Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

10 °C
ВІДДІЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Природно-заповідний фонд міста Кременчука

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД МІСТА

 

     Завданням законодавства України про природно-заповідний  фонд України  визначено регулювання суспільних відносин щодо організації, охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, відтворення їх природних  комплексів, управління у цій галузі.

       Місто Кременчук та його околиці займають унікальну в природному відношенні ділянку Придніпров’я. На лівому і правому берегах Дніпра – забудови Кременчука, а поміж ними, в долині Дніпра, збереглися до нашого часу типові та рідкісні напівприродні різноманітні екосистеми – Кременчуцькі плавні та різні за площею острови з лісовими, лучними та водно-болотними угіддями.

       Зелені масиви міста Кременчука представлені у вигляді 10 парків, 20 скверів та бульварів, розташованих в різних частинах міста, різновікових соснових насаджень у північно-східній частині околиць, прилеглих до міста островів, а також  вуличних та внутрішньо квартальних насаджень.

    Озеленення - це один з показників, який свідчить про рівень загальної культури мешканців будь-якого міста. Озеленені території завжди розглядаються як найважливіший елемент планувальної структури міста. Об’єднані в одну систему, вони утворюють комплексну зелену зону міста, формування якої спрямоване на поліпшення екологічної ситуації як на території міста, так і на прилеглих територіях, а також на збагачення рекреаційних ресурсів міста.

   Формування зеленої зони регламентується Законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року.», «Про природно-заповідний фонд України», а також Урядовими постановами і наказами, державними будівельними нормами.

Згідно п. 5.4. Державних будівельних норм ДБН 360-92 «Планування і забудова міських і сільських поселень» площа загальноміських озеленених територій  для міст з населенням 100 – 1000 тис. чоловік і більше повинна складати 11 кв.м/людину. У містах, де розміщуються промислові підприємства І та ІІ класу шкідливості, наведену норму озеленених територій загального користування слід збільшувати на 15-20 %. У структурі озеленених територій загального користування великі парки площею понад 100 га і лісопарки площею 500 га повинні становити не менше 10 %.

 

Території та об'єкти, що мають особливу екологічну,  наукову, естетичну,  господарську,  а  також  історико-культурну цінність, підлягають  комплексній  охороні.

На території міста Кременчук знаходиться шість об’єктів природно-заповідного фонду України (ПЗФ) загальнодержавного (ландшафтний заказник «Білецьківські плавні») та місцевого значення (два регіональних ландшафтних парка (РЛП) «Кременчуцькі плавні» і «Кагамлицький», дві пам'ятки природи – комплексна «Міський сад» і геологічна – «Скеля – гранітний реєстр», а також парк пам’ятка садово-паркового мистецтва «Придніпровський») загальною площею 752,95,39 га, що складає 7,85 % від загальної площі міста (9526 станом на 01.11.2018).

Перелік територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення міста Кременчук

 

№ з/п

Назва об’єкту

Категорія

Площа (га)

Постанова, рішення, згідно якої створено даний об’єкт

1

«Парк Придніпровський»

(у т.ч. ІІ черга - парк «Ювілейний»)

Парк пам’ятка садово-паркового мистецтва

40,7482 га

(в т.ч. 4,19 га охоронних зон)

Рішення виконавчого комітету Полтавської обласної ради

№ 531 від 13.12.75 р.

2

«Скеля-гранітний реєстр»

Пам’ятка природи геологічна

0,05

Рішення виконавчого комітету Полтавської обласної ради

№ 555 від 24.12.70 р.

3

«Кременчуцькі плавні»

Регіональний ландшафтний парк

602

(в межах міста)

5080*

(загальна площа)

Рішення Полтавської обласної ради від 12.07.2001р.

4

«Білецьківські плавні»

Ландшафтний заказник (загальнодержавного значення)

75

(в межах міста)

2980

(загальна площа)

Указ Президента України від 10.12.1994р.

№ 750/94

5

«Міський сад»

Пам’ятка природи комплексна

7

Рішення Полтавської обласної ради від 20.12.1993 р.

