Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

2 °C
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ПИТАНЬ АТО
Програма відшкодування втрат за рахунок міського бюджету за перевезення пільгових категорій населення м. Кременчука електротранспортом, міським автомобільним транспортом та приміським залізничним транспортом на 2019 рік

Програма відшкодування втрат за рахунок міського бюджету за перевезення пільгових категорій населення м. Кременчука електротранспортом, міським автомобільним транспортом та приміським залізничним транспортом на 2019 рік

 

Паспорт Програми

 

 

1.Ініциатор розроблення програми

 

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, управління соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

 

 

2. Підстава для розробки програми

 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування»

 

 

3.Розробник програми

 

Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

 

 

4.Співрозробники програми

 

Управління соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, відділ транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

 

 

5.Відповідальний виконавець

 

Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

 

 

6.Учасники програми

 

Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, управління соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, відділ транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, виробничий  підрозділ «Полтавської дирекції  залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця», КП «Кременчуцьке тролейбусне управління», підприємства – автоперевізники

 

 

7.Строк виконання

 

 

2019 рік

 

 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

 

62 769 391,00 грн.

 

міський бюджет

 

62 769 391,00 грн.

 

державний бюджет

 

 

-

 

інші джерела

 

 

-

 

  1. Загальні положення

 

Програма відшкодування втрат за рахунок міського бюджету за перевезення пільгових категорій населення м. Кременчука електротранспортом,  міським автомобільним транспортом та приміським залізничним транспортом на 2019 рік сформована з метою збереження безоплатного проїзду для окремих категорій громадян міста, які відповідно до чинного законодавства мають право на пільговий проїзд.

Органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень сприяють створенню належних умов роботи електричного, міського автомобільного транспорту, приміського залізничного транспорту. Його стійке і ефективне функціонування є необхідною умовою покращення умов проживання, рівня життя та соціального доброту громадян, особливо пільгових категорій.

З метою забезпечення потреб мешканців міста в наданні якісних послуг у сфері пасажирських перевезень електротранспортом, автомобільним транспортом загального користування, приміським залізничним транспортом та розв'язання соціально важливих проблем перевезення пільгових категорій громадян у місті Кременчук розроблено зазначену  Програму на 2019 рік. 

У ході реалізації Програми можливі зміни та доповнення до її змісту в залежності від рівня  розвитку економіки міста, наповнення доходної частини міського бюджету, змін чинного законодавства.

Виконання зазначеної Програми забезпечить скоординовані дії міської влади, розпорядників коштів та підприємств-перевізників з надання послуг із безкоштовного перевезення пільгових категорій громадян.

 

  1. Мета Програми

 

           Метою Програми відшкодування втрат за рахунок міського бюджету за перевезення пільгових категорій населення м. Кременчука електротранспортом, міським автомобільним транспортом  та приміським залізничним транспортом на 2019 рік є забезпечення соціального захисту пільгових   категорій громадян м. Кременчука, які відповідно до чинного законодавства мають право на пільговий проїзд в електротранспорті, міському автомобільному транспорті та приміському залізничному транспорті.

 

  1. Ціль та завдання Програми

 

          Ціль Програми - забезпечення безоплатного перевезення  окремих  пільгових категорій громадян м. Кременчука електротранспортом, міським автомобільним транспортом  та приміським залізничним транспортом.   

         Завдання програми - відшкодування втрат за рахунок коштів міського бюджету  підприємствам електротранспорту, автомобільного транспорту         м. Кременчука та виробничому підрозділу «Полтавської дирекції   залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» за  перевезення пільгових категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд в міському транспорті.

 

4. Напрямки реалізації та заходи Програми

 

Відшкодування втрат від перевезення пільгових категорій населення м. Кременчука електротранспортом, міським автомобільним транспортом та залізничним транспортом за 2018 рік

 

Згідно з поданими розрахунками втрат від перевезення пільгових категорій населення наданих підприємствами сума на відшкодування значно більша ніж виділено кошторисних призначень на даний вид виплати з міського бюджету у 2018 році. 

Враховуючи недостатнє фінансування втрат від перевезення пільгових категорій населення виникла, потреба в додатковому фінансуванні (розрахунок наведено у таблиці 1).

 

 

 

Розшифровка додаткової потреби в коштах для виплати компенсації втрат від перевезення пільгових категорій населення за 2018 рік

Таблиця 1

Види транспорту

Фактична сума на відшкодування підприємствам,  які здійснювали пільгові перевезення за   10 місяців  2018р.

(згідно наданих розрахунків), грн.

 

Прогнозна сума на відшкодування підприємствам,  які здійснювали пільгові перевезення в 2018р.

(колонка 2 : 10 міс. х 12 міс.), грн.

Фактично профінансовано в 2018 році, грн.

Додаткова потреба в коштах за 2018р., грн.

(колонка 3 - колонка 6)

Всього

За 2017 рік

За 2018 рік

1

2

3

4

5

6

7

Електро-транспорт

24 743 402

29 692 082

14 718 801

930 000

13 788 801

15 903 281

Авто-транспорт

6 418 479

7 702 175

7 200 000

2 000 000

5 200 000

2 502 175

Залізничний транспорт

2 010 505

2 412 606

940 000

400 000

540 000

1 872 606

Всього

33 172 386

39 806 863

22 858 801

3 330 000

19 528 801

20 278 062

 

Відшкодування втрат від перевезення пільгових категорій населення           м. Кременчука міським автомобільним транспортом, електротранспортом та залізничним транспортом за 2018 рік

 

         За деcять місяців 2018 року тролейбуси здійснили 167 834 рейси та перевезли 12 371 701 пільговика. В середньому за місяць електротранспортом здійснюється 16 783 рейсів (167 834 рейси : 10 місяців) та перевозиться        1 237 170 пільговиків (12 371 701 пільговик : 10 місяців).

