Триває процес переносу даних та наповнення нового веб-порталу. Деякі матеріали можуть бути тимчасово або постійно недоступні

Офіційний веб-портал Кременчуцької міської ради
та виконавчого комітету

30 °C
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ПИТАНЬ АТО
Міська програма забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017-2020 роки у м. Кременчуці

Програма забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017 – 2020 роки у м. Кременчук

 

1. Загальна характеристика програми

 

Програма забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2017–2020 роки у м. Кременчук (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення», Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки, затвердженої рішенням Полтавської обласної ради  від 23.11.2016 № 272,  з огляду на Меморандум про співробітництво між Полтавською обласною державною адміністрацією, Полтавською обласною радою, Полтавською міською радою, Кременчуцькою міською радою, Комсомольською міською радою, Миргородською міською радою, Лубенською міською радою, Центром допомоги учасникам АТО Полтавської області та Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», Полтавським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» від 10.03.2016.

Програма забезпечення житлом учасників антитерористичної операції (далі – учасників АТО) та членів їх сімей на 2017 – 2020 роки у м. Кременчук спрямована на поступове, соціально ефективне та виважене розв’язання проблеми забезпечення житлом учасників АТО та членів їх сімей (далі – учасників Програми). Заходи з її реалізації передбачають фінансування з бюджету  зазначеної категорії громадян на будівництво (придбання) житла.

Основним завданням Програми є виявлення осіб (сімей) з числа учасників АТО, які мають статус учасника бойових дій та інвалідів війни, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, які  перебувають на квартирному обліку у місті Кременчуці, та забезпечення їх житлом.

Програму сформовано за принципом спільної суспільної відповідальності органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування та Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», а також безпосередньо учасників АТО та членів їх сімей.

Виконавці Програми - виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, комунальне підприємство «Квартирне управління» Кременчуцької міської ради, Полтавське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

У межах реалізації Програми основними функціями виконавців Програми є:

- формування списку потенційних учасників Програми;

- формування потреби в коштах для виконання Програми;

- укладання договорів з визначеними учасниками Програми;

- акумулювання бюджетних коштів та інших не заборонених чинним законодавством джерел на умовах співфінансування і спрямування їх на будівництво (придбання) житла.

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Ситуація в Україні через проведення антитерористичної операції у її східних областях призвела до збільшення кількості сімей, які мають право на першочергове отримання житла.

Для адаптації громадян, демобілізованих із зони АТО, та членів їх сімей, більшість з яких не мають можливості самостійно забезпечити себе та свої сім’ї житлом, питання забезпечення житлом є актуальним.

Важливе значення у забезпеченні житлом громадян відіграють державні цільові житлові програми, однак вони не в змозі в повному обсязі вирішити житлові проблеми учасників АТО та членів їх сімей.

Більшість сімей, які потребують поліпшення житлових умов, не мають можливості отримати доступ на ринок житла без бюджетної підтримки.

Забезпечення житлом самих учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в АТО та їх родин залишається першочерговим актуальним завданням. У зв’язку з відсутністю у комунальній власності міста Кременчука вільного житлового фонду одним із способів розв’язання цієї проблеми є придбання житла частково за рахунок власних коштів громадян та співфінансування з обласного та міського бюджетів.

 

3. Мета програми

 

Метою Програми забезпечення житлом учасників АТО та членів їх сімей є створення та реалізація ефективного механізму для забезпечення житлом учасників АТО та членів їх сімей, сприяння вирішенню житлових проблем, підвищення соціального захисту та адаптації учасників АТО та членів їх сімей в м. Кременчуці.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

строки виконання програми

 

Програма розрахована на виконання протягом 2017– 2020 років.

Фінансування з бюджету на будівництво (придбання) житла надаватиметься:

- громадянам, які мають статус учасника бойових дій, присвоєного відповідно до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 „Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення ”, інвалідам з числа учасників АТО, членам їх сімей, що зареєстровані і проживають на території 
міста Кременчука та перебувають на квартирному обліку.

До членів сім’ї учасника АТО, на яких розраховується бюджетне фінансування на будівництво (придбання) житла відносяться: чоловік (дружина) або батьки, діти, у тому числі усиновлені, утриманці, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у складі сім’ї учасника АТО, та проживають разом.

