Кременчуці та надати відповіді на питання, які виникають у  мешканців міста, у межах своєї компетенції.

17.08.2016 року проведено позачергове засідання Кременчуцької міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) у присутності заступника голови комісії з питань ТЕБ і НС Полтавської ОДА Піддубного І.А., за участю представників Державної екологічної інспекції у Полтавській області, Головного управління Держпродспоживслужби України у Полтавській області, Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації по вирішенню питання забруднення атмосферного повітря у м. Кременчуці.

За підсумками проведеної наради з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій було складено відповідний Протокол засідання № 5 від 17.08.2016 року та надані протокольні доручення, зокрема:

Підготувати звернення до Державної екологічної інспекції у Полтавській області про надання копій актів результатів перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони атмосферного повітря підприємствами Північного промислового вузла м. Кременчука: філією Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», ПАТ «Укртатнафта», ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю». 

За результатами перевірки розробити та надати на затвердження план заходів (практичних дій) щодо забезпечення дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства підприємствами у сфері охорони атмосферного повітря на території м. Кременчука.

Продовжити роботу щодо комплексного моніторингу стану атмосферного повітря на території міста. За виявлені порушення вживати заходи впливу відповідно до чинного законодавства.

Передбачити кошти для придбання та доукомплектування додатковим обладнанням пересувної муніципальної екологічної лабораторії КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» з метою забезпечення оперативного та розширеного спектру проведення лабораторних досліджень, насамперед атмосферного повітря.

Державній екологічній інспекції у Полтавській області у межах повноважень звернутися до Державної екологічної інспекції України щодо забезпечення Державної екологічної інспекції у Полтавській області сучасним устаткуванням для проведення оперативного лабораторного контролю за станом довкілля.

Керівництву філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», ПАТ «Укртатнафта», ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю»:

Виконати у повному обсязі вимоги та обов’язкові для виконання приписи Державної екологічної інспекції у Полтавській області щодо дотримання природоохоронного законодавства у сфері охорони атмосферного повітря.

Розробити програму заходів з метою недопущення перевищення норм шкідливих викидів  та забруднення атмосферного повітря.

На виконання протокольного доручення виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради підготовлено та направлено Листа до Державної екологічної  інспекції у Полтавській області щодо надання інформації, отриманої в результаті проведеної перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства підприємствами Північного промвузла міста, із зазначенням рекомендацій необхідних заходів, дій, додаткових досліджень, експертиз у сфері охорони атмосферного повітря з метою усунення забруднення атмосферного повітря та поширення неприємного запаху у сельбищних районах міста (лист № 01-36/1510 від 19.08.2016 р.).

Відповідаючи на лист виконавчого комітету, ДЕІ у Полтавській області надала вичерпну інформацію про проведені вимірювання параметрів газопилових потоків та концентрацій забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, за результатами яких не виявлено перевищення концентрацій забруднюючих речовин у порівнянні з нормативними значеннями; про виявлені порушення вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони атмосферного повітря підприємствами: філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», ПАТ «Укртатнафта», ПАТ «КЗТВ», враховуючи які, Держекоінспекція надала рекомендації щодо необхідності суворого додержання технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, забезпечення безперебійної ефективної роботи і підтримання у справному стані ГОУ та можливе дообладнання додатковими ГОУ для очищення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та обов’язкові до виконання приписи керівникам відповідних підприємств.

За результатами проведених робочих нарад та перевірок виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради направлено листи до:

Кременчуцької місцевої прокуратури та Кременчуцького відділу Поліції ГУНП в Полтавській області із зверненням про розгляд, опрацювання та оперативне вирішення питання забруднення атмосферного повітря в м. Кременчуці у межах компетенції з залученням досвідчених фахівців (лист № 01-36/1352 від 02.08.2016 р.), на яке керівник Кременчуцької місцевої прокуратури відповів про позбавлення органів прокуратури повноважень щодо проведення перевірок у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів; керівник Кременчуцького відділу поліції повідомив про відкриття кримінального провадження за фактом забруднення атмосферного повітря (ч.1 ст. 241 КК України)  та проведення досудового розслідування; та в свою чергу запросив у виконавчого комітету Кременчуцької міської ради інформацію про проведення моніторингів атмосферного повітря в місті Кременчуці Полтавської області  за період часу з 1 січня 2016 року по дату надходження запиту (лист № 2346/115/107-2016 від 22.08.2016), із зазначенням часу проведення, періодичності, підприємств, які їх проводили тощо; відділом екологічної безпеки надана запитувана інформація для долучення до матеріалів кримінального провадження;

ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва» НАМН України (надалі Інститут) щодо існуючої проблеми забруднення атмосферного повітря в        м. Кременчуці підприємствами Північного промвузла та залучення з метою її вирішення кваліфікованих фахівців Лабораторії гігієни атмосферного повітря та оцінок ризику ДУ «ІГМЕ ім. В.О. Марзєєва» (лист № 01-36/1451 від 16.08.2016 р.), на яке отримана відповідь щодо готовності Інститута до співпраці та відкритого діалогу з приводу вирішення екологічної проблеми, яка склалася у місті, беручи до уваги проведення лабораторією якості повітря Інституту подібних науково-дослідних робіт, які дозволили оцінити не лише ризик для здоров’я населення, що проживає в умовах інгаляційних навантажень, але й оцінити внески окремих джерел викидів промислових підприємств у формуванні забруднення атмосферного повітря в сельбищних зонах, розробити на підставі проведених робіт природоохоронні заходи по мінімізації ризику для здоров’я населення, обгрунтувати підходи медико- екологічного спрямування при прийнятті управлінських рішень на місцевому рівні (лист № 20/2579 від 16.09.2016 р.) та за умови фінансування експедиційного виїзду на місце розташування промислових підприємств фахівців Інституту й отримання необхідної інформації для здійснення відповідних досліджень (лист № 22/2457 від 31.08.2016 р.);

Українського гідрометеорологічного центру (ГМЦ) ДСНС України про необхідність складання прогнозу метеорологічних умов забруднення атмосферного повітря в м. Кременчуці з метою попередження промислових підприємств для вживання заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферному повітрі при несприятливих метеорологічних умовах (лист № 01-36/5616 від 22.08.2016 р.), на яке отримано відповідь про готовність спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру спільно з фахівцями Полтавського обласного центру з гідрометеорології розробити та затвердити методики прогнозування метеорологічних умов, що сприятимуть накопиченню забруднюючих речовин у приземному шарі повітря, та прогнозу рівнів забруднення повітря на замовлення  і на договірних засадах з виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради з зазначенням термінів та орієнтовної вартості розробки (лист № 01-16/1120 від 19.09.2016 р.);

Міністра екології та природних ресурсів України та директора філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» щодо необхідності впровадження заходів по очищенню викидів при роботі котлів на резервному паливі - мазуті на виробництві філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» (лист № 01-36/1565 від 26.08.2016 р.);

Міністра екології та природних ресурсів України щодо надання роз'яснення стосовно необхідності філією Кременчуцька ТЕЦ ПАТ "Полтаваобленерго" забезпечити корегування матеріалів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин для отримання дозволу на викиди внаслідок різкого збільшення обсягів використання мазуту та погіршення якості атмосферного повітря в місті, та у разі невжиття відповідних заходів з боку філії Кременчуцької ТЕЦ ПАТ "Полтаваобленерго" розглянути питання про анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами (лист № 01-36/1566 від 26.08.2016 р.);

ПАТ «Укртатнафта», ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю», філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», промивально-пропарювальній станції ВП «Вагонне депо Кременчук» щодо  розробки та надання Плану заходів (дій) скорочення викидів підприємства на 2017 рік та найближчу перспективу із зазначенням природоохоронного ефекту (зниження обсягів викидів в т/рік в розрізі забруднюючих речовин та парникових газів), планованих обсягів фінансування модернізації виробництва та запровадження новітніх очисних технологій з встановленням сучасного газоочисного обладнання (листи № 01-36/1586 від 29.08.2016 р. та № 01-36/1587 від 29.08.2016 р.), на які підприємства надали свої відповіді із зазначенням природохоронних заходів.

Відділом екобезпеки підготовлено проект Програми заходів (дій) з метою недопущення перевищень норм шкідливих викидів та забруднення атмосферного повітря в м. Кременчуці (надалі Програма) з наступними розділами:

 - Паспорт Програми

 - Правові засади розробки Програми

 - Вплив кліматичних умов м. Кременчука на рівень забруднення атмосферного повітря шкідливими домішками антропогенного походження

 - Вплив забруднення атмосферного повітря на життєдіяльність людини

 - Стан забруднення атмосферного повітря м. Кременчука шкідливими домішками та існуюча система спостережень

 - Потенційні джерела забруднення атмосферного повітря м. Кременчука

       - Промислові підприємства

       - Пересувні джерела

 - Основні напрямки поліпшення екологічного стану атмосферного повітря       м. Кременчука

 - Основні заходи поліпшення екологічного стану атмосферного повітря          м. Кременчука

Додаток 1 - Перелік заходів (дій) з метою недопущення перевищення норм шкідливих викидів та забруднення атмосферного повітря в м. Кременчуці.

На розпорядження міського голови № 324-Р від 11.10.2016 була створена робоча група для доопрацювання Програми заходів (дій) з метою недопущення перевищень норм шкідливих викидів та забруднення атмосферного повітря в м. Кременчуці у складі керівників та спеціалістів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, промислових та комунальних підприємств міста, депутатів міської ради, науковців, представників державних установ і громадських організацій екологічного спрямування.

         На засіданнях даної робочої групи обговорюються запропоновані у Програмі заходи, спрямовані на системне вирішення проблеми охорони атмосферного повітря у м. Кременчуці, зменшення антропогенного навантаження на атмосферне повітря та доведення його до стану, безпечного для здоров’я населення, вносяться пропозиції, враховуються зауваження членів групи, при цьому виникає багато питань і дискусій щодо дієвості та доцільності запропонованих в рамках Програми заходів.

         З метою ефективного застосування розробленого механізму розв’язання екологічної проблеми міста направлені листи до Державної екологічної інспекції у Полтавській області, Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА, Міністерства екології та природних ресурсів України щодо надання оцінки заходам Програми та участі у засіданнях робочої групи. Зазначені державні установи надали свої позитивні відповіді щодо важливості вирішення даної проблеми, необхідності застосування послідовних заходів, що сприятимуть недопущенню перевищення нормативів екологічної безпеки, зменшенню забруднення атмосферного повітря  та нададуть можливість створити безпечне середовище для життя та здоров’я мешканців міста.

         Крім того, до Державної екологічної інспекції у Полтавській області (ДЕІ) направлений запит щодо надання інформації стосовно виконання приписів після закінчення встановленого терміну, наданих ДЕІ, підприємствам (ПАТ «Укртатнафта», ПАТ «КЗТВ», філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго») за результатами проведеної перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства. ДЕІ у Полтавській області надала інформацію щодо виконання приписів станом на 19.12.2016. Припис, наданий ПАТ «Укратанафта», виконано в повному обсязі. Інформація щодо виконання припису, наданого філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», до Держекоінспекції не надходила, тому на підприємство було направлено вимогу надати звіт про виконання припису або прибути до ДЕІ у Полтавській області з метою розгляду справи про адміністративне правопорушення. Суб’єкт господарювання ПАТ «КЗТВ» звернувся до Держекоінспекції з метою перенесення терміну виконання припису. У свою чергу ДЕІ у Полтавській області зобов’язала підприємство надати детальний звіт про хід виконання припису з наданням завірених належним чином копій підтверджуючих документів.

          За результатами проведених засідань робочих груп, які проходили 18.10.2016, 03.11.2016, 10.11.2016 та 01.12.2016, було розроблено остаточний проект Програми з охорони атмосферного повітря з урахуванням усіх наданих зауважень та пропозицій.

Рішенням Кременчуцької міської ради від 22 грудня 2016 року була затверджена  «Програма заходів (дій) з метою недопущення перевищення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в м. Кременчуці», яка у разі ефективного застосування розробленого механізму сприятиме виявленню підприємств, діяльність яких спричиняє наднормативне забруднення атмосферного повітря в місті.

На разі ведеться підготовка до виконання та виконуються заходи затвердженої програми, заплановані у 2017 році.

Із залученням спеціалізованої лабораторії ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України» та науково-проектних організацій  розпочато  наукові дослідження атмосферного повітря у сельбищній зоні селища Молодіжного для визначення переліку речовин, що впливають на формування наднормативного забруднення атмосферного повітря, та ризиків для здоров’я населення.

          Фахівцями Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського розробляється програма постійного контролю та спостереження (моніторингу) за забрудненням атмосферного повітря в м. Кременчуці на відповідність вмісту забруднюючих речовин нормам ГДК, інтегрована з існуючою системою моніторингу лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА) м. Кременчука.

КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» забезпечує посилений контроль та спостереження за відповідністю вмісту забруднюючих речовин встановленим нормам ГДК за допомогою ПМЕЛ (пересувної муніципальної екологічної лабораторії) шляхом проведення систематичного моніторингу забруднення атмосферного повітря в місті у відповідності з планом та графіком проведення інструментальних вимірювань.

Кременчуцьким МВПЛД ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України» щомісячно проводиться відбір проб та оцінка стану забруднення атмосферного повітря хімічними речовинами, а також комбінованої дії небезпечних хімічних речовин, які виявляються в атмосферному повітрі сельбищної території міста та районі Північного промислового вузла.

З метою попередження про підвищений рівень забруднення атмосферного повітря  промислових підприємств, які планується визначити переліком, для зниження рівня впливу забруднення атмосферного повітря на цей період передбачено розроблення та затвердження методики прогнозування метеорологічних умов, що сприятимуть накопиченню забруднюючих речовин у приземному шарі повітря, та прогнозу рівнів забруднення повітря в місті Кременчуці Українським ГМЦ ДСНС України.

За результатами проведення необхідних досліджень планується розробити та затвердити проект організації місцевої екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи постійного контролю і спостереження за забрудненням  атмосферного повітря в місті Кременчуці з урахуванням фактичного стану техногенного впливу підприємств міста на формування потенційних зон забруднення.

Крім того, в 2017 році у рамках затвердженої програми заплановано провести екологічну експертизу (в т.ч. громадську) з оцінкою впливу на навколишнє середовище (довкілля) екологічної ситуації, що склалась у районі Північного промвузла м. Кременчука, до якого належать  потужні підприємства-забруднювачі (ПАТ «Укртатнафта», філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», ПАТ «КЗТВ», промивально-пропарювальна станція ВП «Вагонне депо Кременчук» та ін.). За результатами висновку державної екологічної експертизи матеріалів ОВНС підприємств Північного промвузла міста стане можливим розробити заходи по зменшенню впливу на довкілля внаслідок викидів від цих підприємств (за наявністю підстав).

На виконання рішення Кременчуцької міської ради від 22.12.2016 «Про затвердження Програми заходів (дій) з метою недопущення перевищення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в м. Кременчуці» необхідно проводити засідання робочої групи щодо ходу виконання даної Програми щоквартально.

Перше таке засідання робочої групи відбулось 23.03.2017, на якому були заслухані доповіді виконавців даної Програми стосовно виконання вищезазначених заходів у 2016 році та  І кварталі 2017 року, а також представників промислових підприємств, які є учасниками Програми, стосовно виконання запланованих на підприємстві природоохоронних заходів у 2016 році.

На виконання приписів, наданих Державною екологічною інспекцією у Полтавській області за результатами проведеної позапланової перевірки дотримання підприємствами вимог природоохоронного законодавства, яка була ініційована громадськістю та виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради, були проведені громадські слухання щодо наступних матеріалів: документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря, звіту з інвентаризації викидів забруднюючих речовин філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» 02.03.2017 та ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» 27.03.2017.

 

Крім того, протягом 2017 року у разі надходження до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради численних скарг мешканців міста щодо неприємного запаху у повітрі керівникам промислових підприємств міста були направлені термінові запити з вимогою надати інформацію про режим роботи, проведення технічного обслуговування, поточного ремонту технологічних установок та обладнання, наявність аварійних ситуацій із залповими викидами в атмосферне повітря, технологічні зміни або відхилення в режимі роботи підприємств тощо, зокрема:

 

10.02.2017 направлено телефонограми до керівників ПАТ «Укртатнафта», ПрАТ «КЗТВ», філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», промивально-пропарювальної станції ВП «Вагонне депо Кременчук», Кременчуцького лінійного виробничого управління магістральних газопроводів (ЛВУМГ) філії УМГ «Черкаситрансгаз» у зв’язку зі скаргами мешканців сел. Молодіжного на неприємний запах у повітрі, що надходили до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 09 та 10 лютого 2017 року, отримано відповіді щодо відсутності аварійних ситуацій, технологічні зміни або відхилення в режимі роботи підприємств;

03.03.2017 направлено телефонограми до керівників ПАТ «Укртатнафта», ПрАТ «КЗТВ», філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», промивально-пропарювальної станції ВП «Вагонне депо Кременчук», у зв’язку зі скаргами мешканців сел. Молодіжного на неприємний запах у повітрі, що надходили до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 07 та 08 березня 2017 року, отримано відповіді щодо відсутності аварійних ситуацій, технологічні зміни або відхилення в режимі роботи підприємств;

03.05.2017 направлено лист до керівника ПрАТ «КЗТВ» у зв’язку зі скаргами мешканців сел. Молодіжного на неприємний запах у повітрі, що надходили до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 03 травня 2017 року, отримано відповідь щодо відсутності аварійних ситуацій, пов’язаних з залповим викидами; мав місце вихід з ладу технологічного обладнання, а саме нагнітача повітря середнього тиску, через що було припинено реакцію в реакторах та спрацювало блокування подачі сировини до реактору, що унеможливлює аварійні чи залпові викиди в атмосферне повітря; наявності на підприємстві схеми оповіщення членів комісії з надзвичайних ситуацій у робочий та неробочий час;

12.05.2017 направлено лист до керівника ПрАТ «КЗТВ» у зв’язку з надходженням до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради численних скарг мешканців сел. Молодіжного на неприємний запах у повітрі, зокрема 03 та 08 травня 2017 року, щодо своєчасного надання інформації про зміни або відхилення у режимі роботи підприємства, наявності аварійних ситуацій, випадків виходу з ладу технологічного обладнання, призупинення та запуску виробничих процесів із зазначенням дати та часу виникнення таких змін, ситуацій та випадків, приведенням докладної інформації про те, що сталося, та заходів, прийнятих для усунення і попередження вищенаведених ситуацій, з метою організації виїздів пересувної муніципальної екологічної лабораторії (ПМЕЛ) у даний період та використання отриманих протоколів дослідження атмосферного повітря для оприлюднення достовірної інформації про рівень забезпечення екологічної і техногенної безпеки та зниження соціальної напруги в місті, отримано згоду щодо своєчасного повідомлення виконавчого комітету про настання вищезазначених випадків; крім того, надання інформації про технічні характеристики рукавних фільтрів, що використовуються у відділенні уловлення на кожному технологічному процесі виробництва, постачальника фільтрувальних рукавів, термін придатності та графік їх заміни на 2017 рік, отримано відповідь, в якій відсутня запитувана інформація стосовно фільтрів або надана не в повному обсязі;

19.07.2017 направлено лист керівнику філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», у зв’язку зі скаргами мешканців сел. Молодіжного на неприємний запах у повітрі, що надходили до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради вночі з 15 на 16 липня, з 16 на 17 липня та з 17 на 18 липня 2017 року, з додаванням фотофактів надходження диму темного кольору з джерел викидів філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», зафіксованого під час проведення моніторингу повітря 17.07.2017 (в т.ч. фото надані до Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області), щодо надання пояснення походження даних викидів з обґрунтуванням їх типу, інформації щодо кількості використаного у ці дні палива із зазначенням співвідношення мазуту та природного газу, режиму та графіку роботи котлів та копію отриманого у 2017 році Дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря для ознайомлення та використання в роботі, отримано відповідь щодо здійснення пуску котлоагрегату ст. № 3 та зупинки котлоагрегату ст. № 1 у період фото- та відеофіксації 17.07.2017, відсутності викидів у вигляді диму темного кольору з проммайданчика філії Кременчуцька ТЕЦ, безпідставності фотодоказів, припущення стосовно утворення хмари пари в результаті розтопки котлоагрегату та від градирні, що на фото була розцінена як викид диму; копію дозволу надано не в повному обсязі.

