Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

2 °C
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ПИТАНЬ АТО
Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Кременчука «Турбота» на 2018 - 2020 роки

                                                                                        Додаток

                                                                                        до рішення міської ради

                                                                                        від 13 грудня 2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

соціального забезпечення та соціального захисту

населення м. Кременчука «Турбота» на 2018 - 2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кременчук

2018 рік

 

 

Паспорт

Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення

м. Кременчука «Турбота» на 2018 – 2020 роки

 

1. Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

2. Підстава для виконання програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України (зі змінами і доповненнями)

3. Розробник програми

Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

4. Співрозробники програми

Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

5. Головні розпорядники коштів

Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

6. Відповідальні виконавці

Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької  міської ради Полтавської області, управління  соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької  міської ради Полтавської області, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької  міської ради Полтавської області, Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької  міської ради Полтавської області, Департамент фінансів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Автозаводська та Крюківська районні адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, відділ транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

7. Строк виконання

2018 – 2020 роки

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

 

Міський бюджет

202 241,32918  тис. грн.

Державний бюджет

-

Інші джерела

-

 

1. Загальні положення

 

Програма   соціального   забезпечення   та   соціального   захисту   населення м. Кременчука «Турбота» на 2018-2020 роки (далі – Програма) сформована з метою необхідності збереження пріоритетних напрямів соціального захисту, що дозволяють підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених мешканців міста.

Програма включає додаткові заходи щодо матеріального забезпечення та поліпшення обслуговування громадян міста, які потребують соціальної допомоги і підтримки, містить додаткові гарантії соціального захисту населення.

За даними управління статистики, у місті Кременчуці, станом на 01.09.2018, постійно проживає 220 490 громадян. Згідно з даними Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків, на сьогодні в місті  нараховується 59 331  пільговиків, з них:

- ветеранів  війни – 5 527 осіб, в тому числі: осіб з інвалідністю внаслідок війни – 746 осіб; учасників бойових дій – 2 274 осіб;

- ветеранів праці – 21 219 осіб;

- постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2 412 осіб;

- ветеранів військової служби та органів внутрішніх справ – 1 258 осіб;

- реабілітованих громадян – 9 осіб;

- дітей  війни – 16 968 осіб;

- осіб з інвалідністю загального захворювання (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни)  – 9 378 осіб, в тому числі: дітей з інвалідністю – 538;

- сімей, які отримують державну соціальну допомогу як     малозабезпечені – 743;

- 551 багатодітних сімей ( 1 017 дітей) та інших.

На обліку в територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів перебуває 13 274 осіб з числа одиноких непрацездатних громадян.

Збільшується кількість звернень громадян, які гостро потребують окремих видів соціальних послуг, передусім адресної грошової допомоги на лікування, медико-соціальну реабілітацію, протезування, а також на прожиття, придбання продуктів харчування, одягу, ліків тощо.     

Зміст соціального захисту, його форми і методи є адресними, індивідуальними, адже одна людина може потребувати матеріальної допомоги, як першої умови виживання, інша – соціального обслуговування, стороннього догляду, моральної підтримки тощо. Саме тому заходи Програми поширюються на всі категорії населення міста, які опинились у складних життєвих обставинах.

Основними принципами надання соціальних послуг та соціальної допомоги визначено: адресність, індивідуальний підхід, доступність, відкритість, добровільність вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманність, комплексність, максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів суб’єктами, що надають соціальні послуги, законність, соціальну справедливість, конфіденційність, дотримання стандартів якості та відповідальність за дотримання етичних і правових норм суб’єктами, що надають соціальні послуги.

Пріоритетним напрямком Програми є:

 • надання соціальної допомоги і підтримки сім’ям з дітьми – багатодітним, сім’ям, які опікуються дітьми-сиротами, дітьми з інвалідністю, тому що саме ці категорії сімей є найбільш вразливими і зазнають негативного впливу внаслідок зовнішніх  факторів – економічної нестабільності;
 • підтримка ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, вдів померлих ветеранів війни;
 • надання допомоги малозабезпеченим верствам населення, особам з інвалідністю, а також особам, які опинилися в скрутній ситуації у зв’язку з важкою хворобою тощо.

В ході реалізації Програми можливі зміни та доповнення до її змісту в залежності від рівня розвитку економіки міста, наповнення доходної частини міського бюджету, збільшення обсягів благодійних внесків та поширення шефської допомоги.

Виконання запланованих заходів забезпечать скоординовані дії міської влади, підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань на позитивне оновлення соціально-економічної ситуації в місті, підвищення ролі дітей та молоді, статусу матері, уваги до людини похилого віку, сприяння духовному та культурному розвитку всіх верств населення.

Програма передбачає встановлення додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення міста.

 

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

 

Політичні та економічні ситуації в країні призводять до необхідності редагування соціальної галузі щодо підтримки різних категорій громадян. Вжиття системних заходів щодо підвищення якості життя незаможних верств населення та необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, запобігання поглибленню бідності на підставі виконання соціальних зобов’язань, дозволять реально підтримувати незаможні верстви населення міста Кременчука, створити систему захисту населення від соціальних ризиків в умовах реформування соціальної сфери та враховуючи надзвичайну ситуацію в Україні.

Упродовж останніх років одним з першочергових завдань органів державної влади і місцевого самоврядування є розвиток системи соціального захисту та соціального обслуговування громадян, які гостро потребують матеріальної допомоги.

У час нестабільної фінансово-економічної ситуації в країні виникає необхідність посилення соціальної підтримки окремих категорій громадян. У першу чергу негативні наслідки економічних проблем відчувають незахищені верстви населення. Зокрема, невідкладної підтримки потребують особи з інвалідністю, особи похилого віку, ветерани війни, особи які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інші категорії громадян.

 

3. Мета Програми

 

Основна мета Програми полягає у суттєвому підвищенні рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення м.Кременчука шляхом їх соціальної підтримки, забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незаможним верствам населення, надання соціально-правової, трудової та медичної реабілітації особам з інвалідністю, облаштування безбар’єрного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.  Здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, залучення до співробітництва з органами виконавчої влади громадських організацій та благодійних фондів, діяльність яких має соціальну спрямованість.

 

4. Строки виконання

 

Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2018-2020 років.

 

5. Фінансове забезпечення

 

Фінансування Програми в необхідних обсягах передбачається здійснювати за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

6. Система контролю та звітності щодо виконання Програми

 

Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області здійснює контроль за виконанням Програми   соціального   забезпечення   та   соціального   захисту   населення  м. Кременчука «Турбота» на відповідний рік: щоквартально аналізує стан виконання Програми та при необхідності вносить пропозиції щодо її коригування. Виносить новий проект Програми на розгляд постійних депутатських комісій та сесії міської ради.

 

7. Напрямки реалізації та заходи Програми

 

 

 

І. Соціальний захист найбільш незахищених верств населення.

 

1. Надання одноразової матеріальної допомоги.

Цільова група: малозабезпечені верстви населення, пенсіонери, особи з інвалідністю, діти-сироти, діти з інвалідністю, онкохворі, громадяни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, інші громадяни, які опинились в складних життєвих обставинах.

Строк виконання: 2018 – 2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Мета: надання вказаним мешканцям міста додаткових гарантій, підвищення матеріального забезпечення, вирішення матеріальних проблем.

Стислий опис реалізації: одноразова матеріальна допомога призначається відповідно до особистих звернень громадян на засіданнях міської комісії по вирішенню питань про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Кременчука.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): мінімальний розмір матеріальної допомоги – 1 000,00 грн., за одноразовою матеріальною допомогою звертається приблизно 3 695 осіб в рік.

 

№ з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам,  грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

11 095 000,00

13 314 000,00

15 976 800,00

1.

Матеріальна допомога соціально-вразливим верствам населення

10 875 000,00

13 090 000,00

15 748 800,00

2.

Матеріальна допомога особам з інвалідністю та батькам дітей з інвалідністю, які користуються інвалідними візками на оплату робіт з облаштування їх помешкань пандусами

200 000,00

200 000,00

200 000,00

3.

Видатки на оплату за касове обслуговування

10 000,00

13 000, 00

16 000,00

 

 

Орієнтовний розрахунок потреби в коштах для виплати одноразової матеріальної допомоги в 2018 році – 10 875 000,00 грн., із них:

- особам що опинились у складних життєвих ситуаціях та/або потребують лікування: 3 000 чол. ×1 000,00 грн. = 3 000 000,00 грн.;

- особам що потребують довготривалого, дорого вартісного, планового чи екстреного лікування: 795 чол. × 6 000,00 грн. = 4 770 000,00 грн.;

- особам з інвалідністю, в залежності від захворювання:                          958 чол. × 2 500,00 грн. = 2 395 000,00 грн.;

- батькам дітей з інвалідністю (на лікування дітей):

150 чол. × 3 500,00 грн. = 525 000,00 грн.;

- ліквідаторам та потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС: 50 чол. ×  3 700,00 грн. = 185 000,00 грн.

Враховуючи збільшення кількості звернень громадян, підвищення цін на медикаменти, продукти харчування, комунальні послуги, збільшення кількості онкохворих та осіб, що мають складні захворювання у 2019 та 2020 роках, пропонується для надання одноразової матеріальної допомоги виділити у 2019 році суму на 20% більшу, ніж на 2018 рік, а у 2020 році - на 20% більшу, ніж на 2019 рік.

 

2. Надання одноразової матеріальної допомоги для оздоровлення в         СОК « Супутник».

Цільова група: люди похилого віку, активісти ветеранського руху, особи з інвалідністю та супроводжуючи їх особи, що пройдуть оздоровлення в СОК      «Супутник».

Строк виконання 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Мета: надання особам похилого віку, активістам ветеранського руху, особам з інвалідністю додаткових соціальних гарантій, соціальної підтримки, здійснення заходів спрямованих на оздоровлення та підтримку активного способу життя.

Стислий опис реалізації: одноразова матеріальна допомога призначається відповідно до особистих звернень громадян, списків рад ветеранів, списків громадських організацій осіб з інвалідністю, списків територіальних центрів на засіданнях міської комісії по вирішенню питань про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Кременчука.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): орієнтовно 1000 активіста ветеранського руху, 24 особи з інвалідністю, які мають захворювання опорно-рухового апарату та 6 супроводжуючих їх осіб,  пройдуть оздоровлення в  СОК «Супутник».

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

1 327 500,00

2 501 568,00

3 126 960,00

1.

Матеріальна допомога на оздоровлення активістів ветеранського руху

 

1 260 000,00

140 чол.×

300 грн. ×

6 днів ×

5 турів

2 404 800,00

167 чол. ×

400 грн. ×

6 днів ×

6 турів

3 006 000,00

 167 чол. ×

500 грн. ×

6 днів ×

6 турів

2.

Матеріальна допомога особам з інвалідністю та супроводжуючим їх особам.

54 000,00

30 чол. ×

300 грн. ×

6 днів

72 000,00

30 чол. ×

400 грн. ×

6 днів

90 000,00

30 чол. ×

500 грн. ×

6 днів

3.

Видатки на оплату за касове обслуговування

13 500,00

(1260000,00 + 54000,00) х 1%

24 768,00

(2 404 800,00 +

72 000,00) х 1%

30 960,00

(3 006 000,00 +

90 000,00) х 1%

 

3. Матеріальна допомога для проведення капітального ремонту власних житлових будинків та квартир осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Цільова група: особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи, а також особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (члени сім’ї померлого (загиблого), які мають відповідне посвідчення); особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані інвалідами.

Строк виконання: 2018-2020 років.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: управління  соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів.

Мета: надання мешканцям міста додаткових соціальних гарантій, підвищення матеріального забезпечення.

Стислий опис реалізації: матеріальна допомога надається особам, які мають право на проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир, що перебувають у їх власності/співвласності  відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» для самостійного проведення капітального ремонту лише одного житлового приміщення.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): пропонується особам, які мають право на проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» виділити кошти для виплати матеріальної допомоги для проведення капітального ремонту в розмірі 25 000,00 грн., таким чином щороку по 6 осіб отримують матеріальну допомогу для проведення капітального ремонту.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

150 000,00 грн.

150 000,00 грн.

150 000,00 грн.

1.

Матеріальна допомога для проведення капітального ремонту власних житлових будинків та квартир осіб з інвалідністю внаслідок війни.

150 000,00

 

6 чол.×

25 000,00 грн.

 

 

150 000,00

 

6 чол.×

25 000,00 грн.

 

 

150 000,00

 

6 чол.×

25 000,00 грн.

 

 

 

4. Торговельне обслуговування окремих категорій громадян               м. Кременчука.

Цільова група: діти з інвалідністю віком до 18 років,  батьки яких отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені; діти сиріти та діти, які знаходяться під опікою; сім'ї, в яких виховується 3 та більше дітей і які отримують допомогу, як малозабезпечені; особи з інвалідністю I групи по зору; одинокі особи з інвалідністю I групи, які перебувають на обліку в територіальних центрах; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, жертви нацистських переслідувань, актив ветеранів на мікрорайонах Автозаводського та Крюківського районів, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: управління  соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів, Автозаводська та Крюківська районні адміністрації.

Мета: надання додаткових гарантій, підвищення соціального захисту.

Стислий опис реалізації:  щомісячно видаються продуктові набори дітям з інвалідністю віком до 18 років, батьки яких отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені; дітям сиротам та дітям, які знаходяться під опікою; сім'ям, в яких виховується 3 та більше дітей і які отримують допомогу, як малозабезпечені; особам з інвалідністю I групи по зору; одиноким особам з інвалідністю I групи, які перебувають на обліку в територіальних центрах.

Двічі на рік - до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та до Дня заснування міста Кременчука видаються продуктові набори вартістю:                  в 2018 році - 220,00 грн.; в 2019 році – 240,00 грн.; в 2020 році – 260,00 грн. учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, жертвам нацистських переслідувань, активу ветеранів на мікрорайонах Автозаводського та Кюківського районів, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): протягом року орієнтовно 1 150 громадян, які підпадають під вказану категорію, отримують щомісячно продуктові набори вартістю: в 2018 році – 70,00 грн.; в 2019 році – 80,00 грн.; в 2020 році – 90,00 грн. В результаті підвищується їх прожитковий рівень, надаються додаткові матеріальні блага.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

1 198 940,00 грн.

1 550 454,00 грн.

1 727 580,00 грн.

1.

Відшкодування коштів підприємству, що здійснює торговельне обслуговування окремих категорій громадян м. Кременчука (діти-інваліди віком до 18 років,  батьки яких отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені; діти сиріти та діти, які знаходяться під опікою; сім'ї, в яких виховується 3 та більше дітей і які отримують допомогу, як малозабезпечені; інваліди I групи по зору; одинокі інваліди I групи, які перебувають на обліку в територіальних центрах).

966 000,00

 

1 150 чол.×

70,00 грн. ×

12 міс. ×

 

 

1 104 000,00

 

1 150 чол.×

80,00 грн. ×

12 міс. ×

 

1 242 000,00

 

1 150 чол.×

90,00 грн. ×

12 міс. ×

 

 

2.

