Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

5 °C
Положення

                                                                                                   

ПОЛОЖЕННЯ

про організаційно-контрольний відділ апарату міського голови виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організаційно-контрольний відділ утворюється розпорядженням міського голови у загальній структурі апарату виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Організаційно-контрольний відділ є підзвітним і підконтрольним виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, міському голові та знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні міському голові.

1.2. Основною метою діяльності організаційно-контрольного відділу є:

- організаційне забезпечення діяльності виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та міського голови;

- організація проведення загальноміських заходів;

- планування роботи та організація контролю за виконанням планів, прийнятих рішень, розпоряджень міського голови, інших службових документів у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

1.3. Організаційно-контрольний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.4. Працівники організаційно-контрольного відділу призначаються на посаду та звільняються згідно з чинним законодавством, дія якого поширюється на посадових осіб місцевого самоврядування.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Забезпечення діяльності виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області з питань організаційно-масової роботи та реалізації державної політики у визначених законодавством сферах управління.

2.2. Складання проєктів перспективних планів роботи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, здійснення контролю за їх виконанням, сприяння їх реалізації.

2.3. Складання щотижневих планів-календарів основних міських заходів.

2.4. Підготовка матеріалів та інформацій для розгляду на апаратних нарадах у міськвиконкомі,  оформлення  протоколів  апаратних  нарад.

2.5. Узагальнення матеріалів та пропозицій структурних підрозділів виконкому міської ради, районних адміністрацій, підприємств, установ та організацій з питань організаційно-масової  роботи.

2.6. Планування, підготовка та організація відзначення державних свят, знаменних подій, ювілейних і пам’ятних дат, проведення загальноміських заходів та урочистостей за участю керівників виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, а також інших заходів з організаційно-масової роботи.

2.7. Підготовка проєктів рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови щодо організаційного, технічного та фінансового забезпечення проведення загальноміських заходів, святкувань та урочистостей.

2.8. Організація роботи по контролю за виконанням рішень виконкому, розпоряджень та доручень міського голови. Облік, аналіз стану виконання та узагальнення результатів контролю за виконанням документів, підготовка відповідної інформації з цих питань згідно річного перспективного плану.

2.9. Здійснення контролю за щоквартальним плануванням роботи у структурних підрозділах виконкому міської ради, узагальнення та надання пропозицій по удосконалюванню  планування.

2.10. Забезпечення взаємодії та координації в питаннях організаційно-масової роботи з Автозаводською та Крюківською районними адміністраціями, органами  самоорганізації  населення.

2.11. Вивчення стану справ, здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих органами виконавчої влади повноважень, узагальнення з цих питань звітів та інших матеріалів.

2.12. Підготовка та організація проведення звітів міського голови перед територіальною громадою міста, громадських слухань з найважливіших соціально-економічних та громадсько-політичних питань, зустрічей міського голови, заступників з громадськістю, трудовими колективами.

2.13. Підготовка та проведення семінарів, нарад, "круглих столів", інших заходів з питань  організаційно-масової  роботи.

2.14. Здійснення організаційного забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів усіх рівнів, загальнодержавних та місцевих референдумів.
2.15. Проведення при залученні фахівців соціологічних досліджень та опитування жителів міста з питань, що належать до відання місцевого самоврядування.

2.16. Забезпечення виготовлення Почесних Грамот та Грамот виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Подяк міського голови, підготовка поздоровлень та привітань від міського голови.

2.17. Вивчення, узагальнення та поширення нових форм і методів діяльності органів місцевого самоврядування, удосконалення управлінської роботи.

 

3. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

3.1. Склад і чисельність працівників організаційно-контрольного відділу затверджуються розпорядженням міського голови.

3.2. Структура та штатний розпис відділу може змінюватись в залежності від обсягів завдань, визначених законодавством, в межах граничної чисельності та фонду оплати праці.

3.3. Посадові інструкції працівників організаційно-контрольного відділу розробляються начальником відділом та затверджуються міським головою.

3.4. Працівники організаційно-контрольного відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, на яких поширюється дія Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

 

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Утримання організаційно-контрольного відділу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

4.2. Ліквідація чи реорганізація організаційно-контрольного відділу здійснюється розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства.

4.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.