Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

10 °C
ВІДДІЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Екологічна мережа Кременчука

 

Екомережа є комплексною багатофункціональною природною системою, що забезпечує збереження різноманіття, стабілізацію екологічної рівноваги, підвищення продуктивності ландшафтів, поліпшення стану довкілля та збалансований сталий розвиток суспільства.

 

Формування екомережі м. Кременчука забезпечить збереження і відтворення біорізноманітності та сприятиме стабільності екологічної рівноваги; створенню екологічно безпечних і комфортних умов для життя і розвитку людини, запобіганню безповоротній втраті генофонду, рідкісних і зникаючих видів, екосистем міста та його околиць як частини національного надбання; забезпеченню збалансованого та невиснажливого природокористування; розвитку ресурсної і рекреаційної бази для екотуризму, відпочинку та оздоровлення населення; узгодженості діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських екологічних організацій під час розв’язання екологічних проблем нашого міста.

 

 

 

У країнах Європи у зв’язку з великою щільністю населення і високим рівнем промислового розвитку, логістичним бумом, освоєнням агросфери тощо залишилось дуже мало природних територій, придатних для організації заповідних об’єктів, які стануть каркасом екомережі. Для підтримання базового функціонування типових і зникаючих екосистем та їх комплексів необхідно зберегти в природному стані дві третини території, в той час як на території Європи площа заповідних об’єктів становить у середньому близько 10 %.

 

Пан’європейська екологічна мережа є одним із головних напрямків дій міжнародної стратегії збереження біологічної різноманітності на трьох рівнях структурно-функціональної організації живої речовини: генетичному, видовому й екосистемному. Формування Всеукраїнської екомережі як частини Пан‘європейської – є досить важливим кроком на шляху охорони та відновлення національної біорізноманітності. Ієрархія типів екомережі не пов’язана з її структурними елементами, а залежить лише від їх розмірів (площі території). Таким чином, глобальна екологічна мережа складається із континентальних, до яких належать національні (наприклад, Всеукраїнська). У свою чергу складовими національних екомереж є регіональні (зокрема екомережа Середнього Придніпров‘я), до яких належать локальні, у тому числі екологічна мережа міста Кременчука.