Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

10 °C
ВІДДІЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Природно-заповідний фонд Полтавщини

Про природно заповідний фонд Полтавщини

 

Полтавський край – один із наймальовничіших регіонів нашої держави, багатий на родючі чорноземи, значні поклади газу, нафти, залізної руди та інших корисних копалин.

Неповторна самобутність і краса Полтавщини, її багата історична спадщина, чисте повітря і цілюща вода обумовлюють важливе значення області як екологічно чистої зони відпочинку та туризму.

Природа краю була надзвичайно багатою з давніх-давен. Різноманіття ландшафтів рослинного і тваринного світу області обумовлене, насамперед, природними факторами – кліматичними, геоморфологічними, історичними.

 

З розвитком людської техногенної цивілізації та величезними наслідками її господарської діяльності (вирубування лісів, культурне перетворювання краєвидів, опустелювання, парниковий ефект тощо), виникла потреба у збереженні первозданної природи нашої планети. Для цього у світі в багатьох країнах, виділено певні ділянки суходолу та акваторії, які оголошено землями, де господарська діяльність людини обмежена або взагалі заборонена. Цим територіям надано заповідний статус.

 

Станом на 01.04.2018 природно-заповідний фонд (далі – ПЗФ) Полтавщини налічує 388 територій та об’єктів загальною площею 142473,3315 га, що складає 4,95 % від загальної площі області, з них 30 об’єктів загальнодержавного значення.

 

За інформацією Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, встановлено в натурі (на місцевості) межі територій та об’єктів ПЗФ всього на площі 10996,38 га:

  • загальнодержавного значення: 11 об’єктів загальною площею  5357,40га;
  • місцевого значення: 52 об’єкти загальною площею 5638,98 га.

 

На виконання пункту 7 Указу Президента України від 23.05.2005 № 838/2005 „Про заходи щодо дальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні” щодо вжиття заходів для недопущення приватизації земельних ділянок з особливо цінними природними комплексами на Полтавщині ведуться роботи щодо створення нових та розширення меж існуючих заповідних територій, зокрема у Великобагачанському, Зіньківському, Карлівському, Кобеляцькому та Чутівському районах.

Рішенням третього пленарного засідання вісімнадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 16.02.2018 № 647 оголошені природні території ландшафтним заказником місцевого значення „Піщанка” площею 26,0 га у Карлівському районі та комплексною пам’яткою природи місцевого значення „Кургани” площею 0,82 га у Зіньківському районі.

 

 

Необхідність створення нових та розширення існуючих об’єктів та територій природно-заповідного фонду Полтавщини

 

Природно-заповідний фонд України (ПЗФ) є національним надбанням народу України та невід'ємною частиною Всесвітньої природної та культурної спадщини. Екологічні системи та окремі об'єкти, що входять до їхнього складу, забезпечують не тільки збереження унікальних природних ландшафтів та біологічного різноманіття країни, а й сприяють сталому екологічному розвитку навколишнього природного середовища. Саме тому території та об'єкти природно-заповідного фонду виступають ключовими елементами у національній екологічній мережі.

Незважаючи на те, що території природно-заповідного фонду мають тенденцію до збільшення, їх частка в Україні є недостатньою і продовжує залишатися значно меншою, ніж у більшості країн Європи, де площі, зайняті природно-заповідними територіями, становлять у середньому 15% території. Так, наприклад, частка територій природно-заповідного фонду Полтавської області становить лише 4,95% від загальної площі області. Відповідно до Закону України «Про основні принципи (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» саме поширення існуючих та створення нових територій природно-заповідного фонду сприятиме досягненню головної стратегічної мети – збалансованого екологічного розвитку країни та припиненню процесів деградації довкілля.

Території природно-заповідного фонду являють собою певні екологічні природні системи, які утворювалися протягом тривалого часу живими організмами та середовищем, в якому вони існують, з тісним взаємозв'язком і взаємодією всіх компонентів системи, що характеризуються унікальністю та особливою екологічною цінністю.

 

Основними функціями природоохоронних територій є:

 

- підтримка чи розширення зони природного існування певних видів;

- підтримка чи покращення поширення, міграції та/або генетичного обміну певних видів;

- відновлення якості ареалів існування;

- захист видів, які знаходяться під загрозою зникнення, уразливих, ключових чи комплексних видів;

- підтримка чи покращення гідрологічних функцій;

- підтримка чи покращення екологічної якості;

- контроль ерозії;

- захист цінних ландшафтних форм;

- підтримка біоценозу на територіях, забруднених радіацією;

- та забезпечення взаємозв’язку з сусідніми транскордонними територіями.

 

Нажаль, розширення існуючих та створення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду в Полтавській області відбувається не так швидко, як того хотілося б. Погіршує ситуацію ще й те, що останні зміни до законодавства України (в редакції Закону України «Про природо-заповідний фонд України» № 2362-19 від 22.03.2018) обмежують рубки та забороняють полювання у заказниках, пам’ятках природи місцевого значення та заповідних урочищах.

Проте, нещодавно Міністерство екології та природних ресурсів України для полегшення роботи науковців, громадськості та органів місцевої влади при створенні територій та об’єктів природно-заповідного фонду затвердило Методичні рекомендації щодо розроблення проектів створення природних територій та об’єктів природно-заповідного фонду України (Методичні рекомендації).

Використання Методичних рекомендацій дозволить забезпечити уніфікований підхід до розроблення та затвердження проектів створення природних територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, що дозволить підвищити якість документів, які є підставою для розроблення проектів Указів Президента України про створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Дані Методичні рекомендації не є нормативно-правовим актом, не встановлюють нових правових норм та відтворюють позицію Мінприроди як уповноваженого органу державного управління в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду. Цей документ узагальнює та використовує практику Мінприроди, а також напрацювання органів місцевої влади та наукових установ. Використовуючи зазначені матеріали, на основі законодавства України запропоновано базові положення для розроблення проектів створення природних територій та об’єктів природно-заповідного фонду України.

 

Департамент екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації наголошує на тому, що площі природно-заповідного фонду Полтавщини необхідно постійно розширювати, адже всі об'єкти ПЗФ можуть використовуватися у короткостроковому відпочинку, бути рекреаційними ресурсами під час пішохідного, велосипедного або кінного туризму, представляти дестинацію (місце призначення) при прокладанні оглядових або тематичних маршрутів.

 

Розширювати території природно-заповідного фонду потрібно насамперед за рахунок ділянок, які менше змінені господарською діяльністю людини або територій, на яких трапляються види рослин і тварин, що занесені до Червоної книги.