 21.07.2017 – направлено повторно лист до філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» щодо надання копії дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря з додаванням умов, які встановлюються в дозволі, та дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, додатків до дозволу, документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди, з метою ознайомлення та використання в роботі; запитувані документи надані в повному обсязі, за виключенням документів, що мають великий обсяг, у зв’язку з відсутністю технічної можливості їх копіювання.

 

На виконання доручень міського голови, наданих на апаратних нарадах:

 

У періоди масових звернень мешканців міста на неприємний запах забезпечується посилений контроль та спостереження (моніторинг) за відповідністю вмісту в атмосферному повітрі  забруднюючих речовин встановленим нормам ГДК працівниками КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» за допомогою аналітичної групи пересувної муніципальної екологічної лабораторії (ПМЕЛ) спільно з санітарно-гігієнічною лабораторією Кременчуцького МВПЛД ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України», проводяться планові та позапланові дослідження повітря. Крім того, використовуються  результати досліджень на стаціонарних постах Лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА) м. Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології;

У разі фіксування перевищень гранично допустимої концентрації за забруднюючими речовинами протоколи досліджень та довідки направляються до Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області для долучення до матеріалів кримінального провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170090003053 від 29.07.2016 за ознаками ч. 1 ст. 241 КК України за фактом забруднення атмосферного повітря невстановленими особами. Зокрема, у 2017 році до Кременчуцького відділу поліції було надано відповідні документи з перевищеннями листами виконавчого комітету за № 01-37/6877 від 22.06.2017 та 20.07.2017. Крім того, виконавчим комітетом направлено запит на інформацію за № 01-36/1564 від 20.07.2017 щодо ходу розслідування кримінального провадження, на який отримано відповідь, що в кримінальному провадженні на даному етапі досудового розслідування призначено судово-екологічну експертизу, виконання якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз;

Керівництву ПрАТ «КЗТВ» листом виконавчого комітету за № 01-36/1312 від 20.06.2017 з метою зниження рівня техногенного навантаження на атмосферне повітря м. Кременчука було рекомендовано впровадити на підприємстві високоефективний метод термокаталітичного допалювання для нейтралізації органічних сполук, що притаманні коксохімічному виробництву, презентований на 1-му Міжнародному Запорізькому екологічному форумі (30-31.05.2017), на який 23.06.2017 отримано відповідь про досягнуті домовленості щодо встановлення відповідної установки на джерелах дільниці підготовки сировини ПрАТ «КЗТВ» та проведення розрахунків для монтажу обладнання розробниками технології;

У зв’язку зі скаргами мешканців сел. Молодіжного на неприємний запах у повітрі, що надходили до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради під час настання несприятливих для розсіювання забруднюючих речовин метеоумов, зокрема вночі з 27 на 28 червня та з 03 на 04 липня 2017 року, до керівників ПАТ «Укртатнафта», ПрАТ «КЗТВ», філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», промивально-пропарювальної станції ВП «Вагонне депо Кременчук», 04.07.2017 направлено листи (з додаванням протоколів досліджень і довідки у ці дні) щодо врахування метеорологічних умов, що сприятимуть накопиченню забруднюючих речовин у приземному шарі повітря, та напрямків вітру відповідно до особливостей рози вітрів у літній період при визначенні режимів роботи підприємств; через значну кількість скарг на запах газу з 03 на 04 липня 2017 року 05.07.2017 направлено листи  до керівників Кременчуцького ЛВУМГ філії УМГ «Черкаситрансгаз» та ПАТ «Кременчукгаз» щодо наявності аварійних ситуацій у зазначений період, пов’язаних з витоком газу, отримано відповіді про відсутність відповідних ситуацій.

26.07.2017 – направлено лист до Державної екологічної інспекції у Полтавській області щодо надання інформації по виконанню приписів за результатами проведеної позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства підприємствами: ПАТ «Укртатнафта», філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю», проведеної у період з 28.07.2016 по 09.08.2016; отримана відповідь: за фактом експлуатації ПАТ «Укртатнафта» в період з 01.01.2014 по 21.07.2016 ставка-випарника, здійснюючи викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за відсутності Дозволу, що є порушенням ст. 10 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря», Держекоінспекцією пред’явлено відповідну претензію з метою відшкодування в повному обсязі завданого державі матеріального збитку на суму 25 065 грн. 30 коп.; ПАТ «Укртатнафта» наданий припис № 06-23-30 від 16.08.2016 виконано в повному обсязі; у зв’язку з невиконанням філією Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» припису від 16.08.2016 № 06-23-31 та у зв’язку з надходженням звернень громадян Держекоінспекцією в період з 20.03.2017 по 30.03.2017 проведено позапланову перевірку, за результатами якої виявлено порушення вимог природоохоронного законодавства, а саме: невиконання раніше наданого припису, за яке ст. 188-5 Кодексу України про адмін. правопорушення передбачена адміністративна відповідальність; при прибутті за адресою підприємства старшого держінспектора з ОНПС Полтавської області з метою складання протоколу про адмін. правопорушення 29.09.2017, директором Алєксєєнком О.М. було повідомлено про відмову у притягненні до адмін. відповідальності та надання особистих даних, необхідних для складання протоколу; за вказаним фактом матеріали направлено до ГУ Національної поліції у Полтавській області для відповідного реагування; припис, наданий ПрАТ «КЗТВ», виконано за всіма пунктами; філією Кременчуцька ТЕЦ та ПрАТ «КЗТВ» отримано Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, в яких враховані види сировини та палива, на використання яких вказаними підприємствами неодноразово надходили скарги мешканців міста Кременчука; повторне проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за тим самим фактом, що був підставою для проведення позапланового заходу, забороняється.  

У зв’язку з надходженням до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради численних скарг мешканців сел. Молодіжного на неприємний запах у повітрі вночі з 07 на 08 серпня 2017 року до керівників ПАТ «Укртатнафта», ПрАТ «КЗТВ», філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», промивально-пропарювальної станції ВП «Вагонне депо Кременчук», 08.08.2017 направлено листи щодо надання інформації про режими роботи підприємств, наявність аварійних ситуацій  випадків виходу з ладу обладнання, призупинення та запуску виробничих процесів, кількість використаного палива та участі у засіданні постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 09.08.2017; отримані відповіді про відсутність аварійних ситуацій та відхилень у режимі роботи з наданням запитуваної інформації, була забезпечена присутність представників підприємств на комісії.

15.08.2017відбулась прес-конференція під головуванням міського голови у присутності керівників підприємств Північного промвузла міста за участю представника ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України», спеціалісти якої проводять дослідження атмосферного повітря у м. Кременчуці на виконання заходу, включеного до Програми заходів (дій) з метою недопущення перевищення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в м. Кременчуці, затвердженої рішенням Кременчуцької міської ради від 22.12.2016.

15.08.2017 – підготовлено та направлено лист до філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» щодо надання інформації про відсоток виконання заходів на котлоагрегатах, які спрямовані на скорочення обсягів викидів оксиду азоту та діоксиду сірки, з метою досягнення затверджених технічних нормативів гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин, які згідно нового дозволу на викиди необхідно впровадити у термін до 01.01.2018, та результати розгляду рекомендацій використовувати в якості палива виключно природний газ, без застосування мазуту у період настання несприятливих метеорологічних умов для розсіювання забруднюючих речовин; отримана відповідь, що, по-перше, з метою зниження викидів забруднюючих речовин розробляється техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) проведення модернізації котлоагрегатів, роботи виконані на 50 %, дотримання технологічних нормативів з 01.01.02018 планується здійснювати шляхом регулювання режиму спалювання палива на котлоагрегатах (співвідношення газ/мазут) та навантаженням котлоагрегатів; по-друге, розрахунок та встановлення норми на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря виконуються на підставі результатів розрахунку розсіювання забруднюючих речовин у повітрі для несприятливих метеоумов, тому сприяти накопиченню забруднюючих речовин в приземному шарі може лише перевищення норм викидів, а підприємство чітко дотримується встановлених у дозволі норм викидів; проте на підприємстві готові розглядати питання зменшення частки використання мазуту у структурі палива, виходячи з фактичного режиму роботи обладнання, у період настання несприятливих для розсіювання забруднюючих речовин метеоумов з метою зниження рівня техногенного навантаження на атмосферне повітря м. Кременчука.

15.08.2017 – підготовлено та направлено лист до промивально-пропарювальної станції ВП «Вагонне депо Кременчук» щодо надання інформації про графік роботи підприємства за 2016 рік та І півріччя 2017 року, детальний опис технології роботи очисних споруд підприємства, потужність очисних споруд підприємства, тип обладнання очисних споруд підприємства, з яких мереж водопостачання та куди відбувається скид промислових стоків, необхідної для здійснення науково-дослідної роботи виконавцями Програми заходів (дій) з метою недопущення перевищення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в м. Кременчуці; надана відповідь за суттю запиту.

 22.08.2017 – підготовлено та направлено лист (№ 01-36/1821)  до Держаної екологічної інспекції у Полтавській області з вимогами: надати до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області інформацію щодо виконання приписів, в т.ч. матеріали про виконання приписів, направлені до Державної екологічної інспекції у Полтавській області суб’єктами господарювання, які отримали припис, після закінчення встановленого строку (терміну) виконання кожного пункту приписів, документи, в яких зазначені причини та підстави невиконання приписів або зміни термінів їх виконання, інформація про випадки притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні вимог виконання приписів або інші матеріали по суті питання, для оприлюднення результатів проведеної перевірки та виконання покладених на держаний орган нагляду (контролю) завдань; долучитися в межах повноважень, функцій та завдань, наданих Державній екологічній інспекції, до вирішення резонансного та важливого для мешканців нашого міста питання, яке вже вийшло за рамки прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування та потребує доведення до належного результату шляхом вжиття відповідних заходів реагування державними територіальними та центральними контролюючими органами; протоколи та довідки з перевищеннями ГДК надані у додатку до листа; відповідь не надана.

22.08.2017 – підготовлено та направлено лист (№ 01-36/1822) до Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області з вимогами: не перенаправляти звернення громадян, що надходять до них через Урядову гарячу лінію 1545, «для розгляду по суті із залученням представників відповідних зацікавлених органів та служб», ігноруючи той факт, що мешканці м. Кременчука звертаються на Урядову гарячу лінію з метою привернення уваги до проблеми та вжиття необхідних заходів реагування безпосередньо державними органами контролю; долучитися в межах повноважень, функцій та завдань, наданих Головному управлінню Держпродспоживслужби, до вирішення резонансного та важливого для мешканців нашого міста питання, яке вже вийшло за рамки прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування та потребує доведення до належного результату шляхом вжиття відповідних заходів реагування державними територіальними та центральними контролюючими органами; протоколи та довідки з перевищеннями ГДК надані у додатку до листа; отримана відповідь, що позаплановий захід державного нагляду (контролю) здійснюється  на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав і проводиться за погодженням Державної регуляторної служби, яка підтвердженням об’єктивності звернення з приводу негативного впливу факторів середовища життєдіяльності на людину вважає відповідні дослідження, проте у наданих протоколах лабораторних досліджень не вказані конкретні джерела забруднення через причину компактного розташування підприємств Північного промвузла та накладання їхніх санітарно-захисних зон, що унеможливлює підтвердження об’єктивності звернень.

22.08.2017 – підготовлено та направлено лист (№ 01-36/1824) до ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України» з вимогами: здійснення контролю за дотриманням вимог санітарного законодавства на виконання одного з основних завдань Центру - здійснення досліджень стану здоров’я населення та середовища життєдіяльності людини, виявлення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення та впливом на нього факторів середовища життєдіяльності людини, долучитися в межах повноважень, функцій та завдань, наданих ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України», до вирішення резонансного та важливого для мешканців нашого міста питання, яке вже вийшло за рамки прийняття управлінських рішень органами місцевого самоврядування та потребує доведення до належного результату шляхом вжиття відповідних заходів реагування державними територіальними та центральними контролюючими органами, та надати роз’яснення щодо процедури передання інформації та протоколів дослідження повітря населених місць з перевищенням ГДК забруднюючих речовин, отриманих під час моніторингу Кременчуцьким міськрайонним відокремленим підрозділом лабораторних досліджень (МВПЛД), безпосередньо до вищезазначеної державної установи та до інших відповідних контролюючих служб та відомств; протоколи та довідки з перевищеннями ГДК надані у додатку до листа; надана відповідь, що у ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр» відповідно до Статуту, затвердженого наказом МОЗ України № 689 від 08.07.2016, відсутні повноваження здійснювати державний нагляд (контроль), самостійно розглядати заяви та скарги громадян, проводити розслідування, складати акти перевірки та відповідно здійснювати заходи з усунення виявлених порушень, а лише надані повноваження проводити лабораторні та інструментальні виміри без права надання за їхніми результатами висновків, приписів, застосування заходів адміністративного впливу; систематичний контроль стану  забруднення атмосферного повітря в місті згідно з плановими та позаплановими завданнями забезпечує Кременчуцький МВПЛД з доведенням результатів досліджень до зацікавлених служб; крім того проведення роботи з виявлення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення та впливом  на нього шкідливих факторів середовища життєдіяльності людини знаходиться поза межами компетенції обласного лабораторного центру.

30.08.2017 – організовано та проведено виїзне засідання робочої групи щодо виконання Програми заходів (дій) щодо недопущення перевищення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в м. Кременчуці на території промивально-пропарювальної станції ВП «Вагонне депо Кременчук», в якому взяли участь депутати Кременчуцької міської ради на чолі з секретарем міської ради Юрієм Гриценком, керівник відділу екологічної безпеки виконкому міської ради Олексій Федюн, фахівці ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України» та науково-проектної організації  ТОВ НТЦ «Промекологія», представники органів контролю та лабораторних служб міста, а також громадських організацій екологічної спрямованості та ЗМІ, метою візиту стало ознайомлення з особливостями технологічного процесу в години роботи підприємства та наочного переконання у забезпеченні екологічної і техногенної безпеки на підприємстві у цей період, а також вивчення технічної документації, яка  регламентує викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; під час відвідування підприємства було проведено дослідження атмосферного повітря на вміст забруднюючих компонентів спеціалістами пересувної муніципальної екологічної лабораторії (ПМЕЛ) КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» та санітарно-гігієнічної лабораторії Кременчуцького МВПЛД ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України», виміри проводились на межі санітарно-захісної зони промивально-пропарювальної станції; за результатами виїзного засідання було вирішено провести фахове вивчення технічної документації, здобута інформація буде застосована залученими спеціалістами для проведення подальшої науково-дослідної та аналітичної роботи.

12.09.2017 взята участь у виїзному засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування (голова Горжій І.Г.), на якому розглядалось питання екологічної ситуації в районі Північного промислового комплексу м. Кременчука Полтавської області та були присутні міський голова, перший заступник міського голови, перший заступник голови облради, депутати облради, начальник ДЕІ у Полтавській області, представники підприємств Північного промвузла міста, представники громадськості та науково-проектних екологічних організацій (протокол засідання та рекомендації комісії розміщено на сайті Полтавської обласної ради).

12.09.2017 та 13.09.2017 - взята участь у ХХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Оцінка техногенного впливу на довкілля. Нові технології очистки промвикидів, зворотних вод, переробки відходів» на базі оздоровчого комплексу ПАТ «Укртатнафта». За результатами зустрічей проведено ознайомлення з особливостями сучасних природоохоронних заходів і розгляд можливості впровадження актуальних для міста заходів, налагодження контактів для подальшої роботи в означених напрямках.

         04.10.2017 - розміщено повідомлення на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету про початок громадських обговорень щодо проведення державної екологічної експертизи екологічної ситуації, що склалась у районі Північного промвузла м. Кременчука, яке триватиме з 05.10.2017 по 10.11.2017 з метою врахування громадських інтересів; подання з пропозиціями приймаються у зазначений строк до відділу екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та ТОВ «НТЦ «Промекологія» та розглядаються у порядку, передбаченому постановою КМУ № 771 від 29.06.2011.

04.10.2017 - розміщено повідомлення на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету ГО «Товариство охорони природи міста Кременчука» про проведення громадської екологічної експертизи з метою оцінки екологічної ситуації, що склалась у районі Північного промвузла    м. Кременчука, до якого належать  потужні підприємства-забруднювачі (ПАТ «Укртатнафта», філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», ПрАТ «КЗТВ», промивально-пропарювальна станція ВП «Вагонне депо Кременчук» та ін.), оцінки ефективності, повноти, обґрунтованості та достатності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.

20.10.2017 - взята участь у засіданні круглого столу на тему: «Впровадження Закону України «Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів» та використання екологічного податку», який проводив Комітет ВРУ з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у м. Києві, на якому під час виступу першим заступником міського голови було порушено питання збільшення відсоткової частки надходжень екологічного податку до місцевих екологічних фондів, враховуючи гостру потребу вирішення наявних екологічних проблем у таких промислових містах як  Кременчук.

20.10.2017 -   підготовлено та направлено листи до Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області та Київського науково-дослідного інституту судових експертиз  щодо надання інформації про хід розслідування кримінального провадження за фактом забруднення атмосферного повітря невстановленими особами у м. Кременчуці, а саме на якому етапі знаходиться виконання призначеної судово-екологічної експертизи та про наявні результати її проведення; отримана відповідь інституту про отримання 07.06.2017 постанови про призначення судово-екологічної експертизи та повернення 14.08.2017 наданих матеріалів справи до СВ Кременчуцького ГУНП в Полтавській області, через те, що відповідна постанова була залишена експертом  без виконання.

20.10.2017 -   підготовлено та направлено листи до ПАТ «Укртатнафта» та ПрАТ «КЗТВ» щодо надання копій діючих дозволів на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря у повному обсязі з додаванням умов, які встановлюються в дозволі, та дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, додатків до дозволу, а також Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди та Звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин підприємств для ознайомлення, використання в роботі та з метою виконання Програми; запитувані документи надані в повному обсязі, за виключенням документів, що мають великий обсяг, у зв’язку з відсутністю технічної можливості їх копіювання; керівництво ПрАТ «КЗТВ» та філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» надали доступ на територію підприємств для ознайомлення з оригіналами Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди та Звітом по інвентаризації викидів забруднюючих речовин підприємств; необхідна інформація була надана в повному обсязі.

30.10.2017 - виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області прийнято рішення про проведення державної екологічної експертизи екологічної ситуації, що склалась у районі Північного промвузла міста Кременчука та затвердження Програми постійного контролю та спостереження (моніторингу) за забрудненням атмосферного повітря в м. Кременчуці на відповідність вмісту забруднюючих речовин нормам ГДК, інтегровану з існуючою системою моніторингу лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА) м. Кременчука.

01.11.2017 – керівництву ПАТ «Укртатнафта» надіслано офіційний лист з проханням дозволити доступ представника виконавчого комітету на територію підприємства для ознайомлення з матеріалами: «Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря»; відповідь направлено 14.12.2017, доступ на підприємство не був дозволений, зазначено про необхідність подання матеріалів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів, та звіту по інвентаризації, виключно центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та заборону на підприємстві фотозйомки.

01.11.2017 – отримана Методика прогнозу метеорологічних умов забруднення атмосферного повітря (МУЗ) в м. Кременчуці, розроблена Українським гідрометеорологічним центром ДСНС України на замовлення виконавчого комітету згідно з договором № 31/17-VІ/60 від 14.04.2017 на виконання п. 2 Програми заходів (дій) щодо недопущення перевищення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в м. Кременчуці з метою проведення короткочасного прогнозування несприятливих  метеорологічних умов на базі ЛСЗА м. Кременчука Полтавського обласного центра з гідрометеорології, що передбачає можливість оцінити готовність атмосфери до процесу накопичування або розсіювання шкідливих домішок з метою покращити стан повітряного басейну міста, короткочасно знижуючи викиди в періоди метеорологічних умов високого забруднення атмосфери (МУВЗ).

06.11.2017 - в сесійній залі Кременчуцької міської ради відбулися громадські слухання щодо проведення державної екологічної експертизи екологічної ситуації, що склалась у районі Північного промвузла м. Кременчука, у яких взяло участь 67 осіб, зокрема представники виконавчого комітету міської ради, промислових підприємств, місцевих та обласних державних служб та установ, члени громадських організацій і громадяни міста; громадські слухання складалися з виступів першого заступника міського голови, начальника відділу екологічної безпеки, доповідей представників ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» та Полтавського відокремленого підрозділу Національного екологічного центру України, коментарів, зауважень, пропозицій, відповідей на запитання громадськості тощо; за результатами проведення громадських слухань всі зауваження та пропозиції внесені до протоколу, складений і погоджений текст резолюції; повідомлення про оприлюднення результатів громадських слухань та протокол засідання розміщено на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету.

