Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний вебпортал Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та виконавчого комітету

-4 °C
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
Міська Програма зайнятості населення на 2018 - 2022 роки

Паспорт

Програми зайнятості населення м. Кременчука на 2018 - 2022 роки

 

1.Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості,  департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

2. Підстава для виконання програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про зайнятість населення»

3.Розробник програми

Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

4.Співрозробники програми

Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості, Управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, відділ транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

5.Головні розпорядники коштів

Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької  міської ради Полтавської області, управління соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької  міської ради Полтавської області, Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Автозаводська та Крюківська районні адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької  міської ради Полтавської області, Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

6.Відповідальні виконавці

Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької  міської ради Полтавської області, Кременчуцький міськрайонний центр зайнятості, Управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Відділ транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, управління соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької  міської ради Полтавської області

 

7.Строк виконання

 

 

2018– 2022 роки

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

8 250,00  тис. грн.

фінансування організації громадських робіт буде визначатись після затвердження бюджету міста Кременчука на відповідний рік

Міський бюджет

Фінансування організації громадських робіт у 2018 році буде здійснюватися за рахунок бюджету м. Кременчука в межах коштів, передбачених рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області                   «Про організацію громадських робіт у 2018 році в                  м. Кременчуці» після затвердження бюджету міста Кременчука на 2018 рік.

В подальшому фінансування організації громадських робіт для залучення зареєстрованих безробітних та інших категорій осіб буде визначатись за результатами наданих пропозицій Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості населення  та після затвердження бюджету міста Кременчука на відповідний рік.

Державний бюджет

-

Інші джерела

Фінансування заходів Програми в частині надання соціальних послуг та матеріального забезпечення відповідно до статті 7 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» здійснюватиметься за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у порядку, визначеному законодавством

 

 

1. Загальні положення

 

Програма зайнятості населення м. Кременчука на 2018-2022 роки (далі - Програма) визначає заходи розв’язання проблем, які виникають на місцевому ринку праці, та передбачає консолідацію зусиль усіх сторін соціального діалогу, що спрямовані на підвищення рівня економічної активності населення, сприяння його продуктивній зайнятості та посилення соціального захисту від безробіття.

Програму розроблено відповідно до статті 18 Закону України «Про зайнятість населення» та статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Програма розроблена, на підставі показників економічного та соціального розвитку міста за 9 місяців 2017 року, прогнозних критеріїв формування економічної ситуації у 2018-2022 роках, враховує динаміку процесів, що відбуваються на ринку праці міста, результати моніторингу діяльності ринкоутворюючих  підприємств і організацій щодо перспективності  розвитку, а також пропозицій щодо стабілізації ситуації в сфері зайнятості населення управлінь та відділів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості, профспілкових організацій та об’єднання роботодавців.

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Найбільше потребують соціального захисту від безробіття громадяни, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, в першу чергу молоді особи, особливо випускники навчальних закладів, особи передпенсійного віку, інваліди, які не досягли пенсійного віку.

Основними проблемами, що існують на місцевому ринку праці, є:

- певний дисбаланс попиту та пропонування робочої сили;

- недостатні можливості підвищення кваліфікаційного рівня працівників;

недостатній рівень працевлаштування неконкурентоспроможних на ринку праці верств населення;

- існування випадків виплати заробітної плати «в конвертах», тіньової зайнятості.

Складність і різноманітність чинників, що впливають на ринок праці, його значні обсяги, потребують постійної системної роботи для моніторингу процесів, що відбуваються на ринку праці міста, та відповідного реагування органів виконавчої влади і місцевого самоврядування за участю роботодавців та профспілок.

Вжиття заходів щодо збереження трудового потенціалу міста, розвитку цивілізованого ринку праці, надання підтримки зайнятості неконкурентоспроможним на ринку праці верствам населення дадуть змогу забезпечити створення умов для повного здійснення громадянами права на працю.

 

3. Мета Програми

 

Головною метою Програми є здійснення конкретних заходів, спрямованих на проведення державної політики зайнятості щодо забезпечення продуктивної зайнятості на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності, розвитку підприємницької діяльності та самозайнятості населення, створення нових і збереження існуючих робочих місць, посилення взаємодії з роботодавцями, надання їм фінансової підтримки, регулювання процесів на ринку праці,  повернення незайнятих громадян до економічно-доцільної діяльності, реалізації додаткових гарантій працевлаштування громадян, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, соціального захисту безробітних.

 

 

4. Строки виконання

 

Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2018-2022 років.

 

5. Фінансове забезпечення

 

Основні джерела фінансового забезпечення Програми –  кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти місцевого бюджету, Фонду соціального захисту інвалідів, власні кошти підприємств, кошти інвесторів та інші не заборонені чинним законодавством кошти.

 

6. Система контролю та звітності щодо виконання Програми

 

Контроль за реалізацією Програми здійснюється Департаментом  соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Кременчуцьким міськрайонним центром зайнятості шляхом постійного моніторингу виконання основних заходів та показників.

За результатами моніторингового дослідження здійснюється щоквартальне інформування апарату міської ради виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області з поданням відповідних висновків та пропозицій.

Актуальні та проблемні питання щодо реалізації Програми розглядаються на засіданнях Координаційного комітету сприяння зайнятості та робочих нарадах виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

 

 

 

 

7. Основні підсумки виконання Програми зайнятості  населення

за 2017 рік

 

Діяльність органів виконавчої влади була спрямована на запровадження принципів прозорості та відкритості в управлінні містом, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах міської економіки, здійснення модернізації інфраструктури, проведення комплексу заходів підтримки не захищених верств населення.

         За січень-липень  поточного року підприємствами міста Кременчука було реалізовано промислової продукції на суму 24 820 142,1 тис. грн., що до відповідного періоду минулого року більше на  30%.

Роздрібний товарооборот підприємств міста, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля (без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців)  за січень-червень 2017 року склав 1535 035,9 тис. грн., що більше на 7,6% до відповідного періоду минулого року.

        Обсяг капітальних інвестицій за січень-червень 2017 року складає 624 474 тис. грн., що до відповідного періоду минулого року менше на 6,9%.