Відшкодовування коштів підприємству, що здійснює торговельне обслуговування за продуктові набори учасникам бойових дій, інвалідам війни, жертвам нацистських переслідувань, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, активу ветеранів на мікрорайонах Автозавод-ського та Кюківського районів – двічі на рік

176 000,00

 

400 чол. ×

220,00 грн. ×

2

 

377 280,00

 

786 чол. ×

240,00 грн. ×

2

 

408 720,00

 

786 чол. ×

260,00 грн. ×

2

 

3.

Придбання пакетів

56 940,00

14 600 пак. ×

3,90 грн.

 

69 174,00

15 372 пак. ×

4,50 грн.

 

76 860,00

15 372 пак. ×

5,00 грн.

 

 

 

5. Організація гарячого харчування окремих категорій громадян      м. Кременчука.

Цільова група: громадяни м. Кременчука, які перебувають в складних життєвих обставинах, сім’ї, які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: управління  соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів, Автозаводська та Крюківська районні адміністрації.

Мета: надання мешканцям міста додаткових гарантій, підвищення матеріального забезпечення.

Стислий опис реалізації: гаряче харчування громадян, які перебувають в складних життєвих обставинах, сімей, які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені здійснюється кожного робочого дня.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): середньомісячна чисельність пільгових категорій громадян, які користуються гарячим харчуванням  – 200 осіб на місяць, витрати на один обід на одну особу – в 2018 році – 30,00 грн.; в 2019 році – 35,00 грн.; в 2020 році – 40,00 грн., гаряче харчування здійснюється кожного робочого дня на місяць. В результаті громадяни м. Кременчука отримують додаткове соціальне забезпечення, надається натуральна допомога.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

1 496 988,00

1 747980,00

2 005976,00

1.

Відшкодування коштів підприємству, що здійснює гаряче харчування окремих категорій громадян             м. Кременчука.

1 494 000,00

200 чол.×

30,00 грн. ×

249 роб. днів

1 743 000,00

200 чол.×

35,00 грн. ×

249 роб. днів

 

2 000 000,00

200 чол.×

40,00 грн. ×

250 роб.днів

 

 

2.

Придбання талонів-запрошень

2 988,00

49 800 тал. ×

0,06 грн.         

4 980,00

49 800 тал. ×

0,10 грн.         

5 976,00

49 800 тал. ×

0,12 грн.        

 

6. Послуги з перевезення окремих категорій громадян до садово-городніх масивів в весняно-осінній період.

Цільова група: пенсіонери м. Кременчука, категорії осіб, яким законодавством встановлена пільга на проїзд.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Мета: надання мешканцям міста додаткових гарантій, підвищення матеріального забезпечення.

Стислий опис реалізації: перевезення пенсіонерів до садово-городніх масивів здійснюється протягом 6 місяців (26 тижнів) за 17 маршрутами, 2 рази на тиждень, 2 рази в день (вранці та ввечері = 4 рейси)   середня протяжність маршруту – 20 км.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): пенсіонери                   м. Кременчука мають можливість в період «дачного сезону» безкоштовно доїхати до присадибних ділянок, що в свою чергу надає їм можливість покращити своє матеріальне становище.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

1 226 720,00

3 002 064,00

3 152 167,00

1.

Відшкодування за надані послуги з перевезення окремих категорій громадян до садово-городніх масивів в весняно-осінній період.

1 226 720,00

2 992 рейсів (4 рейсів×2 дні ×

4 тижня × 17 маршр. × 5,5 міс.) × 410,00 грн. (вартість 1 рейсу)

3 002 064,00

3 536 рейсів (4 рейсів×2 дні ×

26 тижнів × 17 маршр.) × 849,00 грн. (вартість 1 рейсу)

3 152 167,00

Індекс інфляції

5,0%

 

 

При плануванні на 2019-2020 роки застосовано індекс інфляції, рекомендований  у листі Міністерства фінансів України від 01.08.2017             № 05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 роки».

 

7. Харчування бездомних осіб в пунктах обігріву.

Цільова група: особи без визначеного місця проживання.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів.

Мета: посилення соціального захисту та інтеграція бездомних осіб в суспільство.

Стислий опис реалізації: здійснення безкоштовного харчування бездомних осіб в пунктах обігріву в найбільш холодні місяці року - грудень, січень, лютий.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): орієнтовно 50 бездомних осіб за період встановлення пункту обігріву отримують безкоштовне харчування два рази на добу.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

14 490,00

 

45 360,00

47 620,00

1.

Харчування бездомних осіб в пунктах обігріву.

Середня вартість порції, за моніторингом цін,  складає 11,50 грн.:  сало 50гр.х90грн. = 4,50грн., ковбаса вар.50гр.х85грн.=4,25грн.,хліб пшен. 80гр.х11,25грн.=0,90грн.,цукор25гр.х15,95грн.=0,40 грн., чай однор.1п. х 0,50грн. =0,50грн.,однор.посуд-тарілка,стаканчик = 0,95грн

14 490,00

11,50 грн. (вартість 1 порції) ×

1260 середня кількість порцій

=

14 490,00 грн.

15 360,00

Індекс інфляції 5,9%

15 360,00 грн.

16 120,00

Індекс інфляції

5,0%

16 120,00 грн.

2.

Відшкодування коштів за технічне забезпечення електропостачання тимчасового мобільного пункту обігріву

-

30 000,00

31 500,00

 

При плануванні на 2019-2020 роки застосовано індекс інфляції, рекомендований  у листі Міністерства фінансів України від 01.08.2017 №05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 роки».

8. Перевезення учнів віком до 12 років, які користуються автомобільним транспортом та електротранспортом в м. Кременчуці, до навчальних закладів.

Цільова група: учні віком до 12 років загальноосвітніх навчальних закладів.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат ім. А.С.Макаренка, Кременчуцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Полтавської обласної ради, підприємства-автоперевізники, КП «Кременчуцьке тролейбусне управління».

Мета: підвищення соціального захисту населення м.Кременчука.

Стислий опис реалізації: безкоштовні перевезення здійснюються протягом навчального року для учнів віком до 12 років загальноосвітніх навчальних закладів міста. Тим, хто користується електротранспортом, видаються проїзні квитки на відповідний місяць, тим учням, які користуються автотранспортом – проїзні квитки, із розрахунку – 2 квитки в навчальний день, вартість якого відповідає вартості проїзду на маршрутах загального користування.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): протягом навчального року орієнтовно 2737 учнів віком до 12 років будуть мати можливість безкоштовно доїхати до навчального закладу за кошти міського бюджету.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

2 382 850,00

3 131 220,00

3 287 781,00

1.

Відшкодування втрат за перевезення учнів віком до 12 років, які користуються автомобільним транспортом, до навчальних закладів

2 161 850,00 

2 132 чол.×

6,00 грн. ×

169 учб. днів

 

 

2 896 800,00

2 130 чол. х 4 грн. х 2 поїздки х 170 учб. днів

3 041 640,00

Індекс інфляції 5,0%

 

2.

Відшкодування втрат за перевезення учнів віком до 12 років, які користуються електротранспортом, до навчальних закладів

163 350,00

605 чол.×

30,00 грн. ×

9 міс.

 

162 000,00

600 чол.×

30,00 грн. ×

9 міс.

 

170 100,00

Індекс інфляції 5,0%

 

3.

Придбання талонів

57 650,00

720 616 тал. ×

0,08 грн.

72 420,00

724 200 тал. ×

0,10 грн.

76 041,00

Індекс інфляції 5,0%

 

        При плануванні 2020  застосовано індекс інфляції, рекомендований  у листі Міністерства фінансів України від 01.08.2017 №05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 роки».

 

 

 

 

 

9. Організація та проведення конкурсу соціального замовлення на надання послуг вразливим до ВІЛ групам населення.

Цільова група: люди що живуть з ВІЛ (ЛЖВ) в тому числі діти, особи хворі на СНІД, які потребують паліативної допомоги, пацієнти, що проходять контрольоване лікування туберкульозу, пацієнти програми антиретровірусного лікування, представники інших груп підвищеного ризику ВІЛ-інфікування.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів.

Мета: надання соціальних послуг та забезпечення соціального супроводу  представникам груп підвищеного ризику.

Стислий опис реалізації: до переліку соціальних послуг, які планується надавати в місті за кошти соціального замовлення, належать:

 1. Консультації соціального працівника з питань зменшення ризикованої поведінки,  формування прихильності до АРТ (антиретровірусна терапія) та медичних послуг.

2. Патронаж соціального працівника - допомога в дотриманні лікувального режиму, доставка АРТ, сприяння в проходженні діагностики.

3. Консультації соціального працівника щодо проходження обстеження на туберкульоз, скринінг захворювання на туберкульоз. Соціальний супровід хворих на туберкульоз.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): з огляду на те, що надання соціальних послуг та забезпечення соціального супроводу необхідно саме представникам груп підвищеного ризику, в рамках соціального замовлення планується надати послуги наступним групам населення:

 • люди що живуть з ВІЛ, в тому числі діти – 24 осіб;
 • особи хворі на СНІД та потребують паліативної допомоги – 10 осіб;
 • пацієнти, що проходять контрольоване лікування туберкульозу – 35 осіб;
 • представники груп підвищеного ризику щодо інфікування на туберкульоз – 57 осіб;
 • пацієнти програми антиретровірусного лікування – 78 осіб;
 • представники інших груп підвищеного ризику ВІЛ-інфікування – 40 осіб.

ВСЬОГО: 244 особа.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

144 000,00

172 800,00

207 360,00

1.

Організація та проведення конкурсу соціального замовлення на надання послуг вразливим до ВІЛ групам населення.

244 чол.×

591,12 грн.

 

Індекс інфляції 5,9%

 

Індекс інфляції 5,0%

 

 

 

Основою для розрахунку вартості соціальної послуги є вартість надання соціальної послуги одному одержувачу протягом однієї людино-години, а також витрати часу на надання соціальної послуги та кількість одержувачів відповідної соціальної послуги.

 • Середня тривалість послуг на одну особу 24 год. на рік із розрахунку - 2 год. на місяць.
 • Середня вартість однієї години праці соціального працівника 24,63 грн. (з усіма обов’язковими відрахуваннями). Таким чином вартість послуги на одну особу на рік складає: 24,63 грн. х 24 год. = 591,12 грн.
 • Загальна вартість соціальних послуг розраховується за формулою

591,12 грн. х 244 особи =172 015,92 грн.

        При плануванні на 2019-2020 роки застосовано індекс інфляції, рекомендований  у листі Міністерства фінансів України від 01.08.2017 №05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 роки».

 

10. Надання послуг (відшкодування) по похованню померлих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС І, ІІ та ІІІ категорій.

Цільова група: члени сімей померлих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС І, ІІ та ІІІ категорій.

Строк виконання: 2018-2020 рік.

Головний розпорядник коштів: Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Відповідальні виконавці: КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг».

Мета: посилення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надання додаткових соціальних гарантій. Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019.

Стислий опис реалізації: сім'ям померлих учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС І, ІІ та ІІІ категорій виплачується допомога (відшкодування)  на поховання в розмірах: в 2018 році – до 5 000,00 грн.;           в 2019 році – до 6 000,00 грн.; в 2020 році – до 7 000,00 грн.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): члени сімей померлих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС І, ІІ та ІІІ категорій мають можливість отримати безкоштовні послуги по похованню. Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

220 000,00

279 975,75

280 000,00

1.

Надання послуг (відшкодування) по похованню ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС І, ІІ та ІІІ категорій

220 000,00

44 чол. ×

5 000,00 грн.

240 000,00

40 чол.×

6 000,00 грн.

280 000,00

40 чол.×

7 000,00 грн.

2.

Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019, з надання послуг (відшкодування) по похованню ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС І, ІІ та ІІІ категорій

 

39 975,75

 

 

11. Забезпечення перевезення до закладів СМЕ та поховання померлих осіб без певного місця проживання, одиноких громадян, знайдених трупів людей.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): гарантування належного поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених трупів людей, належного ставлення до тіла (останків) померлого на виконання ст. 16 Закону України «Про поховання та похоронну справу» в частині поховання одиноких громадян та осіб без певного місця проживання за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, запобігання випадкам не поховання померлих.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

114 662,98

151 859,63

140 121,02

1.

Забезпечення перевезення померлих осіб без певного місця проживання, одиноких громадян, знайдених трупів людей до закладів СМЕ

45 713,24

69 чол. ×

662,51 грн. (орієнтовний розмір послуги)

64 866,10

82 чол. ×

791,05 грн. (орієнтовний розмір послуги)

68 498,70

82 чол. ×

835,35 грн. (орієнтовний розмір послуги)

2.

Забезпечення поховання померлих осіб без певного місця проживання, одиноких громадян, знайдених трупів людей

68 949,74

65 чол. ×

1 060,77 грн. (орієнтовний розмір послуги)

67 824,40

56 чол. ×

1 211,15 грн. (орієнтовний розмір послуги)

71 622,32

56 чол. ×

1 278,97 грн. (орієнтовний розмір послуги)

3.

Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019, з перевезення до моргів та поховання померлих осіб без певного місця проживання, одиноких громадян, знайдених трупів людей

 

 

 

19 169,13

 

 

 

 

12. Організація безкоштовного харчування учнів 1-4-х класів в загальноосвітніх навчальних закладах денної форми навчання.

Цільова група: учні 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладах денної форми навчання.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Мета: посилення соціального захисту громадян, надання додаткових соціальних гарантій.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники):

2018 рік: 18 046 418,00 грн. в тому числі:

Кременчуцька спеціалізована школа –інтернат І-ІІІ ступенів № 21 з поглибленим вивченням окремих предметів:

- сніданки для учнів 1-4 класів 45 х 175 навчальних днів  х 95,0% відвідування х 11,40 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20%  = 85 286,00  грн.;

- пришкільний табір – діти пільгових категорій  130 учнів  х 14 днів х 100% відвідування х 37,20 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% х 100 %= 67 704,00 грн.

Загальноосвітні школи:

- сніданки для учнів 1-4 класів 9008  х 175 навчальних днів  х 95,0% відвідування х 11,40 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% = 17 072 412,00 грн.;

- обіди для учнів 1-4 класів з числа вихованців груп продовженого дня 266 х 175 навчальних днів  х 95,0% відвідування х 12,00 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% = 530 670,00 грн.;

         - пришкільний табір – 290 346,00 грн. :

Діти пільгових категорій  410 учнів  х 14 днів х 100% відвідування х 37,20 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% х 100 %= 213 528,00 грн.

Діти з числа талановитих та обдарованих ,  відмінники навчання 295 учнів  х 14 днів х 100% відвідування х 37,20 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% х 50%= 76 818,00 грн.

 

2019 рік: 22 317 372,00 грн. в тому числі:

Кременчуцька спеціалізована школа –інтернат І-ІІІ ступенів № 21 з поглибленим вивченням окремих предметів:

- сніданки для учнів 1-4 класів 45 х 175 навчальних днів  х 95,0% відвідування х 13,70  грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20%  = 102 493,00  грн.;

- пришкільний табір – 81 172 грн.  – діти пільгових категорій  130 учнів  х 14 днів х 100% відвідування х 44,60 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% х 100 %= 81 172,00 грн.