13.11.2017 – направлено супроводжувальний лист до Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА з додаванням всіх наявних матеріалів для розгляду та отримання Висновку державної екологічної експертизи.

21.11.2017 - відбулось розширене засідання робочої групи з розробки Стратегії розвитку міста Кременчука на період до 2028 року за підтримки проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Уряду Канади, одним зі стратегічних напрямків даного документу визначено майбутній розвиток енергоефективного та екобезпечного міста; з метою врахування ймовірних впливів на довкілля та прагнення їх мінімізації розроблена Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) Стратегії розвитку міста Кременчука на період до 2028 року за підтримки Представництва Фонду            ім. Гайнріха Бьолля в Україні зусиллями спеціально створеної робочої групи, сформований і презентований Звіт про СЕО.

23.11.2017 – направлено лист до Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА щодо визначення переліку промислових підприємств, які необхідно попереджати про можливе небезпечне зростання концентрацій домішок у повітрі з урахуванням прогнозу настання несприятливих метеорологічних умов (НМУ) з метою запобігання утворення підвищених рівнів забруднення атмосфери на території м. Кременчука, зокрема вжиття промисловими підприємствами заходів щодо регулювання викидів забруднюючих речовин відповідно до першого режиму роботи підприємства в період НМУ, забезпечення посиленого контролю відомчої лабораторії викидів забруднюючих речовин в атмосферу безпосередньо на джерелах викидів і на межі санітарно-захисної зони; у відповідь отриманий перелік підприємств м. Кременчука, які за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря належать до другої групи та які для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами розробляють заходи щодо охорони атмосферного повітря при НМУ; зазначено, що за переліком об’єктів, які за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря належать до першої групи, необхідно звернутися до центрального органу виконавчої влади (Мінприроди України), який надає дозвіл на викиди даним підприємствам.

23.11.2017 – направлено лист Прем’єр-міністру України та першому заступнику голови Комітету ВРУ з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (далі Комітет) щодо ініціювання законодавчих змін: 1) в існуючій організаційній структурі і розподілі повноважень місцевих органів влади та територіальних органів державного екологічного контролю за рахунок  посилення ролі органів місцевого самоврядування в процесі реалізації державної екологічної політики, визначивши напрями її вдосконалення з урахуванням регіональної і місцевої специфіки, а також з метою активізації природоохоронної роботи та оперативного реагування інспекторським складом і спеціалістами з охорони навколишнього природного середовища шляхом забезпечення формування у м. Кременчуці постійного підрозділу Державної екологічної інспекції та Департаменту екології та природних ресурсів у Полтавській області; 2) в існуючій структурі розподілу екологічного податку в міжбюджетній вертикально-горизонтальній площині, а саме зміни частки надходжень від сплати екологічного податку до спеціального фонду місцевих бюджетів на 55%, а до спеціального фонду обласних бюджетів на 25%, з метою реалізації природоохоронних заходів для вирішення гострих екологічних проблем місцевого значення; 3) у врегулюванні проблеми недоотримання місцевими бюджетами надходжень акцизного податку з нафтопродуктів з метою запобігання порушення принципів податкової стабільності і бюджетної збалансованості, недопущення втрат місцевих бюджетів, а також відновлення зарахування коштів від реалізованого палива до надходжень спеціального цільового фонду охорони навколишнього природного середовища міського бюджету з метою достатнього фінансового забезпечення міських екологічних програм, що в результаті призведе до підвищення якості виконання органами місцевого самоврядування наданих повноважень і стабілізації соціально-економічного розвитку регіонів; отримані відповіді: 1) з профільного Комітету Верховної Ради (лист одночасно направлений Комітетом до Кабінету Міністрів України, Мінприроди, Мінфіну, Мінрегіонбуду та ДЕІ України з метою належного розгляду), в якій Комітетом підтримується необхідність пошуку ресурсів, необхідних для фінансування екологічних заходів у регіонах України, тому неодноразово зверталась увага шляхом розгляду та підготовки проектів рішень на засіданнях  Комітету, що з метою уникнення погіршення екологічної ситуації в країні внаслідок невиконання або виконання на неналежному рівні природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів першочерговим є повернення екологічному податку його цільового призначення, зокрема запропоновано комплексний підхід як до вирішення питання відновлення екологічного податку в якості джерела формування спеціального фонду у складі Державного бюджету України, так і до визначення напрямів використання цих коштів, а саме на природоохоронні заходи загальнодержавного рівня, а також фінансову підтримку окремих заходів на регіональному рівні за рахунок коштів від сплати екологічного податку, що надходитимуть до спеціального фонду у повному обсязі виключно на природоохоронні заходи; крім того, Комітетом запропоновано Кабінету Міністрів України в установленому порядку здійснити розроблення конкретних пропозицій щодо законодавчого врегулювання та реалізації питання забезпечення екологічної модернізації промисловості України, підтримки екологічно безпечного середовища для громадян, якісного покращення системи фінансування заходів охорони навколишнього природного середовища, та розглянути звернення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, вжити заходів щодо врегулювання порушених у ньому питань та про результати поінформувати Комітет і виконавчий комітет Кременчуцької міської ради;  2) з Міністерства екології та природних ресурсів України (Мінприроди), в яких зазначено, що існуючий розподіл екологічного податку дозволяє концентрувати фінансовий ресурс як в обласних бюджетах (55 відсотків) для реалізації природоохоронних заходів регіонального значення, так і в бюджетах місцевого самоврядування (25 відсотків) для реалізації природоохоронних заходів місцевого значення, крім того, зміни до бюджетного законодавства, які діють з 01.01.2015, були розроблені на основі європейського досвіду та підготовлені з урахуванням дотримання принципу збалансованості, відповідно до якого закріплення за рівнями бюджетів певних видів доходів чи їх частини здійснюється з урахуванням видаткових повноважень, які фінансуються з відповідних бюджетів; рівень фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, у першу чергу, залежить від заходів, які вживаються місцевими органами влади стосовно вишукання додаткових джерел надходжень до бюджету, розширення бази оподаткування та збільшення надходжень, мобілізації доходів до місцевих бюджетів, адекватного стану розвитку економіки території, здійснення заходів з детінізації економіки тощо; внесення будь-яких змін до Бюджетного кодексу України повинно розглядатися комплексно в рамках здійснення заходів з децентралізації і розмежування повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в частині реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні; стосовно забезпечення формування у м. Кременчуці постійного підрозділу Державної екологічної інспекції (далі ДЕІ) зазначено, що створення окремого підрозділу ДЕІ в м. Кременчуці є недоцільним, через те що повноваження щодо здійснення функцій та організації діяльності ДЕІ у Полтавській області відповідно до її Положення поширюються на всю територію області, в тому числі і на місто Кременчук, та у зв’язку з тим, що на виконання Концепції реформування системи державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, схваленою розпорядженням КМУ від 31.05.2017 № 616-р, розроблено проекти постанов КМУ «Про ліквідації Державної екологічної інспекції та її територіальних органів» та «Про Державну природоохоронну службу України»;  3) з Міністерства фінансів України (Мінфін), в яких зазначено, що збільшення відсотку надходжень екологічного податку до бюджетів місцевого самоврядування за рахунок надходжень цього податку, що зараховуються до обласних бюджетів, може призвести до розпорошення вказаних коштів, а також вплинути на ефективність їх використання; щодо надходжень акцизного податку з пального до бюджетів місцевого самоврядування, то Постановою КМУ від 08.02.2017 № 96 передбачено механізм компенсації бюджетам місцевого самоврядування недонадходжень у 2017 році акцизного податку з пального порівняно з фактичними нарахуваннями роздрібного акцизу з пального на відповідній території у 2016 році, компенсація із загального фонду державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування буде проведена Державною казначейською службою протягом останнього робочого (банківського) дня грудня 2017 року (для м. Кременчука сума зазначеної компенсації у 2017 році склала 2 113 805,5 грн; 4) з Державної екологічної інспекції України, що з часу утворення територіальних органів ДЕІ України неодноразово змінювалася їх гранична чисельність згідно з нормативними актами Уряду, відповідно до наказу ДЕІ України від 16.11.2015 № 121 затверджено граничну чисельність територіальних органів Держекоінспекції України, в т.ч. ДЕІ у Полтавській області, до складу якої віднесено м. Кременчук; Постановою КМУ від 13.03.2013 № 159 були ліквідовані як юридичні особи публічного права всі територіальні органи міністерства, в той же час створені відповідні департаменти, які в галузі охорони довкілля мають відповідні повноваження, а відповідальність за стан довкілля на своїй території за змістом ст. 15 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» покладена на місцеві ради відповідно до повноважень; Розпорядженням КМУ від 31.05.2017 № 616-р схвалено Концепцію реформування системи державного (нагляду) у сфері охорони навколишнього природного середовища, метою якої є утворення єдиного інтегрованого державного органу природоохоронного моніторингу та нагляду (контролю) – Державної природоохоронної служби та ліквідація Державної екологічної інспекції України.

11.12.2017 – отримані матеріали, напрацьовані ТОВ «НТЦ «Промекологія» на виконання науково-дослідної роботи згідно з договорами, складеними з виконавчим комітетом на виконання Програми, а саме: 1) Наукові дослідження атмосферного повітря у сельбищній зоні с. Молодіжного для визначення переліку речовин, що впливають на формування наднормативного забруднення атмосферного повітря, та ризиків для здоров’я населення; 2) Звіт ДУ «Інститут громадського здоров’я О.М. Марзєєва НАМН України» «Дослідження стану довкілля в зоні впливу підприємств Північного промвузла м. Кременчука Полтавської області»; 3) Наукова еколого-експертна оцінка матеріалів «Екологічна ситуація, що склалась у районі Північного промвузла м. Кременчука, до якого належать потужні підприємства-забруднювачі (ПАТ «Укртатнафта», філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», ПрАТ «КЗТВ», промивально-пропарювальна станція ВП «Вагонне депо Кременчук» та ін.)»; 4) Висновок державної екологічної експертизи щодо матеріалів «Екологічна ситуація, що склалась у районі Північного промвузла м. Кременчука, до якого належать потужні підприємства-забруднювачі (ПАТ «Укртатнафта», філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», ПрАТ «КЗТВ», промивально-пропарювальна станція ВП «Вагонне депо Кременчук» та ін.)».

19.12.2017 – направлено лист до Міністерства екології та природних ресурсів України щодо визначення переліку промислових підприємств, які за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря належать до першої групи, які для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами розробляють заходи щодо охорони атмосферного повітря при НМУ та які необхідно попереджати про можливе небезпечне зростання концентрацій домішок у повітрі з урахуванням прогнозу настання несприятливих метеорологічних умов (НМУ); у відповіді зазначили, що перелік суб’єктів господарювання, об’єкти яких належать до першої групи, які отримали дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, розміщено на офіційному сайті Мінприроди; заходи щодо охорони атмосферного повітря при НМУ здійснюються згідно з вимогами Методичних вказівок «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» (РД 52.04.52-85).

26.12.2017 – направлено листи до підприємств Північного промвузла міста стосовно надання інформації про виконання Висновку державної екологічної експертизи щодо матеріалів «Екологічна ситуація, що склалась у районі Північного промвузла м. Кременчука, до якого належать потужні підприємства-забруднювачі (ПАТ «Укртатнафта», філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», ПрАТ «КЗТВ», промивально-пропарювальна станція ВП «Вагонне депо Кременчук» та ін.)», та наданих рекомендацій за результатами наукової еколого-експертної оцінки вищезазначених матеріалів, проведеної фахівцями Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського (КрНУ), на виконання п. 11 Програми: «За результатами висновку державної екологічної експертизи матеріалів ОВНС підприємств Північного промвузла міста розробити заходи по зменшенню впливу на довкілля внаслідок викидів від цих підприємств (за наявністю підстав)»; отримано відповіді від: 1) ПАТ «Укртатнафта», що надані матеріали не мають конкретних (розрахункових, лабораторних) підтверджень впливу викидів ПАТ «Укртатнафта» на перевищення допустимих концентрацій на межі СЗЗ підприємства; наведені в якості рекомендацій витяги з наукової еколого-експертної оцінки КрНУ ім. М. Остроградського не містять адресних висновків і є результатом спеціальної експертизи, яка носить рекомендаційний характер, і будуть враховуватися за наявністю підстав; 2) філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», що у Кременчуцької ТЕЦ немає необхідності в проведенні інвентаризації викидів забруднюючих речовин через проведення інвентаризації на підприємстві у грудні 2016 року, на підставі якої було виконано матеріали, в яких обґрунтовуються обсяги викидів та отримано дозвіл на викиди терміном до 2024 року; підприємством виконуються вимоги п. 7 Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (далі НПСВ), схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України № 796-р від 08.11.2017, яким зазначено, що оператори існуючих спалювальних установок, які включені до НПСВ, повинні дотримуватися граничних концентрацій викидів забруднюючих речовин, встановлених у дозволі на викиди станом на 31.12.2017, на підприємстві досягнуто затверджених технологічних нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, встановлених існуючим дозволом; філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» не заперечує щодо проведення додаткових досліджень з доступом відповідних організацій на територію підприємства при умові завчасного повідомлення керівництва про запланований час такого дослідження та про його результати; 3) ПрАТ «КЗТВ», що укладено угоду з ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» на виконання науково-дослідної роботи: «Дослідження вмісту поліциклічних ароматичних вуглеводнів та важких металів в викидах ПрАТ «КЗТВ»», результатом  якої стане Аналіз результатів досліджень та розробка наукових рекомендацій щодо зменшення надходження поліциклічних ароматичних вуглеводнів та важких металів в атмосферне повітря (при наявності); 4) промивально-пропарювальна станція ВП «Вагонне депо Кременчук», що станція входить до складу ВП «Вагонне депо Кременчук», яке в свою чергу є виробничим підрозділом регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», до якої переадресовано листа виконавчого комітету для прийняття відповідних рішень.

28.12.2017 – направлено листи до підприємств Північного промвузла міста щодо надання інформації про виконання або причини невиконання заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин з терміном реалізації до кінця 2017 року, зазначених у діючому дозволі на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря підприємств, та до відома до органів, що видавали дозволи та мають контролювати виконання їх умов (Департамент екології та природних ресурсів та Мінприроди України); отримано відповіді від: 1) ПАТ «Укртатнафта», в якій надано звіт з виконання та зазначено причини невиконання передбачених діючим дозволом на викиди заходів щодо скорочення викидів; 2) філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», що пунктом 7 Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок, до якого включена філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», визначено, що оператори існуючих спалювальних установок, які включені до НПСВ, не зобов’язані протягом 2018 – 2033 років дотримуватися нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, викладених у Частині І Додатку V Директиви 2010/75/ЄС, ці установки мають враховувати нормативи гранично допустимих викидів для SO2, NОх і пилу, зазначені у дозволах на викиди станом на 31.12.2017, на підприємстві досягнуто затверджених технологічних нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, встановлених існуючим дозволом; 3) ПрАТ «КЗТВ», що захід щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (зокрема вулеводнів), зазначений у діючому дозволі на викиди, який полягає у встановленні конденсатора-вловлювача вуглеводнів на пінозбірнику 1 та 2 системи подачі сировини у виробництво, виконаний у повному обсязі та у встановлені терміни (І–ІV квартал 2017 року): конденсатор на 2 системі встановлений у І кв. 2017 року, на 1 системі – у ІІІ кв. 2017 року; 4) Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА, що Департамент здійснює державне управління у сфері охорони навколишнього природного середовища (далі ОНПС) і не має повноважень на здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства у сфері ОНПС та станом на 10.01.2018 в Департаменті відсутня інформація про виконання заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин ПрАТ «КЗТВ».  

29.12.2017 – направлено листи до підприємств Північного промвузла міста щодо надання інформації про виконання Програми заходів (дій) з метою недопущення перевищення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в м. Кременчуці (далі Програма) у ІV кварталі 2017 року та за 2017 рік виконавцям вищезазначеної Програми; надано відповіді виконавцями в повному обсязі, з більш детальною інформацією щодо ходу виконання Програми можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради на сторінці відділу екологічної безпеки.

 

2018 рік

 

24.01.2018 – направлено лист до ПрАТ «КЗТВ» щодо надання інформації про зміни або відхилення у режимі роботи підприємства, наявності аварійних ситуацій, випадків виходу з ладу технологічного обладнання, призупинення та запуску виробничих процесів та пояснення походження викиду забруднюючих речовин у вигляді густого диму темного кольору на майданчику ПрАТ «КЗТВ» з основного джерела та з цехів виробництва, зафіксованих на фото та відео під час моніторингу, у зв’язку з надходженням до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради скарг мешканців сел. Молодіжного на неприємний запах у повітрі 23.01.2018; отримано відповідь про відсутність 23.01.2018 змін або відхилень у роботі ПрАТ «КЗТВ», аварійних ситуацій тощо, викиди на відео завдяки заломленню світла здаються темного кольору, як доказ надано фото промислових майданчиків підприємства, які зроблено 23.01.2018, на яких викиди мають звичний колір, а сніг на території природного кольору.

26.01.2018 – направлено листи до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та Міністерства екології та природних ресурсів України щодо надання роз’яснення Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України 08.11.2017 № 796-р, а саме: щодо розроблення проекту плану заходів на 2018 рік щодо впровадження Національного плану, зокрема на якій стадії знаходиться його розроблення, яким чином і коли можливо ознайомитись з матеріалами відповідного проекту; щодо виконання умов дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами філією Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» стосовно дотримання дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання, з терміном досягнення  затвердженого значення гранично допустимого викиду з 01.01.2018, зокрема чи передбачає необхідність виконання Національного плану коригування існуючого або отримання нового дозволу на викиди; отримано відповіді: 1) з Міненерговугілля України, що розроблено проект розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо впровадження Національного плану плану скорочення викидів від великих спалювальних установок» (далі – НПСВ), який надіслано на погодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади та до Мін’юсту для проведення правової експертизи (додається), проект розпорядження за підсумками його доопрацювання з урахуванням висновку Мін’юсту буде внесено на розгляд Уряду найближчим часом; що протягом дії НПСВ, до якого включена філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», окремі оператори великих спалювальних установок, повинні дотримуватись граничних значень викидів діоксиду сірки, оксидів азоту і пилу, викладених у дозволах на викиди станом на 31 грудня 2017 року, проте у сукупності оператори мають забезпечити дотримання національних річних граничних обсягів викидів оксидів азоту (2018-2033 роки) та викидів діоксиду сірки і пилу (2018-2028 роки), встановлених у НПСВ, при цьому, технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, на базі яких видаються дозволи, не є тим же самим, що вимоги НПСВ до лінійного скорочення обсягів викидів, нові технологічні нормативи мають бути приведені у відповідність до НПСВ, а оператори повинні отримувати нові дозволи у частині викидів діоксиду сірки, оксидів азоту і пилу; 2) з Мінприроди України, технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин згідно з вимогами НПСВ відображено у наказі «Про внесення змін до наказу Мінприроди від 22 жовтня 2008 року № 541» від 16.02.2018 № 62, який 16.02.2017 надіслано до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію, суб’єкт господарювання має самостійно вирішувати питання про необхідність отримання дозволу на викиди відповідно до положень Національного плану після набрання чинності вищезазначеного наказу Мінприроди України.

07.02.2018 відбулося спільне засідання робочої групи щодо ходу виконання даної Програми та постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури на виконання рішення Кременчуцької міської ради від 22.12.2016 «Про затвердження Програми заходів (дій) з метою недопущення перевищення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в м. Кременчуці» та протокольного доручення, наданого на засіданні постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 24.01.2018. За результатами засідання надано протокольне доручення підготувати листи до підприємств Північного промвузла м. Кременчука з конкретними пропозиціями щодо виконання запропонованих у висновку державної екологічної експертизи рекомендацій, спрямованих на мінімізацію та запобігання потенційно можливих негативних наслідків впливу на навколишнє природне середовище відповідно до чинного екологічного законодавства України, та одночасно направити дані листи до належних державних органів до відома та з метою отримання роз’яснень щодо виконання висновку державної екологічної експертизи.

