Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

0 °C
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Директор Департаменту:

Середа Максим Володимирович

Графік роботи:

08:00-17:15 (Понеділок-Четвер) 08:00-16:00 (П'ятниця)

Код ЄДРПОУ:

02013113


Адреса:

39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Ігоря Сердюка, буд.10

Електронна пошта:

health@kremen.gov.ua

Телефон:

73-94-55

Основні завдання та функції:

- здійснення різноманітних заходів, спрямованих на зміцнення і захист здоров”я населення, запобігання захворювання, забезпечення надання населенню гарантованого рівня медичної допомоги
- координація і спрямування зусиль державних і громадських органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, на усунення або максимальне зменшення факторів, що несприятливо або шкідливо впливають на здоров”я і працездатність населення, а також на задоволення його потреб у медичній допомозі
- організація роботи з охорони материнства та дитинства
- здійснення спеціальних заходів захисту здоров'я населення у разі виникнення невідкладних та екстремальних ситуацій
- забезпечення медичних закладів, установ охорони здоров'я кваліфікованими кадрами
- правовий, соціальний і професійний захист працівників охорони здоров'я
- здійснює організаційне і медичне керівництво роботою медичних закладів міста по забезпеченню лікувально-профілактичної допомоги населенню
- вивчає стан здоров”я населення, розробляє і здійснює плани розвитку мережі закладів охорони здоров'я, Комплексні планові програми, спрямовані на запобігання хвороб, зниження захворюваності, інвалідності та смертності, подальшого збільшення тривалості життя людей
- організує роботу з охорони материнства і дитинства, поліпшення умов праці, побуту, відпочинку жінок
- забезпечує разом з органами освіти проведення оздоровчих заходів серед дітей і підлітків у дитячих дошкільних закладах, школах та інших навчальних закладах незалежно від їх відомчої підпорядкованості, тримає під систематичним медичним контролем трудове навчання неповнолітніх
- забезпечує проведення закладами охорони здоров”я попередніх та щорічних обов”язкових медичних оглядів працівників відповідних закладів, а також профілактичного огляду громадян за їхнім бажанням
- здійснює контроль за дотриманням у закладах охорони здоров'я встановленого порядку проведення медичної експертизи, тимчасової та медико-соціальної експертизи тривалої або постійної втрати працездатності, видачі лікарняних листків
- організовує в лікувально-профілактичних закладах надання інвалідам медичної та медикаментозної допомоги, здійснення разом з адміністрацією підприємств, установ і організацій медичної та трудової реабілітації
- організовує постійне медичне обстеження, забезпечує проведення заходів медичного, медико-соціального захисту населення, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і проживають на території міста
- всебічно сприяє поліпшенню амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної медичної допомоги інвалідам, учасникам Великої Вітчизняної війни, особам, прирівненим до них по пільгам
- здійснює в установленому порядку через санітарно-епідеміологічну службу міста державний контроль та санітарний нагляд за виконанням екологічних заходів з оздоровлення навколишнього середовища, додержанням санітарних правил при будівництві та утриманні жилих будинків, виробничих приміщень, робочих місць, забезпеченням населення екологічно чистими харчовими продуктами, питною водою
- вживає спеціальних заходів профілактики і лікування карантинних захворювань та інших хвороб, небезпечних для оточуючих
- організовує пропаганду медичних і гігієнічних знань, роз”яснення законодавства про охорону здоров”я серед населення
- сприяє розвитку нового господарського механізму в лікувально-профілактичних закладах міста та переходу до страхової медицини, спрямовує діяльність лікувально-профілактичних закладів на кінцеві результати, що визначають рівень здоров”я населення
- організовує впровадження в роботу медичних закладів нових форм медичного обслуговування населення /стаціонари вдома, денні стаціонари при поліклініках, робота дільничних лікарів за принципом сімейного лікаря та інше, досягнень науки, техніки і передового досвіду. Активно сприяє застосуванню в медичну практику нових методів специфічного профілактування, діагностики і лікування, лікарських засобів, що дозволені в установленому порядку
- надає допомогу громадянам у вирішенні питань, пов”язаних з укладанням договорів медичного страхування та на додаткові медичні послуги
- бере участь через аптечну мережу та заклади фірми “Медтехніка” у забезпеченні населення та лікувально-профілактичних закладів засобами і виробами медичного призначення, в організації інформування лікарів та інших медичних працівників про наявність лікарських засобів
- сприяє розвитку фізичної культури і спорту серед населення та забезпечує здійснення медичного контролю за станом здоров”я осіб, які займаються фізичною культурою та спортом
- забезпечує ефективне використання капітальних вкладень, раціонального розміщення нового будівництва, вирішує в межах своєї компетенції питання, пов”язані з капітальним будівництвом та капітальним ремонтом
- організовує матеріально-технічне постачання підвідомчих організацій і закладів за прямими зв”язками з постачальниками, здійснює контроль за реалізацією виділених фондів та використанням їх за призначенням. Проводить регулярні ревізії і перевірки господарської діяльності підвідомчих закладів, забезпечує у встановленому порядку відповідну бухгалтерську і статистичну звітність
- забезпечує підвідомчі організації і заклади кваліфікованими медичними кадрами, організовує підготовку та підвищення їх кваліфікації, атестацію в установленому порядку, проводить роботу з виховання кадрів у дусі сумлінного ставлення до своїх обов”язків та додержання трудової дисципліни, безумовного виконання клятви лікаря
- організовує своєчасний і правильний розгляд та вирішення пропозицій, заяв, скарг громадян, вживає заходи по усуненню причин, що викликають скарги
- сприяє діяльності товариства Червоного Хреста України