 

5. Напрями діяльності і заходи програми

 

Програмою передбачаються наступні напрямки діяльності:

– сприяння у реалізації права на забезпечення житлом учасників АТО та членів їх сімей;

– формування списків потенційних одержувачів  фінансування з бюджету;

– гарантування можливості учасникам АТО та членам їх сімей вирішувати житлове питання шляхом дії фінансово – інвестиційного механізму доступної ціни, об’єднання своїх вкладів та зусиль для досягнення зазначеної мети, в результаті їх спільних дій та рішень із громадою та органами місцевого самоврядування;

– здійснення соціального супроводу учасників АТО та членів їх сімей щодо використання їхнього права на першочергове забезпечення житлом;

– поєднання зусиль та можливостей громадських організацій, органів місцевого самоврядування та учасників АТО для реалізації визначеного Програмою механізму забезпечення житлом.

 

6. Фінансове забезпечення програми

 

Фінансування будівництва (придбання) житла за цією Програмою здійснюється:

- за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання місцевих програм забезпечення житлом учасників бойових дій та членів їх сімей в розмірі до 25 % опосередкованої вартості спорудження житла та в межах нормативної площі, що надається громадянам.

- за рахунок коштів міського бюджету в розмірі 25% опосередкованої вартості спорудження житла та в межах нормативної площі, що надається громадянам;

- за рахунок коштів  учасника Програми  – в розмірі не менше 50% опосередкованої вартості спорудження житла та в межах нормативної площі, що надається громадянам.

Опосередкована вартість спорудження житла встановлюється згідно наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Нормативна площа житла становить 21 кв. метр загальної площі на кожного члена сім’ї та 10,5 кв. метрів додатково на сім’ю (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2009р. №140 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян доступним житлом»).

Оплату інших витрат, пов’язаних з будівництвом (придбанням) житла, зокрема за понаднормативну вартість житла, винагороду  (відшкодування) за обслуговування (управління) коштів, оформлення житла у власність, тощо, здійснює Учасник Програми за рахунок власних коштів.

Обсяги фінансування Програми визначаються щороку в межах бюджетних призначень, визначених рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування про обласний та міський бюджети.

Прогнозні обсяги фінансування Програми визначені у Додатку 1 до Програми.

 

7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

 

Виконання Програми здійснюється відповідно до затвердженого Порядку (додаток 2).

Право на одержання бюджетної підтримки на будівництво (придбання) житла може бути використано учасником АТО лише один раз.

Бюджетна підтримка на будівництво (придбання) житла надається учаснику Програми на безповоротній основі.

Складання та подання фінансової бюджетної звітності про використання коштів міського бюджету м. Кременчука, а також контроль за їх витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

З моменту отримання учасником Програми житла у власність, право на одержання ним житла вважається використаним, учасник Програми знімається з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства.

Координація та контроль за ходом виконання Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 
2017 – 2020 роки у м. Кременчук здійснюється виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради та профільними постійними депутатськими комісіями.

Організація виконання Програми покладається на виконавців в межах визначених повноважень.

 

 

 

Прогнозні обсяги фінансування Програми

 

Показники

Роки виконання Програми

2017

2018

2019

2020

Всього

1.Кількість учасників,  яких планується забезпечити житлом, (сімей)

13

24

22

20

79

2. Середня площа забезпечення житлом сімей з трьох осіб, (м2)

62,5

62,5

62,5

62,5

Х

3. Обсяг введення в експлуатацію житла, (м2)

812,5

1500

1375

1250

4937,5

4. Прогнозна опосередкована вартість спорудження одного квадратного метра житла, (грн.)*

9846

10667

11636

12800

Х

5.Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань Програми, (тис. грн.)

8000

16000

16000

16000

56000

у тому числі:

 

 

 

 

 

25 % субвенція з обласного бюджету

2000

4000

4000

4000

14000

25% кошти міського бюджету м. Кременчука

2000

4000

4000

4000

14000

50% кошти громадян

4000

8000

8000

8000

28000

 

*Фактичні видатки бюджетних коштів здійснюються з урахуванням  діючих показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, що затверджуються наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 

 

        Порядок виконання програми забезпечення житлом

учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

на 2017 – 2020 роки у м. Кременчук

 

1. Цей  Порядок  визначає  механізм   забезпечення   громадян, які мають статус учасника бойових дій, присвоєного відповідно до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413, інвалідам з числа учасників АТО, членам їх сімей, що зареєстровані і проживають на території міста Кременчука та перебувають на квартирному обліку (далі – учасники АТО), житлом.