22.02.2018 – направлено лист до ПрАТ «КЗТВ» про надання копій угоди з ДУ «Інститут громадського здоровя ім. О.М. Марзеєва НАМН України» на виконання науково-дослідної роботи: «Дослідження вмісту поліциклічних ароматичних вуглеводнів та важких металів в викидах ПрАТ «КЗТВ»» та угоди з проектною організацією ТОВ «Промтеплоекопоміч» на проектування установки термокаталітичного допалу шкідливих викидів дільниці підготовки сировини ПрАТ «КЗТВ» з відокремленням конфіденційної інформації; документи надані в повному обсязі, а саме: 1) копія договору на виконання науково-дослідної роботи: «Дослідження вмісту поліциклічних ароматичних вуглеводнів та важких металів в викидах ПрАТ «КЗТВ» з ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»; 2) копія договору на розробку технічного завдання для проектування установки термокаталітичного допалу (ТКД) шкідливих викидів дільниці підготовки сировини на ПрАТ «КЗТВ» з ТОВ «Промтеплоекодопомога»).

22.02.2018 – направлено лист до регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» про надання інформації щодо виконання Висновку державної екологічної експертизи та наданих рекомендацій стосовно підпорядкованої промивально-пропарювальної станції ВП «Вагонне депо Кременчук»; у відповіді: надані копії протоколів контролю гранично допустимих викидів стаціонарних джерел у 2016 -2017 роках та зазначено, що проведення позачергової інвентаризації забруднюючих речовин є недоцільним, при цьому регіональна філія «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» згодна надати можливість та всіляко сприяти проведенню лабораторних досліджень за кошти сторонніх організацій.

27.02.2018 – направлено лист до філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» (до відома також направлено до Мінприроди, Державної екологічної інспекції України та Держпродспоживслужби України) щодо надання додаткових роз’яснень та наявних підтверджуючих документів, а саме: - копій позитивних висновків експертів, протоколів громадських слухань і публікацій про проведення планованої діяльності та громадських слухань щодо заходів з реконструкції та переоснащення камер і котлів, запланованих на підприємстві (у відповіді надали копії наявних документів і пояснення відсутності проектної документації, яка ще знаходиться в стадії розробки);  - інформації, чи враховані у діючому дозволі на викиди зазначені у Національному плані скорочення викидів (НПСВ) зміни (у відповіді зазначили, що обсяги викидів, наведені у НПСВ, не призводять до зміни якісних та кількісних показників викидів забруднюючих речовин, зазначених у дозволі на викиди); - копії протоколів прямих інструментальних замірів від основного джерела викиду підприємства для підтвердження інформації стосовно відсутності виявлених фахівцями Інституту ім. О.М. Марзєєва під час проведення підфакельних замірів від труби підприємства поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ), зокрема бенз-а-пірену та антрацену, у викидах підприємства та копію свідоцтва про акредитацію лабораторії, яка вимірювала на підприємстві вищезазначені забруднюючі речовини, або пропонували укласти угоду зі спеціалізованою організацією, атестованою на виконання таких вимірів (у відповіді підприємство зобов’язалось допустити на територію спеціалізовані організації, робота яких буде фінансуватися за рахунок міського бюджету, через те, що філія Кременчуцька ТЕЦ є підприємством, витрати якого регулюються державою, і в затвердженому НКРЕКП тарифі на електричну та теплову енергію кошти на виконання даних робіт не передбачено, та зауважило, що вимоги щодо укладання угоди зі спеціалізованою організацією є необґрунтованими). У відповіді Державної екологічної інспекції України щодо філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» зазначено, що виконання приписів про усунення виявлених порушень за результатами позапланових перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, здійснених ДЕІ у Полтавській області у 2016 та 2017 роках , проведено з порушенням термінів виконання. Крім того, зазначено, що державні інспектори з ОНПС прибули 11.09.2017 (перший день планової перевірки) до приміщення філії ПАТ «Полтаваобленерго», проте їх було не допущено до здійснення планової перевірки особою, яка назвалась директором з безпеки ПАТ «Полтаваобленерго», про що складено акт про недопущення на об’єкт для проведення перевірки від 11.09.2017. Інспекцією направлено до ГУ Національної поліції в Полтавській області лист стосовно прийняття та реєстрації заяви і внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо опору представникам влади під час виконання ними службових обов’язків.

27.02.2018 – направлено лист до ПАТ «Укртатнафта» (до відома також направлено до Мінприроди, Державної екологічної інспекції України та Держпродспоживслужби України) щодо надання додаткових роз’яснень та наявних підтверджуючих документів, а саме: - копій підтверджуючих документів про проведення планової діяльності природоохоронних заходів на підприємстві стосовно очистки стічних вод, реконструкції звалища відходів тощо (у відповіді документи не надані, зазначено, що законом не передбачено); - інформації про наміри підприємства вносити зміни в існуючий дозвіл на викиди у зв’язку із виключенням заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин та деяких компонентів з переліку речовин, що контролюються дозволом (у відповіді зазначено, що неможливо здійснити коригування вже існуючих дозволів); - підтверджуючих документів про проведення планової діяльності щодо об’єктів поводження з відходами, розташованими на підприємстві (у відповіді надані копії погоджуючих документів лише від 1991 та 2006 року, зазначені у листі документи від 2011 та 2017 року не надані); переліку видів відходів, які вивозяться на полігон, та переліку промислових підприємств, від яких приймаються відходи на полігон, а також інформації про визначений розмір санітарно-захисної зони для звалища і полігону та клас небезпеки відходів (у відповіді інформація не надана, зазначено, що відходи сторонніх організацій на місця видалення побутових відходів не приймаються, починаючи з 2018 року, а на полігон промислових відходів не приймалися взагалі, СЗЗ згідно із дозволом на викиди становить 1000 м); копій протоколів прямих інструментальних замірів від основних джерел викидів підприємства для підтвердження інформації стосовно відсутності речовин (як бенз-а-пірен, фенатрен, аценафтен, нафталін,  антрацен,  пірен,  ароматичні  кетони), виявлених фахівцями Інституту ім. О.М. Марзєєва при здійсненні вимірів з підвітряного боку у безпосередній близькості від ПАТ «Укртатнафта», у викидах підприємства та копії свідоцтва про акредитацію лабораторії, яка вимірювала на підприємстві вищезазначені забруднюючі речовини (у відповіді копії протоколів прямих вимірів не надані, копія свідоцтва про відповідність стану систем вимірювань надана, проте у додатку до свідоцтва «Сфера процесів вимірювань» зазначені речовини відсутні; зазначено, що результати контролю в СЗЗ та в житловій зоні наводяться на сайті підприємства; можливістю ознайомлення з повним звітом матеріалів наукових досліджень стану довкілля в зоні впливу підприємств Північного промвузла м. Кременчука з метою розгляду доцільності проведення контролю за додатковими забруднюючими речовинами, яка була запропонована  у листі виконавчого комітету, підприємство не скористалось, представники ПАТ «Укратанафта» для повторного ознайомлення з матеріалами до виконавчого комітету не з’явились; при цьому підприємство розглядає можливість співпраці з профільними установами, зокрема і з Інститутом ім. О.М. Марзєєва, про що керівництвом дано доручення підлеглим на підготовку протоколів про наміри). У відповіді Державної екологічної інспекції України щодо ПАТ «Укртатнафта» зазначено, що ДЕІ у Полтавській області у період з 04 по 18.10.2017 здійснено планову перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства ПАТ «Укртатнафта», за результатами якої підприємству розраховано збитки, завдані державі внаслідок самовільного використання водних ресурсів при відсутності дозволу на спеціальне водокористування та спеціального дозволу на користуваннями надрами (підземні води). ПАТ «Укртатнафта» пред’явлено претензії для їх добровільного відшкодування в порядку досудового врегулювання спору на суми  3767,392 тис.грн. та 200,475 тис.грн., які ще не відшкодовано.

Враховуючи вищевикладене, Інспекцією направлено матеріали перевірок та зазначені невідшкодовані претензії до прокуратури Полтавської області для прийняття рішення в порядку частини першої статті 214 Кримінально-процесуального кодексу України. Станом на 30.03.2018 відповіді від прокуратури Інспекцією не отримано.

01.03.2018 – направлено лист до регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» про надання додаткових роз’яснень стосовно виконання рекомендацій, викладених у висновку державної екологічної експертизи, щодо підпорядкованої промивально-пропарювальної станції ВП «Вагонне депо Кременчук», а саме: провести уточнення переліку речовин, що враховані у дійсному дозволі на викиди промивально-пропарювальної станції, надати    копії протоколів прямих інструментальних замірів від джерел викидів підприємства для підтвердження інформації стосовно відсутності ПАВ, ванадію та кадмію, виявлених фахівцями Інституту ім. Марзєєва під час проведення досліджень у найближчій житловій забудові з боку промивально-пропарювальної станції, у викидах підприємства та копію свідоцтва про акредитацію лабораторії, яка вимірювала на підприємстві вищезазначені забруднюючі речовини, або укласти угоду зі спеціалізованою організацією, атестованою на проведення досліджень вмісту вищезазначених забруднюючих речовин у викидах (у відповіді  надані копія свідоцтва про атестацію лабораторії, що проводила дослідження, без додавання галузі атестації, яка є невід’ємною частиною свідоцтва, та копії листів з Мінприроди щодо внесення їх до Переліку установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності; щодо питання проведення науково-дослідних робіт на предмет впливу промивально-пропарювальної станції (далі – ППС Кагамлицька) на погіршення екологічної ситуації у районі Північного промвузла, зазначено, що під вплив викидів таких потужних підприємств, як ПАТ «Укртатнафта», філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», ПрАТ «КЗТВ», в існуючих дозволах яких враховані вуглеводні антраценового ряду та ванадій, потрапляє разом з житловою зоною і ППС Кагамлицька зі своєю прилеглою територією, тому вважають закономірним факт наявності забруднюючих речовин у повітрі поруч з ППС Кагамлицька, але це не констатує факту викиду зазначених речовин безпосередньо з джерел викидів ППС.

27.03.2018 – направлено листи до підприємств Північного промвузла (ПрАТ «КЗТВ», ПАТ «Укртатнафта», філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», промивально-пропарювальна станція ВП «Вагонне депо Кременчук») та ТОВ «Партнер-Т» (підприємство «Технокредо») у зв’язку з надходженням до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради численних скарг мешканців сел. Молодіжного та вул. І. Приходька, 58 на неприємний запах у повітрі ввечері 24 березня 2018 року щодо режимів роботи підприємств у зазначений час з додаванням копій протоколів досліджень, які проводились 24.03.2018 позапланово пересувною муніципальною екологічною лабораторією (ПМЕЛ) КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень», із зафіксованими перевищеннями максимально разової ГДК забруднюючих речовин, та довідки ЛСЗА м. Кременчука із зафіксованими перевищеннями середньодобових  концентрацій; надані відповіді про відсутність на підприємствах змін або відхилень у режимі роботи, аварійних ситуацій, випадків виходу з ладу технологічного обладнання, призупинення та запуску виробничих процесів.

29.03.2018 – направлено копії протоколів і довідки досліджень з перевищеннями до Державної екологічної інспекції у Полтавській області, Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області для відповідного реагування з метою виявлення фактів порушення природоохоронного та санітарного законодавства та до Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області для долучення до матеріалів кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 1 ст. 241 КК України.

30.03.2018 – прийнято рішення ХХІХ сесією міської ради VІІ скликання «Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради від 22 грудня 2016 року «Про затвердження Програми заходів (дій) з метою недопущення перевищення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в м. Кременчуці»», а саме: в додатку 1 до Програми «Перелік заходів (дій) з метою недопущення перевищення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в м. Кременчуці» змінити термін виконання: в пункті 3 – 2017 на 2018 рік, в пункті 4 – період 2017 - 2018 на період 2018 - 2020 роки, з метою своєчасного фінансування даних заходів і дотримання черговості запланованих Програмою дій та у зв’язку з необхідністю проведення досліджень для додаткового поглибленого вивчення виробництв і джерел викидів підприємств згідно з висновком державної екологічної експертизи.

24.04.2018 – проведено чергове засідання робочої групи щодо ходу виконання Програми заходів (дій) з метою недопущення перевищення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в м. Кременчуці, в рамках якого були оприлюднені відповіді підприємств і державних органів контролю на запити виконавчого комітету щодо виконання протокольних доручень, наданих на попередньому засіданні, та розгляду рекомендацій, наданих у висновку державної екологічної експертизи екологічної ситуації, що склалася в районі Північного промвузла м. Кременчука, стосовно уточнення переліку забруднюючих речовин, що контролюються дозволом на викиди, шляхом проведення необхідних вимірів на джерелах викидів підприємств з подальшим аналізом виконаних досліджень, розробкою та впровадженням природоохоронних заходів (за потребою). За підсумками засідання (протокол засідання № 2 від 24.04.2018 розміщено на сторінці відділу екобезпеки) сформовані та надані протокольні доручення щодо подальшої співпраці в напрямку реалізації відповідної Програми.

27.04.2018затверджено рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 27.04.20198 № 132-Р розпорядження міського голови «Про затвердження порядків здійснення оперативного контролю за забрудненням атмосферного повітря та реагування в період несприятливих метеорологічних умов на території міста Кременчука»; суб’єкти господарювання відповідно до затвердженого переліку та залучені підрозділи, організації та служби ознайомлені з даним розпорядженням та отримали відповідні копії для належного виконання покладених на них повноважень. Дане розпорядження розміщено на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету на сторінці відділу екологічної безпеки.

27.04.2018направлено лист до філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» та до відома Державній екологічній інспекції України щодо розгляду питання необхідності отримання підприємством нового дозволу на викиди з урахуванням внесених змін до Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт, в т.ч. термінів досягнення затвердженого значення гранично допустимого викиду, на підставі отриманих від Міненерговугілля та Мінприроди роз’яснень щодо тлумачення положень Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок (далі - НПСВ), та із зазначенням орієнтовної дати, на яку заплановано розпочати роботу з отримання нового дозволу на викиди, і терміну завершення відповідної роботи; отримана відповідь, що Кременчукцька ТЕЦ звернулася листом до Мінприроди, до компетенції якого належить видача дозволів на викиди, і отримала відповідь, що суб’єкт господарювання має самостійно вирішувати питання про необхідність отримання дозволу на викиди відповідно до положень НПСВ, при цьому зазначено, що переоформляти дозвіл на викиди для Кременчуцької ТЕЦ немає потреби, підприємством дотримуються встановлені відповідні нормативи ГДВ , зазначені у дозволі на викиди станом на 31.12.2017; зазначено, що Міненерговугілля не вповноважено жодним нормативно-правовим документом видавати дозволи на викиди забруднюючих речовин, тому надані Міненерговугілля роз’яснення стосовно необхідності переоформлення дозволів не є правомірним.

07.05.2018направлено листи до підприємств Північного промвузла (ПрАТ «КЗТВ», ПАТ «Укртатнафта», філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», промивально-пропарювальна станція ВП «Вагонне депо Кременчук») у зв’язку з надходженням до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради численних скарг мешканців сел. Молодіжного на неприємний запах у повітрі ввечері 03.05.2018 щодо режимів роботи підприємств у зазначений час (з додаванням копії протоколу досліджень, які проводились 03.05.2018 позапланово пересувною муніципальною екологічною лабораторією (ПМЕЛ) КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень», із зафіксованим перевищенням орієнтовно безпечного рівня впливу (ОБРВ) у даний період за показником метан (СН4) в 1,4 рази по проспекту Лесі Українки, 1/10); надані відповіді про відсутність на підприємствах змін або відхилень у режимі роботи, аварійних ситуацій, випадків виходу з ладу технологічного обладнання, призупинення та запуску виробничих процесів; на промивально-пропарювальній станції «Кагамлицька» 03.05.2018 виконувалася обробка вагонів-цистерн в кількості 12шт. – з-під дизельного палива, 3 шт. – з-під нафти, 4 шт. – з-під патоки в період з 02.35 до 06. 00 години; на філії Кременчуцька ТЕЦ 03.05.2018 було використано у відсотковому значенні 23,6% мазуту та 76,4% природного газу. В період з 00-00 до 06-00 знаходились в роботі два котлоагрегати ст. № 1 та ст. № 2 (65,4% газу та 34,6% мазуту), після включення котлоагрегату ст. № 4 та зупинки котлоагрегату ст. № 1 з 06-00 години в роботі знаходились два котлоагрегати ст. № 2 та ст. № 4 (80,8% газу та 19,2% мазуту).

07.05.2018 направлено копія протоколу досліджень з перевищенням до Державної екологічної інспекції у Полтавській області, Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області для відповідного реагування з метою виявлення фактів порушення природоохоронного та санітарного законодавства та до Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області для долучення до матеріалів кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 1 ст. 241 КК України.

11.05.2018направлено лист до Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області щодо надання інформації про хід досудового розслідування кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 241 КК України за фактом забруднення атмосферного повітря невстановленими особами у м. Кременчуці, з проханням повідомити, на якому етапі знаходиться виконання призначеної судово-екологічної експертизи та про наявні результати її проведення; отримана відповідь: станом на 29.05.2019 висновок експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. Бокаріуса М.С. в адресу слідчого відділу не надходив, що унеможливлює зібрання повної доказової бази та встановлення обґрунтованої причетності конкретних осіб до забруднення атмосферного повітря в м. Кременчуці; зазначено, що у телефонному режимі працівники установи відомостей стосовно строків проведення призначених експертиз не надають, запит стосовно ходу проведення експертизи найближчим часом буде направлено повторно.

11.05.2018направлено лист до філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» щодо надання інформації про результати розгляду пропозиції ДУ „Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України” щодо проведення науково-дослідної роботи для визначення наявності бенз-а-пірену у відхідних газах від основного джерела підприємства, вартість якої становить 11 620,00 грн. (з ПДВ), та у разі наявності надання копій укладених договорів (або інших підтверджуючих документів) з даною державною установою або з іншими відповідними організаціями та копії свідоцтва про акредитацію лабораторії, яка вимірювала на підприємстві вищезазначену забруднюючу речовину; у своїй відповіді Кременчуцькою ТЕЦ було викладено обґрунтування про відсутність підстав для проведення визначення наявності бенз-а-пірену та надано копію свідоцтва про атестацію лабораторії МКП «Екогаз» з додаванням галузі атестації на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду, у переліку речовин якої бенз-а-пірен не зазначений.

11.05.2018направлено лист до ПАТ «Укртатнафта» з вимогою надати інформацію, що не була надана підприємством на попередні запити, а також додаткові роз’яснення та наявні підтверджуючи документи; інформація надана не в повному обсязі, стосовно намірів підприємства та порядку запланованих дій щодо проведення необхідних науково-дослідних робіт на виконання рекомендацій висновку державної екологічної експертизи зазначено, що після проведення консультацій та отримання роз’яснень від державних природоохоронних органів прийнято рішення та укладено договір з ТОВ «НП «Експертний центр» на проведення екологічного аудиту підприємства, після проведення якого будуть прийматися рішення щодо подальшої реалізації природоохоронних заходів; копія договору не надана.

 11.05.2018направлено лист до ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» щодо надання копії угоди з проектною організацією щодо проведення робіт з проектування установки термокаталітичного допалу шкідливих викидів дільниці підготовки сировини ПрАТ «КЗТВ»; отримана відповідь: на сьогодні існує проект на установку термокаталітичного допалу шкідливих викидів дільниці підготовки сировини, для якої необхідно допрацювати конструкторську документацію спеціалістами підприємства для встановлення її в систему підготовки сировини; копія договору не надана.

15.05.2018 направлено копія протоколу і довідки досліджень з перевищеннями ГДК до Державної екологічної інспекції у Полтавській області, Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області для відповідного реагування з метою виявлення фактів порушення природоохоронного та санітарного законодавства та до Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області для долучення до матеріалів кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 1 ст. 241 КК України.

16.05.2018 направлено лист до регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та промивально-пропарювальної станції ВП «Вагонне депо Кременчук» щодо надання інформації про режим роботи промивально-пропарювальної станції ВП «Вагонне депо Кременчук» регіональної філії «Південна залізниця», а саме: про наявність або відсутність процесів пропарювання на промивально-пропарювальної станції «Кагамлицька» у період з 18.04.2018 по 19.04.2018 із зазначенням кількості пропарених цистерн, їхнього походження (з-під яких продуктів) та часу проведення робіт; отримано відповіді: 18.04.2018 виконувалась обробка вагонів-цистерн у кількості 5цст – з-під рослинної олії в період з 1805 по 1940, 19.04.2018 у кількості 22 цст, з них 22 цст – авіаційне паливо, 5 цст – мазут, 5 цст – дизельне паливо у період з 1900 по 2130.