 

Загальноосвітні школи:

- сніданки для учнів 1-4 класів 9216  х 175 навчальних днів  х 95,0% відвідування х 13,70 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% = 20 990 592,00 грн.;

- обіди для учнів 1-4 класів з числа вихованців груп продовженого дня 324  х 175 навчальних днів  х 95,0% відвідування х 14,40 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% = 775 656,00 грн.;

         - пришкільний табір – 367 459,00 грн. :

Діти пільгових категорій  430 учнів  х 14 днів х 100% відвідування х 44,60 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% х 100 %= 268 492,00 грн.

Діти з числа талановитих та обдарованих , відмінники навчання 317 учнів  х 14 днів х 100% відвідування х 44,60 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% х 50%= 98 967,00 грн.

 

2020 рік: 27 304 771,00 грн. в тому числі:

         Кременчуцька спеціалізована школа –інтернат І-ІІІ ступенів № 21 з поглибленим вивченням окремих предметів:

- сніданки для учнів 1-4 класів 45 х 175 навчальних днів  х 95,0% відвідування х 16,40  грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20%  = 122 693,00  грн.;

- пришкільний табір – 97 370 грн. – діти пільгових категорій  130 учнів  х 14 днів х 100% відвідування х 53,50 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% х 100 %= 97 370,00 грн.

Загальноосвітні школи:

- сніданки для учнів 1-4 класів 9377  х 175 навчальних днів  х 95,0% відвідування х 16,40 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% = 25 567 299,00 грн.;

- обіди для учнів 1-4 класів з числа вихованців груп продовженого дня 367  х 175 навчальних днів  х 95,0% відвідування х 17,30 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% = 1 055 538,00 грн.;

         - пришкільний табір – 461 871,00 грн. :

Діти пільгових категорій  450 учнів  х 14 днів х 100% відвідування х 53,50 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% х 100 %= 337 680,00 грн.

Діти з числа талановитих та обдарованих ,  відмінники навчання 331 учнів  х 14 днів х 100% відвідування х 53,60 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% х 50% = 124 191,00 грн.

 

№ з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування,  грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

18 046 418,00

22 317 372,00

27 304 771,00

1.

Організація безкоштовного харчування учнів     1-4-х класів в загальноосвітніх навчальних закладах денної форми навчання

18 046 418,00

22 317 372,00

27 304 771,00

 

ІІ. Соціальний захист ветеранів всіх категорій та осіб з інвалідністю.

 

1. Щомісячна матеріальна допомога особам з інвалідністю з обмеженими можливостями до пересування для придбання бензину.

Цільова група: особи з інвалідністю з обмеженими можливостями до пересування всіх груп та категорій, які мають у власному користуванні автомобілі з ручним керуванням та мотоколяски; законні представники дітей з інвалідністю віком до 18 років, які отримали автомобілі на пільгових умовах на підставі висновків обласної медико-соціальної експертної комісії.

Строк виконання: 2018-2020 років.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів.

Мета: надання мешканцям міста додаткових соціальних гарантій, підвищення матеріального забезпечення.

Стислий опис реалізації: щомісячна матеріальна допомога особам з інвалідністю з обмеженими можливостями до пересування для придбання бензину надається  за списками управлінь соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): особи з інвалідністю з обмеженими можливостями до пересування всіх груп та категорій, які мають у власному користуванні автомобілі з ручним керуванням (орієнтовно 95 осіб), мають додаткову матеріальну допомогу для придбання бензину в розмірах: в 2018 році – 330,00 грн.; в 2019 році – 350,00 грн.; в 2020 році – 370,00 грн.

 

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

376 200,00

402 990,00

426 018,00

1.

Щомісячна матеріальна допомога особам з інвалідністю з обмеженими можливостями до пересування для придбання бензину.

376 200,00

95 осіб×

330 грн. ×

12 міс.

 

399 000,00

95 осіб ×

350 грн. ×

12 міс.

 

421 800,00

95 осіб ×

370 грн. ×

12 міс.

 

2.

Видатки на оплату за касове обслуговування

0,00

3 990,00

(399 000,00 х 1%)

4 218,00

(421 800,00 х 1%)

 

 

 

2. Надання пільг на оплату за комунальні послуги населенню.

Цільова група: особи з інвалідністю по зору, сім’ї загиблих воїнів-афганців, Почесні громадяни міста, Заслужені донори України.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: управління  соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів, підприємства-надавачі послуг.

Мета: надання мешканцям міста додаткових соціальних гарантій, підвищення матеріального забезпечення.

Стислий опис реалізації: пільги на житлово-комунальні послуги за рахунок коштів міського бюджету надаються:

1. Особам з інвалідністю по зору, в залежності від групи інвалідності:

 • особам з інвалідністю першої групи – 50% ;
 • особам з інвалідністю другої групи – 40% ;
 • особам з інвалідністю третьої групи – 30% .

2. Почесним громадянам міста – 100% .

3. Сімям загиблих воїнів-афганців та Заслуженим донорам України  – 50%.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): 150 осіб з інвалідністю по зору І групи, 143 осіб з інвалідністю по зору ІІ групи, 166 осіб з інвалідністю по зору ІІІ групи, 12 Почесних громадян міста, 9 членів сімей загиблих воїнів-афганців та 2 Заслужених донори України зможуть протягом року отримувати пільгу на оплату за комунальні послуги за рахунок коштів міського бюджету.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, рн..

2018

2019

2020

Загальне фінансування

1 538 870,00

1 629 660,00

1 711 150,00

1.

Надання пільг на оплату за комунальні послуги населенню.

482 осіб×

266,05грн.(середній розмір пільги)×

12 міс.

 

Індекс інфляції 5,9%

 

Індекс інфляції 5,0%

 

 

При плануванні на 2019-2020 роки застосовано індекс інфляції, рекомендований  у листі Міністерства фінансів України від 01.08.2017 №05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 роки».

 

3. Фінансова підтримка статутної діяльності громадських об’єднань ветеранів та осіб з інвалідністю.

Цільова група: ветерани та особи з інвалідністю.

Строк виконання: 2018 – 2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: громадські об’єднання ветеранів та осіб з інвалідністю, які мають статус міських та ведуть постійну активну громадську роботу.

Мета: фінансова підтримка статутної діяльності громадських об’єднань  ветеранів та осіб з інвалідністю.

Стислий опис реалізації: кошти   міського   бюджету   використовуються   громадськими об’єднаннями для здійснення статутної діяльності громадського об’єднання, передбаченого його статутом (положенням), здійснення заходів, оплати комунальних послуг, послуг з поточного ремонту приміщень, придбання канцелярських виробів, матеріального заохочення (винагороди) працівників громадських об’єднань, які забезпечують роботу такого об’єднання, оплати  відряджень  працівників  громадського об’єднання.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): на території                   м. Кременчука діють об’єднання громадян, робота яких має соціальне спрямування, членами яких є тисячі громадян.

Більшість об’єднань громадян складають незахищені категорії населення, які потребують зовнішньої підтримки, у тому числі й від органів місцевого самоврядування.

Це сприятиме налагодженню тісної співпраці органів місцевого самоврядування зі складовими соціальної інфраструктури територіальної громади, більш ефективному використанню бюджетних коштів, спрямованих на розв’язання визначених проблем.

 

п/п

Назва громадського об’єднання

П.І.Б. керівника

Кіль-кість членів об’єднан-ня

Необхідне фінансування, рн..

2018 рік

2019 рік

2020 рік

 

 

 

 

965 924,00

1330 281,00

1396 801,00

1.

Кременчуцька міська організація інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій (КМОІВЗСУБД)

Гонза Борис Іванович

697

148 604,00

157 372,00

165 241,00

2.

Кременчуцьке міське товариство інвалідів Полтавської обласної організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»

(КМТІ  ПООІ СОІУ)

Герасименко Наталія Олексіївна

182

102 108,00

108 132,00

113 539,00

3.

Громадська організація «Кременчуцьке міське товариство інвалідів-автомобілістів»

(ГО «КМТІ-А»)

Шовковий Григорій Дмитрович

95

6 265,00

6 635,00

6 967,00

4.

Кременчуцька міськрайонна громадська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України»

(КМРГОІ «Союз Чорнобиль України»)

Мамедов Олександр Іванович

2 000

55 000,00

58 245,00

61 159,00

5.

Кременчуцьке учбово-виробниче підприємство /УВП/ українського товариства сліпих /УТОС/

(УВП УТОС)

Гришин Юрій Юрійович

129

21 475,00

22 742,00

23 879,00

6.

Адаптаційно-реабілітаційний оздоровчий клуб інвалідів

(АРОКІ)

Бринчик Ольга Федорівна

102

26 398,00

27 955,00

29 353,00

7.

Громадська організація Кременчуцьке відділення Міжнародного Союзу колишніх малолітніх в’язнів фашизму

(КВМСКМВФ)

Алєксєєва Ангеліа Карлівна

3 202

25 192,00

26 678,00

28 012,00

8.

Кременчуцький осередок Полтавської обласної громадської організації «Захист дітей війни»

(КОПОГО «Захист дітей війни»)

Зоценко Зінаїда Василівна

21 464

30 000,00

31 770,00

33 359,00

9.

Громадська організація Міська організація ветеранів

Сельцов Віталій Олександро-вич

35 285

345 834,00

332 035,00

348 637,00

10.

Громадське об’єднання «ЧАС» / Чорнобильсько-Афганський Союз (ГО «ЧАС»)

Жовтобрюх Олексій Володими-рович

284

45 000,00

47 655,00

50 038,00

11.

Громадська організація «На крилах надії України»

(ГО «На крилах надії України»)

Кууск Костянтин Юрійович

27

40 048,00

37 729,00

39 617,00

12.

Громадська організація «Нове серце» (ГО «Нове серце»)

Марченко Анатолій Миколайо-вич

21

120 000,00

127 080,00

133 434,00

13.

Громадська організація «Спілка Самаритян України Кременчуцьке об'єднання» (ГО «ССУКРО»)

Литвиненко Микола Миколайо-вич

61

-

201 053,00

211 106,00

14.

Всеукраїнська молодіжна громадська організація творчої молоді та інвалідів «Струни серця» (ВМІГО «Струни серця»)

Чирва Сергій Іванович

28

-

145 200,00

152 460,00

 

4. Щомісячна стипендія міського голови.

Цільова група: мешканці міста, яким виповнилося 95 років і більше.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: управління  соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів.

Мета: надання мешканцям міста додаткових соціальних гарантій, підвищення матеріального забезпечення.

Стислий опис реалізації: мешканці м. Кременчука, яким виповнилося 95 років і вище мають додаткову соціальну пільгу – отримання стипендії міського голови.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): в результаті, орієнтовно 85 громадян, яким виповнилося 95 років і більше будуть отримувати щомісячно в 2018 році – по 500,00 грн.; в 2019 році – по 600,00 грн.; в 2020 році –              по 700,00 грн.; орієнтовно, 10 осіб, яким виповнилося 100 років і більше  щомісячно будуть отримувати в  2018 році – по 1 000,00 грн.; в 2019 році –      по 1 100,00 грн.; в 2020 році – по 1 200,00 грн.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

450 000,00

744 000,00

858 000,00

1.

Щомісячна стипендія міського голови мешканцям міста, яким виповнилося від 95 до 100 років.

354 000,00

59 осіб×

500,00 грн. ×

12 міс.

 

612 000,00

85 осіб×

600,00 грн. ×

12 міс.

 

714 000,00

85 осіб×

700,00 грн. ×

12 міс.

 

2.

Щомісячна стипендія міського голови мешканцям міста, яким виповнилося 100 і більше років

96 000,00

8 осіб×

1 000,00 грн. ×

12 міс.

132 000,00

10 осіб×

1 100,00 грн. ×

12 міс.

144 000,00

10 осіб×

1 200,00 грн. ×

12 міс.

 

 

 

5. Фінансування діяльності Кременчуцького міського Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

Цільова група: діти з інвалідністю, діти віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

Мета: попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основних соціальних та побутових навичок, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції дітей з інвалідністю в суспільство.

Стислий опис реалізації: у місті працює Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, основною метою якого є виконання програм соціальної реабілітації дітей з інвалідністю від народження до 18 років, дітей раннього віку групи ризику, дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність. У центрі перебуває на обліку 1045 дітей, станом на 01.10.2017 -  298 дітей з інвалідністю пройшли реабілітаційний курс в Центрі.

Проводиться реабілітація дітей з інвалідністю з м. Горишні Плавні, Глобинського, Кременчуцького,  Кобеляцького та Козельщинського районів (за рахунок коштів районних бюджетів). Працюють два корпуси Кременчуцького міського Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, в яких розташовані: зал лікувальної фізкультури, фізіотерапевтичний кабінет, басейн для індивідуальних занять, кабінет масажу, лікарський кабінет та багато іншого.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): більше ніж 250 дітей з інвалідністю та дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність, з м. Кременчука та прилежних районів зможуть отримати якісну реабілітацію.

 

№з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування,  грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

15 554 503,00

10 644 600,00

11 634 900,00

1.

Фінансування діяльності Кременчуцького міського Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів

5 554 503,00

10 644 600,00

11 634 900,00

2.

Реконструкція будівель стаціонару (літ. «А») та госплоку (літ. «Б, В») «Шкіряно-венерологічного диспансеру» під Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів за адресою:

вул. І. Приходька, 5, м. Кременчук, Полтавська область

10 000 000,00

-

-

 

6. Відшкодування власникові автостоянки вартості послуг із зберігання транспортних засобів.

Цільова група: особи з інвалідністю.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Мета: надання особам з інвалідністю додаткових соціальних гарантій, підвищення матеріального забезпечення.

Стислий опис реалізації: відшкодовуються кошти з міського бюджету власникам автостоянки за безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів, власниками яких є особи з інвалідністю.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): мешканці                      м. Кременчука - особи з інвалідністю мають змогу безкоштовно зберігати свої транспортні засоби на автостоянках міста протягом року.

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

14 112,00

22 048,50

23 683,28

1.

Відшкодування власникові автостоянки вартості послуг із зберігання транспортних засобів

5 475,00

1 особа × 15,00 грн. (вартість 1 дня) х 365 днів         

 

2 940,00

1 особа х 12,00 грн. (вартість 1 дня) х 245 днів

 

5 697,00

1 особа х 27,00 грн.

(вартість 1 дня) х 211 днів

4 745,00

1 особа х 13,00 грн. (вартість 1 дня) х 365 днів

 

5 000,50

1 особа х 13,70 грн. (вартість 1 дня) х 365 днів

 

1 593,00

1 особа х 27,00 грн. (вартість 1 дня) х 59 днів

 

10 710,00

1 особа х 35,00 грн.    (вартість 1 дня) х 306 днів   

4 982,25

Індекс інфляції 5,0 %

 

 

5 250,53

Індекс інфляції 5,0%

 

 

13 450,50

Індекс інфляції 5,0 %

 

7. Відшкодування за санаторно-курортне лікування Почесним громадянам міста.