         Обсяг  виконаних будівельних  робіт за 2017 рік  складає 446 776 тис. грн. та  січень-червень 2017  року прийнято в експлуатацію загальної площі житла

12 463 м2, що 2,6 рази більше до відповідного періоду минулого року.

       По виробництву основних видів промислової продукції за 9 місяців 2017  року ряд підприємств збільшили обсяги виробництва, а саме:

- ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» за 9 місяців 2017 року вироблено  продукції:  пасажирські вагони – 26 шт., за відповідний період минулого року – 0 шт., вантажні вагони  – 1415 шт., що до відповідного періоду минулого року складає 127,8% (ріст 27,8%);

- ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» за 9 місяців 2017 року вироблено продукції - 42 установки, що більше в 2,1 рази  до відповідного періоду минулого року. Середньооблікова  чисельність штатних працівників на підприємстві 2 038 чоловік. Середня місячна зарплата на одного працюючого становить 9 005,6 грн;

- ПрАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» за 9 місяців  2017 року  вироблено  продукції – 55 281 тон, що до відповідного періоду минулого року  складає  106,9%  (ріст 6,9%).  Середньооблікова  чисельність штатних працівників на підприємстві 509 чоловік. Середня місячна зарплата на одного працюючого становить 10 762 грн;

- ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» за 9 місяців  2017 року  вироблено колісної продукції – 714,5 тис. штук, що до відповідного періоду минулого року  складає  105,7%  (ріст 5,7%);

- ПАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «РОШЕН» за 9 місяців 2017 року вироблено  продукції – 44081,7 тонн що до відповідного періоду минулого року складає 111,3% (ріст 11,3%);

- ТОВ «Кременчуцький хлібокомбінат» за 9 місяців  2017 року  вироблено продукції – 3854,7  тонн, що  до відповідного періоду минулого року складає 117,4%  (ріст 17,4%); Середньооблікова  чисельність штатних працівників на підприємстві 228 чоловік. Середня місячна зарплата на одного працюючого становить 3 286 грн;

-ТОВ «Малокохнівський кар’єр» за 9 місяців 2017 року вироблено  продукції – 715,8 тис. тонн, що більше в 2,1 рази до відповідного періоду минулого року;

- ПАТ Кременчуцьке кар’єроуправління «Кварц» за 9 місяців 2017 року  вироблено  продукції 464,0 тис.м3,  що до відповідного періоду минулого року складає 110,0% (ріст 10%).

За 9 місяців 2017 року із бюджетоутворюючих підприємств міста зниження обсягів виробництва  спостерігалося на:

-  ПрАТ «КРЕМТЕКС» за 9 місяців  2017 року вироблено продукції 110,8 тис. од., що до відповідного періоду минулого року складає 94,3% (зменшення 5,7%);

-  ВП «Крюківський кар’єр» «ЦУП»ПАТ«Укрзалізниця»  за 9 місяців 2017 року вироблено  продукції 284,4 тис.м3, що до відповідного періоду минулого року складає 96,4% (зменшення 3,6%);

-   ПрАТ «Кременчуцькій молокозавод»  за  9  місяців  2017 року  вироблено  

продукції   42571,0 тонн,   щодо   відповідного   періоду  минулого  року    

складає 86,2% (зменшення 13,8%).

За січень-червень  2017 рік  підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 624,5 млн. грн. капітальних інвестицій, що менше від обсягу капітальних інвестицій на 6,9% за відповідний період минулого року.

Обсяги   експорту  послуг   по  місту   за  9 місяців  2017  рік  становили 2,5 млн.дол.США, що складає 137,4 % до відповідного періоду минулого року, а імпорту послуг – 10,4 млн.дол.США, або 48,6% до відповідного періоду минулого року. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами було негативним і становило 7,9 млн.дол.США.

Збільшення розміру оплати праці є одним із основних завдань щодо підвищення рівня життя населення.

Середньомісячна заробітна плата працівників м. Кременчука за другий квартал 2017 року склала 6340 грн., що в 3,8 рази перевищує законодавчо встановлений прожитковий мінімум для працездатної особи (1684 грн.).

Загальна сума боргу із виплати заробітної плати по місту на економічно-активних підприємствах, економічно неактивних підприємствах і підприємствах-банкрутах станом на 01.10.2016 складає2958,7 тис.грн. У структурі загальної суми боргу на економічно-активні підприємства припадає  36,9% (1092,1 тис.грн.), на економічно неактивні підприємства 1,5% (43,6 тис.грн.), підприємства-банкрути – 61,6% (2445,1 тис.грн.).

Порівняно з 01.01.2017 загальна сума заборгованості збільшилась на       22,7 тис. грн., або на 0,8% .

       Станом на 01.10.2017 заборгованість має економічно активне підприємство   ДВНЗ «Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури» в сумі 1092,1 тис.грн.

З початку 2017 року проведено 5 засідань міської тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано 10 звітів керівників підприємств-боржників і визначені завдання щодо прискорення  темпів погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

Значна увага приділяється вдосконаленню форм і засад соціального партнерства, організації співробітництва з профспілками та роботодавцями, одним із напрямків якого є сприяння укладенню колективних договорів. За           9 місяців 2017 року департаментом соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області зареєстровано 72 колективних договори та 173 змін та доповнень до них. Всього на обліку в департаменті соціального захисту населення  та питань АТО знаходяться 1367 колективних договорів, якими охоплено  93,5% працюючих до облікової кількості штатних працівників.

Робота по укладанню колективних договорів на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності в департаменті соціального захисту населення ведеться постійно. З питань колективно-договірного регулювання департаментом соціального захисту населення та питань АТО постійно проводяться консультації, роз’яснювальна робота щодо змісту і структури колективних договорів. З початку 2017 року проведено 52 нагадування підприємствам усіх форм власності про необхідність укладання колективних договорів на новий термін.

Ситуація в сфері зайнятості міста та відповідно характеристики ринку праці відповідають економічним процесам та розвитку реального сектору економіки.