16.05.2018 направлено лист до ПАТ «Українська залізниця» як до суб’єкта господарювання з метою розгляду питання проведення необхідних досліджень на території промивально-пропарювальної станції ВП «Вагонне депо Кременчук» на виконання висновку державної екологічної експертизи за кошти підприємства та можливості включення відповідних витрат до фінансового плану, затвердженого Кабінетом Міністрів України; у відповіді зазначено: ПАТ «Укрзалізниця» вважає, що Департамент екології та природних ресурсів Полтавської ОДА не мав юридично-правових підстав надавати висновок державної екологічної експертизи, та, що підстав для перегляду переліку забруднюючих речовин, а також розроблення додаткових заходів щодо скорочення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на ППС «Кагамлицька» немає; у відповіді ПАТ «Укрзалізниця» відсутні обґрунтовані логічні пояснення наданих зауважень і висновків.

16.05.2018 отримано лист від ДУ „Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України” щодо необхідності проведення науково-дослідної роботи для визначення наявності бенз-а-пірену у відхідних газах від основного джерела філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» з метою визначення внеску викидів підприємства у забруднення атмосферного повітря міста та щодо недоречності наданого у відповіді філії Кременчуцька ТЕЦ обґрунтування про відсутність підстав для проведення визначення наявності бенз-а-пірену, а також відсутності у лабораторії МКП «Екогаз» методики щодо вимірів бенз-а-пірену і відповідної атестації.

23.05.2018направлено листи до підприємств Північного промвузла (ПрАТ «КЗТВ», ПАТ «Укртатнафта», філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», промивально-пропарювальна станція ВП «Вагонне депо Кременчук») у зв’язку з надходженням до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради численних скарг мешканців сел. Молодіжного на неприємний запах у повітрі вдень 20 травня, ввечері 21 травня, вранці 22 травня, протягом ночі 23 травня та вранці 24 травня 2018 року щодо режимів роботи підприємств у зазначений час (з додаванням копії протоколу досліджень, які проводились 21.05.2018 позапланово пересувною муніципальною екологічною лабораторією (ПМЕЛ) КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень», із зафіксованим перевищенням максимально разової гранично допустимої концентрації (ГДК м.р.) у даний період за показником сірчистий ангідрид (SO2) в 1,044 рази по вул. Володимира Великого, 16); надані відповіді про відсутність на підприємствах змін або відхилень у режимі роботи, аварійних ситуацій, випадків виходу з ладу технологічного обладнання, призупинення та запуску виробничих процесів; на філії Кременчуцька ТЕЦ 20.05.2018 було використано у відсотковому значенні 52,7% мазуту та 47,3% природного газу, 21.05.2018 - 6,2% мазуту та 93,8% природного газу, 22.05.2018 -38,8% мазуту та 61,2% природного газу, 23.05.2018 - 552,4% мазуту та 47,6% природного газ; на промивально-пропарювальній станції «Кагамлицька» 20.05.2018 виконувалась обробка вагонів-цистерн у кількості 16 цст – з-під авіаційного палива та 5цст з-під мазута в період з 1355 по 1705, 21.05.2018 – обробка цистерн не проводилась, 22.05.2018 у кількості 16 цст – з-під авіаційного палива в період з 0555 по 0910, 23.05.2018 обробка цистерн не проводилась.

23.05.2018 направлено копія протоколу і довідки досліджень з перевищенням до Державної екологічної інспекції у Полтавській області, Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області для відповідного реагування з метою виявлення фактів порушення природоохоронного та санітарного законодавства та до Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області для долучення до матеріалів кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 1 ст. 241 КК України.

23.05.2018направлено лист до ПАТ «Укртатнафта» про надання документів у рамках загальних заходів першого етапу реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року з метою впровадження системного підходу до поводження з відходами у місті Кременчуці щодо розташованих на території підприємства об’єктів поводження з відходами та переліку видів відходів, які вивозяться на полігон промислових відходів, та перелік сторонніх організацій, від яких у період 2015-2017 роки приймалися побутові відходи на звалище ТПВ Північного промвузла міста; у відповіді запитувані копії позитивних висновків експертів, протоколів громадських слухань і публікацій про проведення планованої діяльності та громадських слухань стосовно розташованих на території підприємства об’єктів поводження з відходами не надані; надано перелік видів відходів, які вивозяться на полігон промислових відходів відповідно до паспорту МВВ, та перелік сторонніх організацій, від яких до 2017 роки приймалися побутові відходи.

08.06.2018 направлено копії протоколів і довідок досліджень з перевищенням до Державної екологічної інспекції у Полтавській області, Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області для відповідного реагування з метою виявлення фактів порушення природоохоронного та санітарного законодавства та до Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області для долучення до матеріалів кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 1 ст. 241 КК України за результатами проведених досліджень атмосферного повітря у зв’язку з надходженням до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради численних скарг на неприємний запах протягом 30-31 травня, ввечері 1 червня, вранці 6 червня та протягом ночі з 6 на 7 червня 2018 року мешканців сел. Молодіжного, пов’язаний з викидами підприємств Північного промвузла м. Кременчука.

11.06.2018 – отримано лист від регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» із запитом інформації щодо загальних обсягів викидів забруднюючих речовин  в атмосферне повітря від  стаціонарних джерел підприємств Північного промвузла та документів, що підтверджують право на проведення наукової еколого-експертної оцінки КрНУ ім. М. Остроградського;

25.06.2018 - виконавчим комітетом надана відповідь регіональній філії «Південна залізниця», в якій зазначена інформація про фактичні обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря за 2016 рік підприємств Північного промвузла, про діяльність виконавця Програми ТОВ «НТЦ «Промекологія» та підрядної організації Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського (КрНУ), до яких можна звернутися з метою отримання завірених належним чином копій підтверджуючих документів як до розпорядників інформації.

25.06.2018 - направлено листи до підприємств Північного промвузла (ПрАТ «КЗТВ», ПАТ «Укртатнафта», філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», промивально-пропарювальна станція ВП «Вагонне депо Кременчук») у зв’язку з надходженням до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради численних скарг мешканців сел. Молодіжного на неприємний запах у повітрі вночі з 18 на 19 червня, ввечері 19 червня, вранці 20 червня та протягом ночі з 24 на 25 червня 2018 року щодо режимів роботи підприємств у зазначений час; надані відповіді про відсутність на підприємствах змін або відхилень у режимі роботи, аварійних ситуацій, випадків виходу з ладу технологічного обладнання, призупинення та запуску виробничих процесів, підприємства працювали в штатному режимі.

25.06.2018направлено лист до філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» щодо необхідності проведення досліджень вмісту бенз-а-пірену у викидах підприємства та надання копії укладеного договору зі спеціалізованою організацією, атестованою на виконання науково-дослідної роботи з проведення досліджень вмісту бенз-а-пірену у викидах філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» у зв’язку з відсутністю у МКП «Екогаз», що проводило інвентаризацію джерел викидів на підприємстві, методики щодо вимірів бенз-а-пірену і відповідної атестації; у відповіді надана та сама інформація, що і у попередньому листі, зазначено, що Кременчуцька ТЕЦ вважає недоцільним на даний час здійснювати уточнення наявності будь-яких додаткових речовин у вихідних газах від котлоагрегаті.

02.07.2018 – направлено лист щодо здійснення контролю до Державної екологічної інспекції у Полтавській області та надано копії  Висновку державної екологічної експертизи щодо матеріалів «Екологічна ситуація, що склалась у районі Північного промвузла м. Кременчука, до якого належать потужні підприємства-забруднювачі (ПАТ «Укртатнафта», філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», ПрАТ «КЗТВ», промивально-пропарювальна станція ВП «Вагонне депо Кременчук» та ін.)», а також загальних висновків наукової еколого-експертної оцінки вищезазначених матеріалів, проведеної фахівцями Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського (КрНУ), та копію розпорядження міського голови «Про затвердження порядків здійснення оперативного контролю за забрудненням атмосферного повітря та реагування в період несприятливих метеорологічних умов на території міста Кременчука» від 27.04.2018 за № 132-Р з метою залучення територіальних і центральних державних органів виконавчої влади та для необхідного реагування та врахування інформації при здійсненні державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства підприємствами та установами м. Кременчука; відповіді не надано.

05.07.2018 – організовано та проведено чергове засідання робочої групи щодо ходу виконання Програми заходів (дій) з метою недопущення перевищення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в м. Кременчуці, в рамках якого оприлюднені відповіді підприємств і державних органів контролю на запити виконавчого комітету щодо виконання протокольних доручень, наданих на попередньому засіданні (24.04.2018), та виконання підприємствами висновку державної екологічної експертизи екологічної ситуації, що склалася в районі Північного промвузла м. Кременчука; у засіданні брали участь представники Державної екологічної інспекції у Полтавській області, Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області та Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області. За підсумками засідання (протокол засідання № 3 від 05.07.2018 розміщено на сторінці відділу екобезпеки) сформовані та надані протокольні доручення щодо подальшої співпраці в напрямку реалізації Програми, підготовлені та направлені листи до відповідних підприємств, організацій та установ.

10.07.2018 - направлено лист до Державної екологічної інспекції у Полтавській області щодо здійснення контролю та надання інформації про врахування під час здійснення перевірки виконання промивально-пропарювальною станцією ВП «Вагонне депо Кременчук» Висновку державної екологічної експертизи екологічної ситуації, що склалась у районі Північного промвузла міста Кременчука, та розпорядження міського голови «Про затвердження порядків здійснення оперативного контролю за забрудненням атмосферного повітря та реагування в період несприятливих метеорологічних умов на території міста Кременчука»; відповіді не надходило.

19.07.2018 - направлено лист до Державної екологічної інспекції у Полтавській області щодо посилення контролю за дотриманням підприємствами Північного промвузла м. Кременчука природоохоронного законодавства, участі у заходах щодо вирішення питання забруднення повітря у місті, оперативного реагування на звернення мешканців, що надходять до організації, сприяння виявленню підприємств, діяльність яких спричиняє наднормативне забруднення атмосферного повітря в місті, надання роз’яснення стосовно зобов’язання підприємств Північного промвузла виконувати Висновок державної екологічної експертизи екологічної ситуації  та надання результатів перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства промивально-пропарювальною станцією ВП «Вагонне депо Кременчук» регіональної філії «Південна залізниця», яку було проведено у липні 2018 року; відповіді не надходило.

19.07.2018 - направлено лист до ГУ Держпродспоживслужби у Полтавській області щодо посилення контролю за дотриманням підприємствами Північного промвузла м. Кременчука санітарного законодавства, участі у заходах щодо вирішення питання забруднення повітря у місті, оперативного реагування на звернення мешканців, що надходять до організації, сприяння виявленню підприємств, діяльність яких спричиняє наднормативне забруднення атмосферного повітря в місті, самостійного розгляду в межах  повноважень та надання відповіді заявникам з урахуванням наданої виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради інформації про координацію діяльності в галузі охорони навколишнього середовища, прийняті рішення та вжиті заходи для вирішення відповідної проблеми; отримана проміжна відповідь до відома виконавчого комітету, що на ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОХ України» направлений запит на інформацію для підготовки відповіді на лист виконавчого комітету; очікується наступна відповідь.

19.07.2018 - направлено лист до Генерального прокурора України щодо взяття розслідування кримінального провадження за фактом забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами у м. Кременчуці під особистий контроль, сприяння проведенню призначеної судово-екологічної експертизи з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та прийняття законних процесуальних рішень після надання належної правової оцінки зібраним доказам у кримінальному провадженні; отримана відповідь від Генеральної прокуратури України, що звернення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради щодо стану досудового розслідування у кримінальному провадженні та з інших питань розглянуто та направлено для розгляду до прокуратури Полтавської області, яка здійснює нагляд за додержанням законів з порушених у зверненні питань; отримана відповідь від прокуратури Полтавської області, що у ході досудового слідства проведено ряд необхідних слідчих дій та 17.05.2017 призначено судово-екологічну експертизу, проведення якої доручено експертам ХНДІСЕ ім.Засл.Проф. М.С. Бокаріуса; наразі проведення експертизи триває; на адресу експертної установи 10.08.2018 процесуальним керівником скеровано лист щодо інформування про строки проведення вищевказаної експертизи та прохання прискорити її завершення; хід розслідування взято на контроль.

19.07.2018 - направлено лист до Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області щодо звернення Кременчуцького відділу поліції до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. Бокаріуса М.С. з вимогою позачергового проведення призначеної судово-екологічної експертизи в рамках досудового розслідування кримінального провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016170090003053 від 29.07.2016 за ознаками ч. 1 ст. 241 КК України за фактом забруднення атмосферного повітря невстановленими особами у м. Кременчуці, та термінового надання висновків у зв’язку з набуттям суспільного резонансу питання забруднення атмосферного повітря у м. Кременчуці; отримана відповідь, що слідчим відділом у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні підготовлено проект звернення до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. Бокаріуса М.С. з відповідною вимогою, яке скерується для розгляду до установи найближчим часом.

19.07.2018 - направлено лист до Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА) м. Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології щодо додаткового визначення підприємства з затвердженого розпорядженням міського голови «Про затвердження порядків здійснення оперативного контролю за забрудненням атмосферного повітря та реагування в період несприятливих метеорологічних умов (НМУ) на території міста Кременчука» переліку за небезпечними напрямками вітру та надавання консультації про очікувані короткочасні метеорологічні умови високого забруднення атмосферного повітря по м. Кременчуку підприємствам, які найбільше впливатимуть на стан забруднення атмосферного повітря, з метою вжиття ними заходів відповідно до першого режиму роботи; робота проведена, консультації про очікувані короткочасні метеорологічні умови високого забруднення атмосферного повітря по м. Кременчуку передаються до підприємств Північного промвузла.

19.07.2018 - направлено лист до регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та промивально-пропарювальної станції ВП «Вагонне депо Кременчук» щодо необхідності обов’язкового виконання рекомендацій Висновку державної екологічної експертизи, зокрема: 1) Провести уточнення та при необхідності внести зміни до переліку речовин, які викидаються стаціонарними джерелами підприємств Північного промвузла міста; 2) переглянути перелік і виконання існуючих природоохоронних заходів та додаткові заходи або зобов’язання, які вони на себе беруть; 3) провести дослідження з доступом відповідних організацій до конкретних промислових підприємств для додаткового поглибленого вивчення виробництв та джерел викидів з метою встановлення внеску забруднення кожного підприємства Північного промвузла; отримана відповідь, що з ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» укладено договір на проведення досліджень щодо вмісту бенз-а-пірену на території промивально-пропарювальної станції ВП «Вагонне депо Кременчук», та після проведення процедури дослідження інформацію щодо вмісту бенз-а-пірену буде надано, копія договору надана не була.

19.07.2018 - направлено лист до філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» щодо необхідності обов’язкового виконання рекомендацій Висновку державної екологічної експертизи, зокрема: 1) Провести уточнення та при необхідності внести зміни до переліку речовин, які викидаються стаціонарними джерелами підприємств Північного промвузла міста; 2) переглянути перелік і виконання існуючих природоохоронних заходів та додаткові заходи або зобов’язання, які вони на себе беруть; 3) провести дослідження з доступом відповідних організацій до конкретних промислових підприємств для додаткового поглибленого вивчення виробництв та джерел викидів з метою встановлення внеску забруднення кожного підприємства Північного промвузла; отримана відповідь, що здійснює свою діяльність відповідно до Дозволу на викиди забруднюючих речовин та, починаючи з 2018 року скорочує обсяги валових викидів діоксиду сірки, оксидів азоту та пилу за рахунок режимних заходів, таких як вибір співвідношення палива, що спалюється газ/мазут, налагодження режиму спалювання, підбір навантаження котлоагрегатів, підбір складу обладнання ТЕЦ.

19.07.2018 - направлено лист до ПАТ «Укртатнафта» щодо необхідності обов’язкового виконання рекомендацій Висновку державної екологічної експертизи, зокрема: 1) Провести уточнення та при необхідності внести зміни до переліку речовин, які викидаються стаціонарними джерелами підприємств Північного промвузла міста; 2) переглянути перелік і виконання існуючих природоохоронних заходів та додаткові заходи або зобов’язання, які вони на себе беруть; 3) провести дослідження з доступом відповідних організацій до конкретних промислових підприємств для додаткового поглибленого вивчення виробництв та джерел викидів з метою встановлення внеску забруднення кожного підприємства Північного промвузла, а також надання копії договору ПАТ «Укртатнафта» з ТОВ «НП «Експертний центр», в якій вказано перелік послуг, що надаються, запланованих досліджень та календарний план виконання робіт; отримана відповідь, що висновок екологічної експертизи носить характер пропозиції; ведуться дослідження згідно з укладеною угодою з ТОВ «НП «Експертний центр», з доступом відповідної організації, для оцінки відповідності природоохоронної діяльності на підприємстві чинному законодавству; завершення робіт планується на 2018 рік; копія договору в повному обсязі не надана, щоб не вийти за межі збереження комерційної таємниці підприємства.

19.07.2018 - направлено лист до ПрАТ «КЗТВ» щодо надання копій наявних підтверджуючих документів (з відокремленням конфіденційної інформації) про проведення робіт із впровадження заходу з термокаталітичного допалу шкідливих викидів дільниці підготовки сировини ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» з зазначенням термінів його реалізації, а також копію відповідних висновків і рекомендацій науковців за результатами проведеної науково-дослідної роботи: «Дослідження вмісту поліциклічних ароматичних вуглеводнів та важких металів в викидах ПрАТ «КЗТВ», яку виконували на підприємстві фахівці ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»; отримана відповідь, що у зв’язку з закінченням робіт з ТОВ «Промтеплоекопоміч» по розробці проекту установки термокаталітичного допалу шкідливих речовин від джерел ДПС наказом від 11.06.2018 створено комісію для визначення доцільності впровадження даного проекту на підприємстві. Комісією встановлено, що установка, запропонована ТОВ «Промтеплоекопоміч», розрахована на утилізацію великих об’ємів викидів шкідливих речовин від коксохімічних підприємств. Враховуючи мізерні викиди від джерел ДПС та неможливість установки працювати нижче мінімально встановленого навантаження, дане обладнання є економічно неефективним. Тому після проведення консультації з Державною установою «Науково-дослідний інститут «Укркокс» комісією прийнято рішення про монтаж установки по утилізації шкідливих викидів від ємностей з сировиною, пінозбірників та цистерн на дільниці підготовки сировини відповідно до технічних умов роботи підприємства та з урахуванням рекомендацій, наданих спеціалістами ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України». Орієнтовний термін виконання робіт  - 01.09.2018. На сьогодні пролонгований договір на співпрацю з ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» та продовжені роботи по визначенню впливу ПрАТ «КЗТВ» на навколишнє середовище, а також для оцінки ефективності впроваджених рекомендацій науковців, наданих за результатами науково-дослідної роботи: «Дослідження вмісту поліциклічних ароматичних вуглеводнів та важких металів в викидах ПрАТ «КЗТВ».

14.08.2018 - направлено лист до ТОВ «НП «Експертний центр» , з яким від 03.04.2018 ПАТ «Укртатанафта» укладений договір, предметом якого є проведення екологічного аудиту, з проханням врахувати рекомендації Висновку державної екологічної експертизи екологічної ситуації, що склалась у районі Північного промвузла м. Кременчука, під час виконання робіт, визначених умовами договору щодо проведення екологічного аудиту підприємства ПАТ «Укртатнафта», із занесенням результатів розгляду питання до офіційного висновку – Звіту про екологічний аудит, що складається для замовника, та надати інформацію про перелік послуг, що надаються, запланованих досліджень та календарний план виконання робіт відповідно до даного договору; отримано відповідь, що ТОВ «НП «Експертний центр» в процесі надання послуг з екологічного аудиту за договором не має права виходити за рамки конкретного завдання чи/або завдань замовника, надання будь-якої інформації за договором третім особам можливе тільки у разі отримання письмової згоди замовника.

23.08.2018 -  направлено листи до підприємств Північного промвузла (ПрАТ «КЗТВ», ПАТ «Укртатнафта», філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», промивально-пропарювальна станція ВП «Вагонне депо Кременчук») у зв’язку з надходженням до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради численних скарг мешканців сел. Молодіжного на неприємний запах у повітрі 22 та 23 серпня 2018 року щодо режимів роботи підприємств у зазначений час; надані відповіді про відсутність на підприємствах змін або відхилень у режимі роботи, аварійних ситуацій, випадків виходу з ладу технологічного обладнання, призупинення та запуску виробничих процесів, підприємства працювали в штатному режимі.