Цільова група: Почесні громадяни міста.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Мета: надання додаткових соціальних гарантій, підвищення матеріального забезпечення.

Стислий опис реалізації: Почесним громадянам міста Кременчука виплачується компенсація за санаторно-курортне лікування в розмірі прожиткового мінімуму для відповідної категорії громадян на момент звернення.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): Почесні громадяни міста Кременчука можуть частково повернути кошти, які вони витратили на санаторно-курортне лікування.

 

 

 

№ з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування,  грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

4 711,00

5 135,00

5 490,00

 

 

Орієнтовна кількість отримувачів чол.

 

 

 

1.

Відшкодування за санаторно-курортне лікування Почесним громадянам міста, в тому числі:

3

4 711,00

5 135,00

5 490,00

 

- працездатні особи

1

1 841,00

2 007,00

2 146,00

 

- особи, які втратили працездатність

2

2 870,00

3 128,00

3 344,00

 

         Відповідно до листів Міністерства фінансів України від 01.08.2017 №05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 роки» та від 06.08.2018 №05110-14-8/20820 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік» прожитковий мінімум працездатних осіб складає по рокам:  2018 рік - 1841,00 грн.;  2019 рік - 2007,00 грн.;  2020 рік - 2146,00 грн.;  прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність складає по рокам:  2018 рік - 1435,00 грн.;  2019 рік - 1564,00 грн.;  2020 рік - 1672,00 грн.

 

8. Відшкодування вартості навчання осіб з інвалідністю у вищих навчальних закладах м. Кременчука.

Цільова група: особи з інвалідністю.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Мета: надання особам з інвалідністю додаткових соціальних гарантій, можливість безкоштовно отримати вищу освіту.

Стислий опис реалізації: за рахунок коштів міського бюджету здійснюється оплата за навчання осіб з інвалідністю в вищих навчальних закладах міста Кременчука, за умови отримання особами задовільних оцінок за результатами екзаменаційної сесії.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): 15 осіб з інвалідністю мають можливість безкоштовно здобути вищу освіту в вищих навчальних закладах м. Кременчука.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

90 000,00

95 310,00

100 075,00

1.

Відшкодування вартості навчання осіб з інвалідністю у вищих навчальних закладах          м. Кременчука

15 осіб×

600,00грн.(вартість 1 міс. навчання)×

10 міс.

 

Індекс інфляції 5,9%

 

Індекс інфляції 5,0%

 

 

При плануванні на 2019-2020 роки застосовано індекс інфляції, рекомендований  у листі Міністерства фінансів України від 01.08.2017 №05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 роки».

 

9. Відшкодування інших, передбачених законодавством, пільг населенню.

Цільова група: ветерани війни, особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружини (чоловіки) та опікуни (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, ветерани праці, багатодітні сім'ї.

Строк виконання: 2018-2020 рік.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: управління  соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів.

Мета: надання додаткових соціальних гарантій.

Стислий опис реалізації: за рахунок коштів міського бюджету надаються додаткові соціальні пільги, які з 2016 року не передбачені в Державному бюджеті України.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): окремі пільгові категорії громадян м. Кременчука отримують додаткові соціальні пільги.

 

№ з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

1 976 650,00

1 858 232,00

1 858 232,00

 

Назва заходу

 

 

 

1

Придбання санаторно-курортних путівок для лікування ветеранів війни

215 712,00

(32 чол. х 6741грн.)

401 114,00

 (49 чол. х  8186 грн.)

401 114,00

 (49 чол. х  8186 грн.)

2

Придбання санаторно-курортних путівок для лікування ветеранів праці

512 316,00

(76 чол. х 6741грн.)

695 810,00

 (85 чол. х  8186 грн.)

695 810,00

 (85 чол. х  8186 грн.)

3

Придбання санаторно-курортних путівок для лікування громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС  2 категорії

471 870,00

(70 чол. х 6741грн.)

270 138,00

(33 чол. х   8186 грн.)

270 138,00

(33 чол. х   8186 грн.)

4

Відшкодування вартості пільгового проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи один раз на рік

100 320,00

(223 чол. х 450грн.)

56 250,00

 (150 чол. х  375 грн.)

56 250,00

 (150 чол. х  375 грн.)

   5

Абонентська плата за користування телефоном ветеранам війни, ветеранам військової служби, ліквідаторам аварії на ЧАЕС, багатодітнім сім'ям

673 632,00

(2339 чол. х 24 грн. х 12міс.)

432 000,00

(1500 чол. х 24 грн. х 12міс.)

432 000,00

(1500 чол. х 24 грн. х 12міс.)

6

Придбання мобільних телефонів та стартового пакету ветеранам війни,    ліквідаторам аварії на ЧАЕС

2 800,00

телефон

(8 чол. х 300грн.), СП

 (8х50 грн.)

2 920,00

телефон

(8 чол. х 315грн.), СП

 (8х50 грн.)

2 920,00

телефон

(8 чол. х 315грн.), СП

 (8х50 грн.)

 

10. Компенсація членам сімей померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни за послуги зберігання тіла.

Цільова група: члени сімей померлих осіб, які мали статус «Особа з інвалідністю внаслідок війни».

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: управління  соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів.

Мета: посилення соціального захисту, надання додаткових соціальних гарантій.

Стислий опис реалізації: управліннями  соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів відшкодовується компенсація  оплати за зберігання тіл  померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до наданих документів.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): члени сімей померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни мають можливість отримати додаткову безкоштовну послугу за рахунок коштів міського бюджету.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

60 000,00

60 000,00

60 000,00

1.

Компенсація членам сімей померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни за послуги зберігання тіла

50 осіб×

 1 200,00 грн. (орієнтовний розмір компенсації)

 

50 осіб×

 1 200,00 грн. (орієнтовний розмір компенсації)

 

50 осіб×

 1 200,00 грн. (орієнтовний розмір компенсації)

 

 

11. Щомісячна стипендія міського голови визволителям міста.

Цільова група: визволителі міста Кременчука в роки  Другої світової війни – мешканці міста Кременчука.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: управління  соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів, ГО «Кременчуцька міська організація ветеранів».

Мета: надання мешканцям міста додаткових соціальних гарантій, підвищення матеріального забезпечення.

Стислий опис реалізації: щомісячна стипендія міського голови виплачується мешканцям м. Кременчука, які брали участь у визволенні м. Кременчука в роки  Другої світової війни в розмірах: 2018 рік - 1 000,00 грн.; 2019 рік –         1 100,00 грн.; 2020 рік – 1 200,00 грн.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): мешканці                      м. Кременчука, які брали участь у визволенні міста в роки  Другої світової війни мають додаткову соціальну пільгу – отримання стипендії міського голови. В результаті, 3 особи буде отримувати щомісячно по 1 000,00 грн.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

36 000,00

39 600,00

43 200,00

1.

Щомісячна стипендія міського голови визволителям міста.

 3 особи×

1 000,00 грн. ×

12 міс.

 

3 особи×

1 100,00 грн. ×

12 міс.

 

3 особи×

1 200,00 грн. ×

12 міс.

 

 

12. Підвищення рівня соціального захисту осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, іншими захворюваннями, які пересуваються на інвалідних візках.

Цільова група: особи з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, іншими захворюваннями, які пересуваються на інвалідних візках.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів.

Мета: надання додаткових соціальних гарантій, підвищення рівня соціального забезпечення та створення умов для інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): особи з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках зможуть  підвищувати свій рівень життя, інтегруватися в суспільство.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

-

-

1 900 000,00

1.

Придбання територіальним центрам Автозаводського та Крюківського районів двох автомобілів з підйомним пристроєм для перевезення осіб, які пересуваються на інвалідних візках

 

-

 

-

2 автомобіля ×

950 000,00 грн.

 

13. Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю міста Кременчука технічними та іншими засобами.

Цільова група: діти з інвалідністю та особи з інвалідністю з вираженими порушеннями функцій органів та систем.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: заклади охорони здоров'я м. Кременчука.

Мета: надання додаткових соціальних гарантій, медична та соціальна реабілітації осіб з інвалідністю з вираженими порушеннями функцій органів та систем.

Стислий опис реалізації: до технічних засобів, які отримують безпосередньо особи з інвалідністю, діти з інвалідністю або їх законні представники в закладах охорони здоров’я для використання в амбулаторних та побутових умовах, належать: слухові апарати, сечоприймачі чоловічі і жіночі, калоприймачі, підгузники, а також технічні засоби з мовним виводом: глюкометри, термометри та тонометри. Забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними засобами здійснюється на підставі медичного висновку за рахунок та в межах коштів державного та місцевих бюджетів, передбачених на зазначену мету.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): безоплатне забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами для якнайбільшої компенсації функцій ушкоджених органів, з метою медичної та соціальної реабілітації осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю з вираженими порушеннями функцій органів та систем.

 

№з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по роках, грн.

 

 

2018

2019

2020

 

Загальне фінансування

343 080,00

377 388,00

415 127,00

1.

Забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю міста Кременчука технічними та іншими засобами

343 080,00

377 388,00

415 127,00

 

Для обрахунку орієнтовної потреби в коштах на 2019 рік видатки 2018 року збільшені на 10% за рахунок зростання вартості технічних засобів, на 2020 рік – видатки 2019 року збільшені на 10%.

Розрахунок суми коштів на 2018 рік:

 

№ з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування,  грн.

2018

Загальне фінансування

343 080,00

 

 

Кількість, чол.

Орієнтовні витрати на придбання технічних та інших засобів, грн.

343 080,00

1.

Забезпечення інвалідів - жителів міста Кременчука технічними та іншими засобами

 

18

 

в середньому: 72,15грн. х12місяців х18чол.

214 380,00

 

у тому числі:

 

 

 

 

-калоприймачі (одноразові)

3

760шт.х 62грн.=

 47 400грн.

 

 

-слуховий апарат

5

1шт.х4 000грн.=4000грн.

 

 

-уретральний катетер

3

1107шт. х 5,65грн. = 6250грн.

 

 

-сечоприймач

3

36шт.х 32грн.= 1140грн.

 

 

-уретронацюцюрник

3

730шт.х42грн.=30660грн.

 

 

-підгузки для дорослих

8

5152шт.х16,26грн. =83780грн.

 

 

-одноразові пелюшки

2

1839шт.х9,68грн.=17800грн.

 

 

-тест-смужки для визначення рівня цукру

3

900шт.х7,80грн.=7020грн.

 

 

 • ланцети

3

300шт. х 1,10грн.=330грн.

 

2.

Забезпечення дітей-інвалідів міста Кременчука підгузками

18

3 підгузка х  365днів х 6,53грн.

128 700,00

 

 

Зведений кошторис Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення       м. Кременчука «Турбота» на 2018 – 2020 роки

 

№ п/п

Основні напрямки та заходи виконання Програми

Сума на 2018 рік, тис. грн.

Сума на 2019 рік, тис. грн.

Сума на 2020 рік, тис. грн.

Головний розпорядник коштів

І. Соціальний захист найбільш незахищених верств населення.

 

 

1.

Надання одноразової матеріальної допомоги.

11 095,000

13 314,000

15 976,800

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

2.

Надання одноразової матеріальної допомоги для оздоровлення в СОК «Супутник».

1 327,500

2 501,568

3 126,960

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

3.

Матеріальна допомога для проведення капітального ремонту власних житлових будинків та квартир особам з інвалідністю внаслідок війни.

150,000

150,000

150,000

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

4.

Торгівельне обслуговування окремих категорій громадян м. Кременчука.

1 198,940

1 550,454

1 727,580

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

5.

Організація гарячого харчування окремих категорій громадян м. Кременчука.

1 496,988

1 747,980

2 005,976

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

6.

Послуги з перевезення окремих категорій громадян до садово-городніх масивів в весняно-осінній період.

1 226,720

3002,064

3 152,167

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

7.

Харчування бездомних осіб в пунктах обігріву.

14,490

45,360

47,620

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

8.

Перевезення учнів віком до 12 років, які користуються автомобільним транспортом та електротранспортом в                   м. Кременчуці, до навчальних закладів.

 

2 382,850

3 131,220

3 287,781

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

9.

Організація та проведення конкурсу соціального замовлення на надання послуг вразливим до ВІЛ групам населення.

144,000

172,800

207,360

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

10.

Надання послуг по похованню ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС І, ІІ та ІІІ категорій.

220,000

279,97575

280,000

Департамент житлово-комунального господарства

11.

Забезпечення перевезення до закладів СМЕ та поховання померлих осіб без певного місця проживання, одиноких громадян, знайдених трупів людей.

114,663

151,85963

140,12102

Департамент житлово-комунального господарства

12.

Організація безкоштовного харчування учнів 1-4-х класів в загальноосвітніх навчальних закладах денної форми навчання.

18 046,418

22 317,372

27 304,771

Департамент освіти

 

Всього по розділу

37 417,569

48 364,65338

57 407,13602

 

ІІ. Соціальний захист ветеранів всіх категорій та осіб з інвалідністю.

 

 

1.

Щомісячна матеріальна допомога особам з інвалідністю з обмеженими можливостями до пересування для придбання бензину.

376,200

402,990

426,018

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

2.

Надання пільг на оплату за комунальні послуги населенню.

1 538,870

1 629,660

1 711,150

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

3.

Фінансова підтримка статутної діяльності громадських об'єднань ветеранів та осіб з інвалідністю.

965,924

1 330,281

1 396,801

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

4.

Щомісячна стипендія міського голови.

 

450,000

744,000

858,000

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

5.

Фінансування діяльності Кременчуцького міського Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

15 554,503

10 644,600

11 634,900

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

6.

Відшкодування власникові автостоянки вартості послуг із зберігання транспортних засобів.

14,112

22,0485

38,430

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

7.

Відшкодування за санаторно-курортне лікування Почесним громадянам міста.

4,711

5,135

5,490

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

8.

Відшкодування вартості навчання осіб з інвалідністю у вищих навчальних закладах м. Кременчука.

90,000

95,310

100,075

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

9.

Відшкодування інших, передбачених законодавством, пільг населенню.

1 976,650

1 858,232

1 858,232

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

10.

Компенсація членам сімей померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни за послуги зберігання тіла.

60,000

60,000

60,000

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

11.

Щомісячна стипендія міського голови визволителям міста.

36,000

39,600

43,200

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

12.

Підвищення рівня соціального захисту осіб з інвалідністю, з порушенням опорно-рухового апарату, іншими захворюваннями, які пересуваються на інвалідних візках.

-

-

1 900,000

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

13.

Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю міста Кременчука технічними та іншими засобами.