6

«Кагамлицький»

Регіональний ландшафтний парк

28,15

Рішення Полтавської обласної ради від 28.02.2013р.

 

* - з врахуванням площі ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Білецьківські плавні», який увійшов до складу парку (площа 2980 га)

 

На виконання п. 7 Указу Президента України від 23.05.2005 № 838/2005 «Про заходи щодо дальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні» з метою вжиття заходів для недопущення приватизації земельних ділянок з особливо цінними природними комплексами у м. Кременчуці ведуться роботи щодо створення нових та розширення меж існуючих заповідних територій.

Вагомим внеском у відтворення природних комплексів м. Кременчука стало створення у 2013 році нового об’єкту природно-заповідного фонду (ПЗФ) – регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» за рішенням Полтавської обласної ради від 28 лютого 2013 року «Про організацію та оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду Полтавської області». Рішенням Кременчуцької міської ради від 29 серпня 2013 року «Про організацію управління регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» було створено юридичну особу – РЛП «Кагамлицький», затверджено склад спеціальної адміністрації парку та зобов’язано її в своїй роботі керуватися Положенням про регіональний ландшафтний парк «Кагамлицький», затвердженим Наказом Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області № 15 від 28.03.2013 року.  

 

З метою розширення площі природно-заповідного фонду у 2014-2015 роках на замовлення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради було виконано науково-дослідну роботу «Розробка наукового обґрунтування щодо створення об’єкту природно-заповідного фонду України – ботанічної пам’ятки природи місцевого значення на базі міського парку імені Івана Котлова».

Протягом 2016 року були проведені попередні роботи та підготовлені матеріали по створенню комунального закладу культури та відпочинку «Парк Крюківський», які в подальшому були затверджені рішеннями на пленарних засіданнях ХІІІ та ХVI сесії Кременчуцької міської ради VIІ скликання, у т.ч.:

 • Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 30 серпня 2016 року «Про створення  комунального закладу культури та відпочинку «Парк Крюківський»;
 • Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 30 серпня 2016 року «Про затвердження Комплексної програми утримання та розвитку комунального закладу культури та відпочинку «Парк Крюківський» на 2016 – 2020 роки»;
 • Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 29 листопада 2016 року «Про затвердження Статуту комунального закладу культури та відпочинку «Парк Крюківський» в новій редакції»;

 

Департаментом екології та природних ресурсів Полтавської ОДА у серпні 2018 року розглянуто та схвалено клопотання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради щодо оголошення (створення) ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Парк Крюківський».

Для отримання статусу об’єкту природно-заповідного фонду Адміністрацією парку одержано дозвіл та ведеться розробка технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), після погодження якої у встановленому порядку буде можливим винесення на розгляд та затвердження підготовленого проекту рішення Кременчуцької міської ради «Про згоду на створення об’єкту природно-заповідного фонду України - ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Парк Крюківський» на території м. Кременчука».

 

Рішеннями Кременчуцької міської ради Полтавської області від 30 серпня 2016 року з метою створення сучасної зони відпочинку, її інфраструктури і матеріально-технічної бази було створено комунальний заклад культури та відпочинку «Міський сад», затверджено його статут із штатним розписом та прийнята Комплексна програма утримання та розвитку комунального закладу культури та відпочинку «Міський сад» на 2016 – 2020 роки».

 

       Збереження територій, комплексів та об'єктів природно-заповідного фонду забезпечується шляхом:

 

 •  - організації систематичних спостережень за  станом  заповідних природних комплексів та об'єктів;
 •  - проведення комплексних досліджень з метою  розробки  наукових 
  основ їх збереження та ефективного використання;
 •  - додержання вимог щодо охорони  територій та об'єктів природно-заповідного фонду під час здійснення господарської, управлінської та  іншої діяльності, розробки проектної документації, землевпорядкування, лісовпорядкування, проведення екологічних експертиз;
 •  - встановлення підвищеної відповідальності за порушення  режиму 
  їх охорони та використання, а також  за  знищення  та  пошкодження 
  заповідних природних комплексів та об'єктів.
 •  - встановлення заповідного режиму;