З метою сприяння зайнятості населення та регулювання процесів на ринку праці в місті здійснюються заходи з виконання Програми зайнятості населення м. Кременчука на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням тридцять першої сесії міської ради шостого скликання від 23 квітня 2013 року.

Послугами служби зайнятості у січні-вересні 2017 року скористалося 5408 безробітних осіб, що на 1825 осіб або на 25 % менше, ніж у січні-вересні 2016 року.

Завдяки відповідальній та соціально орієнтованій регіональній політиці зайнятості в місті налагоджено ефективну взаємодію органів влади та соціально відповідального бізнесу.

Протягом січня-вересня 2017 року до міськрайонного центру зайнятості для укомплектування державною службою зайнятості від 954 роботодавців подано 8339 вакансій. За 9 місяців 2017 року укомплектовано 5191 вакансію. У порівнянні з відповідним періодом минулого року забезпечено збільшення кількості роботодавців, які співпрацюють із службою зайнятості на 14 відсоткових пунктів, середня тривалість укомплектування вакансій залишилась на рівні минулого року і становить 7 днів.

За 9 місяців 2017 року за направленням служби зайнятості отримали роботу 4369 осіб, що на 14% більше минулого року (в січні-вересні 2016 року було працевлаштовано 3751 особу).

В напрямку розвитку підприємницької ініціативи та власного бізнесу шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово працевлаштовано 7 осіб.

З метою стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць шляхом виплати компенсацій роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, працевлаштовано 113 безробітних (в січні-вересні 2016 року - 105 осіб).

З початку 2017 року на обліку в міськрайонному центрі зайнятості як безробітні перебували 186 військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції. За сприянням служби зайнятості працевлаштовано 46 безробітних даної категорії, з яких 2 осіб отримали виплату допомоги по безробіттю одноразово для зайняття підприємницькою діяльністю, проходили підвищення кваліфікації - 7 чол., до громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру залучено 3 учасника антитерористичної операції.

Одночасно, послуги державної служби зайнятості отримало 62 особи з числа внутрішньо переміщених осіб, яким надано статус безробітного. Службою зайнятості працевлаштовано 20 осіб даної категорії, в тому числі з яких 2 особи отримали виплату допомоги по безробіттю одноразово для зайняття підприємницькою діяльністю, проходили професійне навчання - 7 осіб та 13 осіб прийняло участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Міськрайонним центром зайнятості для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня громадян, які шукають роботу, до вимог роботодавців, організовано професійне навчання безробітних, і протягом 9 місяців 2017 року 350 безробітних проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості. Рівень працевлаштування після закінчення професійного навчання складає 81,1%.

Пріоритетність забезпечення тимчасової зайнятості населення досягнуто шляхом організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, до яких залучено 754 безробітних (в січні-вересні 2015 року - 938 осіб).

Станом на 1 жовтня 2017 року на обліку в міськрайонному центрі зайнятості перебуває 2059 безробітних проти 2369 осіб станом на початок 2017 року та на 408 осіб менше, ніж станом на 1 жовтня 2016 року.

Основною проблемою повернення безробітних громадян до продуктивної зайнятості стоїть проблема структурної диспропорції між попитом на робочу силу та її пропозицією за професіями, що обмежує можливості працевлаштування безробітних і не сприяє задоволенню потреб роботодавців у працівниках.

Станом на 01.10.2017 року в базі даних центру зайнятості міститься інформація про 970 вільних робочих місць, з них 247 вакансій для працевлаштування осіб з інвалідністю.

 

8. Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону

та розвитку регіонального ринку праці

 

Кременчук має один з найбільших в Україні розгалужений промисловий комплекс, з динамічно розвинутою економікою, сучасною ринковою і виробничою інфраструктурою, великим науково-технічним, інвестиційно-інноваційним потенціалом. За обсягами надходжень до Державного бюджету місто входить до переліку бюджетоутворюючих міст України. Протягом багатьох років місто Кременчук займає одну з лідируючих позицій в Полтавській області за обсягами виробництва та реалізації промислової продукції.

       Іншою великою потенційною точкою зростання в економіці міста  визнано малий бізнес. У Кременчуці стабільно зростає кількість суб’єктів підприємницької діяльності, та підприємств малого і середнього бізнесу. Так, в місті зареєстровано 15261 суб’єктів малого підприємництва – платників податків, у тому числі 4172 юридичних осіб та 11089 фізичних осіб.

Станом на 01.10.2017 у місті налічується 1955 об’єктів роздрібної торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.

Торгівельна мережа міста складає 1012 магазинів (із них 380 продовольчих) та 13 ринків. Мережа об’єктів фірмової  торгівлі місцевих товаровиробників налічує:

 • 10 магазинів та 6 тимчасових споруд ПАТ «Кременчукм’ясо»;
 • 3 магазини «Недогарський» Сільськогосподарського кооперативу «Іскра» Кременчуцького району.
 • 53 стаціонарних тимчасових споруд з продажу хліба та хлібобулочних виробів, із них:
 • 20 павільйонів торгової марки «Кулиничі»;

            -        23 кіоски ТОВ «Кременчуцький хлібокомбінат»;

 • 6 кіосків ФО-П Крамаренко К.В. (міні-пекарня);
 • 4 міні-пекарні «Крихта» ФО-П Бутенко С.В.

У сьогоднішніх ринкових умовах галузь торгівлі є однією з найрозвинутіших. Забезпеченість населення торговою площею у місті станом на 01.10.2017 перевищує нормативні показники на 28,3%. Загальна торгова площа магазинів складає 94116,0 кв.м. Забезпеченість населення торговою площею на 1000 чоловік наявного населення складає 424,7 кв.м. при нормі 331,0 кв.м.

На території Кременчука успішно здійснюють свою діяльність супермаркети відомих торгових мереж: «АТБ», «Фуршет», «Бруснічка», «Еко», «Метро», «Амстор», «Фокстрот», «Ельдорадо», «Технополіс», «Нова лінія», «Фоззі» та інші. При цьому, поглиблюється товарна спеціалізація об’єктів торгівлі.