343,080

377,388

415,127

Управління охорони здоров'я

 

Всього по розділу

21 410,050

17 209,2445

20 432,67628

 

 

Всього по Програмі

58 827,619

65 573,89788

77 839,8123

 

 

 

Директор департаменту

соціального захисту населення

та питань АТО виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області                                                                  М.М. Доценко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Додаток

                                                                                        до рішення міської ради

                                                                                        від 13 грудня 2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

соціального забезпечення та соціального захисту

населення м. Кременчука «Турбота» на 2018 - 2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кременчук

2018 рік

 

 

Паспорт

Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення

м. Кременчука «Турбота» на 2018 – 2020 роки

 

1. Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

2. Підстава для виконання програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України (зі змінами і доповненнями)

3. Розробник програми

Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

4. Співрозробники програми

Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

5. Головні розпорядники коштів

Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

6. Відповідальні виконавці

Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької  міської ради Полтавської області, управління  соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької  міської ради Полтавської області, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької  міської ради Полтавської області, Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької  міської ради Полтавської області, Департамент фінансів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Автозаводська та Крюківська районні адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, відділ транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

7. Строк виконання

2018 – 2020 роки

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

 

Міський бюджет

202 241,32918  тис. грн.

Державний бюджет

-

Інші джерела

-

 

1. Загальні положення

 

Програма   соціального   забезпечення   та   соціального   захисту   населення м. Кременчука «Турбота» на 2018-2020 роки (далі – Програма) сформована з метою необхідності збереження пріоритетних напрямів соціального захисту, що дозволяють підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених мешканців міста.

Програма включає додаткові заходи щодо матеріального забезпечення та поліпшення обслуговування громадян міста, які потребують соціальної допомоги і підтримки, містить додаткові гарантії соціального захисту населення.

За даними управління статистики, у місті Кременчуці, станом на 01.09.2018, постійно проживає 220 490 громадян. Згідно з даними Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків, на сьогодні в місті  нараховується 59 331  пільговиків, з них:

- ветеранів  війни – 5 527 осіб, в тому числі: осіб з інвалідністю внаслідок війни – 746 осіб; учасників бойових дій – 2 274 осіб;

- ветеранів праці – 21 219 осіб;

- постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2 412 осіб;

- ветеранів військової служби та органів внутрішніх справ – 1 258 осіб;

- реабілітованих громадян – 9 осіб;

- дітей  війни – 16 968 осіб;

- осіб з інвалідністю загального захворювання (крім осіб з інвалідністю внаслідок війни)  – 9 378 осіб, в тому числі: дітей з інвалідністю – 538;

- сімей, які отримують державну соціальну допомогу як     малозабезпечені – 743;

- 551 багатодітних сімей ( 1 017 дітей) та інших.

На обліку в територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів перебуває 13 274 осіб з числа одиноких непрацездатних громадян.

Збільшується кількість звернень громадян, які гостро потребують окремих видів соціальних послуг, передусім адресної грошової допомоги на лікування, медико-соціальну реабілітацію, протезування, а також на прожиття, придбання продуктів харчування, одягу, ліків тощо.     

Зміст соціального захисту, його форми і методи є адресними, індивідуальними, адже одна людина може потребувати матеріальної допомоги, як першої умови виживання, інша – соціального обслуговування, стороннього догляду, моральної підтримки тощо. Саме тому заходи Програми поширюються на всі категорії населення міста, які опинились у складних життєвих обставинах.

Основними принципами надання соціальних послуг та соціальної допомоги визначено: адресність, індивідуальний підхід, доступність, відкритість, добровільність вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманність, комплексність, максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів суб’єктами, що надають соціальні послуги, законність, соціальну справедливість, конфіденційність, дотримання стандартів якості та відповідальність за дотримання етичних і правових норм суб’єктами, що надають соціальні послуги.

Пріоритетним напрямком Програми є:

 • надання соціальної допомоги і підтримки сім’ям з дітьми – багатодітним, сім’ям, які опікуються дітьми-сиротами, дітьми з інвалідністю, тому що саме ці категорії сімей є найбільш вразливими і зазнають негативного впливу внаслідок зовнішніх  факторів – економічної нестабільності;
 • підтримка ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, вдів померлих ветеранів війни;
 • надання допомоги малозабезпеченим верствам населення, особам з інвалідністю, а також особам, які опинилися в скрутній ситуації у зв’язку з важкою хворобою тощо.

В ході реалізації Програми можливі зміни та доповнення до її змісту в залежності від рівня розвитку економіки міста, наповнення доходної частини міського бюджету, збільшення обсягів благодійних внесків та поширення шефської допомоги.

Виконання запланованих заходів забезпечать скоординовані дії міської влади, підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань на позитивне оновлення соціально-економічної ситуації в місті, підвищення ролі дітей та молоді, статусу матері, уваги до людини похилого віку, сприяння духовному та культурному розвитку всіх верств населення.

Програма передбачає встановлення додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення міста.

 

2. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

 

Політичні та економічні ситуації в країні призводять до необхідності редагування соціальної галузі щодо підтримки різних категорій громадян. Вжиття системних заходів щодо підвищення якості життя незаможних верств населення та необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, запобігання поглибленню бідності на підставі виконання соціальних зобов’язань, дозволять реально підтримувати незаможні верстви населення міста Кременчука, створити систему захисту населення від соціальних ризиків в умовах реформування соціальної сфери та враховуючи надзвичайну ситуацію в Україні.

Упродовж останніх років одним з першочергових завдань органів державної влади і місцевого самоврядування є розвиток системи соціального захисту та соціального обслуговування громадян, які гостро потребують матеріальної допомоги.

У час нестабільної фінансово-економічної ситуації в країні виникає необхідність посилення соціальної підтримки окремих категорій громадян. У першу чергу негативні наслідки економічних проблем відчувають незахищені верстви населення. Зокрема, невідкладної підтримки потребують особи з інвалідністю, особи похилого віку, ветерани війни, особи які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та інші категорії громадян.

 

3. Мета Програми

 

Основна мета Програми полягає у суттєвому підвищенні рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення м.Кременчука шляхом їх соціальної підтримки, забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незаможним верствам населення, надання соціально-правової, трудової та медичної реабілітації особам з інвалідністю, облаштування безбар’єрного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.  Здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, залучення до співробітництва з органами виконавчої влади громадських організацій та благодійних фондів, діяльність яких має соціальну спрямованість.

 

4. Строки виконання

 

Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2018-2020 років.

 

5. Фінансове забезпечення

 

Фінансування Програми в необхідних обсягах передбачається здійснювати за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

6. Система контролю та звітності щодо виконання Програми

 

Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області здійснює контроль за виконанням Програми   соціального   забезпечення   та   соціального   захисту   населення  м. Кременчука «Турбота» на відповідний рік: щоквартально аналізує стан виконання Програми та при необхідності вносить пропозиції щодо її коригування. Виносить новий проект Програми на розгляд постійних депутатських комісій та сесії міської ради.

 

7. Напрямки реалізації та заходи Програми

 

 

 

І. Соціальний захист найбільш незахищених верств населення.

 

1. Надання одноразової матеріальної допомоги.

Цільова група: малозабезпечені верстви населення, пенсіонери, особи з інвалідністю, діти-сироти, діти з інвалідністю, онкохворі, громадяни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, інші громадяни, які опинились в складних життєвих обставинах.

Строк виконання: 2018 – 2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Мета: надання вказаним мешканцям міста додаткових гарантій, підвищення матеріального забезпечення, вирішення матеріальних проблем.

Стислий опис реалізації: одноразова матеріальна допомога призначається відповідно до особистих звернень громадян на засіданнях міської комісії по вирішенню питань про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Кременчука.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): мінімальний розмір матеріальної допомоги – 1 000,00 грн., за одноразовою матеріальною допомогою звертається приблизно 3 695 осіб в рік.

 

№ з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам,  грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

11 095 000,00

13 314 000,00

15 976 800,00

1.

Матеріальна допомога соціально-вразливим верствам населення

10 875 000,00

13 090 000,00

15 748 800,00

2.

Матеріальна допомога особам з інвалідністю та батькам дітей з інвалідністю, які користуються інвалідними візками на оплату робіт з облаштування їх помешкань пандусами

200 000,00

200 000,00

200 000,00

3.

Видатки на оплату за касове обслуговування

10 000,00

13 000, 00

16 000,00

 

 

Орієнтовний розрахунок потреби в коштах для виплати одноразової матеріальної допомоги в 2018 році – 10 875 000,00 грн., із них:

- особам що опинились у складних життєвих ситуаціях та/або потребують лікування: 3 000 чол. ×1 000,00 грн. = 3 000 000,00 грн.;

- особам що потребують довготривалого, дорого вартісного, планового чи екстреного лікування: 795 чол. × 6 000,00 грн. = 4 770 000,00 грн.;

- особам з інвалідністю, в залежності від захворювання:                          958 чол. × 2 500,00 грн. = 2 395 000,00 грн.;

- батькам дітей з інвалідністю (на лікування дітей):

150 чол. × 3 500,00 грн. = 525 000,00 грн.;

- ліквідаторам та потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС: 50 чол. ×  3 700,00 грн. = 185 000,00 грн.

Враховуючи збільшення кількості звернень громадян, підвищення цін на медикаменти, продукти харчування, комунальні послуги, збільшення кількості онкохворих та осіб, що мають складні захворювання у 2019 та 2020 роках, пропонується для надання одноразової матеріальної допомоги виділити у 2019 році суму на 20% більшу, ніж на 2018 рік, а у 2020 році - на 20% більшу, ніж на 2019 рік.

 

2. Надання одноразової матеріальної допомоги для оздоровлення в         СОК « Супутник».

Цільова група: люди похилого віку, активісти ветеранського руху, особи з інвалідністю та супроводжуючи їх особи, що пройдуть оздоровлення в СОК      «Супутник».

Строк виконання 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Мета: надання особам похилого віку, активістам ветеранського руху, особам з інвалідністю додаткових соціальних гарантій, соціальної підтримки, здійснення заходів спрямованих на оздоровлення та підтримку активного способу життя.

Стислий опис реалізації: одноразова матеріальна допомога призначається відповідно до особистих звернень громадян, списків рад ветеранів, списків громадських організацій осіб з інвалідністю, списків територіальних центрів на засіданнях міської комісії по вирішенню питань про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Кременчука.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): орієнтовно 1000 активіста ветеранського руху, 24 особи з інвалідністю, які мають захворювання опорно-рухового апарату та 6 супроводжуючих їх осіб,  пройдуть оздоровлення в  СОК «Супутник».

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

1 327 500,00

2 501 568,00

3 126 960,00

1.

Матеріальна допомога на оздоровлення активістів ветеранського руху

 

1 260 000,00

140 чол.×

300 грн. ×

6 днів ×

5 турів

2 404 800,00

167 чол. ×

400 грн. ×

6 днів ×

6 турів

3 006 000,00

 167 чол. ×

500 грн. ×

6 днів ×

6 турів

2.

Матеріальна допомога особам з інвалідністю та супроводжуючим їх особам.

54 000,00

30 чол. ×

300 грн. ×

6 днів

72 000,00

30 чол. ×

400 грн. ×

6 днів

90 000,00

30 чол. ×

500 грн. ×

6 днів

3.

Видатки на оплату за касове обслуговування

13 500,00

(1260000,00 + 54000,00) х 1%

24 768,00

(2 404 800,00 +

72 000,00) х 1%

30 960,00

(3 006 000,00 +

90 000,00) х 1%

 

3. Матеріальна допомога для проведення капітального ремонту власних житлових будинків та квартир осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Цільова група: особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи, а також особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (члени сім’ї померлого (загиблого), які мають відповідне посвідчення); особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані інвалідами.

Строк виконання: 2018-2020 років.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: управління  соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів.

Мета: надання мешканцям міста додаткових соціальних гарантій, підвищення матеріального забезпечення.

Стислий опис реалізації: матеріальна допомога надається особам, які мають право на проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир, що перебувають у їх власності/співвласності  відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» для самостійного проведення капітального ремонту лише одного житлового приміщення.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): пропонується особам, які мають право на проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» виділити кошти для виплати матеріальної допомоги для проведення капітального ремонту в розмірі 25 000,00 грн., таким чином щороку по 6 осіб отримують матеріальну допомогу для проведення капітального ремонту.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

150 000,00 грн.

150 000,00 грн.

150 000,00 грн.

1.

Матеріальна допомога для проведення капітального ремонту власних житлових будинків та квартир осіб з інвалідністю внаслідок війни.

150 000,00

 

6 чол.×

25 000,00 грн.

 

 

150 000,00

 

6 чол.×

25 000,00 грн.

 

 

150 000,00

 

6 чол.×

25 000,00 грн.

 

 

 

4. Торговельне обслуговування окремих категорій громадян               м. Кременчука.

Цільова група: діти з інвалідністю віком до 18 років,  батьки яких отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені; діти сиріти та діти, які знаходяться під опікою; сім'ї, в яких виховується 3 та більше дітей і які отримують допомогу, як малозабезпечені; особи з інвалідністю I групи по зору; одинокі особи з інвалідністю I групи, які перебувають на обліку в територіальних центрах; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, жертви нацистських переслідувань, актив ветеранів на мікрорайонах Автозаводського та Крюківського районів, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: управління  соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів, Автозаводська та Крюківська районні адміністрації.

Мета: надання додаткових гарантій, підвищення соціального захисту.

Стислий опис реалізації:  щомісячно видаються продуктові набори дітям з інвалідністю віком до 18 років, батьки яких отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені; дітям сиротам та дітям, які знаходяться під опікою; сім'ям, в яких виховується 3 та більше дітей і які отримують допомогу, як малозабезпечені; особам з інвалідністю I групи по зору; одиноким особам з інвалідністю I групи, які перебувають на обліку в територіальних центрах.

Двічі на рік - до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та до Дня заснування міста Кременчука видаються продуктові набори вартістю:                  в 2018 році - 220,00 грн.; в 2019 році – 240,00 грн.; в 2020 році – 260,00 грн. учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, жертвам нацистських переслідувань, активу ветеранів на мікрорайонах Автозаводського та Кюківського районів, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): протягом року орієнтовно 1 150 громадян, які підпадають під вказану категорію, отримують щомісячно продуктові набори вартістю: в 2018 році – 70,00 грн.; в 2019 році – 80,00 грн.; в 2020 році – 90,00 грн. В результаті підвищується їх прожитковий рівень, надаються додаткові матеріальні блага.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

1 198 940,00 грн.

1 550 454,00 грн.

1 727 580,00 грн.

1.

Відшкодування коштів підприємству, що здійснює торговельне обслуговування окремих категорій громадян м. Кременчука (діти-інваліди віком до 18 років,  батьки яких отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені; діти сиріти та діти, які знаходяться під опікою; сім'ї, в яких виховується 3 та більше дітей і які отримують допомогу, як малозабезпечені; інваліди I групи по зору; одинокі інваліди I групи, які перебувають на обліку в територіальних центрах).

966 000,00

 

1 150 чол.×

70,00 грн. ×

12 міс. ×

 

 

1 104 000,00

 

1 150 чол.×

80,00 грн. ×

12 міс. ×

 

1 242 000,00

 

1 150 чол.×

90,00 грн. ×

12 міс. ×

 

 

2.

Відшкодовування коштів підприємству, що здійснює торговельне обслуговування за продуктові набори учасникам бойових дій, інвалідам війни, жертвам нацистських переслідувань, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, активу ветеранів на мікрорайонах Автозавод-ського та Кюківського районів – двічі на рік

176 000,00

 

400 чол. ×

220,00 грн. ×

2

 

377 280,00

 

786 чол. ×

240,00 грн. ×

2

 

408 720,00

 

786 чол. ×

260,00 грн. ×

2

 

3.

