Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

10 °C
ВІДДІЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Координація діяльності у сфері охорони водних ресурсів

Для вирішення проблем екологічного стану річки Дніпро в межах м. Кременчука необхідна розробка механізму та здійснення заходів для поліпшення якості води у Кам’янському водосховищі, яке щороку призводить до цвітіння води у річці Дніпро, погіршення якості води в джерелі водопостачання м. Кременчука та підвищення суспільного резонансу у місті, у т.ч.:

  • Забезпечення на постійній основі проведення заходів з санітарного утримання територій, закріплених за КП «Благоустрій Кременчука».
  • Вирішення питання фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області природоохоронного заходу з розчистки р. Сухий Кагамлик для реалізації регіональної Програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2017-2021 роки («Довкілля-2021»).
  • Внесення змін до Регіональної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро в Полтавській області на період до 2021 року з метою включення додаткових заходів для вирішення проблем екологічного стану р. Дніпро в межах території м. Кременчука.
  • Здійснення додаткових пропусків води у нижньому б’єфі Кременчуцької ГЕС та затвердження режимів роботи Кременчуцького водосховища із висвітленням оперативної інформації про гідрологічну обстановку на Дніпровських водосховищах на офіційному веб-порталі.
  • Розробка Плану управління річковим басейном середнього Дніпра для комплексного управління р. Дніпро із врахуванням усіх факторів антропогенного впливу, у т.ч. надмірним застосуванням миючих засобів, які містять поліфосфати, та забезпечення його виконання.
  • Зменшення нормативних показників і перегляд гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин (особливо для хімічних сполук фосфорної кислоти) для водних об’єктів рибогосподарського та господарсько-питного призначення, а також збільшення штрафних платежів за перевищення нормативів скидів у водні об’єкти.
  • Вжиття заходів щодо заборони виробництва синтетичних миючих засобів на основі фосфатів і поверхнево-активних речовин, обмеження їх використання та заміна на безфосфатні для зменшення концентрацій забруднюючих речовин у поверхневих водах і запобігання процесам евтрофікації водойм.
  • Забезпечення Полтавською обласною державною адміністрацією фінансування за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області заходів щодо зариблення р. Дніпро, Кременчуцького та Кам’янського водосховищ в межах Полтавської області та малих річок області для відновлення  іхтіологічного режиму в цих водоймах.
  • Прийняття Басейновою радою середнього Дніпра остаточного рішення щодо необхідності створення міжвідомчої комісії, до якої увійдуть представники трьох областей (Полтавської, Черкаської, Кіровоградської), в межах яких перебуває Кременчуцьке водосховище.

 

Такий підхід дозволить вирішити питання запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного і природного характеру, здійснення належного фінансування комплексних заходів з екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро із залученням коштів державного бюджету та відвернення реальних загроз для населення і довкілля.

 

 

З метою забезпечення раціонального використання та охорони водних ресурсів на підконтрольній території, гарантованого забезпечення м. Кременчука якісною питною водою у відповідності до вимог нормативних документів виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради у 2019 році було підготовлено та направлено листи до відповідних державних установ, організацій та органів контролю: