Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

23 °C
ДЕПАРТАМЕНТ У СПРАВАХ СІМЕЙ ТА ДІТЕЙ
Оздоровлення дітей (відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми на 2021 рік)

Положення

про порядок організації заходів

з відшкодування частини вартості путівки дитячим закладом оздоровлення та відпочинку для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які зареєстровані на території Кременчуцької міської територіальної громади, у 2021 році

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає умови організації заходів з відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей,  які зареєстровані на території Кременчуцької міської територіальної громади (далі – часткове відшкодування), за рахунок коштів обласного бюджету та бюджету Кременчуцької міської територіальної громади (далі – бюджетні кошти).

1.2. На часткове відшкодування, в розмірі 2510,00 грн (дві тисячі п’ятсот десять гривень 00 копійок), мають право сім’ї з дітьми на кожну дитину окремо віком від 7 до 18 років, які зареєстровані на території Кременчуцької міської територіальної громади.

Часткове відшкодування здійснюється відповідно до цього Положення  один раз на рік за умови, що дитині не надавалась уповноваженими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, лікувальними закладами та установами в поточному році путівка до закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів усіх рівнів.

1.3. За рахунок бюджетних коштів здійснюється часткове відшкодування  дитячим закладам оздоровлення та відпочинку області (далі – дитячі заклади), до яких належать:

 • дитячий заклад санаторного типу, відомості про майнові об’єкти якого внесені до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей – заклад, де діти перебувають цілодобово і де поряд із оздоровчими надається комплекс медичних послуг, спрямованих на поліпшення стану їхнього здоров'я, запобігання захворюванням;
 • дитячий центр, відомості про майнові об’єкти якого внесені до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей – заклад, що функціонує протягом року, в якому діти перебувають цілодобово;
 • позаміський заклад оздоровлення та відпочинку, відомості про майнові об’єкти якого внесені до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей – заклад, що функціонує протягом року, сезонно або під час канікул, у якому діти перебувають цілодобово.  

За рахунок бюджетних коштів може здійснюватися часткове відшкодування санаторно-курортним закладам, пансіонатам, базам відпочинку, санаторіям-профілакторіям, оздоровчим комплексам підприємств, установ, організацій, та професійних спілок за умови надання зазначеними закладами послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до законодавства.

1.4. Тривалість оздоровчої зміни в закладі, протягом якої сім’я має право на часткове відшкодування вартості путівки, повинна бути не менше 21 дня.

 

2. Процедура часткового відшкодування

2.1. Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області щороку забезпечує формування банку даних дітей Кременчуцької міської територіальної громади для здійснення відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей за рахунок бюджетних коштів і керується цими даними для здійснення часткового відшкодування бюджетних коштів дитячим закладам.

2.2. Для реєстрації дитини у банку даних дітей Кременчуцької міської територіальної громади для здійснення відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей за рахунок бюджетних коштів подається:

 • заява (встановленої форми) від одного з батьків дитини або осіб, які їх замінюють (далі по тексту – заявник);
 • свідоцтво про народження дитини;
 • паспорт громадянина України заявника або посвідка на постійне проживання/посвідка на тимчасове проживання заявника;
 • довідка, що підтверджує реєстрацію заявника у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Не надається особами з ID-карткою, у яких є відмітка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • документ, що підтверджує зміну прізвища заявника у разі повторного шлюбу чи інших причин, якщо такі зміни відбулися,

до Департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області через Департамент «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області або через особистий кабінет на сайті Департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

2.3. Заяви від заявників до банку даних дітей Кременчуцької міської територіальної громади для здійснення відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей за рахунок бюджетних коштів приймаються на дітей, яким на момент подачі заяви виповнилось повних 7 років.

2.4. Строк надання адміністративної послуги – 3 робочих дні. Про результат розгляду заяви щодо реєстрації дитини у банку даних дітей Кременчуцької міської територіальної громади для здійснення відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей за рахунок бюджетних коштів заявнику надходить відповідь у вигляді смс-повідомлення.