Придбання пакетів

56 940,00

14 600 пак. ×

3,90 грн.

 

69 174,00

15 372 пак. ×

4,50 грн.

 

76 860,00

15 372 пак. ×

5,00 грн.

 

 

 

5. Організація гарячого харчування окремих категорій громадян      м. Кременчука.

Цільова група: громадяни м. Кременчука, які перебувають в складних життєвих обставинах, сім’ї, які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: управління  соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів, Автозаводська та Крюківська районні адміністрації.

Мета: надання мешканцям міста додаткових гарантій, підвищення матеріального забезпечення.

Стислий опис реалізації: гаряче харчування громадян, які перебувають в складних життєвих обставинах, сімей, які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені здійснюється кожного робочого дня.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): середньомісячна чисельність пільгових категорій громадян, які користуються гарячим харчуванням  – 200 осіб на місяць, витрати на один обід на одну особу – в 2018 році – 30,00 грн.; в 2019 році – 35,00 грн.; в 2020 році – 40,00 грн., гаряче харчування здійснюється кожного робочого дня на місяць. В результаті громадяни м. Кременчука отримують додаткове соціальне забезпечення, надається натуральна допомога.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

1 496 988,00

1 747980,00

2 005976,00

1.

Відшкодування коштів підприємству, що здійснює гаряче харчування окремих категорій громадян             м. Кременчука.

1 494 000,00

200 чол.×

30,00 грн. ×

249 роб. днів

1 743 000,00

200 чол.×

35,00 грн. ×

249 роб. днів

 

2 000 000,00

200 чол.×

40,00 грн. ×

250 роб.днів

 

 

2.

Придбання талонів-запрошень

2 988,00

49 800 тал. ×

0,06 грн.         

4 980,00

49 800 тал. ×

0,10 грн.         

5 976,00

49 800 тал. ×

0,12 грн.        

 

6. Послуги з перевезення окремих категорій громадян до садово-городніх масивів в весняно-осінній період.

Цільова група: пенсіонери м. Кременчука, категорії осіб, яким законодавством встановлена пільга на проїзд.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Мета: надання мешканцям міста додаткових гарантій, підвищення матеріального забезпечення.

Стислий опис реалізації: перевезення пенсіонерів до садово-городніх масивів здійснюється протягом 6 місяців (26 тижнів) за 17 маршрутами, 2 рази на тиждень, 2 рази в день (вранці та ввечері = 4 рейси)   середня протяжність маршруту – 20 км.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): пенсіонери                   м. Кременчука мають можливість в період «дачного сезону» безкоштовно доїхати до присадибних ділянок, що в свою чергу надає їм можливість покращити своє матеріальне становище.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

1 226 720,00

3 002 064,00

3 152 167,00

1.

Відшкодування за надані послуги з перевезення окремих категорій громадян до садово-городніх масивів в весняно-осінній період.

1 226 720,00

2 992 рейсів (4 рейсів×2 дні ×

4 тижня × 17 маршр. × 5,5 міс.) × 410,00 грн. (вартість 1 рейсу)

3 002 064,00

3 536 рейсів (4 рейсів×2 дні ×

26 тижнів × 17 маршр.) × 849,00 грн. (вартість 1 рейсу)

3 152 167,00

Індекс інфляції

5,0%

 

 

При плануванні на 2019-2020 роки застосовано індекс інфляції, рекомендований  у листі Міністерства фінансів України від 01.08.2017             № 05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 роки».

 

7. Харчування бездомних осіб в пунктах обігріву.

Цільова група: особи без визначеного місця проживання.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів.

Мета: посилення соціального захисту та інтеграція бездомних осіб в суспільство.

Стислий опис реалізації: здійснення безкоштовного харчування бездомних осіб в пунктах обігріву в найбільш холодні місяці року - грудень, січень, лютий.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): орієнтовно 50 бездомних осіб за період встановлення пункту обігріву отримують безкоштовне харчування два рази на добу.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

14 490,00

 

45 360,00

47 620,00

1.

Харчування бездомних осіб в пунктах обігріву.

Середня вартість порції, за моніторингом цін,  складає 11,50 грн.:  сало 50гр.х90грн. = 4,50грн., ковбаса вар.50гр.х85грн.=4,25грн.,хліб пшен. 80гр.х11,25грн.=0,90грн.,цукор25гр.х15,95грн.=0,40 грн., чай однор.1п. х 0,50грн. =0,50грн.,однор.посуд-тарілка,стаканчик = 0,95грн

14 490,00

11,50 грн. (вартість 1 порції) ×

1260 середня кількість порцій

=

14 490,00 грн.

15 360,00

Індекс інфляції 5,9%

15 360,00 грн.

16 120,00

Індекс інфляції

5,0%

16 120,00 грн.

2.

Відшкодування коштів за технічне забезпечення електропостачання тимчасового мобільного пункту обігріву

-

30 000,00

31 500,00

 

При плануванні на 2019-2020 роки застосовано індекс інфляції, рекомендований  у листі Міністерства фінансів України від 01.08.2017 №05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 роки».

8. Перевезення учнів віком до 12 років, які користуються автомобільним транспортом та електротранспортом в м. Кременчуці, до навчальних закладів.

Цільова група: учні віком до 12 років загальноосвітніх навчальних закладів.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат ім. А.С.Макаренка, Кременчуцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Полтавської обласної ради, підприємства-автоперевізники, КП «Кременчуцьке тролейбусне управління».

Мета: підвищення соціального захисту населення м.Кременчука.

Стислий опис реалізації: безкоштовні перевезення здійснюються протягом навчального року для учнів віком до 12 років загальноосвітніх навчальних закладів міста. Тим, хто користується електротранспортом, видаються проїзні квитки на відповідний місяць, тим учням, які користуються автотранспортом – проїзні квитки, із розрахунку – 2 квитки в навчальний день, вартість якого відповідає вартості проїзду на маршрутах загального користування.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): протягом навчального року орієнтовно 2737 учнів віком до 12 років будуть мати можливість безкоштовно доїхати до навчального закладу за кошти міського бюджету.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

2 382 850,00

3 131 220,00

3 287 781,00

1.

Відшкодування втрат за перевезення учнів віком до 12 років, які користуються автомобільним транспортом, до навчальних закладів

2 161 850,00 

2 132 чол.×

6,00 грн. ×

169 учб. днів

 

 

2 896 800,00

2 130 чол. х 4 грн. х 2 поїздки х 170 учб. днів

3 041 640,00

Індекс інфляції 5,0%

 

2.

Відшкодування втрат за перевезення учнів віком до 12 років, які користуються електротранспортом, до навчальних закладів

163 350,00

605 чол.×

30,00 грн. ×

9 міс.

 

162 000,00

600 чол.×

30,00 грн. ×

9 міс.

 

170 100,00

Індекс інфляції 5,0%

 

3.

Придбання талонів

57 650,00

720 616 тал. ×

0,08 грн.

72 420,00

724 200 тал. ×

0,10 грн.

76 041,00

Індекс інфляції 5,0%

 

        При плануванні 2020  застосовано індекс інфляції, рекомендований  у листі Міністерства фінансів України від 01.08.2017 №05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 роки».

 

 

 

 

 

9. Організація та проведення конкурсу соціального замовлення на надання послуг вразливим до ВІЛ групам населення.

Цільова група: люди що живуть з ВІЛ (ЛЖВ) в тому числі діти, особи хворі на СНІД, які потребують паліативної допомоги, пацієнти, що проходять контрольоване лікування туберкульозу, пацієнти програми антиретровірусного лікування, представники інших груп підвищеного ризику ВІЛ-інфікування.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів.

Мета: надання соціальних послуг та забезпечення соціального супроводу  представникам груп підвищеного ризику.

Стислий опис реалізації: до переліку соціальних послуг, які планується надавати в місті за кошти соціального замовлення, належать:

 1. Консультації соціального працівника з питань зменшення ризикованої поведінки,  формування прихильності до АРТ (антиретровірусна терапія) та медичних послуг.

2. Патронаж соціального працівника - допомога в дотриманні лікувального режиму, доставка АРТ, сприяння в проходженні діагностики.

3. Консультації соціального працівника щодо проходження обстеження на туберкульоз, скринінг захворювання на туберкульоз. Соціальний супровід хворих на туберкульоз.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): з огляду на те, що надання соціальних послуг та забезпечення соціального супроводу необхідно саме представникам груп підвищеного ризику, в рамках соціального замовлення планується надати послуги наступним групам населення:

 • люди що живуть з ВІЛ, в тому числі діти – 24 осіб;
 • особи хворі на СНІД та потребують паліативної допомоги – 10 осіб;
 • пацієнти, що проходять контрольоване лікування туберкульозу – 35 осіб;
 • представники груп підвищеного ризику щодо інфікування на туберкульоз – 57 осіб;
 • пацієнти програми антиретровірусного лікування – 78 осіб;
 • представники інших груп підвищеного ризику ВІЛ-інфікування – 40 осіб.

ВСЬОГО: 244 особа.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

144 000,00

172 800,00

207 360,00

1.

Організація та проведення конкурсу соціального замовлення на надання послуг вразливим до ВІЛ групам населення.

244 чол.×

591,12 грн.

 

Індекс інфляції 5,9%

 

Індекс інфляції 5,0%

 

 

 

Основою для розрахунку вартості соціальної послуги є вартість надання соціальної послуги одному одержувачу протягом однієї людино-години, а також витрати часу на надання соціальної послуги та кількість одержувачів відповідної соціальної послуги.

 • Середня тривалість послуг на одну особу 24 год. на рік із розрахунку - 2 год. на місяць.
 • Середня вартість однієї години праці соціального працівника 24,63 грн. (з усіма обов’язковими відрахуваннями). Таким чином вартість послуги на одну особу на рік складає: 24,63 грн. х 24 год. = 591,12 грн.
 • Загальна вартість соціальних послуг розраховується за формулою

591,12 грн. х 244 особи =172 015,92 грн.

        При плануванні на 2019-2020 роки застосовано індекс інфляції, рекомендований  у листі Міністерства фінансів України від 01.08.2017 №05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 роки».

 

10. Надання послуг (відшкодування) по похованню померлих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС І, ІІ та ІІІ категорій.

Цільова група: члени сімей померлих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС І, ІІ та ІІІ категорій.

Строк виконання: 2018-2020 рік.

Головний розпорядник коштів: Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Відповідальні виконавці: КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг».

Мета: посилення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надання додаткових соціальних гарантій. Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019.

Стислий опис реалізації: сім'ям померлих учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС І, ІІ та ІІІ категорій виплачується допомога (відшкодування)  на поховання в розмірах: в 2018 році – до 5 000,00 грн.;           в 2019 році – до 6 000,00 грн.; в 2020 році – до 7 000,00 грн.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): члени сімей померлих ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС І, ІІ та ІІІ категорій мають можливість отримати безкоштовні послуги по похованню. Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

220 000,00

279 975,75

280 000,00

1.

Надання послуг (відшкодування) по похованню ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС І, ІІ та ІІІ категорій

220 000,00

44 чол. ×

5 000,00 грн.

240 000,00

40 чол.×

6 000,00 грн.

280 000,00

40 чол.×

7 000,00 грн.

2.

Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019, з надання послуг (відшкодування) по похованню ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС І, ІІ та ІІІ категорій

 

39 975,75

 

 

11. Забезпечення перевезення до закладів СМЕ та поховання померлих осіб без певного місця проживання, одиноких громадян, знайдених трупів людей.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): гарантування належного поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених трупів людей, належного ставлення до тіла (останків) померлого на виконання ст. 16 Закону України «Про поховання та похоронну справу» в частині поховання одиноких громадян та осіб без певного місця проживання за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, запобігання випадкам не поховання померлих.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

114 662,98

151 859,63

140 121,02

1.

Забезпечення перевезення померлих осіб без певного місця проживання, одиноких громадян, знайдених трупів людей до закладів СМЕ

45 713,24

69 чол. ×

662,51 грн. (орієнтовний розмір послуги)

64 866,10

82 чол. ×

791,05 грн. (орієнтовний розмір послуги)

68 498,70

82 чол. ×

835,35 грн. (орієнтовний розмір послуги)

2.

Забезпечення поховання померлих осіб без певного місця проживання, одиноких громадян, знайдених трупів людей

68 949,74

65 чол. ×

1 060,77 грн. (орієнтовний розмір послуги)

67 824,40

56 чол. ×

1 211,15 грн. (орієнтовний розмір послуги)

71 622,32

56 чол. ×

1 278,97 грн. (орієнтовний розмір послуги)

3.

Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2019, з перевезення до моргів та поховання померлих осіб без певного місця проживання, одиноких громадян, знайдених трупів людей

 

 

 

19 169,13

 

 

 

 

12. Організація безкоштовного харчування учнів 1-4-х класів в загальноосвітніх навчальних закладах денної форми навчання.

Цільова група: учні 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладах денної форми навчання.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Мета: посилення соціального захисту громадян, надання додаткових соціальних гарантій.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники):

2018 рік: 18 046 418,00 грн. в тому числі:

Кременчуцька спеціалізована школа –інтернат І-ІІІ ступенів № 21 з поглибленим вивченням окремих предметів:

- сніданки для учнів 1-4 класів 45 х 175 навчальних днів  х 95,0% відвідування х 11,40 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20%  = 85 286,00  грн.;

- пришкільний табір – діти пільгових категорій  130 учнів  х 14 днів х 100% відвідування х 37,20 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% х 100 %= 67 704,00 грн.

Загальноосвітні школи:

- сніданки для учнів 1-4 класів 9008  х 175 навчальних днів  х 95,0% відвідування х 11,40 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% = 17 072 412,00 грн.;

- обіди для учнів 1-4 класів з числа вихованців груп продовженого дня 266 х 175 навчальних днів  х 95,0% відвідування х 12,00 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% = 530 670,00 грн.;

         - пришкільний табір – 290 346,00 грн. :

Діти пільгових категорій  410 учнів  х 14 днів х 100% відвідування х 37,20 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% х 100 %= 213 528,00 грн.

Діти з числа талановитих та обдарованих ,  відмінники навчання 295 учнів  х 14 днів х 100% відвідування х 37,20 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% х 50%= 76 818,00 грн.

 

2019 рік: 22 317 372,00 грн. в тому числі:

Кременчуцька спеціалізована школа –інтернат І-ІІІ ступенів № 21 з поглибленим вивченням окремих предметів:

- сніданки для учнів 1-4 класів 45 х 175 навчальних днів  х 95,0% відвідування х 13,70  грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20%  = 102 493,00  грн.;

- пришкільний табір – 81 172 грн.  – діти пільгових категорій  130 учнів  х 14 днів х 100% відвідування х 44,60 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% х 100 %= 81 172,00 грн.