Протягом 9 місяців поточного року мережа загальнодоступних закладів ресторанного господарства збільшилась на 9 одиниць і складає 220 об’єктів.

Забезпеченість місцями в загальнодоступній мережі ресторанного господарства в місті є достатньою і складає 9900 місць при нормі 7534 для міста Кременчука, що на 2366 місць (31,4% ) перевищує норматив. Протягом останніх двох років спостерігається тенденція до відкриття кав’ярень та піццерій («Кофан», «Львівська майстерня шоколаду», «Рок-кава», «Бамбул-кофе», «Колоріт експрессо бар», «Велес Кава» та кафе-пекарні хлібобулочних виробів «Ілона», «Грузинська випічка», «Крихта» та інші).

У сфері побутових послуг міста в основному задіяні малі підприємства та фізичні особи-підприємці. Серед 241 об’єкта сфери послуг значне місце (майже 30%) посідають заклади, які надають послуги  догляду за тілом (перукарні, салони краси, оздоровчі центри).

Крім того, розвивається мережа об’єктів з надання побутових послуг (сервісні центри, майстерні по ремонту взуття, автомобілів, швейні ательє, автомийки, прання килимів, тощо).

При сприянні Фонду підтримки підприємництва здійснюється реалізація заходів Програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва у місті Кременчуці на 2017 рік щодо підготовки суб’єктів господарювання до ведення бізнесу в сучасних умовах шляхом проведення інформативних семінарів та зустрічей.

       З метою підвищення конкурентних переваг міста, створення системи максимального сприяння в залученні іноземних інвестицій до міста, створення нових робочих місць, рішенням Кременчуцької міської ради від 29.11.2016 року була затверджена Міська програма сприяння залученню інвестицій та розвитку міжнародного співробітництва Кременчука на 2016-2018 роки. Також, з метою забезпечення ефективного розвитку міжнародних зв’язків територіальної громади міста, розробки та втілення програм інвестиційного напрямку, 26 червня 2012 року рішенням міської ради було створено Комунальне підприємство «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест».

       Одним із пріоритетних напрямів сприяння працевлаштування безробітних громадян є впровадження проекту «Створення індустріального парку «Центральний» у м. Кременчук». Згідно Концепції розвитку Індустріального парку «Центральний» планується створити 4225 нових робочих місць. Пріоритетними галузями для спеціальностей, відповідно до секторів розподілу земельної ділянки є спеціальності машинобудування, ІТ-технології та електроніки, а також галузей енергетики.

       Враховуючи реальні перспективи розвитку міста, у наступних роках прогнозується створити: у 2018 році - 3450 робочих місць, у 2019 році - 3700 робочих місць, у 2020 році - 4000 робочих місць, у 2021 році - 4000 робочих місць,  у 2022 році - 4000 робочих місць.

       Подальший розвиток промислового комплексу міста у 2018-2022 роках забезпечать базові галузі виробництва – машинобудування, добувна, нафтопереробна та харчова промисловість.

Розвиток промисловості міста здійснюватиметься шляхом: реалізації активної промислової політики на основі модернізації виробництва; ефективного використання промислово-технологічного потенціалу за рахунок впровадження енергоефективних технологій, оновлення виробничих потужностей; подальшого розвитку базових виробництв, просування продукції підприємств на внутрішньому та зовнішньому ринках.

       Також в 2018 році планується відкриття додаткових груп в дошкільному  навчальному закладі № 3 та відкриття дошкільного  навчального закладу по вулиці Генерала Манагарова, що дасть змогу створити нові робочі місця.

       Головними напрямами щодо впровадження державної політики у сфері зайнятості населення, реалізації права громадян на гідну працю  та дотримання соціальних гарантій на період до 2022 року визначено:

 • розширення сфери застосування праці, створення нових робочих місць;
 • підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення;
 • посилення мотивації до легальної зайнятості;
 • забезпечення підтримки економічно активного населення, зокрема безробітних, у започаткуванні власної справи;
 • підвищення якісного рівня співпраці з роботодавцями, визначення перспективної потреби підприємств у кадрах для організації професійного навчання;
 • сприяння доступному професійному навчанню дорослого населення як засобу упередження безробіття;
 • формування ринку робочої сили з метою адаптації змісту професійного навчання до потреб сучасного ринку праці;
 • стимулювання заінтересованості роботодавців до професійного навчання працівників на виробництві;
 • створення умов для навчання осіб протягом життя, зокрема підвищення рівня конкурентоспроможності на ринку праці осіб віком від 45 років;
 • забезпечення ефективного функціонування системи підтвердження професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями;
 • використання професійного навчання як засобу підвищення рівня професійної компетенції, підвищення готовності громадян до  зміни  виду зайнятості (організація навчання за інтегрованими професіями, впровадження сучасних технологій професійного навчання);
 • підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та регулювання трудової міграції;

       - посилення ролі профорієнтаційної роботи в забезпеченні балансу між попитом та пропозицією робочої сили;

 • підвищення мотивації заінтересованості молоді до оволодіння робітничими професіями, використання широкого кола методів та форм профорієнтаційної роботи з молоддю, забезпечення систематичного інформування молоді щодо можливостей працевлаштування;
 • реалізація Програми професійної орієнтації учнівської молоді  на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей;
 • збереження кадрового потенціалу та готовності до праці, забезпечення суспільної спрямованості при організації та проведенні громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру;
 • забезпечення соціального захисту та соціальних гарантій незайнятому населенню;
 • профілактика настання страхових випадків у працівників, які можуть бути вивільнені за ініціативою роботодавців, зокрема тимчасового переведення на іншу роботу;
 • стимулювання працевлаштування окремих соціально-демографічних груп населення (молодь, особи віком від 45 років, жінки, особи з інвалідністю, батьки багатодітних сімей, військовослужбовці, звільнені з військової служби, звільнені з місць позбавлення волі, неповнолітні);
 • підтримка заінтересованості роботодавців  у працевлаштуванні на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю) насамперед молоді та осіб з інвалідністю, осіб інших соціально вразливих верств населення;
 • сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з інвалідністю;
 • вдосконалення інформаційної системи регіонального ринку праці відповідно до попиту та пропозицій на професії з урахуванням особливостей демографічної характеристики, наявності трудових ресурсів та трудового потенціалу;
 • проведення ефективного співробітництва учасників соціального діалогу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, організацій роботодавців і професійних спілок.