2.5. Для зняття з реєстрації дитини з банку даних дітей Кременчуцької міської територіальної громади для здійснення відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей за рахунок бюджетних коштів  подається:

 • заява (встановленої форми) від одного із заявників;
 • паспорт громадянина України заявника або посвідка на постійне проживання/посвідка на тимчасове проживання заявника;
 • документ, що підтверджує зміну прізвища заявника у разі повторного шлюбу чи інших причин, якщо такі зміни відбулися,

до Департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області через Департамент «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області або через особистий кабінет на сайті Департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

2.6. Строк надання адміністративної послуги – 3 робочих дні. Про результат розгляду заяви щодо реєстрації дитини у банку даних дітей Кременчуцької міської територіальної громади для здійснення відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей за рахунок бюджетних коштів заявнику надходить відповідь у вигляді смс-повідомлення.

2.7. Прийом документів від заявника до Департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області через Департамент «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області або через особистий кабінет на сайті Департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, за умови ідентифікації особи за допомогою сервісу id.gov.ua, для здійснення часткового відшкодування відбувається не раніше ніж за 30 календарних днів до початку оздоровчої зміни, та не пізніше ніж за 5 днів до закінчення терміну перебування дитини у дитячому закладі, не враховуючи останній день оздоровчої зміни.

2.8. Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області розглядає заяви заявників щодо здійснення часткового відшкодування, формує повідомлення, які направляються до відповідних дитячих закладів. Підставою для формування повідомлення є документи, зазначені в пункті 3.1. розділу 3 цього Положення.

2.9. Фінансування часткового відшкодування здійснюється в межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті та бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на фінансування заходів обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2020-2024 роки та Програми оздоровлення та відпочинку дітей Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки.

2.10. Часткове відшкодування здійснюється шляхом перерахування Департаментом у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на розрахунковий рахунок дитячого закладу, який надавав послуги з оздоровлення та відпочинку, коштів у сумі, зазначеній в п. 1.2. цього Положення.

2.11. Кошти обласного бюджету на часткове відшкодування спрямовуються до бюджету Кременчуцької міської територіальної громади, у разі виділення нею співфінансування, в обсязі не менше, ніж 60% від визначеної з урахуванням п. 1.2. цього Положення необхідної суми часткового відшкодування.

2.12. Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області до 30 квітня, і в подальшому, за потреби, 01 та 15 числа травня-серпня поточного року направляє Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації лист-підтвердження наявності коштів у бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на часткове відшкодування із зазначенням затвердженої суми.

2.13. Кременчуцька міська рада Кременчуцького району Полтавської області в межах повноважень визначає обсяг коштів на поточний рік, який спрямовується на організацію заходів з відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які зареєстровані на території Кременчуцької міської територіальної громади.

2.14. Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області своїм розпорядчим документом призначає відповідального працівника, на якого покладають обов'язки щодо організації роботи з часткового відшкодування відповідно до вимог цього Положення  (далі – відповідальний працівник).

2.15. Відповідальний працівник Департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області:

 • розглядає заяви заявників про намір закупівлі путівки та документи, які зазначені в підпункті 3.1. розділу 3 цього Положення, але не раніше ніж за 30 календарних днів до початку оздоровчої зміни, та не пізніше ніж за 5 днів до закінчення терміну перебування дитини у закладі, не враховуючи останній день оздоровчої зміни;
 • надає заявникам через Департамент «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області підтвердження про намір здійснити перерахування часткового відшкодування у визначений дитячий заклад із зазначенням його розміру за умови фактичного перебування дитини в закладі у терміни, вказані в заяві (не менше 21 дня).
 • на основі отриманих заяв про намір закупівлі путівки та документів здійснює облік дітей Кременчуцької міської територіальної громади для здійснення часткового відшкодування за рахунок бюджетних коштів.

2.16. Строк надання адміністративної послуги з відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та  відпочинку дітей, які зареєстровані на території Кременчуцької міської територіальної громади, – 10 робочих днів.

2.17. Директор Департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області після отримання від дитячого закладу звіту-реєстру щодо оздоровлення дітей у закладі для здійснення відшкодування частини вартості путівки (за рахунок бюджетних коштів) за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей (далі – звіт-реєстр) виносить його на розгляд Координаційної ради у справах сімей та дітей при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області для розгляду та прийняття рішення щодо здійснення часткового відшкодування дитячому закладу за рахунок бюджетних коштів, після чого Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області для здійснення часткового відшкодування вартості путівки формує і своїм наказом затверджує списки дітей, які зареєстровані на території Кременчуцької міської територіальної громади.