 

      Природно-заповідний фонд міста Кременчука представлений наступними об’єктами:

 

      Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Придніпровський» I і II черги – розташований на лівому березі р. Дніпро   продовж набережної. Його площа становить 40,19 га. У 1975 р. рішенням обласного виконавчого комітету цю територію оголошено об’єктом ПЗФ України – парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення.. Територію парку утворюють кілька зон: культурно-оглядова, меморіальна, спортивно-оздоровча, навчально-пізнавальна, дитяча, розважальна. Парковий ландшафт утворений здебільшого у вигляді алей, однопородних біогруп дерев, бордюрів із кущів, галявин із солітерами вічнозелених рослин або декоративних кущів, композиціями різних видів хвойних і покритонасінних деревних рослин. Це - 3900 дерев та 21000 кущів, переважно екзотичних.

У 2012 році межі парку були приведені до вимог чинного природоохоронного законодавства та затверджені рішенням Кременчуцької міської ради від 25 вересня 2012 року «Про затвердження проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території природно-заповідного фонду парк пам’ятка садово-паркового мистецтва «Придніпровський міський парк» (І та ІІ черга з охоронними зонами) в м. Кременчуці».             

    У результаті дендрологічного вивчення Придніпровського парку виявлено понад 48 видів деревних рослин, із них: 7 видів хвойних, 31 вид листяних дерев та 10 видів чагарників. Серед них третина – природні види флори (дуби, берези, тополі), понад 20 видів – екзотів (айлант найвищий, катальпа, платан східний, софора японська, туя західна тощо).  Серед знайдених екзотів є дерева звичайні для західних районів України, зимостійкі (клен, явір, скумпія і кизил). В парку акліматизувались і добре почувають себе екзотичні дерева, завезені з далеких країн – Китаю та Америки. Але найцікавішим екзотичним деревом парку є Catalpa bignoniades W. з Північно-східної Америки. Алеї парку – улюблене місце відпочинку кременчужан і гостей міста. Придніпровський парк є зразком сучасних технологій озеленення.

 

   Геологічна пам’ятка природи місцевого значення  «Скеля – гранітний реєстр» – знаходиться неподалік від центральної набережної міста і являє собою виходи сірих біотит-плагіоклазових середньозернистих магматитів докембрійського періоду  віком близько 3 млрд. років – кристалічних порід Українського кристалічного щита. Вік кристалічних порід близько трьох млрд. років. Висота скелі – 5-6 м, ширина виходів 20 м, вершина скелі згладжена.        

      На скелі в різних місцях з ХVIII століття відзначали рівні Дніпровських повеней. Перша відмітка була зроблена у 1787 році, потім відмітки були нанесені у 1789, 1820, 1842, 1845, 1877, 1888, 1895, 1915 роках, остання відмітка датована 1942 роком.

     Рішенням виконкому Полтавської обласної ради № 555 від 24 грудня 1970 р. об’єкту «Скеля – гранітний реєстр» надано статус геологічної пам’ятки природи місцевого значення. Площа пам’ятки визначена в 0,05 га (200 м2). Перша інформаційна табличка, відлита з кольорового металу, була встановлена у скелі лише в 80-і роки ХХ ст. (приблизно в 1983-1985 рр.). В зв’язку із зникненням таблички в кінці 90-х років, повторно її виконано вже з каменю габро та встановлено в 2000 році. У 2003 році з ініціативи активних мешканців міста Скеля була розчищена. Площа розчищеної Скелі в кілька разів перевищувала межі пам’ятки визначені рішенням Полтавського облвиконкому.

 

      Регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні» – розташований між двома частинами м. Кременчука у середньому Подніпров`ї. Територія регіонального ландшафтного парку включає лісовий комплекс, лучний, водний та прибережно-водний комплекси. РЛП створений 12.07.2001 року. Місце розташування – Кременчуцький р-н Полтавської обл. Географічна адреса – 33° 36´ східної довготи та 49° 04´північної широти, розташований у географічному, історико-культурному та етнографічному центрі України Підпорядкованість – Кременчуцька районна державна адміністрація. Площа – 5080 га. На території регіонального ландшафтного парку зберігається різномаїття рослинного і тваринного світу, в тому числі рідкісні види. Раритетний рівень біоти парку визначається кількістю видів, занесених до червоних списків: світового – один вид рослин, європейського – один вид рослин і 9 тварин, національного – 7 і 29, регіонального – 17 і 11 видів рослин і тварин відповідно.