27.08.2018 - направлено листи до ПАТ «Укртатнафта» та до відома Державної екологічної інспекції у Полтавській області та Державної екологічної інспекції Центрального округу щодо надання інформації стосовно проведення на підприємстві та прилеглій території заходів із запобігання надзвичайним ситуаціям, пожежам тощо, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, а також стосовно пожежі в районі ставка-випаровувача ПАТ «Укртатнафта», що розташований в межах території Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади, яка виникла 26.08.2018, створює забруднення довкілля та потребує екстрених заходів реагування, із зазначенням дати та часу виникнення пожежі, із приведенням докладної інформації про те, що сталося, та заходів, прийнятих для усунення і попередження вищенаведеної ситуації, а також підтвердження факту передачі повідомлення як по телефону, так і по факсу до Державної екологічної інспекції у Полтавській області або інших відповідних установ, які необхідно інформувати у разі виникнення вищезазначених ситуацій; отримано відповідь від ПАТ «Укртатнафта», що щорічно з метою комплексного відпрацювання дій з організації та здійснення заходів передбачених планами локалізації і ліквідації  аварійних ситуацій і аварій на кожному технологічному обладнанні підприємства проводяться учбові тренування зі складанням актів оцінки дій обслуговуючого персоналу, двічі на рік проводяться перевірки протипожежного стану об’єктів підприємства із залученням представників ДСНС; у ліквідації пожежі на ставку-випарнику ПАТ «Укртатнафта» був залучений черговий розрахунок заводського підрозділу ДСНС для гасіння , 28.08.2018загоряння було локалізовано шляхом створення мінеральних смуг, максимальною подачею води з заводської мережі для обводнення зони горіння та гасіння окремих джерел, 29.08.2018 загоряння ліквідовано, окремі незначні джерела задимлення остаточно ліквідовано вранці 30.08.2018; найвірогіднішою причиною пожежі є підпал, так як технологічні процеси, здатні визвати загоряння на ставку-випарнику, відсутні; перевищень концентрації  продуктів горіння під час пожежі на межі СЗЗ ставка-випарника не зафіксовано; від Державної екологічної інспекції відповідей не надходило.

29.08.2018 -  направлено листи до підприємств Північного промвузла (ПрАТ «КЗТВ», ПАТ «Укртатнафта», філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», промивально-пропарювальна станція ВП «Вагонне депо Кременчук») у зв’язку з надходженням до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради численних скарг мешканців сел. Молодіжного на неприємний запах у повітрі протягом періоду з 24.08.2018 по 29.08.2018, в т.ч. у ніч з 27 на 28 серпня 2018 року, а також  у зв’язку з зафіксованими перевищеннями орієнтовно безпечного рівня впливу (ОБРВ) за показником метан (СН4) в 1,5 рази та максимально разової гранично допустимої концентрації (ГДК м.р.) за показником діоксид азоту (NO2) в 1,61 рази на межі санітарно-захисних зон підприємств Північного промвузла щодо режимів роботи підприємств у зазначений час; надані відповіді про відсутність на підприємствах змін або відхилень у режимі роботи, аварійних ситуацій, випадків виходу з ладу технологічного обладнання, призупинення та запуску виробничих процесів, підприємства працювали в штатному режимі.

03.09.2018направлено лист до Кременчуцької районної державної адміністрації з метою запобігання виникнення пожеж та заборони спалювання сухої рослинності щодо вжиття заходів посилення контролю на територіях сіл і об’єднаних територіальних громад Кременчуцького району в частині заборони спалювання листя, бадилля, трави, інших залишків сухої рослинності і відходів для попередження пожеж і забруднення повітря продуктами горіння та надання доручення щодо забезпечення поширення інформації серед ЗМІ, розміщення на офіційному сайті інформації про адміністративну відповідальність за самовільне спалювання листя і рослинності, розповсюдження серед населення інформаційних листівок під час виїзних рейдів.

03.09.2018направлено лист до ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» та до відома Державної екологічної інспекції у Полтавській області та Державної екологічної інспекції Центрального округу щодо надання інформації про походження викидів забруднюючих речовин у вигляді густого диму темного кольору з джерел викидів на майданчику ПрАТ «КЗТВ», зафіксованих 01.09.2018, з наданням обґрунтування типу викиду: за технологічним процесом, аварійний, залповий або інше, та наявних дозвільних документів, які регламентують даний викид, а також про вжиті на підприємстві заходи щодо регулювання викидів забруднюючих речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов на виконання консультації про очікувані короткочасні метеорологічні умови високого забруднення атмосферного повітря по м. Кременчуку, отриману 31.08.2018 від ЛСЗА м. Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології; отримана відповідь від ПрАТ «КЗТВ», що на виконання Плану природоохоронних заходів на 2018 рік проводився ремонт та заміна фільтрувальних рукавів на фільтрах підприємства; відповідно до наказу по підприємству № 903 від 27.08.2018 1 вересня 2018 року проводились роботи з включення фільтру доуловлення 5 тех. потоку після ремонту, що і спричинило короткострокову появу диму з димової труби; лабораторний контроль атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони підприємства у цей день не проводився; від Державної екологічної інспекції відповідей не надходило.

04.09.2018 направлено копії протоколів досліджень з перевищенням за деякими речовинами, зафіксованими в період пожежі у житлових районах міста, на межі санітарно-захисних зон підприємств Північного промвузла та санітарно-захисної зони ставка-випарника ПАТ «Укртатнафта», до Державної екологічної інспекції у Полтавській області, Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області для відповідного реагування з метою виявлення фактів порушення природоохоронного та санітарного законодавства та до Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області для долучення до матеріалів кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 1 ст. 241 КК України та до Управління Служби безпеки України в Полтавській області для використання в роботі за результатами проведених досліджень атмосферного повітря у зв’язку з надходженням до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради численних скарг на неприємний запах протягом серпня 2018, пов’язаних з викидами підприємств Північного промвузла м. Кременчука, більшість з яких зареєстрована у ніч з 27 на 28 серпня 2018 року та в т.ч. пов’язана з загорянням сухої рослинності на відкритій території в районі села Бондарі з поширенням на територію ставка-випарника ПАТ «Укртатнафта».

04.09.2018 направлено листи до Державної екологічної інспекції у Полтавській області та Державної екологічної інспекції Центрального округу щодо участі 06.09.2018 представників даних установ у засіданні робочої групи щодо ходу виконання Програми заходів (дій) з метою недопущення перевищення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в м. Кременчуці для залучення територіальних органів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства підприємствами та установами м. Кременчука.

05.09.2018 направлено лист до філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» на виконання доручення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, наданого на засіданні 30.08.2018, щодо надання інформації про кількість та види використаного палива у період з 27.08.2018 по 31.08.2018 із зазначенням співвідношення мазуту та природного газу почасово у зв’язку з надходженням численних скарг мешканців міста на неприємний запах у повітрі, пов’язаний з викидами підприємств Північного промвузла м. Кременчука, більшість з яких зареєстрована у ніч з 27 на 28 серпня 2018 року та в т.ч. пов’язана з загорянням сухої рослинності на відкритій території в районі села Бондарі з поширенням на територію ставка-випарника ПАТ «Укртатнафта»; отримана відповідь, що в період з 27.08.2018 по 31.08.2018/ котлоагрегати № 1 та № 2 працювали в стабільному базовому режимі цілодобово без зупинки і пусків, використано1804 тис.м3 газу та 6441 тон мазуту, таблиця співвідношення споживання газу і мазуту почасово додається.

05.09.2018 направлено лист до ПАТ «Укртатнафта» на виконання доручення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, наданого на засіданні 30.08.2018, про надання інформації та підтверджуючих документів щодо статусу та стану екологічної безпеки ставка-випарника ПАТ «Укртатнафта» у зв’язку з пожежею в районі ставка-випарника ПАТ «Укртатнафта», розташованого в межах території Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади, що сталася у серпні 2018 року; у відповіді запитувана інформація надана не в повному обсязі.

06.09.2018 – організовано та проведено позачергове засідання робочої групи щодо ходу виконання Програми заходів (дій) з метою недопущення перевищення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в м. Кременчуці, в рамках якого розглянуто питання про випадок пожежі в районі ставка-випарника ПАТ «Укртатнафта», що розташований у межах території Новогалещинської селищної об’єднаної територіальної громади, у період з 26.08.2018 по 29.08.2018, аналіз її впливу на довкілля, наслідки та попередження вищезазначеної ситуації, а також звітування щодо ходу виконання даної Програми та протокольних доручень, наданих на попередньому засіданні робочої групи  05.07.2018; у засіданні брали участь представники Державної екологічної інспекції Центрального округу та Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області. За підсумками засідання (протокол засідання № 4 від 06.09.2018 розміщено на сторінці відділу екобезпеки) сформовані та надані протокольні доручення щодо подальшої співпраці в напрямку реалізації Програми, підготовлені та направлені листи до відповідних підприємств, організацій та установ.

12.09.2018 - направлено лист до ПрАТ «КЗТВ» щодо надання доступу на підприємство представникам відповідної робочої групи та громадськості в найближчий час для ознайомлення з роботою змонтованої установки з термокаталітичного допалу шкідливих викидів дільниці підготовки сировини ПрАТ «КЗТВ» в години максимальної потужності виробничих процесів та наочного переконання у забезпеченні екологічної безпеки на підприємстві у цей період у зв’язку з оприлюдненням під час засідання робочої групи щодо ходу виконання відповідної Програми, яке відбулося 06.09.2018, представником підприємства інформації, що монтаж вищезазначеної установки на виробництві завершиться 10.09.2018, налагодження розпочнеться з 11.09.2018.

18.09.2018 -  направлено листи до підприємств Північного промвузла (ПрАТ «КЗТВ», ПАТ «Укртатнафта», філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», промивально-пропарювальна станція ВП «Вагонне депо Кременчук») у зв’язку з надходженням протягом доби 15.09.2018 до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради численних скарг мешканців сел. Молодіжного на неприємний запах хімічного характеру в повітрі щодо режимів роботи підприємств у зазначений час, вжиті на підприємстві заходи щодо регулювання викидів забруднюючих речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов на виконання попередження І ступеню про очікувані метеорологічні умови високого забруднення атмосферного повітря по м. Кременчуку, отриманого 13.09.2018, та попередження І ступеню про настання МУВЗ, отриманого 14.09.2018, від ЛСЗА м. Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології, та результати контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин; у відповідях надана інформація  про вжиті на підприємствах заходи, результати контролю відомчих лабораторій та відсутність на підприємствах змін або відхилень у режимі роботи, аварійних ситуацій, випадків виходу з ладу технологічного обладнання, призупинення та запуску виробничих процесів, підприємства працювали в штатному режимі.

26.09.2018 направлено листи до Державної екологічної інспекції Центрального округу: 1) повторно надано копію Висновку державної екологічної експертизи щодо матеріалів «Екологічна ситуація, що склалась у районі Північного промвузла м. Кременчука, до якого належать потужні підприємства-забруднювачі (ПАТ «Укртатнафта», філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», ПрАТ «КЗТВ», промивально-пропарювальна станція ВП «Вагонне депо Кременчук» та ін.)», а також загальних висновків наукової еколого-експертної оцінки вищезазначених матеріалів, проведеної фахівцями Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського (КрНУ), та копію розпорядження міського голови «Про затвердження порядків здійснення оперативного контролю за забрудненням атмосферного повітря та реагування в період несприятливих метеорологічних умов на території міста Кременчука» від 27.04.2018 за № 132-Р з метою залучення територіальних і центральних державних органів виконавчої влади та для необхідного реагування та врахування інформації при здійсненні державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства підприємствами та установами м. Кременчука; 2) повторно щодо посилення контролю та надання результатів перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства промивально-пропарювальною станцією ВП «Вагонне депо Кременчук» регіональної філії «Південна залізниця», яку було проведено у липні 2018 року; 3) щодо необхідності розрахувати збитки, завдані державі внаслідок пожежі, що тривала протягом періоду з 26.08.2018 по 30.08.2018 на ставку-випарнику ПАТ «Укртатнафта», під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства даним підприємством; відповіді не надано.

26.09.2018 - взята участь у здійсненні позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в частині охорони атмосферного повітря ПАТ «Укртатнафта» Державною екологічною інспекцією Центрального округу за зверненням фізичної особи. Державні інспектори з ОНПС прибули 26.09.2018 (перший день планової перевірки) до приміщення ПАТ «Укртатанафта», проте їх було не допущено до здійснення позапланової перевірки особою, яка назвалась начальником відділу охорони навколишнього середовища ПАТ «Укртатнафта», про що складено акт про недопущення на об’єкт для проведення перевірки від 26.09.2018. З метою реєстрації факту щодо опору (недопущення до здійснення перевірки) представникам влади під час виконання ними службових обов’язків був викликаний патруль Кременчуцького відділу поліції ГУНП у Полтавській області. Причинами недопущення представниками ПАТ «Укртатнафта» були вказані відсутність погодження центрального органу виконавчої влади (ДЕІ України), проведення за тим самим фактом перевірки на підприємстві у червні 2018, ненадання органом контролю переліку питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.

28.09.2018 направлено листи до Мінприроди, Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю та Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА у зв’язку з намірами ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» (через зміну форми власності) отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами трьох об’єктів, два з яких знаходяться саме на території м. Кременчука, з метою врахування звернень мешканців міста стосовно незадовільних умов проживання внаслідок систематичних неприємних запахів і забруднення атмосферного повітря, що виникають під час роботи підприємств Північного промвузла м. Кременчука, зокрема філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», з вимогою організувати проведення публічного обговорення зауважень і звернень громадян з даного приводу, що надходять до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; у відповідь надійшло запрошення від ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» для участі у відповідних обговореннях та громадських слуханнях до Палацу «Нафтохімік» 24.10.2018 о 10 годині.

04.10.2018 -  направлено лист до ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» щодо виконання протокольних доручень, наданих 06.09.2018 на засіданні робочої групи щодо ходу виконання Програми заходів (дій) з метою недопущення перевищення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в м. Кременчуці, а саме: - завершити необхідні дослідження на виконання Висновку державної екологічної експертизи та запланувати на підприємстві кошти на 2019 рік на реалізацію основного заходу відповідної Програми та оснащення приладами контролю стаціонарних джерел викидів підприємств; - організувати відвідування підприємства представниками даної робочої групи та громадськості для ознайомлення з роботою змонтованої установки з термокаталітичного допалу шкідливих викидів дільниці підготовки сировини ПрАТ «КЗТВ» після проведення налагоджувальних робіт в години максимальної потужності виробничих процесів; крім того, у зв’язку з тим, що підприємством ПрАТ «КЗТВ» на запит виконавчого комітету не було надано інформації та документів на виконання протокольних доручень з попереднього засідання робочої групи (Протокол № 3 від 05.07.2018), повторно запитано копії наявних підтверджуючих документів щодо проведення робіт із впровадження заходу з термокаталітичного допалу шкідливих викидів дільниці підготовки сировини та відповідних висновків і рекомендацій науковців за результатами проведеної науково-дослідної роботи; у відповідь надійшло запрошення відвідати підприємство для ознайомлення з роботою системи конденсації і збору випарів з буферної ємності на ДПС 10.10.2018; запитувана інформація не надана.

04.10.2018 -  направлено листи до регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та ВП «Вагонне депо Кременчук», яким підпорядкована промивально-пропарювальна станція, щодо виконання протокольних доручень, наданих 06.09.2018 на засіданні робочої групи щодо ходу виконання Програми заходів (дій), а саме: - надати копію договору з ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України» або іншою спеціалізованою установою на проведення додаткових досліджень на території підприємства та по завершенню робіт за договором надати копію офіційного висновку; - завершити необхідні дослідження на виконання Висновку державної екологічної експертизи та запланувати на підприємстві кошти на 2019 рік на реалізацію основного заходу відповідної Програми та оснащення приладами контролю стаціонарних джерел викидів підприємств; отримано відповідь, що підприємством було сплачено послуги ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України» з проведення робіт з визначення вмісту бенз-а-пірену на території промивально-пропарювальної станції, виконання робіт заплановано на 11.10.2018; листом від 08.11.2018 була надана копія відповідного протоколу від 22.10.2018, в якому за результатами досліджень між естакадами та біля очисних споруд під час пропарювання вагонів вміст бенз-а-пірену не перевищує ГДК.

04.10.2018 -  направлено лист до філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» щодо виконання протокольних доручень, наданих 06.09.2018 на засіданні робочої групи щодо ходу виконання Програми заходів (дій), а саме: - завершити необхідні дослідження на виконання Висновку державної екологічної експертизи та запланувати на підприємстві кошти на 2019 рік на реалізацію основного заходу відповідної Програми та оснащення приладами контролю стаціонарних джерел викидів підприємств; - надати копії підтверджуючих документів (режимні карти наладки котлів, журнали обліку використання палива тощо), в яких зазначено обсяги витрат та види палива, що використовувались у літній період 2018 року, їх відсоткове співвідношення та періодичність (режими) використання, а також копії паспортів якості рідкого палива (мазут паливний 100 зольний сірчистий) за літній період; отримана відповідь, що дані Звіту з проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин підприємства, який зареєстровано Мінприроди за № 22/2017, цілком відображають інформацію, за допомогою якої можливо визначити вклад викидів від джерел філії Кременчуцька ТЕЦ у забруднення атмосферного повітря підприємствами Північного промвузла; запитувані копії підтверджуючих документів надано в повному обсязі.

04.10.2018 -  направлено лист до ПАТ «Укртатнафта» щодо виконання протокольних доручень, наданих 06.09.2018 на засіданні робочої групи щодо ходу виконання Програми заходів (дій), а саме: - завершити необхідні дослідження на виконання Висновку державної екологічної експертизи та запланувати на підприємстві кошти на 2019 рік на реалізацію основного заходу відповідної Програми та оснащення приладами контролю стаціонарних джерел викидів підприємств; - враховувати встановлення погодних умов (підвищена температура повітря, відсутність опадів тощо), що сприяють настанню режиму підвищеної пожежної небезпеки, та посилити контроль за виконанням вимог пожежної безпеки та безпеки праці на підприємстві, вживати заходи з попередження загоряння сухої рослинності та виникнення пожеж в районах розташування об’єктів підприємства; - відпрацювати процедуру надання інформації на запити виконавчого комітету Кременчуцької міської ради; - по завершенню робіт за договором з ТОВ «НП «Експертний центр» на проведення екологічного аудиту ПАТ «Укртатнафта» надати копію офіційного висновку – Звіту про екологічний аудит, що складається для замовника; отримано відповідь, що окрім запланованих щорічних учбових тренувань з локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій та перевірок двічі на рік протипожежного стану об’єктів підприємства додатково будуть закладені заходи з покосу відкосів ставка- випарника та створення протипожежної смуги навколо нього; на підприємстві ведеться постійний контроль за викидами зі стаціонарних джерел, оснащення стаціонарними приладами джерел підприємства законодавчо не передбачено; по завершенню робіт за договором з ТОВ «НП «Експертний центр» на проведення екологічного аудиту (01.01.2019) буде надана копія висновку.

09.10.2018 -  отримано запрошення від ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» представникам Кременчуцької міської ради та її виконавчого комітету взяти участь у проведенні обговорень та громадських слухань з метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», які відбудуться 24 жовтня 2018 року о 10:00 годині.

10.10.2018 - організовано та взята участь в ознайомленні з роботою системи конденсації і збору випарів з буферної ємності на дільниці підготовки сировини ПрАТ «КЗТВ», що була впроваджена на проммайданчику підприємства, спільно з представниками виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, депутатами міської ради, громадськості та іншими членами відповідної робочої групи.