         За десять місяців 2018 року автобуси загального користування звичайного режиму руху здійснили 58 398 рейсів та перевезли 2 139 493 пільговика. В середньому за місяць автотранспортом здійснюється 5 840 рейсів                     (58 398 рейсів : 10 місяців) та перевозиться 213 949 пільговиків                    (2 139 493 пільговика : 10 місяців).

         На підставі даних, наданих Полтавською дирекцією залізничних перевезень, підприємство щомісячно перевозить в середньому 23 166 пільговиків.

         Розрахунок потреби в коштах для виплати компенсації втрат від перевезення пільгових категорій населення на 2019 рік (таблиця 2) міським автомобільним транспортом, електротранспортом та залізничним транспортом зроблено на підставі поданих підприємствами розрахунків обсягу компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян в 2018 році, де відображена фактична кількість безоплатно перевезених мешканців м. Кременчука, які мають право на пільговий проїзд.

 

Розрахунок потреби в коштах для виплати компенсації втрат від перевезення пільгових категорій населення на 2019 рік

Таблиця 2

Види транспорту

Середня кількість перевезених пільговиків в місяць у 2018 році, чоловік

Кількість пільговиків, які планується перевезти у 2019 році, чоловік (колонка 2 х 12 міс)

Орієнтована вартість проїзду, у 2019 році  грн.

Необхідна сума компенсації за перевезення пільгової категорії населення на 2019 рік, грн.

(колонка 3 х колонка 4)

1

2

3

4

5

Електро-транспорт

1 237 170

14 846 040

2

29 692 080

Автотранспорт

213 949

2 567 388

4

10 269 522

Залізничний транспорт

23 166

277 992

9,1

2 529 727

Всього

1 474 285

17 691 420

 

42 491 329

        

         Розрахунок питомої ваги перевезень підприємств-перевізників до загальної потреби  в коштах за пільгові перевезення у 2019 році наведено у таблиці 3.

        

Питома вага перевезень підприємств-перевізників до загальної потреби  в коштах за пільгові перевезення у 2019 році

Таблиця 3

 

Електро-транспорт

Авто-транспорт

Залізничний транспорт

Всього

Необхідна сума компенсації за перевезення пільгової категорії населення за 2019 рік, грн.

 

29 692 080

10 269 522

2 529 727

42 491 329

Відсоток співвідношення

69,88 %

24,17 %

5,95  %

100 %

 

5. Обсяги та джерела фінансування

 

Відповідно до розрахованої потреби в коштах на відшкодування за рахунок міського бюджету втрат від перевезення пільгових категорій населення м. Кременчука електротранспортом, міським автомобільним транспортом та приміським залізничним транспортом розподіл потреби в коштах наведено у таблиці 4.

 

 

Необхідна сума фінансування у 2019 році на компенсацію втрат від перевезення пільгових категорій населення м. Кременчука

Таблиця 4

Напрямки фінансування

Необхідна сума фінансування втрат від перевезення пільгових категорій населення            м. Кременчука   електротранспортом, грн.

Необхідна сума фінансування втрат від перевезення пільгових категорій населення          м. Кременчука  автомобільним транспортом, грн.

Необхідна сума фінансування втрат від перевезення пільгових категорій населення               м. Кременчука  приміським  залізничним транспортом, грн.

Всього необхідна сума фінансування на 2019 рік, грн.

Відшкодування за 2018 рік

15 903 281

2 502 175

1 872 606

20 278 062

Потреба на 2019 рік

29 692 080

10 269 522

2 529 727

42 491 329

Всього

45 595 361

12 771 697

4 402 333

62 769 391

 

6. Очікувані результати, ефективність Програми

         

          Виконання Програми дасть можливість:

  • забезпечити право безоплатного проїзду пільгових категорій громадян    м. Кременчука, що в свою чергу забезпечить зменшення  соціальної напруги в суспільстві;
  •  зменшити збитки від перевезення пільгових категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд та стабілізувати фінансовий стан підприємствам- перевізникам.

                  

7. Організація та контроль за виконанням Програми

 

Контроль за виконанням Програми відшкодування втрат за рахунок міського бюджету за перевезення пільгових категорій населення м. Кременчука електротранспортом, міським автомобільним транспортом  та приміським залізничним транспортом на 2019 рік здійснює департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та при необхідності вносить пропозиції щодо її коригування.

 

8. Механізм реалізації Програми

 

Реалізація Програми планується здійснюватись за рахунок нормативно-правових та фінансово-економічних механізмів, що регулюються Порядком відшкодування втрат за рахунок міського бюджету за перевезення пільгових категорій населення м. Кременчука електротранспортом, міським автомобільним транспортом та приміським залізничним транспортом, затвердженим даною Програмою (додатки 2, 3), та фінансовими можливостями міського бюджету на поточний рік.

 

 

 

Директор департаменту

соціального захисту населення

та питань АТО виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради    

Полтавської області                                                                    М.М.Доценко