 

Загальноосвітні школи:

- сніданки для учнів 1-4 класів 9216  х 175 навчальних днів  х 95,0% відвідування х 13,70 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% = 20 990 592,00 грн.;

- обіди для учнів 1-4 класів з числа вихованців груп продовженого дня 324  х 175 навчальних днів  х 95,0% відвідування х 14,40 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% = 775 656,00 грн.;

         - пришкільний табір – 367 459,00 грн. :

Діти пільгових категорій  430 учнів  х 14 днів х 100% відвідування х 44,60 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% х 100 %= 268 492,00 грн.

Діти з числа талановитих та обдарованих , відмінники навчання 317 учнів  х 14 днів х 100% відвідування х 44,60 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% х 50%= 98 967,00 грн.

 

2020 рік: 27 304 771,00 грн. в тому числі:

         Кременчуцька спеціалізована школа –інтернат І-ІІІ ступенів № 21 з поглибленим вивченням окремих предметів:

- сніданки для учнів 1-4 класів 45 х 175 навчальних днів  х 95,0% відвідування х 16,40  грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20%  = 122 693,00  грн.;

- пришкільний табір – 97 370 грн. – діти пільгових категорій  130 учнів  х 14 днів х 100% відвідування х 53,50 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% х 100 %= 97 370,00 грн.

Загальноосвітні школи:

- сніданки для учнів 1-4 класів 9377  х 175 навчальних днів  х 95,0% відвідування х 16,40 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% = 25 567 299,00 грн.;

- обіди для учнів 1-4 класів з числа вихованців груп продовженого дня 367  х 175 навчальних днів  х 95,0% відвідування х 17,30 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% = 1 055 538,00 грн.;

         - пришкільний табір – 461 871,00 грн. :

Діти пільгових категорій  450 учнів  х 14 днів х 100% відвідування х 53,50 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% х 100 %= 337 680,00 грн.

Діти з числа талановитих та обдарованих ,  відмінники навчання 331 учнів  х 14 днів х 100% відвідування х 53,60 грн. вартість харчування з урахуванням підвищення на 20% х 50% = 124 191,00 грн.

 

№ з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування,  грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

18 046 418,00

22 317 372,00

27 304 771,00

1.

Організація безкоштовного харчування учнів     1-4-х класів в загальноосвітніх навчальних закладах денної форми навчання

18 046 418,00

22 317 372,00

27 304 771,00

 

ІІ. Соціальний захист ветеранів всіх категорій та осіб з інвалідністю.

 

1. Щомісячна матеріальна допомога особам з інвалідністю з обмеженими можливостями до пересування для придбання бензину.

Цільова група: особи з інвалідністю з обмеженими можливостями до пересування всіх груп та категорій, які мають у власному користуванні автомобілі з ручним керуванням та мотоколяски; законні представники дітей з інвалідністю віком до 18 років, які отримали автомобілі на пільгових умовах на підставі висновків обласної медико-соціальної експертної комісії.

Строк виконання: 2018-2020 років.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: управління соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів.

Мета: надання мешканцям міста додаткових соціальних гарантій, підвищення матеріального забезпечення.

Стислий опис реалізації: щомісячна матеріальна допомога особам з інвалідністю з обмеженими можливостями до пересування для придбання бензину надається  за списками управлінь соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів департаменту соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): особи з інвалідністю з обмеженими можливостями до пересування всіх груп та категорій, які мають у власному користуванні автомобілі з ручним керуванням (орієнтовно 95 осіб), мають додаткову матеріальну допомогу для придбання бензину в розмірах: в 2018 році – 330,00 грн.; в 2019 році – 350,00 грн.; в 2020 році – 370,00 грн.

 

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

376 200,00

402 990,00

426 018,00

1.

Щомісячна матеріальна допомога особам з інвалідністю з обмеженими можливостями до пересування для придбання бензину.

376 200,00

95 осіб×

330 грн. ×

12 міс.

 

399 000,00

95 осіб ×

350 грн. ×

12 міс.

 

421 800,00

95 осіб ×

370 грн. ×

12 міс.

 

2.

Видатки на оплату за касове обслуговування

0,00

3 990,00

(399 000,00 х 1%)

4 218,00

(421 800,00 х 1%)

 

 

 

2. Надання пільг на оплату за комунальні послуги населенню.

Цільова група: особи з інвалідністю по зору, сім’ї загиблих воїнів-афганців, Почесні громадяни міста, Заслужені донори України.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: управління  соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів, підприємства-надавачі послуг.

Мета: надання мешканцям міста додаткових соціальних гарантій, підвищення матеріального забезпечення.

Стислий опис реалізації: пільги на житлово-комунальні послуги за рахунок коштів міського бюджету надаються:

1. Особам з інвалідністю по зору, в залежності від групи інвалідності:

 • особам з інвалідністю першої групи – 50% ;
 • особам з інвалідністю другої групи – 40% ;
 • особам з інвалідністю третьої групи – 30% .

2. Почесним громадянам міста – 100% .

3. Сімям загиблих воїнів-афганців та Заслуженим донорам України  – 50%.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): 150 осіб з інвалідністю по зору І групи, 143 осіб з інвалідністю по зору ІІ групи, 166 осіб з інвалідністю по зору ІІІ групи, 12 Почесних громадян міста, 9 членів сімей загиблих воїнів-афганців та 2 Заслужених донори України зможуть протягом року отримувати пільгу на оплату за комунальні послуги за рахунок коштів міського бюджету.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, рн..

2018

2019

2020

Загальне фінансування

1 538 870,00

1 629 660,00

1 711 150,00

1.

Надання пільг на оплату за комунальні послуги населенню.

482 осіб×

266,05грн.(середній розмір пільги)×

12 міс.

 

Індекс інфляції 5,9%

 

Індекс інфляції 5,0%

 

 

При плануванні на 2019-2020 роки застосовано індекс інфляції, рекомендований  у листі Міністерства фінансів України від 01.08.2017 №05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 роки».

 

3. Фінансова підтримка статутної діяльності громадських об’єднань ветеранів та осіб з інвалідністю.

Цільова група: ветерани та особи з інвалідністю.

Строк виконання: 2018 – 2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: громадські об’єднання ветеранів та осіб з інвалідністю, які мають статус міських та ведуть постійну активну громадську роботу.

Мета: фінансова підтримка статутної діяльності громадських об’єднань  ветеранів та осіб з інвалідністю.

Стислий опис реалізації: кошти   міського   бюджету   використовуються   громадськими об’єднаннями для здійснення статутної діяльності громадського об’єднання, передбаченого його статутом (положенням), здійснення заходів, оплати комунальних послуг, послуг з поточного ремонту приміщень, придбання канцелярських виробів, матеріального заохочення (винагороди) працівників громадських об’єднань, які забезпечують роботу такого об’єднання, оплати  відряджень  працівників  громадського об’єднання.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): на території                   м. Кременчука діють об’єднання громадян, робота яких має соціальне спрямування, членами яких є тисячі громадян.

Більшість об’єднань громадян складають незахищені категорії населення, які потребують зовнішньої підтримки, у тому числі й від органів місцевого самоврядування.

Це сприятиме налагодженню тісної співпраці органів місцевого самоврядування зі складовими соціальної інфраструктури територіальної громади, більш ефективному використанню бюджетних коштів, спрямованих на розв’язання визначених проблем.

 

п/п

Назва громадського об’єднання

П.І.Б. керівника

Кіль-кість членів об’єднан-ня

Необхідне фінансування, рн..

2018 рік

2019 рік

2020 рік

 

 

 

 

965 924,00

1330 281,00

1396 801,00

1.

Кременчуцька міська організація інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій (КМОІВЗСУБД)

Гонза Борис Іванович

697

148 604,00

157 372,00

165 241,00

2.

Кременчуцьке міське товариство інвалідів Полтавської обласної організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»

(КМТІ  ПООІ СОІУ)

Герасименко Наталія Олексіївна

182

102 108,00

108 132,00

113 539,00

3.

Громадська організація «Кременчуцьке міське товариство інвалідів-автомобілістів»

(ГО «КМТІ-А»)

Шовковий Григорій Дмитрович

95

6 265,00

6 635,00

6 967,00

4.

Кременчуцька міськрайонна громадська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України»

(КМРГОІ «Союз Чорнобиль України»)

Мамедов Олександр Іванович

2 000

55 000,00

58 245,00

61 159,00

5.

Кременчуцьке учбово-виробниче підприємство /УВП/ українського товариства сліпих /УТОС/

(УВП УТОС)

Гришин Юрій Юрійович

129

21 475,00

22 742,00

23 879,00

6.

Адаптаційно-реабілітаційний оздоровчий клуб інвалідів

(АРОКІ)

Бринчик Ольга Федорівна

102

26 398,00

27 955,00

29 353,00

7.

Громадська організація Кременчуцьке відділення Міжнародного Союзу колишніх малолітніх в’язнів фашизму

(КВМСКМВФ)

Алєксєєва Ангеліа Карлівна

3 202

25 192,00

26 678,00

28 012,00

8.

Кременчуцький осередок Полтавської обласної громадської організації «Захист дітей війни»

(КОПОГО «Захист дітей війни»)

Зоценко Зінаїда Василівна

21 464

30 000,00

31 770,00

33 359,00

9.

Громадська організація Міська організація ветеранів

Сельцов Віталій Олександро-вич

35 285

345 834,00

332 035,00

348 637,00

10.

Громадське об’єднання «ЧАС» / Чорнобильсько-Афганський Союз (ГО «ЧАС»)

Жовтобрюх Олексій Володими-рович

284

45 000,00

47 655,00

50 038,00

11.

Громадська організація «На крилах надії України»

(ГО «На крилах надії України»)

Кууск Костянтин Юрійович

27

40 048,00

37 729,00

39 617,00

12.

Громадська організація «Нове серце» (ГО «Нове серце»)

Марченко Анатолій Миколайо-вич

21

120 000,00

127 080,00

133 434,00

13.

Громадська організація «Спілка Самаритян України Кременчуцьке об'єднання» (ГО «ССУКРО»)

Литвиненко Микола Миколайо-вич

61

-

201 053,00

211 106,00

14.

Всеукраїнська молодіжна громадська організація творчої молоді та інвалідів «Струни серця» (ВМІГО «Струни серця»)

Чирва Сергій Іванович

28

-

145 200,00

152 460,00

 

4. Щомісячна стипендія міського голови.

Цільова група: мешканці міста, яким виповнилося 95 років і більше.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: управління  соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів.

Мета: надання мешканцям міста додаткових соціальних гарантій, підвищення матеріального забезпечення.

Стислий опис реалізації: мешканці м. Кременчука, яким виповнилося 95 років і вище мають додаткову соціальну пільгу – отримання стипендії міського голови.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): в результаті, орієнтовно 85 громадян, яким виповнилося 95 років і більше будуть отримувати щомісячно в 2018 році – по 500,00 грн.; в 2019 році – по 600,00 грн.; в 2020 році –              по 700,00 грн.; орієнтовно, 10 осіб, яким виповнилося 100 років і більше  щомісячно будуть отримувати в  2018 році – по 1 000,00 грн.; в 2019 році –      по 1 100,00 грн.; в 2020 році – по 1 200,00 грн.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

450 000,00

744 000,00

858 000,00

1.

Щомісячна стипендія міського голови мешканцям міста, яким виповнилося від 95 до 100 років.

354 000,00

59 осіб×

500,00 грн. ×

12 міс.

 

612 000,00

85 осіб×

600,00 грн. ×

12 міс.

 

714 000,00

85 осіб×

700,00 грн. ×

12 міс.

 

2.

Щомісячна стипендія міського голови мешканцям міста, яким виповнилося 100 і більше років

96 000,00

8 осіб×

1 000,00 грн. ×

12 міс.

132 000,00

10 осіб×

1 100,00 грн. ×

12 міс.

144 000,00

10 осіб×

1 200,00 грн. ×

12 міс.

 

 

 

5. Фінансування діяльності Кременчуцького міського Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

Цільова група: діти з інвалідністю, діти віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

Мета: попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основних соціальних та побутових навичок, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції дітей з інвалідністю в суспільство.

Стислий опис реалізації: у місті працює Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, основною метою якого є виконання програм соціальної реабілітації дітей з інвалідністю від народження до 18 років, дітей раннього віку групи ризику, дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність. У центрі перебуває на обліку 1045 дітей, станом на 01.10.2017 -  298 дітей з інвалідністю пройшли реабілітаційний курс в Центрі.

Проводиться реабілітація дітей з інвалідністю з м. Горишні Плавні, Глобинського, Кременчуцького,  Кобеляцького та Козельщинського районів (за рахунок коштів районних бюджетів). Працюють два корпуси Кременчуцького міського Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, в яких розташовані: зал лікувальної фізкультури, фізіотерапевтичний кабінет, басейн для індивідуальних занять, кабінет масажу, лікарський кабінет та багато іншого.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): більше ніж 250 дітей з інвалідністю та дітей віком до 2 років, які мають ризик отримати інвалідність, з м. Кременчука та прилежних районів зможуть отримати якісну реабілітацію.

 

№з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування,  грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

15 554 503,00

10 644 600,00

11 634 900,00

1.

Фінансування діяльності Кременчуцького міського Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів

5 554 503,00

10 644 600,00

11 634 900,00

2.

Реконструкція будівель стаціонару (літ. «А») та госплоку (літ. «Б, В») «Шкіряно-венерологічного диспансеру» під Кременчуцький міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів за адресою:

вул. І. Приходька, 5, м. Кременчук, Полтавська область

10 000 000,00

-

-

 

6. Відшкодування власникові автостоянки вартості послуг із зберігання транспортних засобів.

Цільова група: особи з інвалідністю.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Мета: надання особам з інвалідністю додаткових соціальних гарантій, підвищення матеріального забезпечення.

Стислий опис реалізації: відшкодовуються кошти з міського бюджету власникам автостоянки за безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів, власниками яких є особи з інвалідністю.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): мешканці                      м. Кременчука - особи з інвалідністю мають змогу безкоштовно зберігати свої транспортні засоби на автостоянках міста протягом року.

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

14 112,00

22 048,50

23 683,28

1.

Відшкодування власникові автостоянки вартості послуг із зберігання транспортних засобів

5 475,00

1 особа × 15,00 грн. (вартість 1 дня) х 365 днів         

 

2 940,00

1 особа х 12,00 грн. (вартість 1 дня) х 245 днів

 

5 697,00

1 особа х 27,00 грн.

(вартість 1 дня) х 211 днів

4 745,00

1 особа х 13,00 грн. (вартість 1 дня) х 365 днів

 

5 000,50

1 особа х 13,70 грн. (вартість 1 дня) х 365 днів

 

1 593,00

1 особа х 27,00 грн. (вартість 1 дня) х 59 днів

 

10 710,00

1 особа х 35,00 грн.    (вартість 1 дня) х 306 днів   

4 982,25

Індекс інфляції 5,0 %

 

 

5 250,53

Індекс інфляції 5,0%

 

 

13 450,50

Індекс інфляції 5,0 %

 

7. Відшкодування за санаторно-курортне лікування Почесним громадянам міста.

Цільова група: Почесні громадяни міста.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Мета: надання додаткових соціальних гарантій, підвищення матеріального забезпечення.

