Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

11 °C
ВІДДІЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Стратегічна екологічна оцінка Програми «ДОВКІЛЛЯ – 2025»

 

Стратегічна екологічна оцінка (далі - СЕО) процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, складання звіту про стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби транскордонних консультацій), врахування у документі державного планування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій, інформування про затвердження документа державного планування та здійснюється у порядку, визначеному цим Законом [1].

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

Відповідно до вимог ст. 2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» під час виконання стратегічної екологічної оцінки документа державного планування Програми охорони довкілля Кременчуцької міської територіальної громади на період 2021–2025 роки («Довкілля – 2025») були розглянуті природоохоронні заходи, які під час їх реалізації запобігатимуть, зменшуватимуть, пом’якшуватимуть негативні наслідки на довкілля на території м. Кременчука та Потоківського старостинського округу в межах Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Екологічний вплив від реалізації заходів міської екологічної Програми для території міста Кременчука та Потоківського старостинського округу буде довгостроковим і позитивним.

За результатами громадського обговорення та проведених консультацій з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки документа державного планування було враховано пропозиції та зауваження і розроблено остаточний варіант Програми охорони довкілля Кременчуцької міської територіальної громади на період 2021–2025 роки («Довкілля – 2025») та Звіт про СЕО.

Рішенням ІІ сесії міської ради VIII скликання 22 грудня 2020 року на пленарному засіданні Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області затверджено документ державного планування та Звіт про стратегічну екологічну оцінку.