Забезпечення учасників АТО житлом здійснюється шляхом надання бюджетної підтримки будівництва (придбання) житла у розмірі 50 %  опосередкованої вартості спорудження житла, зокрема:

- за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання місцевих програм забезпечення житлом учасників бойових дій та членів їх сімей в розмірі до 25 % опосередкованої вартості спорудження житла та в межах нормативної площі, що надається громадянам.

- за рахунок коштів міського бюджету в розмірі 25% опосередкованої вартості спорудження житла та в межах нормативної площі, що надається громадянам;

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке 
значення:

нормативна площа - максимальна площа житла, з розрахунку якої надається державна підтримка, яка становить 21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю;

об'єкт фінансування - об'єкт житлового будівництва чи квартира в об'єкті житлового будівництва;

члени сім'ї громадянина - чоловік (дружина),  батьки, діти, у тому  числі  усиновлені, баба, дід, що перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у складі сім'ї громадянина.

3. Виконавці Програми - виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, комунальне підприємство «Квартирне управління» Кременчуцької міської ради, Полтавське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Головний розпорядник коштів міського бюджету на виконання заходів Програми – виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Відповідальним виконавцем та одержувачем коштів міського бюджету є Полтавське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (надалі – відповідальний виконавець, фінансова установа).

4. Бюджетна підтримка надається шляхом сплати за рахунок коштів обласного (субвенції міському бюджету)та міського бюджетів 50 відсотків  вартості  нормативної  площі житла.  При цьому учасник Програми вносить на свій  поточний рахунок,  відкритий  в уповноваженому банку, кошти в обсязі  не менше 50 відсотків  вартості нормативної площі житла;

5. Для розрахунку обсягу бюджетної підтримки вартість 1 квадратного метра загальної площі житла не повинна перевищувати опосередкованої вартості спорудження 1 квадратного метра житла, що визначається згідно  наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Вартість загальної площі житла, що перевищує нормативну площу, сплачується громадянином за вартістю, визначеною у договорі про будівництво (придбання) житла.

У разі коли визначена забудовником вартість 1 кв. метра загальної  площі  житла  перевищує вартість 1 кв. метра житла, зазначену в абзаці першому цього пункту, громадянин, який виявив бажання придбати таке житло, сплачує різницю вартості за власний рахунок.

6. Бюджетна підтримка надається виходячи з нормативної площі 
житла.

7. Для розгляду пропозицій щодо формування Переліку об'єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання  житла  в яких можуть спрямовуватися кошти бюджетної підтримки (надалі – Перелік),  утворюється робоча група, склад якої затверджується розпорядженням міського голови м. Кременчука.

Основними критеріями включення до Переліку зазначеного в абзаці першому цього пункту об’єктів житлового будівництва є:

- найнижча ціна одного квадратного метра загальної площі житла;

- розташування об’єкту будівництва в існуючий забудові, архітектурні рішення планування квартир та їх загальна площа максимально привабливі для учасників Програми;

- об’єкт житлового будівництва максимально забезпечений іншими інвестиціями з різних джерел фінансування;

- термін будівництва об’єкта житлового будівництва не перевищує нормативного або проектного;

-   рівень виконання внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах в порівнянні з мінімально допустимим відповідно до законодавства.

Перевагою є участь об’єкта житлового будівництва в інших місцевих та державних програмах забезпечення житлом.

Для участі у програмі забудовник надає документи що підтверджують його спроможність побудувати об’єкт житлового будівництва та передати квартири у власність учасникам Програми. Перелік документів встановлюється за вимогою робочою групи.

Рішення робочої групи оформляється протоколом.

       Подальша взаємодія між забудовником, учасниками Програми та відповідальним виконавцем здійснюється відповідно до укладеним між ними договорів.

       8. Право на бюджетну підтримку мають громадяни  які мають статус учасника бойових дій, присвоєного відповідно до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитеро-ристичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413, інваліди з числа учасників АТО, члени їх сімей, що зареєстровані і проживають на території міста Кременчука та перебувають на квартирному обліку.

9. Списки громадян які мають право на участь у Програмі затверджуються рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. Проект рішення з відповідним обґрунтуванням готує  департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Разом із затвердженням списків громадян затверджуються об’єкти фінансування та розмір бюджетної підтримки, яка надається громадянам.