22.10.2018 направлено лист до Державної екологічної інспекції Центрального округу стосовно недотримання умов дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» та невжиття 01.09.2018 на підприємстві заходів щодо регулювання викидів забруднюючих речовин відповідно до першого режиму роботи підприємства під час настання несприятливих метеорологічних умов високого забруднення атмосферного повітря в місті Кременчуці з додаванням наявної інформації та матеріалів щодо даного питання (фото та відео додаються до електронного листа) для необхідного реагування та врахування при здійсненні державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства ПрАТ «КЗТВ»; відповідь від ДЕІ Центрального округу надано одним листом від 25.10.2018 на даний запит та на попередні три запити від 26.09.2018, в якому зазначена інформація про недопущення представників ДЕІ 26.09.2018 під час виконання ними службових обов’язків до здійснення позапланової перевірки посадовими особами ПАТ «Укртатнафта», про що складено акт про недопущення на об’єкт для проведення перевірки  та подано відповідну заяву до поліції, тому розрахувати збитки, завдані державі внаслідок пожежі на ставку-випарнику ПАТ «Укртатнафта», немає можливості; інформацію щодо діяльності ПрАТ «КЗТВ» та невжиття 01.09.2018 на підприємстві заходів щодо регулювання викидів під час настання НМУ буде використано при проведенні позапланової перевірки, на яку очікується погодження ДРСУ;інформація щодо результатів перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства промивально-пропарювальною станцією ВП «Вагонне депо Кременчук» регіональної філії «Південна залізниця», яку було проведено у липні 2018 року Держекоінспекцією у Полтавській області, у новоствореній установі ДЕІ Центрального округу відсутня, станом на 25.10.2018 перевірок діяльності даного підприємства не проводилось, річним планом здійснення заходів державного нагляду (контролю) ДЕІ України на 2018 рік даної перевірки не передбачено; висновки державної екологічної експертизи відповідно до діючого законодавства мають статус висновку з оцінки впливу на довкілля та є обов’язковими для виконання.

24.10.2018 - відбулися обговорення і громадські слухання з метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами діючого об’єкта проммайданчика № 1, ДЗОВ «Енергетик», шламовідстійника ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»; за результатами проведеного заходу було складено протокол громадських слухань від 24.10.2018, до якого занесено пропозиції, зауваження та вимоги представників громадськості.

25.10.2018до виконавчого комітету від ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» надійшла копія відповідного протоколу обговорень і громадських слухань; в свою чергу від виконавчого комітету до Мінприроди, Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю та Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА, ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області направлено копії протоколу зборів громадян м. Кременчука Полтавської області щодо намірів ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» отримати дозволи на викиди з метою врахування в подальшій роботі.

30.10.2018 - взята участь у здійсненні позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в частині охорони атмосферного повітря ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» Державною екологічною інспекцією Центрального округу за зверненням фізичної особи. Державні інспектори з ОНПС прибули 30.10.2018 (перший день планової перевірки) до приміщення ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», проте їх було не допущено до здійснення позапланової перевірки директором підприємства, про що складено акт про недопущення на об’єкт для проведення перевірки від 30.10.2018. Причиною недопущення представниками підприємства було вказано відсутність виробничих потужностей у ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» у зв’язку зі зміною форми власності філії Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» та запропоновано отримати погодження ДРСУ та направлення на перевірку на суб’єкт господарювання філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», що на даний час має виробничі потужності, або здійснити перевірку після офіційного оформлення передачі виробничих потужностей суб’єкту господарювання ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».

30.10.2018 - направлено лист до Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області щодо надання інформації про хід досудового розслідування кримінального провадження за фактом забруднення атмосферного повітря невстановленими особами у м. Кременчуці та про результати виконання призначеної в рамках розслідування судово-екологічної експертизи, висновки щодо якої було надано експертами Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. Бокаріуса М.С.; отримано відповідь, що викладені експертом відомості та факти не дають можливості органу досудового розслідування встановити джерело забруднення. Зважаючи, що в кримінальному провадженні наявні суттєві обставини, які не з’ясовано та повністю не досліджено експертною установою, на даний час вирішується питання про призначення додаткової інженерно-екологічної експертизи з вимогами щодо встановлення конкретного джерела негативного антропогенного впливу на атмосферне повітря та посадових осіб, які допустили понаднормові викиди на території м. Кременчука. Дане кримінальне провадження перебуває на вивченні процесуальних керівників Кременчуцької місцевої прокуратури, очікується отримання додаткових вказівок в порядку ст. 36 КПК України. Після погодження переліку питань додаткової експертизи її негайно буде скеровано до експертної установи для виконання.

02.11.2018 -  направлено лист до ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» щодо надання інформації за підсумками відвідування підприємства 10 жовтня 2018 року представниками виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, депутатами міської ради, громадськістю та іншими членами відповідної робочої групи для ознайомлення з роботою змонтованої установки конденсації і збору випарів з буферної ємності на дільниці підготовки сировини ПрАТ «КЗТВ», а саме: 1)технологічну та балансову схеми, акти введення в експлуатацію системи конденсації і збору випарів; 2)коефіцієнт ефективності очищення; 3)очікуваний ефект після впровадження вищезазначеного природоохоронного заходу; 4)результати здійснення контролю за дотриманням встановлених ГДВ забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди після впровадження заходу; 5)наміри підприємства щодо отримання нового дозволу на викиди з урахуванням наявних змін, які сталися в результаті реконструкції, модернізації стаціонарних джерел викидів (установка); 6)плани щодо реалізації на підприємстві системи термокаталітичного допалу газів; а також надання інформації та документів щодо виконання протокольних доручень з попередніх засідань робочої групи від 05.07.2018 та 06.09.2018, які не було надано підприємством; відповідь не надано.

16.11.2018 направлено лист до Державної екологічної інспекції Центрального округу щодо надання інформації, отриманої в результаті позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю», яку було проведено Державною екологічною інспекцією Центрального округу у період з 31.10.2018 по 13.11.2018; надана відповідь, що за результатами позапланової перевірки на ПрАТ «КЗТВ» у період з 31.10.2018 по 13.11.2018 складено акт перевірки від 13.11.2018, який було прийнято директором підприємства з зауваженнями та запереченнями, які будуть надані окремо, проте в отриманому від ПрАТ «КЗТВ» листі від 19.11.2018 будь-які заперечення та зауваження  по суті виявлених під час перевірки порушень відсутні, тому 20.11.2018 Держекоінспекцією вручено обов’язковий для виконання припис від 19.11.2018 директору підприємства; стосовно виявлених перевіркою порушень вимог природоохоронного законодавства, за які передбачена адміністративна відповідальність, складено протокол на відповідальну особу – начальника відділу ОНПС ПрАТ «КЗТВ» та, зокрема, приписано надати до Держекоінспекції інформацію щодо фактичних обсягів забруднюючих речовин піридин та бенз-а-пірен за період травень-грудень 2016 року та з 01.01.2017 по 05.05.2017,щодо часу роботи стаціонарних джерел викиду мелясового господарства за період з дати введення в експлуатацію до дати отримання дозволу на викиди з метою нарахування збитків, завданих державі під час здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в результаті провадження господарської діяльності за відсутності дозволу на викиди; отримати дозвіл на викиди з урахуванням змін у зв’язку з реконструкцією, модернізацією стаціонарних джерел викидів (в результаті впровадження системи конденсації та збору випарів) та з наявністю неврахованих стаціонарних джерел викидів мелясового господарства; отримати дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, не допускати змішування та передачу відходів суб’єкту господарювання, що не має ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами; провести оснащення споруд, устаткування та апаратури для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин засобами вимірювальної техніки, необхідними для постійного контролю за ефективністю очищення.

26.11.2018 – виконавцем Програми заходів (дій) з метою недопущення перевищення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в м. Кременчуці ТОВ «НТЦ «Промекологія» відповідно до умов укладеного договору та зазначених термінів виконання наданий до виконавчого комітету розроблений Проект організації екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи постійного контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря в місті Кременчуці з урахуванням фактичного стану техногенного впливу підприємств міста на формування потенційних зон забруднення, який розглянуто та затверджено першим заступником міського голови 12.12.2018.

04.12.2018 направлено лист до ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» з метою надання інформації стосовно висновків і рекомендацій фахівців за результатами проведеної науково-дослідної роботи: «Дослідження вмісту поліциклічних ароматичних вуглеводнів та важких металів в викидах ПрАТ «КЗТВ»» за договором від 24.11.2017; щодо змонтованої на підприємстві установки конденсації і збору випарів з буферної ємності на дільниці підготовки сировини ПрАТ «КЗТВ», зокрема щодо її ефективності, результатів проведених досліджень після її запровадження, а також фахової оцінки щодо доцільності застосування системи конденсації і збору випарів з буферної ємності на дільниці підготовки сировини ПрАТ «КЗТВ» як метода нейтралізації суміші органічних сполук, які є характерними для коксохімічного виробництва та мають специфічний запах; отримана відповідь, що протягом літньо-осіннього періоду 2018 року співробітниками установи були проведені дослідження вмісту поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) у повітрі в межах СЗЗ ПрАТ «КЗТВ»: у серпні-вересні для визначення рівня забруднення повітря при роботі всіх підрозділів підприємства та в листопаді після впровадження природоохоронних заходів (введення у роботу системи конденсації та збору випарів з буферних ємностей на ділянці з підготовки сировини, ізоляція резервуарів із встановленням дихальних клапанів, еколого-теплотехнічне налагодження котлів із врахуванням утилізації конденсату з впровадженої системи); отримані результати свідчать про значне зменшення вмісту ПАВ у повітрі в межах СЗЗ підприємства після впровадження даних заходів.

10.12.2018 -  направлено лист до ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» повторно щодо надання інформації за підсумками відвідування підприємства 10 жовтня 2018 року представниками виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, депутатами міської ради, громадськістю та іншими членами відповідної робочої групи для ознайомлення з роботою змонтованої установки конденсації і збору випарів з буферної ємності на дільниці підготовки сировини ПрАТ «КЗТВ», а також надання інформації та документів щодо виконання протокольних доручень з попередніх засідань робочої групи від 05.07.2018 та 06.09.2018 та на попередні запити виконавчого комітету, які не було надано підприємством;  отримана відповідь, що всі заходи екологічного напрямку, які були заплановані підприємством на 2018 рік, виконані у повному обсязі; фактично ліквідовано два джерела викиду шкідливих речовин в атмосферу за рахунок встановлення системи конденсації, своєчасно проводиться заміна фільтрувальних рукавів на фільтрах; при проведенні інструментально-лабораторного контролю на джерелах підприємства під час позапланової перевірки Державною екоінспекцією Центрального округу перевищень ГДВ не виявлено; ПрАТ «КЗТВ» завершило роботу з ДУ «Інститут громадського здоров’ ім. О.М. Марзєєва НАМН України», отримано висновки науковців листом від 05.12.2018; копія висновків до виконавчого комітету не надана, інформація на попередні запити надана не в повному обсязі.

 

2019 рік

 

10.01.2019 -  направлено лист до ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» щодо надання інформації про зміни або відхилення у режимі роботи підприємства у період з 08.01.2019 по 09.01.2019 у зв’язку з надходженням  до виконавчого комітету звернень мешканців сел. Молодіжного щодо неприємного запаху у повітрі ввечері 08.01.2019,  а також відповідей на попередні запити виконавчого комітету та щодо виконання протокольних доручень, з попередніх засідань робочої групи щодо ходу виконання Програми заходів (дій) з метою недопущення перевищення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в м. Кременчуці; отримано відповідь, що у період з 08.01.2019 по 09.01.2019 зміни або відхилення у режимі роботи підприємства, аварійні ситуації, випадки виходу з ладу технологічного обладнання, призупинення та запуску виробничих процесів не відбувалися, лабораторний контроль викидів не проводився; попередньо запитувана інформація надана листами від 03.08.2018 та 27.12.2018.

04.02.2019 -  направлено лист до ГУ статистики у Полтавській області у зв’язку з внесенням змін до Податкового кодексу щодо надання переліку суб’єктів господарювання м. Кременчука Полтавської області, у яких сукупний річний обсяг викидів двоокису вуглецю за даними форми статистичної звітності 2-ТП повітря за 2017 рік та за 2018 рік перевищував 500 тонн, з метою визначення платників, які справляють екологічний податок за викиди двоокису вуглецю, і ставок податку; інформація надана за 2017 рік в електронному форматі щодо  сумарних обсягів викидів забруднюючих речовин і парникових газів в розрізі підприємств Полтавської області, з яких 18 суб’єктів господарювання, розташованих на території м. Кременчука, мають сукупний річний обсяг викидів двоокису вуглецю у 2017 році більше 500 тонн; аналогічну інформацію за 2018 рік можливо отримати після ІІІ декади квітня поточного року.

06.02.2019 -  направлено листи до підприємств Північного промвузла (ПрАТ «КЗТВ», ПАТ «Укртатнафта», ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», промивально-пропарювальна станція ВП «Вагонне депо Кременчук») щодо надання інформації про виконання поточних планів роботи з питань ОНПС і використання природних ресурсів у 2018 році; фактичні обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря у 2018 році; сукупний річний обсяг викидів двоокису вуглецю за даними форми статистичної звітності 2-ТП повітря за 2017 та 2018 роки окремо; результати відомчого контролю за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, у 2018 році; інформація надана підприємствами в повному обсязі, за виключенням ПАТ «Укртатнафта», яким не  надано фактичних обсягів викидів за кожною речовиною окремо та обсяг викидів двоокису вуглецю за 2017 рік.

27.02.2019 - направлено лист до Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області щодо надання інформації про хід досудового розслідування кримінального провадження за фактом забруднення атмосферного повітря невстановленими особами у м. Кременчуці та про результати вирішення питання стосовно призначення додаткової інженерно-екологічної експертизи з вимогами щодо встановлення конкретного джерела негативного антропогенного впливу на атмосферне повітря та посадових осіб, які допустили понаднормові викиди на території м. Кременчука; надано відповідь, що на виконання письмових вказівок процесуального керівника Кременчуцької місцевої прокуратури з метою з’ясування ряду суттєвих обставин у кримінальному провадженні 23.01.2019 призначено додаткову судово-екологічну експертизу з чіткими визначеними у вказівках питаннями, які поставлено на вирішення експерта, та кримінальне провадження скеровано до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса; 25.02.2019 до адреси слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення експерта про строк виконання експертизи у термін понад 90 днів, також заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для отримання відповіді на поставлені питання; на даний час органом досудового розслідування збираються визначені експертом матеріали та додаткові відомості: направлено відповідні запити до контролюючих і природоохоронних органів, допитуються можливі свідки вчинення кримінального правопорушення, проводяться інші необхідні слідчо-оперативні заходи у кримінальному провадженні.

27.02.2019 - направлено лист до ПАТ «Укртатнафта» з метою ознайомлення з розробленими заходами зі зменшення викидів забруднюючих речовин і підвищення ефективності виробничого контролю на ПАТ «Укртатанафта» в рамках затвердженого Проекту організації місцевої екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи постійного контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря в місті Кременчуці з урахуванням фактичного стану техногенного впливу підприємств міста на формування потенційних зон забруднення (далі - Проекту) та врахування при плануванні природоохоронної діяльності підприємства; з проханням надати копію офіційного висновку – Звіту про екологічний аудит, який був отриманий підприємством по завершенню робіт (01.01.2019) за договором з ТОВ «НП «Експертний центр» на проведення екологічного аудиту ПАТ «Укртатнафта», а також надати інформацію в повному обсязі на попередній лист від 06.02.2019; надано відповідь, що характеристики прийнятих до розрахунків джерел викидів (1026, 1031, 1032, 1036, 1054), за якими запропоновано заходи, не відповідають дійсності, тому виконані розрахунки неможна вважати коректними, у разі отримання інформації про настання НМУ заходи за джерелами 6023, 6045, 6639, 6866, 6867 постійно виконуються в повному обсязі; копія висновку екологічного аудиту надана не в повному обсязі, відсутня інформація про наявність на підприємстві позитивних висновків державної екологічної експертизи; запитувана повторно інформація щодо фактичних обсягів викидів за кожною речовиною окремо та обсяг викидів двоокису вуглецю за 2017 рік не надана, при цьому зауважено, що інформація підприємством надана в достатньому обсязі для оцінки впливу ПАТ «Укртатнафта» на атмосферне повітря.

01.03.2019 - направлено лист до ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» з метою ознайомлення з розробленими заходами зі зменшення викидів забруднюючих речовин і підвищення ефективності виробничого контролю на ПрАТ «КЗТВ» в рамках затвердженого Проекту та врахування при плануванні природоохоронної діяльності підприємства; з проханням надати інформацію про хід виконання припису, наданого за результатами перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства ПрАТ «КЗТВ», яку було проведено Державною екологічною інспекцією Центрального округу у період з 31.10.2018 по 13.11.2018, а також стосовно впроваджених на підприємстві природоохоронних заходів, які сприяли значному зменшенню сукупного річного обсягу викидів двоокису вуглецю за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком; надано відповідь, що ПрАТ «КЗТВ» всіляко бажає сприяти виконанню завдань виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, проте надання запитуваної інформації ускладнено наступним: під час регулювання в Україні різноманітних відносин у суспільстві паралельно один одному застосовуються два типи правого регулювання – загальнодозвільний тип, зміст якого відображає принцип «дозволено все те, що прямо не заборонено законом», та спеціальнодозвільний тип, зміст якого відображає принцип «заборонено все, крім того, що прямо дозволено законом»; з огляду на вищевикладене та з метою приведення ситуації, що склалася, у межі чинного законодавства України, керівництво підприємства звертається з проханням вказати фактичні та правові підстави для отримання від ПрАТ «КЗТВ» запитуваної інформації, у разі звернення до підприємства з обґрунтованою, законною та конкретною вимогою буде надано повну та достовірну інформацію; інформацію стосовно впроваджених на підприємстві природоохоронних заходів, які сприяли значному зменшенню сукупного річного обсягу викидів двоокису вуглецю за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком не надано; зазначено, що законність припису № 13/02.3-23 від 19.11.2018 Державної екологічної інспекції Центрального округу є предметом судової справи № 440/4437/18, що знаходиться в провадженні Полтавського окружного адміністративного суду, інформація про хід виконання даного припису не надана.

01.03.2019 - направлено лист до ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» з метою ознайомлення з розробленими заходами зі зменшення викидів забруднюючих речовин і підвищення ефективності виробничого контролю на ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» в рамках затвердженого Проекту та врахування при плануванні природоохоронної діяльності підприємства; з проханням надати інформацію щодо врахування пропозицій, наданих 24.10.2018 в ході проведення обговорень і громадських слухань щодо намірів отримання ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, а також копію діючого дозволу на викиди; надано відповідь, що при розробці документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами проммайданчика № 1 ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», було враховано пропозиції, надані в ході проведення громадських обговорень та слухань щодо отримання дозволу, всі заходи, за виключенням виконання режимно-налагоджувальних та екого-теплотехнічних випробувань парових котлів (виконуються періодично раз на 3 роки, наступні випробування в 2020 році), заплановано до виконання планом природоохоронних заходів підприємства на 2019 рік, планові заходи виконуються згідно з встановленими строками та графіками; при отриманні попередження про настання НМУ на підприємстві у разі необхідності проводиться коригування роботи обладнання згідно з вимогами першого режиму роботи в період настання метеоумов високого забруднення атмосфери, про що надається інформація телефонограмою до служби допомоги мера кременчужанам; питання оснащення стаціонарного джерела системою автоматичного контролю параметрів викидів забруднюючих речовин знаходиться в процесі розгляду, розглядаються діючі НД та сучасний досвід впровадження та експлуатації подібних систем на об’єктах енергетики, про результати буде повідомлено додатково; надана копія діючого дозволу на викиди в електронному вигляді; інформація щодо врахування наданих у рамках затвердженого Проекту рекомендацій при плануванні природоохоронної діяльності підприємства та коштів на реалізацію розроблених заходів на 2019 рік не надана.

01.03.2019 - направлено лист до ВП «Вагонне депо Кременчук» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» з метою ознайомлення з розробленими заходами зі зменшення викидів забруднюючих речовин і підвищення ефективності виробничого контролю на промивально-пропарювальній станції ВП «Вагонне депо Кременчук» в рамках затвердженого Проекту та врахування при плануванні природоохоронної діяльності підприємства; надано відповідь, що керівництвом розглядається фінансова можливість закриття з усіх боків естакад для підготовки вагонів-цистерн до наливу нафтопродуктів та ремонту, а також встановлення системи закритого збору залишків з котлів вагонів-цистерн під час пропарювання для організації місцевого відбору залишкової пари з нижніх отворів зливних приладів вагонів-цистерн з подальшою конденсацією; на естакаді з підготовки вагонів-цистерн з-під світлих нафтовантажів встановлені пропарювальні фурми, які запобігають витокам пари під час обробки.