2.18. Після прийняття на Координаційній раді у справах сімей та дітей при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області рішення щодо часткового відшкодування вартості путівки закладу за рахунок бюджетних коштів Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області відповідно до бюджетного законодавства здійснює перерахування коштів на розрахунковий рахунок дитячого закладу, який надавав послуги з оздоровлення та відпочинку.

 

3. Перелік документів, необхідних для отримання послуги з часткового відшкодування

3.1. До Департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області через Департамент «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області або через особистий кабінет на сайті Департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області за умови ідентифікації особи за допомогою сервісу id.gov.ua, подаються:

 • заява від одного із заявників (встановленої форми);
 • надана заявникам згода закладу, який входить до затвердженого переліку, що підтверджує можливість закладу забезпечити дитину послугами з оздоровлення та відпочинку, із зазначенням терміну перебування та повної вартості путівки, з урахуванням віку дитини;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • паспорт громадянина України заявника або посвідка на постійне проживання/посвідка на тимчасове проживання заявника;
 • довідка, що підтверджує реєстрацію заявника у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Не надається особами з ID-карткою, у яких є відмітка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • документ, що підтверджує зміну прізвища заявника у разі повторного шлюбу чи інших причин, якщо такі зміни відбулися;
 • відомості про склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні за адресою.

3.2. Заяви та документи від заявників на відшкодування частини вартості путівки за рахунок коштів бюджету Кременчуцької міської територіальної громади приймаються на дітей, яким на момент початку оздоровчої зміни виповнилось повних 7 років та не виповнилось повних 18 років.

3.3. Документи, зазначені в підпункті 3.1. цього розділу, не потребують нотаріального засвідчення. У разі особистого звернення до Департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області копії документів завіряються адміністратором Департаменту «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, який приймає та звіряє з оригіналами документів.

3.4. Документи, зазначені в підпункті 3.1. цього розділу, рішення органу виконавчої влади та місцевого самоврядування зберігаються в Департаменті у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області протягом трьох років.

 

4. Організація  проїзду дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і у зворотному напрямку, їх прийом

4.1. Проїзд дітей до дитячих закладів забезпечується безпосередньо заявниками.

4.2. Проїзд дітей здійснюється за рахунок коштів заявників та інших джерел, не заборонених законодавством.

4.3. Заклад не пізніше ніж за 5 днів до закінчення терміну кожної зміни повідомляє Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області про відповідність кількості фактично прибулих дітей до кількості дітей, зазначених у повідомленнях Департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

4.4. Якщо дитина прибула до дитячого закладу з порушенням вимог цього Положення (дитина направлена до дитячого закладу без відповідного медичного обстеження або з медичними протипоказаннями, з неналежним чином оформленою медичною довідкою, є молодшою або старшою від зазначеного в цьому Положенні  віку), відшкодування частини вартості путівки не здійснюється, така дитина до дитячого закладу не приймається і відбуває до місця проживання з особою, яка її супроводжує.

 

5. Звітність про використання коштів на часткове відшкодування

5.1. У п'ятиденний термін після закінчення кожної оздоровчої зміни заклад надає Департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області звіт-реєстр, який формується на підставі повідомлень Департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та з урахуванням фактично забезпечених оздоровчими послугами дітей з використанням бюджетних коштів на часткове відшкодування. До звіту-реєстру додаються копії зворотних талонів до путівок, засвідчені підписом керівника і печаткою дитячого закладу, рахунок-фактура та двосторонній договір (угода) між закладом і Департаментом у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Відповідальність за достовірність інформації у звітному реєстрі не є закладом охорони здоров'я та відпочинку (або дитячим закладом) відповідно до законодавства.

5.2. Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області щомісячно до 25 числа з травня по вересень поточного року подає до Полтавської обласної державної адміністрації інформації про використання бюджетних коштів на приватне відшкодування.

5.3. У разі встановлення факту оформлення приватного відшкодування із порушенням законодавства Департамент у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області у місячному періоді з дня виявлення такого факту приймає рішення та шукає заходи щодо подальшого використання цих даних.