    Різноманітний рослинний покрив, що поєднує водну, прибережно-водну, болотну та лучну рослинність, залишки заплавних лісів з пануванням дуба звичайного, тополь та верб і піщані сухі луки, формується в залежності від особливостей ландшафту, де провідним фактором є рівень ґрунтових вод.

    «Кременчуцькі плавні» є еталоном долини р. Дніпро, який потрібно зберегти і використати як наукову модель, як важливий біоцентр Дніпровського національного екокоридору, як зелену зону м. Кременчука, як центр водного туризму, як базу екологічної освіти і природоохоронного виховання.

 

      Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Білецьківські плавні» – еталонна ділянка заплави середнього Дніпра у верхів’ях Дніпродзержинського водосховища з типовим ландшафтом, багатою природною рослинністю, флорою та фауною, яка збереглася значною мірою саме в заплаві. Територія РЛП межує із забудовою м. Кременчука та являє собою землі водного фонду. Загальна площа парку - 2980 га,  при цьому площа парку в межах міста Кременчука складає всього  - 75 га. До складу входять острови Зелений, Динька, Фантазія. На Дніпрі майже не залишилося ділянок, аналогічних «Білецьківським плавням» після того, як в його середній та нижній течіях було споруджено 6 водосховищ. Рослинний покрив плавнів формується в залежності від сучасного рівня ґрунтових вод. Цей покрив досить різноманітний – тут поєднуються водна рослинність, прибережно-водні зарості, луки, залишки заплавних лісів, а також піщані луки на верхівках грив. На території РЛП зростає чимало рідкісний та мало поширених рослин – водяний горіх дніпровський, очисток шестирядний, очисток пурпуровий, півники сибірські. На луках знайдено осоку дворядну, цінну лікарську рослину – валеріану високу, алтею лікарську. З 2001 року плавні входить до складу регіонального ландшафтного парку «Кременчуцькі плавні».

 

      Комплексна пам’ятка природи місцевого значення «Міський сад» – розташована на площі сім гектарів. Це зелений острівець у підгірній частині міста, який межує з заводом «Кредмаш». Історія саду починається наприкінці XVII ст., сад створено з ініціативи Г. Потьомкіна за проектом англ. В. Гульда, відкрито під час візиту Катерини II до Кременчука.

     1787 р. заміську природну діброву з озером за проектом Гульда перетворено в ландшафтний парк. 1993 р. парку надано статус комплексної пам’ятки природи місцевого значення. Міський сад – один з перших парків в Україні. До наших часів збереглися два дубиQuercus robus віком понад 200 років та ставок, влаштований в ті прадавні часи на р. Сухий Кагамлик. На території парку знаходиться біогідроценоз представлений озером, яке колись мало назву «Горячка». Річка Сухий Кагамлик робила там петлю, її відсікли і зробили штучне озеро, де спершу вода була проточною. Парк насичений транспортними розв’язками, має велике оздоровче, рекреаційне, історичне та естетичне значення.

 

      Регіональний ландшафтний парк «Кагамлицький» – територія парку розташована в Автозаводському районі міста і охоплює заплаву річки Сухий Кагамлик та штучні насадження на лівому березі (парк «Воїнів інтернаціоналістів») загальною площею 28,15 га.

    Парк репрезентує різноманітні ландшафти: заплавний, лісопарковий, лучний, що сприяло формуванню різних за складом і структурою природних і штучних екосистем, а також виконує роль ключової території по збереженню ландшафтного і біотичного різноманіття в умовах урбанізованого регіону, сприяє формуванню структури локальної екомережі міста Кременчука і Кременчуцького району і регіональної екомережі Полтавської області.