28.03.2019 - направлено лист до ПАТ «Укртатнафта» щодо надання висновків державної екологічної експертизи чи іншої інформації стосовно характеристик джерел викидів №№ 1026, 1031, 1032, 1036, 1054 забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри після впровадження природоохоронних заходів для усунення вказаних у попередніх листах підприємства «невідповідностей», а також надання в повному обсязі запитуваної у листах виконавчого комітету № 01-39/248 від 06.02.2018 та № 01-39/358 від 27.02.2019 інформації, а саме: сукупний річний обсяг викидів двоокису вуглецю за даними форми статистичної звітності 2-ТП повітря за 2017 рік; фактичні обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря (за кожною речовиною) у 2018 році, для використання в подальшій роботі; крім того, у листі зазначено, що в рамках затвердженого Проекту організації місцевої екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи постійного контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря в місті Кременчуці були використані дані з попередньої роботи «Оцінка екологічної ситуації, що склалась у районі Північного промвузла м. Кременчука, до якого належать потужні підприємства-забруднювачі, в тому числі ПАТ «Укртатнафта», які, в свою чергу, були надані присутньому на перевірці дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, яка проводилась на підприємстві Державною екологічною інспекцією у Полтавській області у період з 27.07.2016 по 09.08.2016, начальнику відділу екологічної безпеки виконавчого комітету Федюну О.М.; про факт надання підприємством документів для ознайомлення виконавчий комітет було повідомлено листом ПАТ «Укртатнафта» від 06.03.2018 за № 57-95; крім того, підприємством неодноразово в листуванні, під час проведення засідань відповідних робочих груп та громадських слухань наголошувалося про відсутність будь-яких змін у виробничих процесах підприємства, це також підтверджується відсутністю на ПАТ «Укртатнафта» позитивних висновків державної екологічної експертизи та розпочатої процедури з оцінки впливу на довкілля згідно з відкритими реєстрами; отримано відповідь, що ПАТ «Укртатнафта» зацікавлено в виявленні причин перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у селітебній (житловій) зоні міста, підрозділами постійно ведеться контроль за станом забруднення атмосферного повітря, як на джерелах викидів, так і в санітарно-захисній зоні, дані досліджень публікуються на сайті підприємства; стосовно характеристик джерел викидів №№ 1026, 1031, 1032, 1036, 1054, по яким запропоновані заходи, інформація про зазначені зміни надавалась до виконавчого комітету протягом останніх двох років (листи № 57-24 від 11.01.2018; № 57-38 від 25.01.2019); також повідомлено, що концентрації забруднюючих речовин при викиді з зазначених джерел відповідають вимогам чинного дозволу на викиди, а саме: по SO2 -500 мг/м3,CO – 250 мг/м3, NOx -500 мг/м3; зазначено, що інформація, запитувана у листі виконавчого комітету № 01- 39/248 від 06.02.2018, надана в достатньому обсязі для оцінки впливу ПАТ «Укртатнафта» на атмосферне повітря; запитувана інформація в повному обсязі надана не була.

09.04.2019 - направлено лист до ПАТ «Укртатнафта» щодо надання інформації про зміни або відхилення у режимі роботи підприємства у період з 06.04.2019 по 07.04.2019, вжиті на підприємстві заходи щодо регулювання викидів забруднюючих речовин, результати контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин у газах чи відходах від основного типу обладнання, якщо такий проводився у зазначений період, у зв’язку з отриманням консультації про очікувані короткочасні метеорологічні умови високого забруднення атмосферного повітря (далі - МУВЗ) 06 та 07 квітня 2019 року від Лабораторії спостережень за забруднення атмосферного повітря (ЛСЗА) м. Кременчука, отримано відповідь, що у період з 06.04.2019 по 07.04.2019 року змін або відхилень від штатного режиму роботи технологічних об’єктів підприємства, випадків аварійного виходу з ладу технологічного обладнання, призупинення та запуску виробничих процесів, за даними оперативної інформації, що відображається в вахтовому журналі диспетчерської служби підприємства, не було; з березня 2018 р. ведуться ремонтні роботи на резервній секції аеротенку та другому радіальному відстійнику очисних споруд промислової каналізації; при отриманні повідомлення про несприятливі метеорологічні умови виконуються наступні заходи: 1) посилюється контроль за дотриманням технологічного регламенту виробництва; 2) забороняється робота обладнання у форсованому режимі; 3) посилюється контроль за роботою контрольно-вимірювальних приладів і автоматичних систем управління технологічними процесами; 4) посилюється контроль за технічним станом та експлуатацією всіх газоочисних установок; 5) розосереджується в часі робота технологічних агрегатів, які не беруть участі в єдиному безперервному технологічному процесі, при роботі яких викиди забруднюючих речовин в атмосферу досягають максимальних значень; 6) забороняється продування і чищення обладнання, газоходів, ємностей, в яких зберігалися забруднюючі речовини, ремонтні роботи, пов’язані з підвищеним виділенням шкідливих речовин в атмосферу; 7) забезпечується безперебійна робота всіх пилоочисних систем і споруд та їх окремих елементів, не допускається зниження їх продуктивності, також відключення на профілактичні огляди, ревізії та ремонти; 8) обмежуються вантажно-розвантажувальні роботи, пов’язані зі значним виділенням в атмосферу забруднюючих речовин; 9) припиняється випробовування обладнання, пов’язаного зі змінами технологічного режиму, що приводять до збільшення викидів забруднюючих речовин; зазначено, що результати моніторингу атмосферного повітря  наведені на сайті підприємства.

24.04.2019 -  направлено лист до ГУ статистики у Полтавській області у зв’язку з внесенням змін до Податкового кодексу щодо надання переліку суб’єктів господарювання м. Кременчука Полтавської області, у яких сукупний річний обсяг викидів двоокису вуглецю за даними форми статистичної звітності 2-ТП повітря за 2018 рік перевищував 500 тонн, з метою визначення платників, які справляють екологічний податок за викиди двоокису вуглецю, і ставок податку; інформація надана за 2018 рік в електронному форматі щодо  сумарних обсягів викидів забруднюючих речовин і парникових газів в розрізі підприємств Полтавської області, з яких 17 суб’єктів господарювання, розташованих на території м. Кременчука, мають сукупний річний обсяг викидів двоокису вуглецю у 2018 році більше 500 тонн (разом 1 583 400, 857 тонн).

11.05.2019 -  направлено лист до Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та Прем’єр-міністра України щодо наслідків зменшення надходжень екологічного податку для Кременчуцької міської ради у зв’язку з застосуванням нового порядку справляння та розподілу сум доходів від екологічного податку, зокрема в частині викидів двоокису вуглецю в атмосферне повітря, а саме: з 1 січня 2019 року ставку податку за викиди двоокису вуглецю стаціонарними джерелами з 0,41 грн./тонну підвищено до 10 грн./тонну, тобто збільшено у 24,4 рази; надходження податку в частині викидів двоокису вуглецю зараховується до загального фонду державного бюджету у розмірі 100 відсотків, тоді як надходження податку від викидів інших видів забруднюючих речовин зараховуються до загального фонду державного бюджету лише у розмірі 45 відсотків; таким чином, з місцевого бюджету у державний бюджет забирають екологічні кошти на суму більше двох мільйонів гривень, а з урахуванням збільшення ставки податку за викиди двоокису вуглецю у 24,4 рази сума, яку недоотримає бюджет міста Кременчука, лише у 2019 році становитиме майже чотири мільйони гривень; з вимогою врахувати вищезазначене під час підготовки законопроектів щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині розподілу (зарахування) екологічного податку, а також відрахування платежів екологічного податку за викиди всіх без винятку забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, в тому числі й за викиди двоокису вуглецю, здійснювати відповідно до затвердженої Бюджетним кодексом України пропорції розподілу між бюджетами різних рівнів: до державного бюджету – 45 %, до місцевих бюджетів – 55 % з метою достатнього фінансового забезпечення міських екологічних програм; отримано відповідь від Міністерства фінансів України, про те, що бюджетна система України ґрунтується на принципах, зокрема на принципі збалансованості, згідно з яким повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний період; водночас у ЗУ «Про Державний бюджет України на 2019 рік» враховано нову бюджетну програму для Мінприроди за КПКВК 2411020 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності» та передбачено за загальним фондом державного бюджету видатки розвитку у сумі 579 718,9 тис. грн.; крім того, повідомлено, що відповідно до пункту 32  частини першої статті 69 Бюджетного кодексу України з 01 січня 2019 року 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (далі – рентна плата) зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсі; отже, «станом на 01.06.2019 надходження від рентної плати до бюджету м. Кременчука становили 375,6 тис. грн., що є додатковим джерелом доходів»; питання щодо необхідності внесення відповідних змін буде розглядатися згідно з нормами законодавства.

17.05.2019 - направлено лист до ПАТ «Укртатнафта» щодо надання інформації стосовно характеристик джерел викидів №№ 1026, 1031, 1032, 1036, 1054 забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх параметри після впровадження природоохоронних заходів з метою проведення додаткових аналітично-розрахункових досліджень та коригування за необхідності визначених маркерних речовин і джерел викидів, для яких пропонуються заходи зі зменшення викидів забруднюючих речовин і підвищення ефективності виробничого контролю стосовно ПАТ «Укртатнафта», з урахуванням змін внаслідок виконання природоохоронних заходів на підприємстві, у зв’язку з тим, що у листах ПАТ «Укртатнафта» № 57-24 від 11.01.2018 та № 57-38 від 25.01.2019 не були зазначені змінені параметри характеристик джерел викидів №№ 1026, 1031, 1032, 1036, 1054 підприємства та в процесі виконання науково-дослідної роботи були використані дані, зазначені у діючому дозволі на викиди та додатках до нього, що були надані підприємством під час проведення перевірки ДЕІ у Полтавській області у період  з 27.07.2016 по 09.08.2016; крім того, зазначено, що у разі ненадання підприємством запитуваної інформації запропоновані розробниками Проекту заходи стосовно ПАТ «Укртатнафта» будуть вважатися такими, що відповідають дійсності; а також надання в повному обсязі запитуваної у листах виконавчого комітету № 01-39/248 від 06.02.2018 та № 01-39/358 від 27.02.2019 та 28.03.2019 інформації для використання в подальшій роботі; надано відповідь, що ПАТ «Укртатнафта» зацікавлено в виявленні причин перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у селітебній (житловій) зоні міста, підрозділами постійно ведеться контроль за станом забруднення атмосферного повітря, як на джерелах викидів, так і в санітарно-захисній зоні, дані досліджень публікуються на сайті підприємства; стосовно характеристик джерел викидів №№ 1026, 1031, 1032, 1036, 1054, по яким запропоновані заходи, інформація про зазначені зміни надавалась до виконавчого комітету протягом останніх двох років (листи № 57-24 від 11.01.2018; № 57-38 від 25.01.2019); також повідомлено, що концентрації забруднюючих речовин при викиді з зазначених джерел відповідають вимогам чинного дозволу на викиди, копія якого надавалась (табл. 18), а саме по SO2 -500 мг/м3, CO – 250 мг/м3, NOx -500 мг/м3 інші параметри потоку залишаються незмінними; зазначено, що інформація, запитувана у листі виконавчого комітету № 01- 39/248 від 06.02.2018, надана в достатньому обсязі для оцінки впливу ПАТ «Укртатнафта» на атмосферне повітря; знову запитувана інформація в повному обсязі надана не була.

24.06.2019 - отримано лист від ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» на доручення постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури Кременчуцької міської ради, наданого в ході засідання 24.06.2019 при розгляді питання порядку денного № 4 «Про звернення депутатів Кременчуцької міської ради Полтавської області до Державної екологічної інспекції Центрального округу, Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України», надати інформацію щодо результатів роботи змонтованої установки конденсації і збору випарів з буферної ємності на дільниці підготовки сировини ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю», в якому зазначено, що на ПрАТ «КЗТВ» створена єдина система утилізації шкідливих випарів з буферних ємностей дільниці підготовки сировини; у жовтні 2018 року змонтовано систему конденсації і збору випарів з буферної ємності на ДПС, утилізація випарів з буферних ємностей проходить на базі котла СК 29/24 № 1, система конденсації та збору випаровувань є невід’ємною частиною котла № 1 (Схема роботи система додається); проведено пуско-налагоджувальні роботи (звіт додається) та еколого-теплотехнічні випробування котла з урахуванням роботи установки, про що внесені дані у технічний звіт (копія додається); в результаті монтажу даної установки фактично ліквідовано два джерела викидів в атмосферу, система конденсації і збору випарів з буферної ємності на ДПС працює цілодобово, уловлює і утилізує 100% випарів (Акт ефективності роботи системи та норми технологічного режиму при експлуатації системи конденсації і збору додаються); проведено інвентаризацію викидів з урахуванням всіх технологічних змін та отримано новий Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (копія Дозволу № 5310436100-351 додається); екологічну ефективність даної установки доведено результатами досліджень фахівців ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», висновки науковців отримані підприємством листом від 05.12.2018.

          04.07.2019 - отримано лист від Міністерства екології та природних ресурсів щодо розгляду заявок разом з документами до них, направлених виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради листом № 01-39/794 від 25.04.2019, щодо виділення коштів для здійснення природоохоронних заходів на загальну суму 67888,48 тис. грн.: 1) «Реконструкція безнапірного каналізаційного колектору діаметром 500 мм по вул. Леонова у м. Кременчуці», 2) «Оснащення приладами контролю та засобами вимірювальної техніки стаціонарного посту (пункту) постійного контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря у м. Кременчуці з подальшим функціонуванням місцевої екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи», 3) «Оснащення додатковими приладами, обладнанням пересувної муніципальної екологічної лабораторії (ПМЕЛ)», 4) «Утримання об’єкту природно-заповідного фонду регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький», 5) «Придбання обладнання для збору побутових відходів», у 2019 році за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної власності» за КПКВК 2411020, в якому зазначено, що  направлені до Мінприроди України Заявки на отримання субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Кременчука на загальну суму 67888,48 тис. грн. для реалізації у 2019 році п’ятьох природоохоронних заходів повертаються як такі, що не були відібрані робочою групою з відбору природоохоронних заходів та розподілу субвенції.

21.08.2019 - отримано лист від ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» на телефонний запит виконавчого комітету Кременчуцької міської ради щодо надання інформації про вжиті на підприємстві заходи  після отримання 20.08.2019 Штормового попередження І ступеня про МУВЗ, в якому зазначено, що  заходи, що вживаються на підприємстві у період НМУ затверджено наказом № 801 від 30.07.2018 (копія наказу надавалося листом раніше); у період з 20.08.2019 по 21.08.2019 зміни або відхилення у роботі ПрАТ «КЗТВ», аварійні ситуації, випадки виходу з ладу технологічного обладнання, призупинення та запуску технологічних процесів не відбувалися; 20.08.2019 та 21.08.2019проводився лабораторний контроль атмосферного повітря на межі СЗЗ ПрАТ «КЗТВ», перевищень не зафіксовано (довідка додається).

27.08.2019 - направлено лист до Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області щодо надання інформації про хід досудового розслідування кримінального провадження за фактом забруднення атмосферного повітря невстановленими особами у м. Кременчуці та про виконання призначеної додаткової інженерно-екологічної експертизи та про наявні результати її проведення; надано відповідь, що 23.01.2019 у кримінальному провадженні від 29.07.2016 призначено додаткову судово-екологічну експертизу з чіткими визначеними у вказівках питаннями, які поставлено на вирішення експерта, та кримінальне провадження скеровано до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса; 25.02.2019 до адреси слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення експерта про строк виконання експертизи у термін понад 90 днів, також заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для отримання відповіді на поставлені питання; органом досудового розслідування зібрано всі запитувані експертом матеріали, які 06.05.2019 направлено для опрацювання ініціатором клопотання; 19.08.2019 в адресу експертної установи направлено запит з приводу ходу виконання призначеної експертизи та з додатковою вимогою його прискорення та даний час відповідь не отримано.

09.09.2019 - направлено лист до ПАТ «Укртатнафта» щодо надання інформації про зміни або відхилення у режимі роботи підприємства у період з 06.09.2019 по 08.09.2019, вжиті на підприємстві заходи щодо регулювання викидів забруднюючих речовин, результати контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин у газах чи відходах від основного типу обладнання, якщо такий проводився у зазначений період, у зв’язку з отриманням консультації про очікувані короткочасні метеорологічні умови високого забруднення атмосферного повітря (далі - МУВЗ) 06, 07 та 08 вересня 2019 року від Лабораторії спостережень за забруднення атмосферного повітря (ЛСЗА) м. Кременчука, отримано відповідь, що у період з 06.09.2019 по 07.09.2019 року змін або відхилень від штатного режиму роботи технологічних об’єктів підприємства, випадків аварійного виходу з ладу технологічного обладнання, призупинення та запуску виробничих процесів, за даними оперативної інформації, що відображається в вахтовому журналі диспетчерської служби підприємства, не було; 08.09.2019 сталася короткочасна зупинка компресора, дана ситуація була ліквідована в найкоротшій час, одночасно проводився лабораторний контроль концентрацій забруднюючих речовин на межі СЗЗ, перевищень встановлених концентрацій забруднюючих речовин не зафіксовано; при отриманні повідомлення про несприятливі метеорологічні умови виконуються наступні заходи: 1) посилюється контроль за дотриманням технологічного регламенту виробництва; 2) забороняється робота обладнання у форсованому режимі; 3) посилюється контроль за роботою контрольно-вимірювальних приладів і автоматичних систем управління технологічними процесами; 4) посилюється контроль за технічним станом та експлуатацією всіх газоочисних установок; 5) розосереджується в часі робота технологічних агрегатів, які не беруть участі в єдиному безперервному технологічному процесі, при роботі яких викиди забруднюючих речовин в атмосферу досягають максимальних значень; 6) забороняється продування і чищення обладнання, газоходів, ємностей, в яких зберігалися забруднюючі речовини, ремонтні роботи, пов’язані з підвищеним виділенням шкідливих речовин в атмосферу; 7) забезпечується безперебійна робота всіх пилоочисних систем і споруд та їх окремих елементів, не допускається зниження їх продуктивності, також відключення на профілактичні огляди, ревізії та ремонти; 8) обмежуються вантажно-розвантажувальні роботи, пов’язані зі значним виділенням в атмосферу забруднюючих речовин; 9) припиняється випробовування обладнання, пов’язаного зі змінами технологічного режиму, що приводять до збільшення викидів забруднюючих речовин.

13.09.2019 - направлено лист до Міністра внутрішніх справ та Генерального прокурора України з проханням взяти розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2016 за №12016170090003053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 241 КК України, за фактом забруднення атмосферного повітря під особистий контроль, сприяти проведенню призначеної судово-екологічної експертизи з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та прийняття законних процесуальних рішень після надання належної правової оцінки зібраним доказам у кримінальному провадженні у зв’язку з затягуванням термінів виконання призначеної судово-екологічної експертизи, дорученої експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, та обуренням мешканців міста Кременчука та депутатів міської ради бездіяльністю слідчих органів, яким доручено розслідування даного кримінального провадження; вони висловлюють недовіру правоохоронним та слідчим органам, вимагають завершення призначених експертиз і встановлення конкретного джерела негативного антропогенного впливу на атмосферне повітря та визначення посадових осіб, які допустили понаднормові викиди на території м. Кременчука; очікуються відповіді.

16.09.2019 направлено листи до Державної екологічної інспекції Центрального округу та Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА, а також телефонограми до керівників промислових підприємств, органів державного контролю та лабораторних служб, депутатів міської ради, громадських організацій екологічного спрямування, слідчих органів щодо участі 24.09.2019 представників даних установ у черговому засіданні робочої групи щодо ходу виконання Програми заходів (дій) з метою недопущення перевищення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в м. Кременчуці.

17.09.2019 – направлено копія протоколу і довідки досліджень атмосферного повітря з перевищеннями гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферне повітря до Державної екологічної інспекції у Полтавській області, Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області для відповідного реагування з метою виявлення фактів порушення природоохоронного та санітарного законодавства,  до Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області для долучення до матеріалів кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 1 ст. 241 КК України, та на запит до Управління Служби безпеки України в Полтавській області.

24.09.2019 – відбулося чергове засідання робочої групи щодо ходу виконання Програми заходів (дій) з метою недопущення перевищення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в м. Кременчуці, на яке було запрошено представників підприємств Північного промвузла, Державної екологічної інспекції Центрального округу, Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА, Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області, Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області, громадських організацій, депутатів міської ради та виконавців Програми; за результатами засідання складено надано протокольні доручення, протокол засідання розміщено на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету на сторінці відділу екологічної безпеки.