10. Бюджетна підтримка надається відповідальним виконавцем виходячи з обсягу виділених коштів міського та/або обласного бюджетів та з урахуванням черговості громадян на основі затверджених списків.

11. Відповідальний виконавець Програми для надання бюджетної підтримки: 
    1) укладає:

       з уповноваженими ним банками  - договори про співпрацю щодо відкриття та обслуговування поточних рахунків громадян для надання бюджетної підтримки,  в  яких  обов'язково  передбачається  умова стосовно  безспірного  списання відповідальним виконавцем  з  поточного  рахунка громадянина коштів для будівництва (придбання) житла (допускається відкриття рахунків громадянами в уповноважених банках з якими наявні укладені договори про співпрацю  за наявних договори про співпрацю) ;

із забудовником  -  договір  про резервування житлової площі та/або договір про сприяння у будівництві, а також  договір  про будівництво   (придбання)  житла. Сума відшкодування витрат за часткове виконання  функцій  замовника  виконавцем,  яка визначається у кожному із зазначених договорів, становить не більш як 0,4 відсотка вартості договору;

з громадянином  -  договір  про  обслуговування  коштів   для будівництва  (придбання)  житла,  відповідно  до якого громадянин доручає виконавцю розпоряджатися коштами  на  поточному рахунку,  які  складаються з суми вартості об'єкта фінансування та суми винагороди (відшкодування). Сума винагороди  (відшкодування) за обслуговування коштів, яка визначається у кожному із зазначених договорів, становить не більш як 0,7 відсотка вартості договору.

12. Для укладення договору про обслуговування коштів для будівництва (придбання) житла отримання бюджетної підтримки за цією Програмою громадянин  подає відповідальному виконавцю наступні документи:

1. Заяву за підписом учасника АТО / членів сім’ї учасника АТО.  

2. Копію посвідчення учасника бойових дій, присвоєного відповідно до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року  № 413.

3. Документи, що підтверджують необхідність поліпшення житлових умов.

4. Ідентифікуючі кандидата та членів його сім’ї документи (копії паспортів учасника АТО/усіх дорослих членів сім’ї учасника АТО, ідентифікаційні коди, свідоцтво про шлюб, свідоцтва про народження дітей).

5. Довідку про склад сім’ї та реєстрацію.

6. Договір  про  придбання  житла між громадянином і  відчужувачем житла (продавцем, управителем фонду фінансування будівництва, замовником, забудовником), а саме: договір купівлі-продажу, договір  про  участь  у  фонді  фінансування  будівництва, договір  купівлі-продажу цільових  облігацій,  договір про пайову участь в житлово-будівельному кооперативі та інші  договори, укладені з метою забезпечення фінансування будівництва (придбання) житла.  

13. Для отримання бюджетної фінансової підтримки на будівництво (придбання) житла громадянин-учасник Програми відкриває у банку-агенті особистий рахунок, на який вносить власні кошти в порядку та розмірі, визначеному договором про обслуговування коштів.

14. Фінансування будівництва (придбання) житла здійснюється виключно   у безготівковій формі за письмовим розпорядженням відповідального виконавця шляхом перерахування коштів з особистого рахунка громадянина на рахунок відчужувача, відкритий в банківській установі.

15. У разі укладання договору про придбання житла в об’єкті незавершеного житлового будівництва, після введення об’єкту в експлуатацію та за даними технічної інвентаризації, у випадку: зменшення фактичної загальної площі житла проводиться перерахунок  обсягу бюджетної фінансової підтримки та власних коштів громадянина, збільшення фактичної площі житла оплачується за рахунок громадянина.

16. Право власності на квартиру оформлюється на усіх членів сім’ї учасника Програми, на яких розраховувалась нормативна площа, в рівних частках.  

17. З моменту отримання квартири в багатоквартирному житловому будинку, індивідуального житлового будинку у власність право на одержання житла вважається використаним, а громадянин і члени його сім’ї знімаються з обліку громадян, які потребують відповідно до законодавства поліпшення житлових умов.

Право на одержання бюджетної фінансової підтримки на будівництво (придбання) житла може бути використано учасником АТО лише один раз.

Бюджетна фінансова підтримка на будівництво (придбання) житла надається учаснику Програми на безповоротній основі.

18. Складання та подання фінансової бюджетної звітності про використання коштів міського бюджету м. Кременчука, а також контроль за їх витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.