 

 

9. Напрями та заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2018 - 2022 роки по м. Кременчуку

 

Найменування напряму (заходу)

Виконавці

Строк виконання

Джерело фінансування

 

1.Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць

1. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо порядку працевлаштування громадян, вивільнення, реєстрації трудових відносин з роботодавцями та соціальних гарантій у сфері оплати праці шляхом проведення семінарів з роботодавцями та  публікацій  та виступів на радіо та телебаченні

Міськрайонний центр зайнятості спільно з Департаментом соціального захисту населення  та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом 2018-2022 років

 

2. Сприяти працевлаштуванню на вільні та  новостворені робочі місця незайнятих громадян та безробітних, в тому числі шляхом компенсації роботодавцям фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Міськрайонний центр зайнятості

Протягом 2018-2022 років

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

3. Забезпечити тимчасову зайнятість населення шляхом організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру. Сприяти залученню на проведення зазначених робіт коштів місцевих бюджетів та роботодавців

Міськрайонний центр зайнятості,

міськвиконком

Протягом 2018-2022 років

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття,

місцеві бюджети,

кошти роботодавців

4. Забезпечити надання адресної допомоги безробітним з метою їх залучення до трудової зайнятості шляхом орієнтації  на започаткування підприємницької діяльності

Міськрайонний центр зайнятості, управління  розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики міськвиконкому

Протягом 2018-2022 років

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

5. Забезпечити  проведення  адресних семінарів для безробітних з орієнтації на підприємницьку діяльність із залученням соціальних партнерів та підприємницьких структур  

Міськрайонний  центр зайнятості спільно з соціальними партнерами

Протягом 2018-2022 років

 

6.  Забезпечити системне проведення профорієнтаційних заходів, спрямованих на прискорення працевлаштування, посилення мотивації до праці, навчання методам пошуку роботи безробітних, зареєстрованих у центрах зайнятості

Міськрайонний  центр зайнятості

Протягом 2018-2022 років

 

7. Забезпечити  проведення інформаційних семінарів для незайнятих громадян із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці

Міськрайонний  центр зайнятості

Протягом 2018-2022 років

 

8. Підвищити рівень мобільності профорієнтаційних послуг, використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології та засоби зв’язку у процесі профорієнтаційної роботи

Міськрайонний  центр зайнятості

Протягом 2018-2022 років

 

9. Забезпечити організацію виробничих екскурсій для учнівської молоді на ринкоутворюючі підприємства, які мають постійну потребу в кадрах,  організувати зустріч з наставниками, презентації робітничих професій, ознайомлення з виробничим процесом та досягненнями висококваліфікованих робітників

Міськрайонний  центр зайнятості

Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом 2018-2022 років

 

10. Сприяти створенню нових робочих місць та збереженню існуючих робочих місць на підприємствах житлово-комунального господарств.

Управління житлово-комунального господарства

Керівники житлово-комунальних підприємств

Протягом 2018-2022 років

 

11. Здійснювати комплекс заходів щодо запобігання звільненню працівників із застосуванням у межах чинного законодавства гнучких форм організації праці

Управління житлово-комунального господарства

Керівники житлово-комунальних підприємств

Протягом 2018-2022 років

 

12. Створювати сприятливі умови для розвитку підприємництва у сфері надання житлово-комунальних послуг та сприяти забезпеченню створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг та підвищенню ефективності роботи щодо створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків з метою забезпечення продуктивної зайнятості працівників

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

Протягом 2018-2022 років

 

13. Сприяти організації та виконанню громадських робіт тимчасового характеру

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

Керівники житлово-комунальних підприємств

Протягом 2018-2022 років

 

14. Залучати до громадських робіт учнівську та студентську молодь з малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у вільний від навчання час

Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Протягом 2018-2022 років

Місцевий бюджет

15. Спрямувати організаційну роботу на впровадження інвестиційних програм, формування сприятливого інвестиційного клімату для збереження та створення нових робочих місць з пріоритетним формуванням ринку прикладання праці

Управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом 2018-2022 років

 

16. Сприяти збільшенню кількості робочих місць за рахунок зростання обсягів виробництва та освоєння нових видів продукції на підприємствах міста

 

Управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом 2018-2022 років

 

17. Проводити щомісячний моніторинг стану справ на основних підприємствах міста, які є бюджетоутворюючими та соціально значущими і мають велику чисельність найманих працівників

Управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом 2018-2022 років

 

18. Проводити засідання робочої групи з питань підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання

Управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом 2018-2022 років

 

19. Спрямувати роботу міських робочих груп з координації роботи щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення на реалізацію заходів щодо підвищення соціальної відповідальності суб’єктів господарювання за створення умов до легального прикладання праці з метою недопущення згортання сфери офіційного оформлення праці.

Здійснювати постійний контроль за дотриманням суб’єктами господарювання та фізичними особами-підприємцями вимог законодавства про працю в частині оформлення трудових відносин та легалізації оплати праці

 

Управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом 2018-2022 років

 

20. Забезпечити контроль за укладанням та виконанням на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності колективних договорів, як засобу регулювання продуктивної зайнятості, посилення функцій щодо соціального захисту громадян та дотримання вимог чинного законодавства щодо оформлення трудових відносин з найманими працівниками на підприємствах, установах та організаціях.

 

Департамент соціального захисту населення  та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом 2018-2022 років

 

21. Здійснювати моніторинг показників заробітної плати та контроль за додержанням підприємствами міста вимог чинного законодавства про забезпечення мінімального розміру заробітної плати та своєчасної її виплати.

