Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

3 °C
Положення

                                                                                                      ПОЛОЖЕННЯ

                 про організаційно - контрольний відділ аппарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради                                                                                                                                                           Полтавської області

 

                                                                                          I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організаційно-контрольний відділ утворюється розпорядженням міського голови у загальній структурі апарату виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Організаційно-контрольний відділ є підзвітним і підконтрольним виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, міському голові та знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні міському голові.

1.2. Основною метою діяльності організаційно-контрольного відділу є:

- організаційне забезпечення діяльності виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та міського голови;

- організація проведення загальноміських заходів;

- планування роботи та організація контролю за виконанням планів, прийнятих рішень, розпоряджень міського голови, інших службових документів у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області.

1.3. Положення про організаційно-контрольний відділ затверджується міським 
головою.

1.4. Організаційно-контрольний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Кременчуцької міської ради Полтавської області, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.5. Працівники організаційно-контрольного відділу призначаються на посаду та звільняються згідно з чинним законодавством, дія якого поширюється на посадових осіб місцевого самоврядування.

 

                                           ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ОРГАНІЗАЦІНО-КОНТРОЛЬНОГО ВІДДІЛУ

2.1. Забезпечення діяльності виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області з питань організаційно - масової та управлінської роботи.

2.2. Складання проектів перспективних та поточних планів роботи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, здійснення контролю за їх виконанням, сприяння їх реалізації.

2.3. Узагальнення матеріалів та пропозицій структурних підрозділів    виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, районних рад, підприємств, установ та організацій з питань організаційно-масової роботи.

2.4. Планування, підготовка та організація відзначення державних свят, знаменних подій, ювілейних і пам'ятних дат, проведення загальноміських 
заходів та урочистостей за участю керівників виконавчого комітету, а також інших заходів з організаційно-масової роботи.

2.5. Підготовка проектів рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, розпоряджень міського голови щодо організаційного, технічного та фінансового забезпечення проведення загальноміських заходів, святкувань та урочистостей.

2.6. Складання щотижневих планів-календарів основних міських заходів. 
Підготовка матеріалів та інформацій для розгляду на апаратних нарадах 
у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області, оформлення протоколів апаратних нарад.

2.7. Здійснення контролю за плануванням роботи у структурних підрозділах виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, узагальнення та надання пропозицій по удосконалюванню планування.

2.8. Підготовка інформації про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради та надання інформації до облдержадміністрації.

2.9. Забезпечення взаємодії та координації в питаннях організаційно-масової 
роботи з Автозаводською та Крюківською районними радами, органами 
самоорганізації населення.

2.10. Підготовка та проведення семінарів, нарад, "круглих столів", інших 
заходів з питань організаційно-масової роботи.

2.11. Підготовка та організація проведення звітів міського голови перед 
територіальною громадою міста, громадських слухань з найважливіших 
соціально-економічних та громадсько-політичних питань, зустрічей 
міського голови та його заступників з громадськістю, трудовими 
колективами.

2.12. Організація роботи по контролю за виконанням рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови в межах повноважень. Аналіз стану виконання та узагальнення результатів контролю за виконанням документів, підготовка відповідної інформації з цих питань.

2.13. Здійснення організаційного забезпечення підготовки і проведення         виборів депутатів усіх рівнів, загальнодержавних та місцевих референдумів.
2.14. Співпраця з відповідними службами та управліннями облдержадміністрації.

2.15. Підготовка поздоровлень та привітань підприємствам, організаціям, керівникам, громадським діячам, посадовим особам, іншим визначеним категоріям громадян.

2.16. Забезпечення виготовлення та оформлення Пам'ятних адрес, Почесних Грамот, Грамот виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Подяк міського голови, вітальних листів.

2.17. Організація розміщення затверджених сюжетів соціальної реклами, погодження місць її розміщення під час святкування у місті державних свят та знаменних подій.

2.17. Сприяння здійсненню заходів із функціонування у виконавчому комітеті міської ради системи управління якістю згідно з вимогами стандарту ІSО 9001:2008, впровадження відповідної нормативної документації.
 

                                                           III. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЙНО-КОНТРОЛЬНОГО ВІДДІЛУ

3.1. Склад і чисельність працівників організаційно-контрольного відділу затверджуються розпорядженням міського голови.

3.2. До складу організаційно-контрольного відділу входять: 
      - завідуючий відділом;

      - головний спеціаліст з питань організаційно-масової роботи,
      - головний спеціаліст з питань контролю за виконанням документів.

3.3. Посадові інструкції працівників організаційно-контрольного відділу        розробляються завідуючим відділом та затверджуються міським головою.

3.4. Працівники організаційно-контрольного відділу є посадовими особами 
місцевого самоврядування, на яких поширюється дія Закону України "Про 
службу в органах місцевого самоврядування".

 

                                                                                       ІV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Утримання організаційно-контрольного відділу здійснюється за рахунок 
коштів місцевого бюджету.

4.2. Ліквідація чи реорганізація організаційно-контрольного відділу 
здійснюється розпорядженням міського голови відповідно до чинного 
законодавства.

4.3. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, 
встановленому для його прийняття.