Стислий опис реалізації: Почесним громадянам міста Кременчука виплачується компенсація за санаторно-курортне лікування в розмірі прожиткового мінімуму для відповідної категорії громадян на момент звернення.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): Почесні громадяни міста Кременчука можуть частково повернути кошти, які вони витратили на санаторно-курортне лікування.

 

 

 

№ з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування,  грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

4 711,00

5 135,00

5 490,00

 

 

Орієнтовна кількість отримувачів чол.

 

 

 

1.

Відшкодування за санаторно-курортне лікування Почесним громадянам міста, в тому числі:

3

4 711,00

5 135,00

5 490,00

 

- працездатні особи

1

1 841,00

2 007,00

2 146,00

 

- особи, які втратили працездатність

2

2 870,00

3 128,00

3 344,00

 

         Відповідно до листів Міністерства фінансів України від 01.08.2017 №05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 роки» та від 06.08.2018 №05110-14-8/20820 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік» прожитковий мінімум працездатних осіб складає по рокам:  2018 рік - 1841,00 грн.;  2019 рік - 2007,00 грн.;  2020 рік - 2146,00 грн.;  прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність складає по рокам:  2018 рік - 1435,00 грн.;  2019 рік - 1564,00 грн.;  2020 рік - 1672,00 грн.

 

8. Відшкодування вартості навчання осіб з інвалідністю у вищих навчальних закладах м. Кременчука.

Цільова група: особи з інвалідністю.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Мета: надання особам з інвалідністю додаткових соціальних гарантій, можливість безкоштовно отримати вищу освіту.

Стислий опис реалізації: за рахунок коштів міського бюджету здійснюється оплата за навчання осіб з інвалідністю в вищих навчальних закладах міста Кременчука, за умови отримання особами задовільних оцінок за результатами екзаменаційної сесії.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): 15 осіб з інвалідністю мають можливість безкоштовно здобути вищу освіту в вищих навчальних закладах м. Кременчука.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

90 000,00

95 310,00

100 075,00

1.

Відшкодування вартості навчання осіб з інвалідністю у вищих навчальних закладах          м. Кременчука

15 осіб×

600,00грн.(вартість 1 міс. навчання)×

10 міс.

 

Індекс інфляції 5,9%

 

Індекс інфляції 5,0%

 

 

При плануванні на 2019-2020 роки застосовано індекс інфляції, рекомендований  у листі Міністерства фінансів України від 01.08.2017 №05110-14-21/20701 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 роки».

 

9. Відшкодування інших, передбачених законодавством, пільг населенню.

Цільова група: ветерани війни, особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружини (чоловіки) та опікуни (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, ветерани праці, багатодітні сім'ї.

Строк виконання: 2018-2020 рік.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: управління  соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів.

Мета: надання додаткових соціальних гарантій.

Стислий опис реалізації: за рахунок коштів міського бюджету надаються додаткові соціальні пільги, які з 2016 року не передбачені в Державному бюджеті України.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): окремі пільгові категорії громадян м. Кременчука отримують додаткові соціальні пільги.

 

№ з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

1 976 650,00

1 858 232,00

1 858 232,00

 

Назва заходу

 

 

 

1

Придбання санаторно-курортних путівок для лікування ветеранів війни

215 712,00

(32 чол. х 6741грн.)

401 114,00

 (49 чол. х  8186 грн.)

401 114,00

 (49 чол. х  8186 грн.)

2

Придбання санаторно-курортних путівок для лікування ветеранів праці

512 316,00

(76 чол. х 6741грн.)

695 810,00

 (85 чол. х  8186 грн.)

695 810,00

 (85 чол. х  8186 грн.)

3

Придбання санаторно-курортних путівок для лікування громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС  2 категорії

471 870,00

(70 чол. х 6741грн.)

270 138,00

(33 чол. х   8186 грн.)

270 138,00

(33 чол. х   8186 грн.)

4

Відшкодування вартості пільгового проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи один раз на рік

100 320,00

(223 чол. х 450грн.)

56 250,00

 (150 чол. х  375 грн.)

56 250,00

 (150 чол. х  375 грн.)

   5

Абонентська плата за користування телефоном ветеранам війни, ветеранам військової служби, ліквідаторам аварії на ЧАЕС, багатодітнім сім'ям

673 632,00

(2339 чол. х 24 грн. х 12міс.)

432 000,00

(1500 чол. х 24 грн. х 12міс.)

432 000,00

(1500 чол. х 24 грн. х 12міс.)

6

Придбання мобільних телефонів та стартового пакету ветеранам війни,    ліквідаторам аварії на ЧАЕС

2 800,00

телефон

(8 чол. х 300грн.), СП

 (8х50 грн.)

2 920,00

телефон

(8 чол. х 315грн.), СП

 (8х50 грн.)

2 920,00

телефон

(8 чол. х 315грн.), СП

 (8х50 грн.)

 

10. Компенсація членам сімей померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни за послуги зберігання тіла.

Цільова група: члени сімей померлих осіб, які мали статус «Особа з інвалідністю внаслідок війни».

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: управління  соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів.

Мета: посилення соціального захисту, надання додаткових соціальних гарантій.

Стислий опис реалізації: управліннями  соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів відшкодовується компенсація  оплати за зберігання тіл  померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до наданих документів.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): члени сімей померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни мають можливість отримати додаткову безкоштовну послугу за рахунок коштів міського бюджету.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

60 000,00

60 000,00

60 000,00

1.

Компенсація членам сімей померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни за послуги зберігання тіла

50 осіб×

 1 200,00 грн. (орієнтовний розмір компенсації)

 

50 осіб×

 1 200,00 грн. (орієнтовний розмір компенсації)

 

50 осіб×

 1 200,00 грн. (орієнтовний розмір компенсації)

 

 

11. Щомісячна стипендія міського голови визволителям міста.

Цільова група: визволителі міста Кременчука в роки  Другої світової війни – мешканці міста Кременчука.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: управління  соціального захисту населення Автозаводського та Крюківського районів, ГО «Кременчуцька міська організація ветеранів».

Мета: надання мешканцям міста додаткових соціальних гарантій, підвищення матеріального забезпечення.

Стислий опис реалізації: щомісячна стипендія міського голови виплачується мешканцям м. Кременчука, які брали участь у визволенні м. Кременчука в роки  Другої світової війни в розмірах: 2018 рік - 1 000,00 грн.; 2019 рік –         1 100,00 грн.; 2020 рік – 1 200,00 грн.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): мешканці                      м. Кременчука, які брали участь у визволенні міста в роки  Другої світової війни мають додаткову соціальну пільгу – отримання стипендії міського голови. В результаті, 3 особи буде отримувати щомісячно по 1 000,00 грн.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

36 000,00

39 600,00

43 200,00

1.

Щомісячна стипендія міського голови визволителям міста.

 3 особи×

1 000,00 грн. ×

12 міс.

 

3 особи×

1 100,00 грн. ×

12 міс.

 

3 особи×

1 200,00 грн. ×

12 міс.

 

 

12. Підвищення рівня соціального захисту осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, іншими захворюваннями, які пересуваються на інвалідних візках.

Цільова група: особи з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, іншими захворюваннями, які пересуваються на інвалідних візках.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського та Крюківського районів.

Мета: надання додаткових соціальних гарантій, підвищення рівня соціального забезпечення та створення умов для інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): особи з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках зможуть  підвищувати свій рівень життя, інтегруватися в суспільство.

 

з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по рокам, грн.

2018

2019

2020

Загальне фінансування

-

-

1 900 000,00

1.

Придбання територіальним центрам Автозаводського та Крюківського районів двох автомобілів з підйомним пристроєм для перевезення осіб, які пересуваються на інвалідних візках

 

-

 

-

2 автомобіля ×

950 000,00 грн.

 

13. Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю міста Кременчука технічними та іншими засобами.

Цільова група: діти з інвалідністю та особи з інвалідністю з вираженими порушеннями функцій органів та систем.

Строк виконання: 2018-2020 роки.

Головний розпорядник коштів: управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальні виконавці: заклади охорони здоров'я м. Кременчука.

Мета: надання додаткових соціальних гарантій, медична та соціальна реабілітації осіб з інвалідністю з вираженими порушеннями функцій органів та систем.

Стислий опис реалізації: до технічних засобів, які отримують безпосередньо особи з інвалідністю, діти з інвалідністю або їх законні представники в закладах охорони здоров’я для використання в амбулаторних та побутових умовах, належать: слухові апарати, сечоприймачі чоловічі і жіночі, калоприймачі, підгузники, а також технічні засоби з мовним виводом: глюкометри, термометри та тонометри. Забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними засобами здійснюється на підставі медичного висновку за рахунок та в межах коштів державного та місцевих бюджетів, передбачених на зазначену мету.

Очікувані результати (якісні і кількісні показники): безоплатне забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами для якнайбільшої компенсації функцій ушкоджених органів, з метою медичної та соціальної реабілітації осіб з інвалідністю або дітей з інвалідністю з вираженими порушеннями функцій органів та систем.

 

№з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування по роках, грн.

 

 

2018

2019

2020

 

Загальне фінансування

343 080,00

377 388,00

415 127,00

1.

Забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю міста Кременчука технічними та іншими засобами

343 080,00

377 388,00

415 127,00

 

Для обрахунку орієнтовної потреби в коштах на 2019 рік видатки 2018 року збільшені на 10% за рахунок зростання вартості технічних засобів, на 2020 рік – видатки 2019 року збільшені на 10%.

Розрахунок суми коштів на 2018 рік:

 

№ з/п

Статті витрат

Необхідне фінансування,  грн.

2018

Загальне фінансування

343 080,00

 

 

Кількість, чол.

Орієнтовні витрати на придбання технічних та інших засобів, грн.

343 080,00

1.

Забезпечення інвалідів - жителів міста Кременчука технічними та іншими засобами

 

18

 

в середньому: 72,15грн. х12місяців х18чол.

214 380,00

 

у тому числі:

 

 

 

 

-калоприймачі (одноразові)

3

760шт.х 62грн.=

 47 400грн.

 

 

-слуховий апарат

5

1шт.х4 000грн.=4000грн.

 

 

-уретральний катетер

3

1107шт. х 5,65грн. = 6250грн.

 

 

-сечоприймач

3

36шт.х 32грн.= 1140грн.

 

 

-уретронацюцюрник

3

730шт.х42грн.=30660грн.

 

 

-підгузки для дорослих

8

5152шт.х16,26грн. =83780грн.

 

 

-одноразові пелюшки

2

1839шт.х9,68грн.=17800грн.

 

 

-тест-смужки для визначення рівня цукру

3

900шт.х7,80грн.=7020грн.

 

 

 • ланцети

3

300шт. х 1,10грн.=330грн.

 

2.

Забезпечення дітей-інвалідів міста Кременчука підгузками

18

3 підгузка х  365днів х 6,53грн.

128 700,00

 

 

Зведений кошторис Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення       м. Кременчука «Турбота» на 2018 – 2020 роки

 

№ п/п

Основні напрямки та заходи виконання Програми

Сума на 2018 рік, тис. грн.

Сума на 2019 рік, тис. грн.

Сума на 2020 рік, тис. грн.

Головний розпорядник коштів

І. Соціальний захист найбільш незахищених верств населення.

 

 

1.

Надання одноразової матеріальної допомоги.

11 095,000

13 314,000

15 976,800

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

2.

Надання одноразової матеріальної допомоги для оздоровлення в СОК «Супутник».

1 327,500

2 501,568

3 126,960

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

3.

Матеріальна допомога для проведення капітального ремонту власних житлових будинків та квартир особам з інвалідністю внаслідок війни.

150,000

150,000

150,000

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

4.

Торгівельне обслуговування окремих категорій громадян м. Кременчука.

1 198,940

1 550,454

1 727,580

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

5.

Організація гарячого харчування окремих категорій громадян м. Кременчука.

1 496,988

1 747,980

2 005,976

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

6.

Послуги з перевезення окремих категорій громадян до садово-городніх масивів в весняно-осінній період.

1 226,720

3002,064

3 152,167

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

7.

Харчування бездомних осіб в пунктах обігріву.

14,490

45,360

47,620

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

8.

Перевезення учнів віком до 12 років, які користуються автомобільним транспортом та електротранспортом в                   м. Кременчуці, до навчальних закладів.

 

2 382,850

3 131,220

3 287,781

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

9.

Організація та проведення конкурсу соціального замовлення на надання послуг вразливим до ВІЛ групам населення.

144,000

172,800

207,360

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

10.

Надання послуг по похованню ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС І, ІІ та ІІІ категорій.

220,000

279,97575

280,000

Департамент житлово-комунального господарства

11.

Забезпечення перевезення до закладів СМЕ та поховання померлих осіб без певного місця проживання, одиноких громадян, знайдених трупів людей.

114,663

151,85963

140,12102

Департамент житлово-комунального господарства

12.

Організація безкоштовного харчування учнів 1-4-х класів в загальноосвітніх навчальних закладах денної форми навчання.

18 046,418

22 317,372

27 304,771

Департамент освіти

 

Всього по розділу

37 417,569

48 364,65338

57 407,13602

 

ІІ. Соціальний захист ветеранів всіх категорій та осіб з інвалідністю.

 

 

1.

Щомісячна матеріальна допомога особам з інвалідністю з обмеженими можливостями до пересування для придбання бензину.

376,200

402,990

426,018

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

2.

Надання пільг на оплату за комунальні послуги населенню.

1 538,870

1 629,660

1 711,150

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

3.

Фінансова підтримка статутної діяльності громадських об'єднань ветеранів та осіб з інвалідністю.

965,924

1 330,281

1 396,801

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

4.

Щомісячна стипендія міського голови.

 

450,000

744,000

858,000

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

5.

Фінансування діяльності Кременчуцького міського Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

15 554,503

10 644,600

11 634,900

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

6.

Відшкодування власникові автостоянки вартості послуг із зберігання транспортних засобів.

14,112

22,0485

38,430

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

7.

Відшкодування за санаторно-курортне лікування Почесним громадянам міста.

4,711

5,135

5,490

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

8.

Відшкодування вартості навчання осіб з інвалідністю у вищих навчальних закладах м. Кременчука.

90,000

95,310

100,075

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

9.

Відшкодування інших, передбачених законодавством, пільг населенню.

1 976,650

1 858,232

1 858,232

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

10.

Компенсація членам сімей померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни за послуги зберігання тіла.

60,000

60,000

60,000

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

11.

Щомісячна стипендія міського голови визволителям міста.

36,000

39,600

43,200

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

12.

Підвищення рівня соціального захисту осіб з інвалідністю, з порушенням опорно-рухового апарату, іншими захворюваннями, які пересуваються на інвалідних візках.

-

-

1 900,000

Департамент соціального захисту населення та питань АТО

13.

Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю міста Кременчука технічними та іншими засобами.

343,080

377,388

415,127

Управління охорони здоров'я

 

Всього по розділу

21 410,050

17 209,2445

20 432,67628

 

 

Всього по Програмі

58 827,619

65 573,89788

77 839,8123

 

 

 

Директор департаменту

соціального захисту населення

та питань АТО виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області                                                                  М.М. Доценко