Департамент соціального захисту населення  та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом 2018-2022 років

 

22. Здійснювати контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо соціального захисту працюючих в шкідливих умовах праці, якістю та строками проведення атестації робочих місць на підприємствах, організаціях та установах, правильності призначення пільг і компенсації за роботу у шкідливих умовах праці.

 

Департамент соціального захисту населення  та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом 2018-2022 років

 

23. Забезпечити проведення круглих столів, семінарів, конференцій, заходів щодо розвитку туризму.

Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

 

Протягом 2018-2022 років

 

24. Забезпечити організацію семінарів для підприємців.  

Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом 2018-2022 років

 

25. Використовувати можливості телебачення, преси та радіо для оперативного інформування та надання консультативної допомоги суб’єктам малого бізнесу, запроваджувати постійні тематичні рубрики.

Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом 2018-2022 років

 

26. Передбачити кошти в міському бюджеті на виконання заходів програми сприяння розвитку малого підприємництва у місті Кременчуці та утримання Фонду підтримки підприємництва.

 

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом 2018-2022 років

 

27. Запровадити проведення навчальних семінарів, курсів, тренінгів для суб’єктів малого та середнього бізнесу.

Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом 2018-2022 років

 

28. З метою сприяння розвитку сфери малого та середнього підприємництва в місті, збільшення рівня зайнятості в даній сфері здійснювати моніторинг стану розвитку малого та середнього бізнесу.

Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом 2018-2022 років

 

29. Здійснювати постійний контроль за заходами спрямованими на своєчасне планування роботи з медичними кадрами, шляхом заповнення вакантних посад медичних працівників лікувально-профілактичних закладів міста.

 

Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом 2018-2022 років

 

30. Забезпечити кошти в міському бюджеті для залучення на громадські роботи в установах, організаціях та на підприємствах комунальної форми власності з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості безробітних громадян та осіб, які шукають роботу.

Фінансове управління виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом

2018 - 2022

років

Місцевий бюджет -

 

8250,00 тис.грн.:

2018 рік

1650,00 тис.грн

440 безробітних

 

2019 рік

1650,00 тис.грн

317 безробітних

 

2020 рік

1650,00 тис.грн

275 безробітних

 

2021 рік

1650,00 тис.грн

266 безробітних

 

2022рік

1650,00 тис.грн

        235 безробітних

 

2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення

1. Забезпечити проведення професійного навчання безробітних безпосередньо на виробництві, зокрема з робітничих професій за індивідуальною формою навчання, через організацію навчання за інтегрованими професіями, впровадження сучасних технологій професійного навчання

Міськрайонний  центр зайнятості

Протягом 2018-2022 років

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

2. Забезпечити професійне навчання незайнятих громадян за професіями та спеціальностями, які дають можливість займатися підприємницькою діяльністю, з робітничих професій та напрямів підвищення кваліфікації з метою збереження трудового потенціалу, сприяння повній та продуктивній зайнятості громадян, підвищення якості та  конкурентоспроможності робочої сили

Міськрайонний  центр зайнятості

Протягом 2018-2022 років

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

3. Сприяти підвищенню конкурентоспроможності на ринку праці осіб віком від 45 років шляхом оплати ваучера з метою проходження перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації для пріоритетних видів економічної діяльності

Міськрайонний центр зайнятості,

Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом 2018-2022 років

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

4. Забезпечувати професійне навчання визнаних безробітними осіб з інвалідністю з урахуванням потреб ринку праці, рекомендацій МСЕК, індивідуальних програм реабілітації з метою підвищення рівня зайнятості та конкурентоспроможності осіб з обмеженими фізичними можливостями

Міськрайонний центр зайнятості,

обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів

Протягом 2018-2022 років

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття,

Фонд соціального захисту інвалідів

5. Забезпечити використання наявної бази навчально-курсового комбінату житлово-комунального господарства для підвищення кваліфікації, перепідготовки, навчання новим професіям працівників житлово- комунальної галузі та безробітних громадян

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

Протягом 2018-2022 років

 

6. Здійснювати аналіз стану професійного навчання на виробництві з метою удосконалення системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів на підприємствах, в установах і організаціях та  оптимізації формування трудового потенціалу

Управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, департамент  соціального захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом 2018-2022 років

 

7. З метою набуття практичного досвіду організовувати на підприємствах, установах організаціях міста проходження стажування молоді з числа студентів та випускників навчальних закладів, у тому числі зареєстрованих у службі зайнятості

Управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом 2018-2022 років

 

8. Організовувати та проводити підвищення кваліфікації медичних працівників міста

Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом 2018-2022 років

 

9. Проводити  підвищення професійного рівня педагогічних працівників через проходження курсів підвищення кваліфікації на базі Кременчуцького педагогічного ліцею імені А.С.Макаренка та на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом 2018-2022 років

 

 

3. Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції

1. Забезпечити професійну орієнтацію учнівської молоді м. Кременчука на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей

Міськрайонний центр зайнятості,

Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом 2018-2022 років

 

2. Забезпечити  ефективне використання Програмно-апаратного комплексу “Профорієнтаційний термінал” при проведенні профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю

Міськрайонний центр зайнятості спільно з Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом 2018-2022 років

 

3. Забезпечити проведення цільових інформаційних семінарів з питань запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми. Протидія неврегульованій трудовій міграції українських фахівців, проведення заходів щодо зменшення масового відтоку громадян України на роботу за кордон

Міськрайонний  центр зайнятості,

міськвиконком

Протягом 2018-2022 років

 

4. Проводити профорієнтаційну роботу з молоддю із залученням організацій роботодавців та їх об’єднань, організацій профспілок та їх об’єднань з метою мотивації до вибору робітничих професій, необхідних у реальному секторі економіки

Міськрайонний центр зайнятості

 

Протягом 2018-2022 років

 

5. Організовувати  участь  учнів   випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів у Днях відкритих дверей центру зайнятості, днях відкритих дверей вищих та професійно-технічних закладах освіти

Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом 2018-2022 років

 

6. Забезпечити проведення індивідуальних профконсультацій         для         майбутніх випускників  шкіл,  які  не  визначались  у виборі професій або навчального закладу

Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом 2018-2022 років

 

7. Забезпечити       проведення       інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних заходів для учнів старших класів навчальних закладів та їх батьків з метою формування мотивації до свідомого вибору професійної діяльності. Здійснювати профорієнтаційну роботу серед випускників загальноосвітніх шкіл з метою надання допомоги у виборі актуальної професії на ринку праці.

Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом 2018-2022 років

 

8. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з відповідними службами підприємств, установ, організацій щодо необхідності створення і підвищення якісного рівня сфери прикладання праці з дотриманням соціальної забезпеченості з метою запобігання неврегульованої міграції.

Департамент соціального захисту населення  та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом 2018-2022 років

 

9. Здійснювати комплекс заходів у напрямі створення ефективної сфери прикладання праці через залучення приватних перевізників на пасажирські автобусні перевезення в міськомусполученні.

Відділ транспорту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради

Протягом 2018-2022 років

 

 

4. Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці

1. Забезпечити соціальну підтримку та трудову адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб у віці до 18 років з метою дотримання особами даних категорій права на працю та працевлаштування, підвищення конкурентноздатності на ринку праці

Міськрайонний центр зайнятості, управління  у справах дітей, сім’ї та молоді, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

міськвиконком

Протягом 2018-2022 років

 

2. Сприяти працевлаштуванню на нове робоче місце насамперед молоді та осіб з інвалідністю, осіб інших соціально вразливих верств населення шляхом компенсації роботодавцям фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Міськрайонний  центр зайнятості, Департамент соціального захисту населення  та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

 

Протягом 2018-2022 років

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття,

Фонд соціального захисту інвалідів

3.Забезпечити надання профорієнтаційних послуг особам віком старше 45 років з метою формування в них конструктивної стратегії поведінки на ринку праці, сприяння підвищенню соціальної та професійної мобільності, мотивації до легальної зайнятості в Україні

Міськрайонний центр зайнятості  

 

Протягом 2018-2022 років

 

4. Надавати адресні профорієнтаційні послуги особам з інвалідністю з урахуванням їх особистих потреб, ступеня втрати здоров’я, обмеження життєдіяльності та потреб ринку праці

Міськрайонний центр зайнятості  

 

Протягом 2018-2022 років

 

5.Забезпечити взаємодію з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань виявлення випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які станом на 1 вересня не навчаються та не працевлаштовані, з метою залучення молоді до подальшого професійного навчання та працевлаштування.

Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Протягом 2018-2022 років

 

6.Забезпечити проведення профорієнтаційної роботи в установах виконання покарань Державної пенітенціарної служби та навчальних закладах, створених з метою професійно-технічного та загальноосвітнього навчання засуджених

Міськрайонний центр зайнятості, управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Полтавській області

Протягом 2018-2022 років

 

7. Забезпечити моніторинг дотримання роботодавцями квоти працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню

Міськрайонний центр зайнятості  

 

Протягом 2018-2022 років

 

8. Забезпечити профорієнтаційну та психологічну підтримку молоді, в тому числі неповнолітніх, які працюють і не навчаються, дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей, випускників загальноосвітніх навчальних закладів

Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Протягом 2018-2022 років

 

 

 

Додаток до Програми

Таблиця 1. Показники професійної підготовки

та використання робочої сили

Найменування

показника

2016

звіт

2017

очікува-не

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

2021

прогноз

2022

прогноз

1. Кількість випускників навчальних закладів в регіоні, тис. осіб – усього

20390

20617

18065

17300

15700

15100

14700

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

- випускників вищих навчальних закладів ІІІ −             ІV рівнів акредитації, усього

 

11014

10796

10200

10100

8700

8400

8300

з них працевлаштовані як молоді працівники;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- випускників вищих навчальних закладів  І −                  ІІ рівнів акредитації, усього

 

3906

4863

3200

2700

2500

2200

1900

з них працевлаштовані як молоді працівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- випускників професійно-технічних навчальних  закладів, усього

 

5470

4985

4665

4500

4500

4500

4500

з них працевлаштовані як молоді працівники

3897

3515

3266

3150

3150

3150

3150

2. Кількість укладених договорів про стажування між роботодавцем і особою, яка продовжує навчання, одиниць – усього

 

-

-

-

-

-

-

-

з них такі, що передбачають отримання заробітної плати, одиниць

 

-

-

-

-

-

-

-

3. Кількість укладених трудових договорів (строком не менш як на три роки) між роботодавцем та молодим працівником, що погоджується працювати в сільській місцевості, одиниць - усього

 

-

-

-

-

-

-

-

в тому числі з отриманням:

 

 

 

 

 

 

 

одноразової адресної допомоги

-

-

-

-

-

-

-

Житла

-

-

-

-

-

-

-

4. Середньооблікова штатна чисельність працівників, тис. осіб

 

56,9

57,1

57,4

57,9

58,2

58,6

59,0

5. Кількість працівників, які знаходяться у вимушених неоплачуваних відпустках з ініціативи роботодавців,          тис. осіб

 

*

*

*

*

*

*

*

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

 

 

 

 

 

 

 

6. Кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня (тижня),             тис. осіб

 

*

*

*

*

*

*

*

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Кількість працівників, які підвищили свою кваліфікацію, тис. осіб

*

*

*

*

*

*

*

 

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Кількість працівників, які пройшли професійну підготовку та перепідготовку, тис. осіб

 

*

*

*

*

*

*

*

у % до середньооблікової штатної чисельності працівників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

за кошти роботодавця

*

*

*

*

*

*

*

за власні кошти

*

*

*

*

*

*

*

10. Кількість осіб старше 45 років, що отримали ваучер**

 

5

-

25

25

25

25

25

 

* Повідомляємо, що показники, зазначені в таблиці 2 «Показники професійної підготовки та використання робочої сили» узагальнюються Держстатом України лише в цілому по області. Інформація по інших показниках в органах державної статистики відсутня.

** Дані на 2018-2022 роки можуть уточнюватися після затвердження  бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на відповідний рік.

 

 

Таблиця 2. Працевлаштування на нові робочі місця

 

Найменування

показника

2016

звіт

2017

очіку-ване

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

2021

прогноз

2022

прогноз

1. Працевлаштування на нові робочі місця, осіб – усього

 

2623

3129

3450

3700

4000

4000

4000

з них:

1.1 юридичними особами

 

1019

787

800

950

1100

1100

1100

1.2 фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами – платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників)

1684

2342

2650

2750

2900

2900

2900

2. Працевлаштування на нові робочі місця за видами економічної діяльності, осіб:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

120

249

249

260

262

262

262

-Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

26

42

54

68

72

72

72

-Переробна промисловість

744

870

1070

1112

1222

1222

1222

-Постачання  електроенергії, газу парти та кондиційованого повітря

1

4

4

8

8

8

8

-Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

7

10

12

16

24

24

24

-Будівництво

206

246

318

344

378

378

378

-Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів

1273

1350

1303

1381

1402

1402

1402

-Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

48

52

64

64

78

78

78

-Тимчасове розміщування й організація харчування

18

28

44

52

64

64

64

-Інформація та телекомунікації

-

4

4

4

6

6

6

-Фінансова  та страхова діяльність

-

4

8

8

14

14

14

-Операції з нерухомим майном.

4

6

8

8

10

10

10

-Професійна, наукова та технічна діяльність

4

18

22

24

26

26

26

-Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

2

6

10

25

32

32

32

-Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

32

54

54

58

62

62

62

-Освіта

17

33

36

44

48

48

48

-Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

8

12

16

20

32

32

32

-Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

15

15

20

32

44

44

44

-Надання інших індивідуальних послуг

98

126

154

172

216

216

216

-Діяльність домашніх господарств

-

-

-

-

-

-

-

3. Чисельність працівників, за яких роботодавцю надається компенсація фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, осіб - усього

126

113

280

280

280

280

280

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

3.1 працівників у юридичних осіб, усього

64

9

55

55

55

55

55

за яких компенсовано:

 

 

 

 

 

 

 

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

-

-

-

-

-

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб*

64

9

55

55

55

55

55

3.2 працівників у фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб – платників податку з доходів фізичних осіб, усього

60

104

225

225

225

225

225

за яких компенсовано:

 

 

 

 

 

 

 

50% суми нарахованого єдиного внеску, осіб

-

-

-

-

-

-

-

100% суми нарахованого єдиного внеску, осіб*

62

104

225

225

225

225

225

 

* Дані на 2018-2022 роки можуть уточнюватися після затвердження  бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на відповідний рік.

 

Таблиця 3. Надання соціальних послуг Державною службою

зайнятості України*

                ( осіб)

Найменування

показника

2016

звіт

2017

очікуване

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

2021

прогноз

2022

прогноз

1. Чисельність осіб, які мають статус безробітного

 

8295

6400

6735

6750

6780

6800

6850

2. Чисельність працевлаштованих осіб з числа тих, що перебувають на обліку

 

5470

5530

5540

5540

5545

5550

5560

3. Чисельність працевлаштованих осіб з числа зареєстрованих безробітних

 

1199

1320

1330

1330

1340

1345

1350

4. Чисельність зареєстрованих безробітних, які проходитимуть професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

 

470

425

430

438

440

445

450

5. Чисельність осіб, залучених до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру

 

885

1030

1230

1230

1230

1230

1230

з них зареєстрованих безробітних

 

885

1030

1230

1230

1230

1230

1230

6. Чисельність осіб, яким надано послуги з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи

 

282

230

240

240

250

250

250

з них організували власну справу

21

10

50

50

50

50

50

* Дані на 2018-2022 роки можуть уточнюватися після затвердження  бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на відповідний рік.

 

Таблиця 4. Показники сприяння зайнятості інвалідів

 

(осіб)

Найменування

показника

2016

звіт

2017

очіку-ване

2018

прогноз

2019

прогноз

2020

прогноз

2021

прогноз

2022

прогноз

1. Чисельність працюючих інвалідів на підприємствах установах та організаціях, згідно із звітами, поданими до відділень Фонду соціального захисту інвалідів*

2318

2420

2500

2500

2500

2500

2500

2. Кількість створених робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

-

8

-

2

-

-

-

3. Чисельність інвалідів, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України**

 

370

345

350

350

370

370

370

3.1. з них зареєстровані безробітні**

320

295

300

300

320

320

320

4. Чисельність інвалідів, працевлаштованих за сприяння Державної служби зайнятості України**

73

85

85

85

85

85

85

4.1. з них зареєстровані безробітні**

44

44

45

45

45

45

45

4.1.1 у тому числі отримувачі одноразово виплаченої допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності**

0

1

1

1

1

1

1

5. Чисельність інвалідів, залучених до участі у громадських роботах**

13

7

8

10

11

11

12

5.1. з них з числа зареєстрованих безробітних**

13

7

8

10

11

11

12

6. Чисельність інвалідів, які проходили професійне навчання – усього**

7

7

8

10

11

11

12

зокрема за рахунок:

 

 

 

 

 

 

 

6.1. коштів Фонду соціального захисту інвалідів

0

0

0

0

0

0

0

6.2. коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття**

7

7

8

10

11

11

12

7. Чисельність інвалідів, працевлаштованих строком не менше ніж на два роки на нові робочі місця за направленням Державної служби зайнятості України, за яких роботодавцю надається компенсація витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів**

6

3

6

7

7

8

8

8. Чисельність інвалідів, працевлаштованих на підприємства, установи, організації шляхом надання дотацій за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України як безробітні***

 

-

-

-

-

-

-

-

 

* Визначається на основі звітних даних за формою №10-ПІ (річна), затвердженою наказом Мінпраці від 10 лютого 2007 р. №42 за погодженням з Держкомстатом та Держкомпідприємництвом (зареєстрований у Мін′юсті 13 лютого 2007 року за №117/13384).

** Дані на 2018-2022 роки можуть уточнюватися після затвердження  бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на відповідний рік.

*** Кількість інвалідів зазначається обласним відділенням Фонду в цілому по області в обласній Програмі зайнятості